Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Życzenia na Boże Narodzenie 2017 roku

                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania stajenka
"...Oto zwiastuję wam radość wielką,która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan." Łk, 2 10-11

Niech Wam Jezus błogosławi, w Waszych sercach gości, niech otacza Was opieką, wleje w serca żar miłości.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzy        
Ewa Kocoń Lider Diecezjalny

Informacje po spotkaniu Rady diecezjalnej 04.12.17.

    Witajcie Kochani!                              Szczecin, 05.12.2017 r.

Bardzo dziękujemy za modlitwę w intencji spotkania Rady.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Tematów do omawiania dużo, pomysłów również i mamy pierwsze propozycje:
1. Zapraszamy na „Wieczór Uwielbienia i Spotkanie Opłatkowego” w dniu 11 12.2017 który rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00 w dolnym kościele w parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli na ul. Pocztowej. Podczas Adoracji będziemy mogli podziękować  za  …. i prosić o  ….., (rozeznajcie w grupach). W ten sposób poznamy się bardziej słuchając się nawzajem. Zaproście swoich kapłanów, opiekunów, weźcie kawałek ciasta a przede wszystkim „ochocze serce”. Przepraszamy grupy terenowe i zdajemy sobie sprawę, że będzie Wam trudno dojechać w poniedziałek (to jest jedyny terminy który udało się ustalić). Jesteśmy z Wami sercem na Waszych spotkaniach opłatkowych.

Modlitwa o uzdrowienie

Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia fizycznego, uwolnienia z nałogów, lęków, trudnych problemów, chcesz odzyskać wewnętrzny spokój.

 Znalezione obrazy dla zapytania pneumatofora

Zapraszamy serdecznie na: 

Mszę Świętą i modlitwę o uzdrowienie 

o godz. 1800 w parafii  p.w. św. Rodziny,

ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie,

w trzeci piątek miesiąca 15.12.2017 roku.

 

Zapraszamy na indywidualną modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie wewnętrzne, zdolność przebaczenia i uwolnienie –
z rozmową i rozeznaniem

(metodą 5 kluczy Neala Lozano).

Informacje i uzgodnienie terminu – tel. 511 350 080.
Diecezjalna Diakonia Modlitw Wstawienniczych Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym 

Sprawozdanie z przebiegu kadencji Rady Diecezjalnej w latach 2013 - 2017.

    Agnieszka Szewczyk                                                                                       Szczecin, 15.08. 2017.
    Lider Diecezjalny
    Odnowy w Duchu Świętym     

                              Sprawozdanie z przebiegu kadencji Rady Diecezjalnej       
                          Odnowy w Duchu Świętym za lata 2013 - 2017.


     We wrześniu miną cztery lata od dnia, w którym liderzy wybrali Radę Diecezjalną Odnowy i mnie na Lidera Diecezjalnego. Co roku przekazywałam liderom parę słów sprawozdania z naszej służby. Tym razem przesyłam całość danych o tym - co dzięki łasce Pana, na Bożą chwałę i ku wspólnemu pożytkowi dane nam było dokonać. Proszę o zapoznanie z tym sprawozdaniem wszystkich Braci i Sióstr w waszych grupach.

Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej za okres: 09.2016 – 08.2017.

                     Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu      
                      Świętym za okres: wrzesień 2016 – sierpień 2017.

1.    II Szczecińskie Forum Charyzmatyczne - AWSD - 9-10 czerwca 2017, temat: „ Słowo Boga – pokarmem dla Ciebie”.
2.    Uroczystość  Złotego Jubileuszu 50 - lecia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, Bazylika p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, 18 lutego 2017,
temat: ”Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef.4,7).

Sonda

Czy spotkałeś/aś się już z Odnową w Duchu Świętym?

 Tak
 Nie