Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List listopad 2010r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 5.11.2010 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


Kochani!

Za nami już radosne obchody 30-lecia Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji oraz dwa wieczory modlitwy wynagradzającej za grzechy bałwochwalstwa. Załączam ?sprawozdania? z tych dni; oba te moje teksty ukazały się w numerze 43. tygodnika ?Niedziela? (dodatek ? Kościół nad Odrą i Bałtykiem) z dnia 24.10.2010 r. Dokładam Wam do nich krótką notatkę z katechez ks. Wiesława Jankowskiego i ks. Mariusza Mika oraz dwa okolicznościowe teksty autorstwa Izy Ratajczak.

Z okazji naszego Jubileuszu otrzymaliśmy też życzenia, m.in. ze Szczecińskiego Karmelu, od o. Edwarda ? Franciszkanina z Dobrej i od Mariana Nowickiego ? odpowiedzialnego za Bractwo Więzienne w naszej diecezji, a także od kapłanów, którzy nie mogli przybyć na uroczystość. Wszystkim mówimy ?Bóg zapłać? ? za miłe słowa i modlitwę.

Zdjęcia z tych dni można obejrzeć na stronach ogólnopolskiej i szczecińskiej Odnowy: www.odnowa.org, www.szczecin.odnowa.org oraz na stronie Kurii Metropolitalnej naszej Archidiecezji: http://www.szczecin.kuria.pl/.

Dziękujemy Bogu za te dni ? i modlimy się, aby Pan pokazywał nam, jak mamy głosić królestwo Boże? A jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza w grupach, które były odpowiedzialne za świadectwa na Spotkanie Jubileuszowe ? a nie przygotowały ich! Czy rzeczywiście Pan nie działał w Waszym życiu?

Dziękuję tym Wszystkim, którzy przez obecność i zaangażowanie w organizację i służbę, a przede wszystkim przez modlitwę i post ? przyczynili się do dobrego przeżycia tych dni.

A tak ?na marginesie? ? mam nadzieję, że ?Targi Sydonii? ?wkrótce trafią do grobu? ? załączam ksero ze strony ogłoszeń ?Głosu Szczecińskiego? ? zobaczcie, w jakim ?towarzystwie? się reklamują!

Kilka grup obchodziło niedawno swoje jubileusze, np. w Świnoujściu ? grupa z parafii p.w. bł. Michała Kozala świętowała 20-lecie, a grupa z parafii p.w. NMP Gwiazdy Morza ? 2. rocznicę powstania. Gratulujemy ? i życzymy kolejnych lat trwania i wzrastania ?w łasce u Boga i u ludzi?.

Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję ?Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata?. Ufamy, że zaowocuje ona dobrem dla naszych miast. Jeżeli podczas modlitwy były robione zdjęcia, to proszę o przesłanie ich do Eli: ela22macki@wp.pl.

Za miesiąc czekają nas znów wspólne spotkania ? Rekolekcje Adwentowe ? 1, 2 i 3 grudnia 2010 r. (środa, czwartek, piątek), które poprowadzi ksiądz Emil Piotrowicz ? opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym w parafii p.w. Świętego Krzyża. Rekolekcje odbędą się w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej ? w górnym kościele. Rozpoczęcie każdego dnia Mszą św. o godz. 18.00. Temat: ?Duch liturgii?.

Służby w czasie Eucharystii (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienie po komunii świętej, ewentualna procesja z darami, ministranci, zbiórka kolekty) ? grupa przy parafii p.w.:
- św. Maksymiliana ? środa,
- św. Kazimierza ? czwartek,
- Przemienienia Pańskiego ? piątek.

Przypominam, że pierwsze spotkanie ?Szkoły Animatora? (klasa I i II) odbędzie się w sobotę 13 listopada 2010 r. ?na Wieniawskiego?. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 9.00 w ?małym kościele?.

Informuję, że Ksiądz Henryk Marczak ? po 3 miesiącach pełnienia funkcji administratora w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie, został z dniem 20 października 2010 r. mianowany przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę ? proboszczem parafii p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim. Jest to Kolegiata Mariacka ?w randze? budowli tzw. ?Dziedzictwa Narodowego? ? w więc zabytek najwyższej klasy i jednocześnie największy kościół w naszej diecezji. Niech Maryja wspomaga naszego Księdza Henryka w Jego posłudze duszpasterskiej w tak potężnej i pięknej świątyni, która może zapełni się kiedyś ?po brzegi? ? ?odnowowiczami? ...?

