Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2010r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 13.12.2010 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani !

Tradycyjnie już ? po rekolekcjach przekazuję Wam główne myśli i prawdy, aby Ci z Was, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć, skorzystali z nich chociaż tą drogą, a uczestnicy mogli pochylić się ponownie nad treściami, które usłyszeli.
Ksiądz Emil Piotrowicz przybliżał nam przez kolejne dni temat: Duch liturgii. We środę starał się odpowiedzieć na pytanie ?czym jest liturgia?? Podstawą rozważań było stwierdzenie zaczerpnięte z posoborowej ?Konstytucji o liturgii? (od której Sobór Watykański II rozpoczął ?wietrzenie Kościoła?) ? ?liturgia jest szczytem całej działalności Kościoła?! (Eucharystia jest wierzchołkiem tego szczytu). Przeżywanie liturgii ma się przełożyć na nasz sposób życia! Mamy realizować Bożą wolę, prawa dekalogu mają wejść w życie.

Następnie ks. Emil sięgnął do historii ? analizując ?targowanie się Mojżesza z Faraonem przed wyjściem z Egiptu ? wyjaśnił, że Mojżesz nie chciał żadnych kompromisów. Nie zgadzał się na warunki wyjścia, które proponował Faraon, bo Bóg chciał inaczej. Nie mógł np. wyjść z Egiptu bez bydła i dobytku, bo nie było wiadomo, jakiej ofiary Bóg zażąda, kiedy wezwie lud do oddawania Mu czci (ale nigdy według wyobrażenia ludzkiego).

Mówiąc o liturgii, rekolekcjonista podkreślał, że Tym, który zaprasza na liturgię i ją rozpoczyna ? jest Bóg. Liturgia to dzieło Boga (Opus Dei) ? to Bóg szykuje ucztę, a my odpowiadamy na zaproszenie.

Bóg musi się nam najpierw objawić i pokazać ? jakiego kultu oczekuje ?w duchu i w prawdzie?.

Cielec odlany ze złota ? bożek, któremu Izraelici oddawali cześć na pustyni ? to była próba oddania czci Bogu na własnych zasadach. My też jesteśmy narażeni na czczenie Boga ?po swojemu?. Powinniśmy pamiętać, że liturgia nie jest własnością żadnej wspólnoty, ani księdza.

Benedykt XVI powiedział, że potrzebujemy świadomości liturgii; szacunku dla niej ? nikt nie ma prawa nią manipulować! Przebudzić się musi SACRUM, czyli wyczuwanie tajemnicy, bez ?fajerwerków? i show np. dla młodzieży.

Jezus jest wystarczająco atrakcyjny! Z Eucharystii płynie radość. Ucz się ją kochać i rozumieć. Pozwalajmy, aby wspólnotę eucharystyczną budował Bóg. Dzieje się to wtedy, gdy wszyscy ? wierni i kapłan ? stajemy przodem do ołtarza ? i Boga.

Trzeba wysiłku, aby przebieg liturgii był poprawny i piękny, ale główne zadanie należy do Boga ? to On zaczyna działać ? pomimo niechęci i rozproszeń na modlitwie.

Drugiego dnia tematem była: Liturgia Adwentu, która przypomina prawdę, że nie jest to czas tylko sentymentalnych wspomnień narodzenia Jezusa, ale że Jezus przyjdzie ponownie na końcu świata i będzie sądzić żywych i umarłych.

Benedykt XVI podkreśla, że nie można ostro dzielić czasu przed i po narodzeniu Chrystusa, na czas bez zbawienia i na lata przywrócenia zbawienia. Uczciwość każe nam ten podział odrzucić ? chociażby patrząc na historię ? lata 1914, 1918, 1933, 1939, 1945 ? wojny, wojny ? czy to był czas zbawienia?

Zdaniem papieża ? granica tego podziału nie przebiega na zewnątrz, ani na mapie ? ale biegnie przez nasze serca. Jeżeli w sercu jest egoizm, nienawiść, brak przebaczenia, odrzucenie drugiego człowieka, podziały ? to żyjemy w czasie przed narodzeniem Jezusa! W liturgii ? Adwent nie jest odkrywaniem tego, co było, ale co jest! Antyfona mówi: ?Oto wasz Bóg i Zbawca przychodzi!? ? to rozpoczęło się i trwa.
Gdy doświadczasz przyjścia Boga, to przemienia się nasze życie.
W Adwencie liturgia powtarza i zapewnia, że Bóg przychodzi, by być w każdej sytuacji, żyć z nami i w nas, a pojednanie się z Nim i między sobą przynosi dar braterstwa, zgody i pokoju.

