Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje wakacyjne 2017 r.

Od 10 do 15 lipca 2017 roku trwały Rekolekcje wakacyjne Grup Odnowy w Duchu Świętym w Parafii św. Brata Alberta na Głębokim w Szczecinie. Tematem rekolekcji było hasło: "Święci - wzorem dla naszych sumień". Rekolekcje prowadził ks. Sebastian Kubiński.
Autorzy zdjęć: Mirosław Gudowski -  zdjęcia: 1 - 139, Zosia Matusiak - zdjęcia 140 - 143.