Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List marzec 2012r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 17.03.2012 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani!

Tradycyjnie już przekazuję Wam główne myśli z zakończonych właśnie Rekolekcji Wielkopostnych nt. ?Dom i rodzina miejscem mojego uświęcenia?, które prowadził ksiądz Maciej Piotrowski ? opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym w Myśliborzu.
Temat pierwszego dnia brzmiał: ?Rodzina miejscem doświadczania Bożej Miłości?. Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał, że Jezus przez wiele lat mieszkał w rodzinie i jej służył, a teraz chciałby wejść i być w centrum mojego życia rodzinnego. Gdy Go zapraszamy, to On przychodzi. Dokonuje tego, czego i jak chce u nas, ale nie u siebie (w Nazarecie), bo tam był uważany za ?chłopca od desek?.
Czasem też tak myślimy: w moim domu wszystko się sypie, nie mogę doświadczyć Bożej miłości! Bóg bowiem jest ograniczony wolnością każdego człowieka, ale też związał z tym swoją łaskę.
Gdy zapraszam Jezusa do swoich spraw, to On przychodzi, jednak czasem w inny sposób niż to sobie wyobrażam i wtedy Go nie dostrzegam, np. modlę się i nie mam odpowiedzi!
Trudne doświadczenie (np. śmierć, choroba) to też Jego miłość. On wie, na ile może nas wystawić na doświadczenia, aby oczyścić naszą wiarę (nie pobożność!) ? naszą relację z Jezusem.
Wielu z nas nie ma doświadczenia Bożej miłości z domu. Proś jednak Jezusa, żeby pokazał ci mocniejsze wydarzenia działania Bożego w Twoim życiu. Bóg trzyma nas na swej dłoni.
Na ewangelizacji ludzie pójdą za nami, za tym, czego doświadczyliśmy. Mów im o tych wydarzeniach.
W drugim dniu rozważaliśmy prawdę, że trudności i zranienia są szczeliną, przez którą Bóg wlewa łaskę. Często za wszelką cenę chcemy wyeliminować z życia ból, cierpienie. Tymczasem to, co wydaje się niesprawiedliwe ? to może być ratunkiem.
W domu Marii, Marty i Łazarza były napięcia, wyrzuty, pretensje ? także do Jezusa ? że przyszedł za późno. Jezus dopuszcza stres, niezrozumienie ? widzi w tym sens, ale trudności to nie poligon, na którym mam się sprawdzić. Chrześcijaństwo to religia łaski, a nie kwestia wysiłku!
Bóg nawet czasem dopuszcza żebyś zgrzeszył (nawet śmiertelnie), bo wie, że owocem będzie autentyczna przemiana, skrucha, nawrócenie. Nie czekaj ze spowiedzią, aż się całkiem ?zapchasz? grzechami, bo będziesz jak zapchana rura, przez którą nie przelewa się łaska. Przez szczelinę jaką jest grzech, cierpienie, słabość? Bóg może wlewać swoją łaskę.
Świadomość grzeszności, to twój potencjał; z pewnym grzechem możesz się zmagać do końca życia, żeby nie rosła twoja pycha! Bóg z trudności wyprowadza dobro. Wie, co będzie dalej, my ? nie wiemy. Na tym polega Jego Wszechmoc. Daj się poprowadzić, zaufaj Bogu, zobacz Jego miłosierdzie.
Trzeciego dnia ksiądz Maciej mówił, że ?Rodzina jest miejscem komunii z Bogiem przez Maryję?. Maryja jest najdoskonalszą przewodniczką do Jezusa. Jest na tyle pusta, że Duch Święty może Ją wypełnić.
Przez 30 lat nosiła w sercu mękę Jezusa, rozważała Jego słowa. Rozumiała, że w domu w Nazarecie Jezus jest gościem, bo Jego dom jest w niebie. A dom w Nazarecie był normalnym domem, gdzie każdy wiedział co ma robić, gdzie pewnie innym służono pomocą i radą. Jezus wychodząc na pustynię ? świadomie odrywa się od domu ? był to czas postu, również od Mamy i jej opieki. Maryja była prawdziwą Gospodynią, potrafiła ogarnąć wesele, zauważyć brak wina, przygotowała ludzi, żeby służyli. Jej dom był domem formacji.
Maryja nie jest źródłem łaski ? ale pośredniczy w jej rozdawaniu.
Testament z krzyża wypowiedziany do Jana ? ?Niewiasto, oto syn Twój (...) Oto Matka twoja? ? możemy przyjąć jako własny i w miejsce imienia ?Jan? ? włożyć własne imię.
Gdy Jezus umarł, Maryja utrzymała wspólnotę pierwotnego Kościoła.
Mów często: ?Panie Boże, zabierz moją wolność, bo sam zrobię sobie krzywdę! Bo wykorzystuję wolność przeciw sobie i Tobie.? Trzeba powierzyć Bogu swoją wolność: ?nie wiem, co jest dobre, potrzebuję przewodnika?. Najlepszym jest Maryja!
We czwartek adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i otrzymaliśmy indywidualne błogosławieństwo, w piątek przeżyliśmy Drogę Krzyżową, a w sobotę modlitwę wstawienniczą ? z prośbą, by przyjąć Maryję za swoją Matkę i Przewodniczkę.
Dzięki Ci Panie za ten święty czas!

