Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej


                                 Znalezione obrazy dla zapytania złoty jubileusz odnowy charyzmatycznej w rzymie
Złoty Jubileusz Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim

 

     W sobotę 18 lutego 2017r. w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie odbyło się jubileuszowe spotkanie w pięćdziesiątą rocznicę narodzin Odnowy w Duchu Świętym. Właśnie wtedy- przed pięćdziesięciu laty grupa studentów i profesorów z uniwersytetu w Pittsburghu (USA) wyjechała na weekendowe rekolekcje, na których tematem rozważań miała być osoba Ducha Świętego.

     Jedna z uczestniczek tego rekolekcyjnego spotkania, studentka romanistyki i teologii-Patti Mansfield wspomina, że jechała do domu rekolekcyjnego z nadzieją „na cud”! Kartkę o takiej treści „czekam na cud”  powiesiła przed wyjazdem na tablicy ogłoszeń studenckich. W czasie katechez rekolekcyjnych, w notatkach, podkreśliła jedno, jedyne zdanie: „Jezu stań się dla  mnie prawdziwy”.  

     Na sobotni wieczór rekolekcji zaplanowano przyjęcie urodzinowe jednego z kolegów. Patti udała się do kaplicy na piętrze, by wszystkich na nie zaprosić. Był wystawiony Najświętszy Sakrament. Uklękła. Poczuła przenikającą obecność Pana Boga. Doświadczenie było tak silne, że aż zatrważające. W myślach powiedziała do siebie: „Lepiej stąd uciekaj, zanim stanie się coś nieprzewidywalnego”. Pomimo lęku postanowiła poddać się temu nieznanemu dotąd poczuciu bliskości Boga. Przerażenie zaczęło przemieniać się w zdumiewające odkrycie – wielkiej Bożej miłości do niej samej. Spontanicznie wypowiedziała modlitwę, zawierzając Panu swoje życie: „Ojcze, czegokolwiek pragniesz ode mnie, zgadzam się na to. Nawet, jeśli będę cierpieć, akceptuję to. Naucz mnie podążać za Jezusem, swoim Synem i kochać tak jak On”. Poczuła, że tak bardzo kocha Boga, że mogłaby umrzeć, by się z Nim zjednoczyć.

     W czasie kolejnych godzin Duch Święty spłynął na grupę młodych ludzi. Do kaplicy przychodziły osoby, które wcześniej bawiły się na urodzinach. Wszyscy klęczeli, jedni płakali, inni śmiali się z radości, niektórzy z uniesionymi rękoma byli zatopieni w modlitwie, a jeszcze inni śpiewali w językach. Zostali zanurzeni w Duchu żyjącego Boga. Doświadczyli Ducha Świętego w nowy sposób, tak jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Łaska, która na nich spłynęła tego weekendu, została także przelana na miliony katolików na całym świecie. Prawdziwe urodziny nie odbywały się na parterze, lecz w tej małej kaplicy, i zapoczątkowały Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim. Od garstki studentów rozpoczęło się to, co dziś dotyka ponad 120 milionów wierzących w 230 krajach na świecie.
      Odnowa w Duchu Świętym z archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej włączyła się w jubileuszowe obchody trwające na całym świecie. Spotkanie „na Bogurodzicy” rozpoczęło się od powitania Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i przybyłych kapłanów a następnie  „Odnowowiczów”, którzy teraz są  w grupach parafialnych a także tych, którzy w nich byli - w minionych trzydziestu siedmiu latach - bo właśnie wtedy odbyły się pierwsze spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym  w Szczecinie.

      Wypełniona po brzegi Bazylika rozbrzmiewała entuzjastycznym śpiewem i modlitwą. Po przypomnieniu historii narodzin Odnowy w Duchu Świętym wysłuchaliśmy konferencji opartej na słowie „Świątynia w niebie się otwarła”(Ap. 11,19). Wygłosił  ją ks.dr Wiesław Jankowski, opiekun pierwszej grupy Odnowy, która spotykała się „w Janie Chrzcicielu”. Usłyszeliśmy (a nawet „zobaczyliśmy”) kilka obrazów, głównie biblijnych, w których charakterystycznym momentem było właśnie „otwarte niebo” otwierające ludziom przystęp do Ojca. Ksiądz Wiesław szczególnie podkreślił fragment  z Ewangelii św. Marka – gdy Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy na Jezusa w momencie chrztu w Jordanie  oraz to, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego.

     Następnie rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa. W czasie homilii nawiązał on do wcześniejszej katechezy księdza Wiesława i dodał, że niebo otwarło się wtedy, gdy szatan się zbuntował mówiąc „nie będę służyć” – i Bóg strącił go na ziemię. Teologowie zastanawiają się, dlaczego szatan trafił najpierw na ziemię, a nie od razu do piekła. Jedną z odpowiedzi może być stwierdzenie, że Bóg w swym miłosierdziu chciał dać jeszcze szatanowi szansę na poprawę przed ostatecznym wyrokiem.

