Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

Akt Ofiarowania Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję odbył się w sobotę, 12 września 2020 w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie przy ul. Bogurodzicy 3a.