Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Adwentowe 2013

Rekolekcje w tym roku prowadził „nietypowy” (jak sam o sobie mówił) czarnoskóry Ksiądz Franciszek z Kamerunu.

Jest doktorem teologii dogmatycznej, a obecnie przygotowuje się do doktoratu z socjologii. W Polsce przebywa od 10 lat.

Jego mama była w grupie Odnowy w Duchu Świętym i zabierała Go – jako kilkunastoletniego chłopca – na spotkania modlitewne. Był bardzo chorowitym dzieckiem i gdy pewnego razu przyjechała na spotkanie grupa braci i sióstr świeckich z kapłanem – opiekunem, mama przyprowadziła Go na modlitwę wstawienniczą, prosząc o zdrowie. Od tego czasu nic Mu nie dolega! Swoją posługę w grupach Odnowy traktuje więc jako spłacanie długu wdzięczności wobec Jezusa.

W czasie homilii i katechez ks. Franciszek przybliżał nam propozycję Jezusa – „Ty pójdź za Mną...” podkreślając, że Adwent jest bardzo dobrym czasem na podejmowanie takich decyzji.