Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Zdjęcia z 2022 roku

Zdjęcia z 2022 roku