Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

I Szczecińskie Forum Charyzmatyczne

Poniżej fotorelacja z I Forum Charyzmatycznego w Szczecinie.