Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Wakacyjne 2014

Ku doskonałości prawdziwie chrześcijańskiej

 

Taka myśl przewodnia przyświecała uczestnikom tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej archidiecezji, które tradycyjnie już odbywały się w lipcu w Dobrej Szczecińskiej – w gościnnym klasztorze Ojców Franciszkanów.

Rekolekcje prowadził ks. kan. Henryk Marczak. Głosił on homilie, które zachęcały nas do rewizji swojego rozwoju duchowego, do zgody na to, że Bóg robi dla siebie przestrzeń w naszym życiu – coś zabiera, aby dać o wiele więcej. Podkreślił, że szatan wciąż atakuje, gdy człowiek wybiera dobro, a również wtedy, gdy decyduje się zejść z Bożych dróg. Stan człowieka może stać się jeszcze gorszy niż przed nawróceniem.

 Na drodze do doskonałości prawdziwie chrześcijańskiej toczy się walka duchowa, jest to więc droga pełna niebezpieczeństw. Rekolekcjonista omówił następujące sfery życia, specjalnie podatne na działania Złego:

-          sfera seksualna,

-          sfera sprawowania władzy,

-          sfera posiadania, własności,

-          sfera postrzegania historii (na poziomie pogańskim),

a następnie podał pewne pomoce, które mamy do dyspozycji w tej walce duchowej. Są to dla nas:

-          wspólnota Kościoła,

-          wspólnota Odnowy w Duchu Świętym,

-          sakramenty święte,

-          Słowo Boże,

-          postawa pokory i szacunku do innych,

-          szanowanie wolności każdej osoby.

Doskonałość prawdziwie chrześcijańska zaczyna się wtedy, gdy zgodzimy się, by Chrystus w nas mógł zmieniać świat.

Katechezy dotyczące istoty doskonałości prawdziwie chrześcijańskiej i różnych sytuacji życia codziennego, w których do niej dążymy, przygotowali członkowie Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym. Katechezy skłaniały do refleksji: czy droga którą idę, prowadzi rzeczywiście do celu – do mety w niebie. Człowiek doskonały bowiem to nie ten, który perfekcyjnie wykonuje swoje obowiązki, wspaniale wchodzi w swoje role społeczne, rodzinne, ale ten, kto słysząc, co mówi Jezus do Bogatego Młodzieńca z Ewangelii – jeśli chce, wszystko co posiada oddaje ubogim, przychodzi do Jezusa, aby pójść za Nim – już bez zbędnego balastu przywiązania do świata ziemskiego – i stara się Go naśladować.

A naśladować Jezusa powinniśmy – w modlitwie, w braku przywiązania do dóbr doczesnych, w pewnych wyrzeczeniach służących ćwiczeniu silnej woli, w wierności nawet w małych rzeczach, w przestrzeganiu w swoim życiu (duchowym i codziennym) porządku i regularności, a także w chwilach odosobnienia (np. rekolekcji), które pozwalają zobaczyć lepiej nasze błędy i zbliżyć się do Boga.

Wszystko to powinno służyć w rezultacie temu, że będziemy wzrastać w miłości do Boga i bliskich. Bo podążając do doskonałości prawdziwie chrześcijańskiej – podążamy do nieba, a na jego progu będziemy sądzeni z miłości!

Kolejne katechezy przybliżały różne obszary, w których człowiek żyje i w których właśnie ma codziennie dążyć do doskonałości: praca, odpoczynek, rodzina, wspólnota, samotność, cierpienie...

Do wszystkich uczestników bardzo mocno dotarła prawda, że doskonałość jest szczytem – najwyższym stopniem świętości. A świętość – ma spracowane ręce, zmarszczki na czole od zamartwiania się cudzymi sprawami i puste kieszenie. Świętość ma poranione stopy od biegania do innych, obolałe ręce od noszenia dobra. Świętość cierpi, bywa, że choruje – ale zarazem świętość się uśmiecha, przynosi pokój, jest zadowolona, zna sens istnienia – i czuje się szczęśliwa!

Każdego dnia w czasie rekolekcji była sprawowana Eucharystia, były spotkania modlitewne, adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się przeżyciami z rekolekcji i świadectwami o tym, jak Jezus zmienia życie wielu osób. Była również możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w różnych intencjach.

Do udziału w rekolekcjach zaprosiliśmy też mieszkańców Dobrej. Dzieciom szczególnie podobało się spotkanie przy ognisku, na którym były śpiewy, modlitwa i zabawy oraz konkursy z nagrodami – w myśl zasady: „nie dajmy się okraść z radości!”

W piątek przeszliśmy ulicami Dobrej przeżywając Drogę Krzyżową i modląc się, zwłaszcza za mieszkańców domów, które mijaliśmy. Droga Krzyżowa zakończyła się na miejscowym cmentarzu – gdzie po refleksji na temat mety naszego życia zaśpiewaliśmy radosne „Zmartwychwstał Pan! On żyje!”

Ostatniego dnia poszczególne grupy uczestników rekolekcji przedstawiały scenki lub piosenki nawiązujące do tematu rekolekcji. Były one zachętą do przemyślenia i podsumowania tego, co każdy z nas przeżył w swoim sercu w czasie trwania rekolekcji.

Teksty katechez oraz galerię zdjęć z rekolekcji będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.szczecin.odnowa.org

 

Agnieszka Szewczyk

Lider diecezjalny

Odnowy w Duchu Świętym