Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dzień Jedności Wspólnot 19.10.19.

RELACJA PO DNIU JEDNOŚCI WSPÓLNOT ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ - SOBOTA, 19 PAŻDIERNIKA 2019 ROKU W PARAFII ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W SZCZECINIE
Dzień Jedności rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 10. Mszy przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Henryk Marczak – Moderator Odnowy. Koncelebrował ks. Henryk Zasiura z Parafii ze Zdrojów. Po mszy była Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. Moderator. Potem była katecheza ojca Andrzeja Batorskiego SJ na podstawie słowa z Dziejów Apostolskich 15,13-21:
 „A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia.
To są [Jego] odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga,  lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.  Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach».”
Ojciec Batorski zwrócił uwagę, że Dzieje Apostolskie są księgą Wspólnoty. Powyższy fragment dotyczy tzw. Soboru Jerozolimskiego, kiedy to poganie wkraczają do Kościoła. Powstało pytanie – jak przeżywać jedność w różnorodności ras i kultur? Miłość jest kluczem do rozumienia i porządkowania charyzmatów we wspólnocie. Należy wracać do korzeni, naszego pierwszego doświadczenia wspólnoty. Wspólnota to jest dla mnie dar. Wspólnota mnie prowadzi, moja obecność w niej prowadzi innych.  Przyjrzyjmy się naszym relacjom we wspólnocie. We wspólnocie brat i siostra są mi dani. Dalej ojciec Batorski zachęcał, żeby odnowić wrażliwość na drugiego człowieka przez troskę, uważność, czułość.  Wspólnota to miejsce słuchania. Przychodzimy na wspólnotę, by słuchać, nie mówić. U początku ewangelizacji, służby jest słuchanie. Kościół najpierw słucha Boga, drugiego człowieka. Wspólnota Jerozolimska uznała, że nie należy czynić poganom trudności w dążeniu do Boga. Wspólnota nie narzuca ciężarów na nowych członków, nie czyni trudności bratu i siostrze. Należy wyzbywać się tego co pogańskie, a trzymać się we Wspólnotach zdrowej nauki. Trzeba dbać o czystość własnego serca, bez złości, przeklinania. Nie można przeżywać chrześcijaństwa jako przemoc. Na koniec ojciec Andrzej zachęcił nas do codziennego czytania Słowa Bożego, bo to jest siłą naszych Wspólnot. Ojciec Andrzej jest autorem „Amen.blog” na youtube.  Po katechezie odbyła się prezentacja kilku Wspólnot. "Miasto Pana" z Pocztowej, Wspólnota z osiedla Majowego, "Przedsionki Domu Pana" z Parafii Świętego Józefa w Szczecinie przez prezentacje słowno - muzyczną, a Wspólnota z osiedla Słonecznego przez inscenizację. Wspólnota ze Zdrojów zaprezentowała wiersze napisane przez jej Liderkę Izę. Obecny był również ksiądz Dominik Szczygielski z Parafii Opatrzności Bożej. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.
Chwała Panu!