Informuję również, że z dniem 12 października 2010 r. Paweł Ziętek zrezygnował z pracy w Radzie Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym (z powodów osobistych ? i rozpoczął inne Boże dzieła). Dziękuję Pawłowi serdecznie za kilkuletnią służbę i życzę wiele błogosławieństw i łask ? w życiu rodzinnym, zawodowym i w realizacji swojego powołania w Bożej służbie.

W czerwcu 2010 r. otrzymałam od Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi dokument powołujący mnie na członka Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Rada ma rozeznawać i doradzać Księdzu Arcybiskupowi w różnych sytuacjach i problemach. Ostatnio tematem posiedzenia Rady były priorytety duszpasterskie na kolejny rok liturgiczny rozpoczynający się w pierwszą niedzielę Adwentu. Hasło na ten rok ? ?W Komunii z Bogiem?. W czasie dyskusji wykorzystałam uwagi, które liderzy zgłosili na spotkaniu wrześniowym. Proszę Was o modlitwę, aby prace Rady przynosiły dobre owoce w naszej archidiecezji.

Pisałam w ostatnim liście o sytuacji grupy Odnowy z parafii p.w. św. Jana Bosko. Po rozmowach z Księdzem Biskupem Marianem Kruszyłowiczem i z Księdzem Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej ? dr. Piotrem Skibą ? przekazuję Wam informację, że problem wyjścia tej grupy ze struktur Odnowy w Duchu Świętym ma być rozpatrywany na stosownej naradzie ? w aspekcie miejsca i roli parafii zakonnych w naszej diecezji. Być może obok Charyzmatycznej Wspólnoty Salezjańskiej (tak teraz nazywa się ta grupa), powstanie tam również grupa będąca w jedności ze strukturami diecezjalnymi Odnowy. W każdym razie ? zarówno Ksiądz Biskup, jak i Ksiądz Dyrektor, zgodzili się ze mną, że sposób, w jaki grupa ?zmieniła nazwę? jest trudny do zaakceptowania. Do dzisiaj odzywają się do mnie osoby, które nie identyfikują się ze wspomnianym uprzednio przeze mnie listem od odpowiedzialnych za grupę z tej parafii. Nadal proszę o modlitwę w tej sprawie i załączam wypowiedź Jana Pawła II, która dotyka podobnego problemu: ?Nie oddzielajcie Ducha Świętego od hierarchii, od struktury kościelnej, jak gdyby można było iść za jednym, za Duchem, zarzucając drugie ? Kościół...? (Gość Niedzielny, 7 sierpnia 2010 r.).

W nawiązaniu do poprzednich informacji na temat intronizacji Chrystusa Króla, cytuję tekst oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski (Komunikat z 353 Zebrania Plenarnego z dnia 29 września 2010 r.): ?Konferencja Episkopatu po raz kolejny odniosła się krytycznie do inicjatyw zmierzających do ogłoszenia Jezusa Królem Polski. Biskupi jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata i Pana dziejów. Przestrzegają przed sprowadzaniem królowania Jezusa do jednorazowego aktu intronizacji, który miałby rozwiązać wszystkie problemy. Sam Chrystus wzywa swoich uczniów do podejmowania krzyża i pójścia za Nim w duchu Jego królowania, które nie jest z tego świata (por. J 18, 36)?.

Przypominam, że trwa jeszcze akcja zbierania plastikowych nakrętek. Liderzy są zobowiązani do sukcesywnego przekazywania ich organizatorom. Nakrętki można przekazywać do ?Colegium Balticum? ? po uzgodnieniu telefonicznym: 91 483 07 43 (ul. Mieszka I 61c) ? tylko do połowy grudnia.

Nadal też zbieramy tekturki od herbaty Lipton ? proszę je przynieść na Rekolekcje Adwentowe ? do mnie.

Również w czasie rekolekcji adwentowych będzie możliwość złożenia składki za obecne półrocze. Jednocześnie dziękuję tym liderom, którzy już to uczynili.

We wrześniu minął rok od wyborów Lidera i Rady Diecezjalnej. Tradycyjnie już przesyłam Wam sprawozdanie ? co zrobiliśmy w tym okresie.