Adwent to czas nadziei, czujnego oczekiwania i dokonywanie czynów, które dyktuje miłość.

Trzeciego dnia rekolekcji słuchaliśmy o pięknie liturgii. Bóg jest piękniejszy od stworzenia, a liturgia ma wewnętrzny związek z pięknem, bo jest blaskiem prawdy. Piękno Boga to nie zwykły escetyzm. Piękno Boga (także w liturgii) ? to sposób docierania do nas prawdy Bożej. Jezus jest najpiękniejszym z synów ludzkich, ale jak pisał prorok Izajasz ? ?nie miał On wdzięku ani też blasku? (Iż 53,2) w czasie męki. Piękno Boga to miłość, która przemieniła to, co brzydkie, a wydobyła blask chwały Bożej. To jest największe piękno.

Piękno, na które my mamy wpływ to np. wystrój świątyni, architektura, oprawa muzyczna. Sztuka uczestniczenia w liturgii wypływa z wiernego posłuszeństwa normom liturgicznym ? nie ?majstrujmy? w tradycji dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Piękne jest to, co proste, a także porządek, harmonia. Lektorzy, kantorzy, osoby niosące dary ołtarza,, czytające Słowo Pana, komentarze, modlitwę wiernych ? muszą wiedzieć ?o co chodzi?, a nie poruszać się w prezbiterium ?jak we mgle?. Trzeba przed rozpoczęciem liturgii wszystko posprawdzać, przećwiczyć, zobaczyć prezbiterium, dobrać śpiewy ? właściwe do okresu liturgicznego i przebiegu liturgii, zwrócić uwagę, czy danego dnia nie przypada np. święto Maryjne itp. Liturgia bez porządku może zniechęcić.

Trzeba też pamiętać, że przygotowanie darów i procesja z darami to nie jest przerwa w sprawowaniu liturgii, ale jej integralna część. Ofiarowujemy Bogu to, czym żyjemy ? dary powinny być jak najprostsze; dopuszcza się np. świecę, Słowo Boże.

Unikajmy też sformułowań typu: ?msza święta dziecięca, czy też młodzieżowa? oraz ?uatrakcyjniania? liturgii np. tzw. popkulturą, ?fajerwerkami?, niespodziankami itp. Wyrabia to wrażenie, że gdy tego brak ? to msza święta jest nudna. A czasem wychodzi w tych ?atrakcji? jakaś parodia! Prawidłowe określenie to: msza święta z udziałem dzieci czy też młodzieży.

Ważne jest czynne uczestnictwo w liturgii całego ludu Bożego. Pamiętajmy, że to nie tylko służby, gesty, ruchy. Aktywność to nie tylko mówienie ? to też słuchanie, wzruszenie, śpiew sercem (nie koniecznie ustami) ? to też poruszenia serca np. w czasie śpiewu pięknego chorału czy spojrzenia na Najświętszy Sakrament.
Kościół musi być wymagający i prowadzić spór o duchowość.

Piękną pamiątką po tych Rekolekcjach będzie z pewnością pieśń eucharystyczna, której nauczyliśmy się ? i do jej śpiewu zachęcam w Waszych parafiach. Tekst i nuty załączam do listu.

A teraz kilka bieżących informacji:
- Spotkanie opłatkowe dla liderów grup parafialnych rozpocznie się w sobotę 18 grudnia 2010 r. Mszą świętą o godz. 10 00 ? w Małym Kościele: p.w. św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego. Jeżeli ktoś z Was zna jakąś ciekawą legendę czy rzeczywistą historię związaną z Bożym Narodzeniem ? to proszę ją ?odkurzyć? ? i przygotować na sobotnie spotkanie przy stole. Mile widziane będą też pastorałki lub mniej znane kolędy, ciekawe zdjęcia itp. Zaproście też serdecznie swoich kapłanów ? opiekunów.

