Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Seminarium Odnowy Wiary 2022/2023

Zakończyliśmy Seminarium Odnowy Wiary  w środę, 15 lutego 2023 roku.
Odbyło się sześć spotkań, z których pięć poprowadził ojciec Remi Recław SJ, a jedno ksiądz Tomasz Romantowski.
Chwała Panu!