Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2011r.

Kochani !

?Na nowo stwarzaj mnie, niechaj z Ducha zrodzę się.?

Słowa tej pieśni towarzyszyły nam w czasie tegorocznych Rekolekcji Adwentowych, które prowadził ks. Jarosław Iwaniec, na podstawie Ps 104, 30: ?Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha, i odnawiasz oblicze ziemi.?

Pierwszy dzień poświęcony był postaci Maryi, która jest wzorem czci Ducha Świętego, Zwierciadłem Ducha Świętego, która stoi na szczycie porządku charyzmatycznego w Kościele. Duch Święty wciągnął Maryję do współpracy w dziele zbawienia i dalej jest Ona dyspozycyjna ? w dziele ewangelizacji. Jest Matką Kościoła, a modląc się do Niej ? modlimy się do Ducha Świętego.

Ks. Jarosław zachęcał nas, aby do modlitwy różańcowej dołączyć modlitwę w językach i często modlić się: ?Duchu Święty, otwórz mnie na siebie?.

Drugiego dnia, po wprowadzeniu ks. Jarosława, modliliśmy się o odnowienie pierwotnej gorliwości, wolności, o wiarę w cuda i o dar języków w nowym brzmieniu.

Rekolekcjonista podkreślił, że odrodzenie duchowe wiąże się z odrodzeniem ciała, że nie powinniśmy ulegać pokusie narzekania i porównywania ?jak było kiedyś?, ale prosić Boga, aby tak było i dzisiaj! Codziennie mamy modlić się słowami: ?O Stworzycielu, Duchu przyjdź...?, a do wspólnoty wnosić swoje osobiste spotkanie z Bogiem. Bóg wymaga otwartości i przychodzenia do Niego. To przyniesie owoce! Nie możemy tracić tożsamości Odnowy ? mamy modlić się modlitwą wstawienniczą, otwierać się na słowa Pana ? proroctwa, nie dostosowywać Ducha Świętego do schematów, dążyć do świętości, aby owocnie, z miłością posługiwać braciom i siostrom.

Na ostatnim spotkaniu rekolekcyjnym prosiliśmy Pana o odnowienie naszej ziemi ? świata, Polski, diecezji, parafii, wspólnoty ? zwłaszcza przez osobowe spotkanie z Jezusem przez Słowo, Eucharystię, świadczenie o Jezusie.

Ks. Jarosław zachęcał, aby służyć w parafii np. poprzez modlitwę za kapłanów, włączenie się w liturgię Słowa, omadlanie parafii, zwłaszcza młodzieży. W służbie nie mamy ulegać pokusie typu: ?zdrowie już nie takie, wiek też nie taki? ? za przykład brać bł. Jana Pawła II, który służył Kościołowi do ostatnich swoich dni.

Odnowienie oblicza ziemi przyjdzie przez moją wiarę, wiarę wspólnoty i służbę konkretnym osobom. Może inaczej wyobrażasz sobie przyjście Ducha Świętego? ? ale On przychodzi !

Po zakończeniu rekolekcji odbyło się Spotkanie Opłatkowe liderów. Serdecznie dziękuję grupie z parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli, która pięknie przygotowała agapę. Ale nasuwa mi się tu porównanie z Ewangelii wg św. Łukasza 14, 16b-24...

Kochani (nieobecni) Liderzy... proszę o przemyślenie tego fragmentu z Pisma Świętego, bo historia łudząco się powtarza, a niektórzy z Was nawet się nie usprawiedliwili...

A teraz kilka spraw bieżących:

- 15 grudnia 2011 r. rozpoczynamy 9-miesięczną nowennę (w dowolnej formie, ale zachęcam do modlitwy Hymnem do Ducha Świętego: "O Stworzycielu, Duchu przyjdź") w intencji Szczecina - przed dużymi dziełami ewangelizacji, planowanymi na wrzesień 2012 r. Liderów proszę o zorganizowanie modlitwy w grupach.

- Proszę o zgłaszanie do mnie kandydatów do Diakonii Modlitw Wstawienniczych (międzyparafialnej) ? do końca grudnia. Proszę o podanie imienia, nazwiska i kontaktu (telefon, e-mail), stażu i funkcji w grupie oraz rozeznanych charyzmatów.

- W poprzednim liście prosiłam, aby do końca listopada zgłaszać swoje propozycje współpracy z bierzmowanymi oraz włączania się do rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej ? odpowiedzieli na tę prośbę tylko... 4 liderzy!

Przypominam, że nie była to tylko moja prośba ? ale Księdza Arcybiskupa. Może teraz ? po Rekolekcjach Adwentowych ? i po rozmowach na ?Opłatku? wpłyną od Was propozycje ? czekam na nie do końca grudnia ? potem muszę je podać do Kurii.

- Załączam tekst ks. W. Grzyba ? odpowiedzialnego za Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym Kanaan w Gorzowie Wielkopolskim ? jako nawiązanie i uzupełnienie ostatniego spotkania liderów, grup pastoralnych i animatorów.

- Przypominam o kolejnej Szkole Animatora ? w sobotę 7 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 ?na Wieniawskiego? oraz o spotkaniu liderów, grup pastoralnych i animatorów ? 21 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 ?na Wieniawskiego?.

Natomiast na Mszę św. na godz. 12.00 w czasie kolejnego naszego spotkania, które planowane jest na 11 lutego 2012 r. ?na Wieniawskiego? ? zaproście kochani młodzież, która w Waszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz kapłana opiekującego się nimi. Takie spotkanie organizujemy na polecenie Księdza Arcybiskupa. Po Mszy św. przewidziana jest modlitwa (też wstawiennicza) nad naszymi Gośćmi.

- W związku z tym, że wśród członków Odnowy krąży wiele e-maili od różnych nadawców, zawierających nieraz treści (np. proroctwa, inicjatywy, reklamy książek autorów innych wyznań) nie potwierdzone przez Kościół ? przypominam, że jako ?odnowowe? należy traktować wyłącznie listy ode mnie, od Eli Mackiewicz i od Księdza Henryka.

- W dniach 11-14 grudnia 2011 r. prowadziłyśmy z Elą Rekolekcje Adwentowe w ?mojej? parafii ? na Bezrzeczu ? na temat zaczerpnięty z tegorocznych letnich rekolekcji w Dobrej: ?Dekalog stale aktualny?. Dziękuję Wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą, a także proszę o modlitwę, aby nasze głoszenie przyniosło owoce.

- Informuję, że kończymy akcję zbierania ?liptonków. Tekturki, które macie w domu - można jeszcze przekazać Eli. Natomiast akcja zbierania plastikowych nakrętek nadal trwa.

Kochani!

Niech Święta Narodzenia Pańskiego i dzielenie się Opłatkiem, odnowią w nas Wszystkich wiarę, nadzieję i miłość, a Jezus, który cicho i pokornie wchodzi w nasz świat, niech każdego umocni na drodze jego osobistego powołania i napełni pokojem nasze domy i rodziny.


Z serdecznymi pozdrowieniami w Panu
Agnieszka.