Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego 4 czerwca 2022 roku

                                                                                                                                              

Kochani!
             Czuwanie w sobotę, 4 czerwca 2022 roku, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej miało miejsce w kościele p.w. Św. Rodziny w Szczecinie rozpoczęło się o godzinie 18.00 odśpiewaniem Hymn do Ducha Świętego - Veni Creator Spiritus i Mszą Świętą koncelebrowaną której przewodniczył proboszcz ks. kan. dr Krzysztof Cichal oraz Moderator Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. kan. Henryk Marczak. Po niej była Droga Światła którą poprowadził ks. Henryk, rozważaliśmy 9 stacji.  Przewodnikiem był fragment listu św. Pawła do Galatów (5, 22-23) w którym czytamy: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Poszczególne stacje prowadziły wspólnoty Odnowy w Duchu Święty z jednym wyjątkiem drugą stację Radość poprowadziła wspólnota Legion Maryi ze Św. Rodziny. Następnie była Adoracja Najświętszego Sakramentu uwielbialiśmy słowem śpiewem w trakcie dostaliśmy Słowa: 1 P 3, 2-4, Dn 3, 84-90, 1 Kor 7,17-22. Pochylmy się nad Słowem które dostała Odnowy w Duchu Świętym w tym szczególnym dniu.  Zakończyliśmy czuwanie Apelem Jasnogórskim. Napełnieni Darami Ducha Świętego miłością, radością pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem wróciliśmy do naszych domów, rodzin by dzielić się tym co otrzymaliśmy.

Pozdrawiam Was w Panu Koordynator Odnowy w Duchu Świętym Ewa Kocoń