Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Wakacyjne 2016

„… Jesteśmy pomocnikami Boga …ale to Bóg daje wzrost”.  ( 1 Kor.3,6-9)

    Taka myśl przewodnia przyświecała uczestnikom rekolekcji wakacyjnych dla grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej archidiecezji, które odbywały się w dniach 11-16 lipca w kościele p.w. św. Brata Alberta na Głębokim. Opiekę duszpasterską sprawował ks. kan. dr Zbigniew Woźniak – proboszcz parafii, który z wielką życzliwością i otwartością serca przyjął przeszło 70 „odnowowiczów” na ten rekolekcyjny tydzień. Odwiedzał nas też z posługą duszpasterską ks. kan. Henryk Marczak - wieloletni moderator Odnowy w Duchu Świętym z naszej archidiecezji.

    Pięć głównych katechez rekolekcyjnych, związanych z tematem rekolekcji wygłosili zaproszeni kapłani. Przy ich pomocy uczyliśmy się, jaka powinna być relacja miedzy Mistrzem a Jego pomocnikiem – ma on naśladować Go, uczyć się od Niego, wykonywać Jego polecenia, usługiwać Mu i nieustannie wpatrywać się w swojego Mistrza.

     A co czynił Jezus - nasz Mistrz, gdy przemierzał wiele dróg, odwiedzał miasta i wsie? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. Jezus czynił miłosierdzie – karmił głodnych, poił spragnionych, uzdrawiał chorych, uwalniał spod wpływu złego ducha opętanych, pocieszał strapionych, upominał grzeszących … Jezus nauczał, interpretował Biblię, głosił dobrą nowinę – ewangelię o Królestwie Bożym, modlił się, rozmawiał z Ojcem, rozważał i śpiewał psalmy, sprawował Eucharystię.

      I tak „zrodziły” się tematy dni rekolekcyjnych. Kolejno gościliśmy: ks. Macieja Szmuca - dyrektora „Caritas” archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej, który mówił o dziełach miłosierdzia, ksdr Andrzeja Krzystka – wykładowcę liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Ks.dr pełni też urząd Ceremoniarza Pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej. Z tej katechezy dowiedzieliśmy się o genezie i istocie liturgii oraz o wielu praktycznych, obowiązujących zasadach, aby ją wspólnie i godnie przeżywać.

    We środę głównym tematem był śpiew w liturgii. Te problemy, uzupełnione przykładami praktycznymi przedstawił „nasz proboszcz” ks. dr Zbigniew Woźniak, który jest wykładową na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

    W kolejnej katechezie ks. Janusz Szczepaniak, Ojciec Duchowny AWSD i jednocześnie delegat ks. Arcybiskupa ds. Rady Ruchów Kościelnych w naszej archidiecezji, mówił o historii i pięknie adoracji Najświętszego Sakramentu.   

      Natomiast w piątek gościliśmy ks. dr hab. Cezarego Korca, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowcę biblistyki, który pokazał nam na kilku przykładach, jak harmonijnie i pięknie łączą się fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu oraz ile mają wspólnych elementów. Ksiądz prof. podkreślił, że głębokie treści Pisma Świętego można odkrywać wciąż na nowo. Nasz gość jest również - jak sam o sobie pisze – „prowodyrem i wizjonerem” Ogrodu Biblijnego w Rosow – na granicy polsko-niemieckiej, do odwiedzenia którego serdecznie zaprasza.

     Wszystkie katechezy naszych Gości oraz wygłoszone przez nich homilie zapadły nam głęboko w serce.

     Natomiast niejako „drugim torem” przebiegały popołudniowe rozważania na temat siedmiu podstawowych celów Odnowy w Duchu Świętym, które zostały sformułowane i rozpowszechnione przez Biuro Odnowy w Rzymie. Te katechezy przygotowali członkowie Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym. Było to dobre uzupełnienie głównych treści rekolekcyjnych, zwłaszcza, że przeżywamy obecnie rok jubileuszu – 50 – lecia Odnowy w Duchu Świętym w kościele katolickim.

      Każdego dnia w czasie rekolekcji była sprawowana Eucharystia, były spotkania modlitewne, adoracje Najświętszego Sakramentu, dzielenie się przeżyciami z rekolekcji, oraz możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, także dla parafian i gości. Był też spacer ewangelizacyjny, droga krzyżowa ulicami wokół kościoła, oraz radosny wieczór przy „ognisku” – świecy (z powodu deszczu) z zabawami, nagrodami, konkursami i śpiewem. Ostatniego dnia poszczególne grupy uczestników rekolekcji przedstawiły scenki, pantomimy lub piosenki nawiązujące do poruszanych tematów. Były one zachętą do refleksji i podsumowania tego, co każdy z nas przeżył w swoim sercu w czasie trwania rekolekcji: czy jestem dobrym „pomocnikiem” Boga!

                                                   Agnieszka Szewczyk

                                                  Lider Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym

Fotorelacja z Rekolekcji Wakacyjnych Odnowy w Duchu Świętym, które odbyły się w dniach 11-16 lipca 2016 roku, przy Parafii świętego Brata Alberta w Szczecinie na Głębokim.