     Ksiądz Arcybiskup przypomniał również, wskazując na nasz złoty jubileusz, kolejne ważne rocznice, począwszy od Chrztu Polski, poprzez objawienia Matki Bożej w Fatimie i zwołanie Soboru Watykańskiego II, który był „Wylaniem Ducha Świętego”. Na koniec homilii  zwrócił się do zgromadzonych ze słowem zachęty: „Idź, bo to Bóg cię ukształtował, splótł twój warkocz genetyczny, idź - jako tchnienie Ojca, głosząc Syna Bożego, pytaj - dokąd chce ciebie prowadzić, idź, – jako świadek, jako głos, jako światło. Bądź wierny i dynamiczny, niech  i przez ciebie Bóg odnawia oblicze ziemi, tej ziemi!”

     Po homilii odbyło się uroczyste odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego, wyznanie wiary i wyrzeczenie się szatana – przy zapalonych świecach, które trzymaliśmy w rękach i wpatrywaliśmy się w płomień pochodzący od paschału. W modlitwie wiernych modliliśmy się miedzy innymi o to abyśmy, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej służyli tym darem, jaki każdy otrzymał, a w procesji z darami przynieśliśmy przed ołtarz jubileuszową świecę, chleb, kwiaty, owoce, dary eucharystyczne i pięćdziesiąt egzemplarzy Pisma Świętego, które będą rozdawane w czasie wiosennego Tygodnia Ewangelizacji.

     Po Komunii Świętej adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa ponowiliśmy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

     Następnie liderka diecezjalna Odnowy w Duchu Świętym – Agnieszka Szewczyk - zwróciła się do Księdza Arcybiskupa ze słowami: „Stajemy dziś przed Tobą z darem Odnowy w Duchu Świętym, który Bóg złożył w naszych sercach. I jak mówił przed laty św. Paweł do Efezjan: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego (…) I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami…..

     To słowo, wymodlone na dzisiejszy Jubileusz skłania nas do wdzięczności Bogu za to, że obdarował nas charyzmatami, wezwał do służby Kościołowi, do modlitwy, do stałego nawracania się, do pogłębiania więzi z Bogiem i drugim człowiekiem, do głoszenia słowem     i czynem Chrystusa działającego w Kościele, do owocowania w Duchu Świętym.

 Tak czasem sobie myślę: „ Jakże inaczej mogło wyglądać moje życie, gdybym przed laty tu, w tym kościele nie usłyszała od innych ”dobrze ze jesteś”, gdybym nie powiedziała wobec wspólnoty Kościoła, że „Jezus jest moim Panem” i że pragnę modlitwy o Nowe Wylanie Ducha Świętego. Jakże inaczej by wyglądało…..  I wiem, że tak myśli wielu z nas.

    Przez cały rok świętowaliśmy nasz jubileusz i przygotowywaliśmy się do dzisiejszego dnia przez rekolekcje, medytacje, w ostatnich tygodniach wielu z nas przeżyło ponowne Seminarium Odnowy    w Duchu Świętym  oraz – modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne.

Dlatego teraz prosimy, aby Ksiądz Arcybiskup pomodlił się nad nami, by Duch Święty nas na nowo napełnił, umocnił i uzdolnił do dalszej służby. Prosimy o apostolskie włożenie rąk na wszystkich tu zgromadzonych. Bo jak mówił Święty Jan Paweł II w 1979 roku na Krakowskich Błoniach: „w tym geście wyciągniętych rąk wyraża się przyjęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego Apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy po Zmartwychwstaniu przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych i rzekł: Weźmijcie Ducha Świętego. Tego Ducha: Ducha Zbawiciela, Odkupiciela, nawrócenia i świętości. Ducha prawdy, Ducha miłości i Ducha męstwa”. Wtedy przed blisko 40 laty przeżyliśmy wielkie „bierzmowanie dziejów”, dziś wielkie dziękczynienie i nadzieję na kolejny czas trwania w Odnowie w Duchu Świętym. Prosimy więc o modlitwę za Świętym Janem Pawłem II  i Jego słowami:

- abyśmy byli mocni, mocą wiary nadziei i miłości świadomej, dojrzałej i odpowiedzialnej! 

   miłości, która jest potężniejsza niż śmierć(...), która wszystko przetrzyma.

-abyśmy od Niego nigdy nie odstąpili..

-abyśmy nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyśmy nie podcinali sami tych 

  korzeni, z których wyrastamy,

- abyśmy mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,

- abyśmy nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka

- abyśmy nigdy nie wzgardzili miłością, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu”

     Ksiądz Arcybiskup wyciągając swoje ręce pomodlił się nad zgromadzonymi w Bazylice i z serca pobłogosławił.

     Na zakończenie Mszy Świętej miał jeszcze miejsce podniosły moment – Ksiądz Arcybiskup podpisał na ołtarzu nasz „Statut”, czyli  Wskazania dla Grup Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

     Po Mszy Świętej był jeszcze czas na modlitwę dziękczynną za wszystkie lata Odnowy w Duchu Świętym, na śpiew i na świadectwa. Słuchaliśmy jak Odnowa w Duchu Świętym wpłynęła na życie księdza Henryka, Izy i Tekli.

     Dzięki Ci Panie za ten dzień! Alleluja!

                                                           Agnieszka Szewczyk

                                                          Lider Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym     

Fotorelacja, zdęcia: Mirosław Gudowski.