Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Wakacyjne 2013 r.

Kolejny już raz członkowie Odnowy w Duchu Świętym i wszyscy chętni - wzięli udział w Rekolekcjach Wakacyjnych w Dobrej Szczecińskiej w dniach 15 - 20 lipca 2013 r. Tematem rekolekcji był: "RADYKALIZM EWANGELII  – PRZEWODNIK PO TRUDNOŚCIACH ŻYCIA CODZIENNEGO"