Serdecznie Was Wszystkich
pozdrawiam w Panu !


AgnieszkaZałącznik 1
Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym
za okres wrzesień 2009 ? wrzesień 2010


1. Rekolekcje Adwentowe nt. ?Jezus żyje!?- prowadził zespół ?Mocni w Duchu? z ?odzi z o. Jezuitą Remigiuszem Recławem.

2. Rekolekcje Wielkopostne nt. ?W kręgu chrześcijańskiego życia duchowego? ? prowadził ksiądz kanonik Dariusz Knapik.

3. Rekolekcje Wakacyjne nt. ?Bądź darem dla innych ? Oto ja ? poślij mnie? w Dobrej Szczecińskiej ? prowadził ksiądz Henryk Marczak ? Moderator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym.

4. Dzień Jedności w intencji Kapłanów.

5. Cztery Wieczory Jedności poświęcone rozważaniom dotyczącym Sakramentów Świętych.

6. Trzy Dni Modlitw za Szczecin ? katechezy głosił Jezuita ? o. Mariusz Bigiel.

7. Czuwanie Nocne w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pod hasłem ?Wy dajcie im jeść? (Mt 14, 16).

8. Udział w spotkaniu ewangelizacyjnym w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Jasnych Błoniach (stoisko, świadectwa, śpiew).

9. Prowadzenie modlitwy w Katedrze w czasie Dnia Jedności Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń ? w Uroczystość NMP Matki Kościoła.

10. Modlitwa w czasie ?Targów Sydonii? (marzec i październik) oraz akcja informacyjno ? ewangelizacyjna (baner, ulotki, plakaty).

11. Szkoła Animatora ? spotkania dla I i II klasy.

12. Przesyłaliśmy artykuły na temat wydarzeń w Odnowie w Duchu Świętym w naszej diecezji do ?Kościoła nad Odrą i Bałtykiem? i do Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym.

13. Aktualizowaliśmy i modyfikowaliśmy naszą stronę internetową www.szczecin.odnowa.org.

14. Organizowaliśmy służbę w szpitalach, więzieniach, aresztach i domach poprawczych.

15. Odwiedzaliśmy grupy parafialne, przeprowadzaliśmy wybory lidera i grup parafialnych.

16. Organizowaliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego Kacpra ze Stargardu oraz zbiórkę tekturek od herbaty Lipton ? również na zakup wózka.

17. Odbyło się 13 spotkań Rady Diecezjalnej ? w tym jedno z Księdzem Arcybiskupem i jedno z Księdzem Biskupem Marianem Kruszyłowiczem.

18. Członkowie Rady Diecezjalnej brali udział w spotkaniach Archidiecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w organizacji Marszu dla ?ycia, w organizacji czuwań ogólnopolskich w Częstochowie, w ogólnopolskich spotkaniach Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence, w różnych sesjach formacyjnych.

19. Obecnie kontakt z nami utrzymują 23 grupy parafialne (15 ze Szczecina i 8 z terenu diecezji ? Świnoujście ? 2 grupy, Międzyzdroje, Stargard Szczeciński, Dębno, Gryfice, Goleniów, Myślibórz)). W trakcie powstawania jest grupa w Dobrej Szczecińskiej. Natomiast w ostatnim roku zaprzestała kontaktów grupa z parafii p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie.

20. Z informacji podanych przez liderów grup parafialnych wynika, że jest nas (tj. aktywnych członków Odnowy w diecezji) obecnie ok. 400 osób.

21. A jeśli już mowa o liczbach ? to informuję, że środki finansowe zbierane podczas dni jedności, rekolekcji, czuwań itp. spotkań oraz otrzymywane od grup parafialnych ? przeznaczane były na: ofiarę na rzecz goszczącego nas kościoła i dla księży rekolekcjonistów, składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów, finansowanie podróży np. na wybory do grup parafialnych z terenu diecezji, do Magdalenki, dofinansowanie uczestnictwa w rekolekcjach, finansowanie działalności bieżącej np. listy, ksero itp.; organizowanie spotkań formacyjnych, czuwań, dni jedności i rekolekcji. Obecnie posiadamy 1300 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary z serca płynące!

Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym
Agnieszka Szewczyk