- Przypominam, że kolejne spotkanie w Szkole Animatora odbędzie się 29 stycznia 2011 r. ? ?na Wieniawskiego?. Rozpoczęcie o godz. 9.00 Mszą świętą w ?Małym Kościele?. Tego samego dnia (29 stycznia 2011 r.) na godz. 12.00 zapraszam do Klubu ?na Wieniawskiego? osoby, które służą (lub pragną służyć) w kaplicach szpitalnych, areszcie, hospicjum ? na spotkanie i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

- W dniach 11 i 12 lutego 2011 r. (piątek, sobota) odbędą się Rekolekcje dla Liderów i Animatorów, które poprowadzi Małgosia Stuła ? Topolska ? wieloletni ogólnopolski Koordynator Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje odbędą się w domu rekolekcyjnym na Golęcinie, ul Strzałowska. Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, zakończenie w sobotę ok. godz. 17.30. W programie obu dni ? msza święta, katechezy formacyjne, warsztaty, dzielenie, spotkania modlitewne, posiłki. Koszt pobytu ? 60 zł. (w tym śniadanie, obiad, dwie kolacje, nocleg) + ofiara dla Małgosi na pokrycie kosztów podróży. Uczestnictwo liderów, członków grup pastoralnych i animatorów ? obowiązkowe ! Jeżeli ktoś z Was ma problem z pokryciem kosztów rekolekcji ? proszę o informację ? na pewno zaradzimy tym kłopotom.
Proszę o przygotowanie list uczestników i wpłat w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2011 r. (czwartek) ? na mój adres domowy (ul. Grenadierów 14, 71-224 Szczecin) lub na ul. Mickiewicza 64 ? na portiernię Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Informuję Was Wszystkich, że po modlitwie, rozeznaniu i konsultacjach z Radą Diecezjalną oraz ks. Henrykiem Marczakiem zadecydowałam, że od grudnia 2010 roku , 7 grup z Centrum Szczecina będzie się przez jakiś czas spotykać razem ? w poniedziałki o godz. 18.00 w kościele przy ul. Pocztowej. Są to grupy z parafii p.w.: św. Rodziny, św. Andrzeja Boboli, św. Józefa, św. Dominika, św. Jakuba, NSPJ i Najświętszego Zbawiciela. Liderzy tych grup zostali o tym poinformowani już w połowie listopada. Wspólna modlitwa i katechezy mają służyć wzmocnieniu duchowemu członków tych grup, przygotowaniu do ewangelizacji w tych parafiach i przeprowadzenia wspólnego Seminarium.

Mam nadzieję, że te wspólne spotkania przyniosą owoce, bo ?nieurodzajne drzewo figowe zostanie otoczone wzmożoną troską, okopane i obłożone nawozem? (por. ?k 13,6-9). Proszę Was Wszystkich o gorącą modlitwę w tej intencji, a także o to, aby zniknęły wszelkie trudności i przeszkody wspólnych spotkań. Jednocześnie na ten czas zawieszam spotkania parafialne tych grup.

- Wspólnota ?Mocni w Duchu? z ?odzi zaprasza do udziału w sesji formacyjnej ?Święty Paweł? w dniach 22-23 stycznia 2011 r. oraz do udziału w rekolekcjach internetowych ? rozpoczęcie 7 stycznia 2011 r., warsztatach muzycznych (14-16 stycznia 2011 r.) i rekolekcjach ignacjańskich. Szczegóły na stronie internetowej www.odnowa.jezuici.pl lub pod numerem telefonu 42 2881153 (pon.-pt w godz. 10-16).

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka.


Załącznik 1.

Kochani !

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Najświętsza Rodzina obchodziła je bez domu, choinki, karpia. Nawet świętej ciotki Elżbiety zabrakło na Gwiazdkę, a świętego Mikołaja jeszcze w ogóle nie było.
Jakże zdumiewa radość Maryi i Józefa, pochylonych troskliwie nad żłóbkiem, radość aniołów i pasterzy...

I takiej radości ? wbrew wszystkiemu ? życzę Wam i Waszym Bliskim!

A że radość dzielona jest podwójną radością ? to mam nadzieję, że dla nikogo jej nie zabraknie, i że nikt z Waszych grup nie będzie spędzał świąt samotnie ? zatroszczcie się o to!

Z serdecznymi pozdrowieniami w Panu !
Agnieszka