A teraz bieżące informacje:

- Proszę o nieustającą modlitwę, aby Targi Sydonii zniknęły całkowicie z naszego miasta. Łączymy się też w modlitwie w tej sprawie z Odnową w Warszawie i Łodzi, aby i tam stały się nierentowne i aby trudności organizacyjne oraz zrozumienie swojego złego postępowania skłoniły organizatorów do zaprzestania ich otwierania w kolejnych miastach. Modlimy się też, aby telewizja zdjęła z anteny programy z wróżkami, uzdrowicielami itp.

- 25 marca planowana jest Niedziela Ewangelizacyjna w parafii p.w. świętego Stanisława Kostki w Szczecinie. Proszę o modlitwę w intencji osób, które będą tam mówić świadectwa ? i o to, aby przyniosło to obfite owoce dla tej parafii.

- 13 i 14 kwietnia 2012 r. planowane jest w Dobrej kolejne Spotkanie Liderów. Rozpoczynamy w piątek o godz. 17.00. Planowane zakończenie ok. godz. 16.00 ? 16.30. Przybliżony koszt z noclegiem: ok. 70?80 zł. Z powodów organizacyjnych proszę o potwierdzenie mi obecności i noclegu do 2 kwietnia. Temat wiodący spotkania: ?Komunikacja we wspólnocie?.

- Kolejna Msza święta wotywna o Duchu Świętym w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie ? wyjątkowo tym razem w 3 tygodniu kwietnia ? 16 kwietnia.

- 21 kwietnia 2012 r. ? w sobotę ? spotykamy się na Metropolitalnym Dniu Jedności w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Słowo na to spotkanie: J 15, 16 ? ?...abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał...?. Bardzo serdecznie zapraszam Was na ten dzień.

Ramowy program:

10.00 ? Zawiązanie wspólnoty (diecezja szczecińsko-kamieńska)
10.20 ? spotkanie modlitewne oraz katecheza (diecezja zielonogórsko-gorzowska)
11.10 ? Adoracja Najświętszego Sakramentu (diecezja koszalińsko-kołobrzeska)
11.45 ? Przerwa
12.00 ? Eucharystia
13.30 ? Modlitwa Wstawiennicza (diecezja szczecińsko-kamieńska) i świadectwa (z trzech diecezji)
14.30 ? Agapa (diecezja szczecińsko-kamieńska) ? parafia p.w. Przemienienia Pańskiego


Służbę muzyczną podjęła Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.

Służby w czasie Eucharystii:
- Liturgiczna ? klerycy AWSD
- Czytania - diecezja koszalińsko-kołobrzeska
- Modlitwa wiernych - diecezja zielonogórsko-gorzowska
- Procesja z darami (z komentarzem) - diecezja szczecińsko-kamieńska (parafia p.w. św. Krzyża i św. Kazimierza)
- Uwielbienie po Komunii Świętej - diecezja zielonogórsko-gorzowska
- Zbiórka kolekty - diecezja szczecińsko-kamieńska (parafia p.w. św. Maksymiliana)

Uwaga! Zgodnie ze Słowem na to Spotkanie ? proszę o przyniesienie darów ofiarnych ? słodyczy związanych z owocami (np. śliwki w czekoladzie, truskawkowe batoniki, owocowe wafelki, owoce suszone w czekoladzie ? rodzynki, orzechy, owocowe cukierki, lizaki w kształcie owoców itp., itd.). Ze względów organizacyjnych, konieczności transportu i przechowywania darów przez parę dni ? proszę nie przynosić owoców jako takich, bo mogą ulec zepsuciu. Dary te będą przekazane dzieciom ? podopiecznym Caritasu.

Grupy odpowiedzialne za procesję z darami proszę o przygotowanie stosownych koszy, kartonów itp. oraz zorganizowanie transportu do siedziby szczecińskiego Caritasu na ul. Wieniawskiego, po zakończeniu Spotkania.

Natomiast na agapę (na deser) proszę przynieść ciasto, owoce itp. w postaci przygotowanej do spożycia ? pokrojone, umyte itp. Pamiętajcie, że mamy nakarmić również gości z dwóch diecezji. Ciepły posiłek przygotujemy w kuchni seminaryjnej, a ofiarę na ten cel będzie można złożyć do koszyczków przy wejściu do refektarza.

- 22 kwietnia 2012 r. odbędzie się w Szczecinie kolejny Marsz dla Życia. Wyruszy on do Bazyliki Archikatedralnej o godz. 15.00 z Jasnych Błoni. Proszę o zabranie grupowych znaków i transparentów. Zbiórka ?odnowowiczów? o godz. 14.45 na Jasnych Błoniach u wylotu ul. Królowej Korony Polskiej.
Uwaga! Na Jasnych Błoniach będzie zbiórka pampersów dziecięcych!

- Jesteśmy zaproszeni do Bazyliki Archikatedralej 5 maja 2012 r. na godz. 10.00 ? na święcenia diakonatu, które otrzyma Darek Krawczyk ? lider grupy Odnowy w Duchu Świętym w Seminarium Duchownym.

- Zapraszam już też Was Wszystkich na Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie 18 ? 19 maja 2012 r. (piątek ? za zaproszeniami dla liderów i animatorów, a sobota ? spotkanie otwarte). Nasza diecezja otrzyma 70 zaproszeń. Organizatorzy przyjmują tylko zbiorowe zgłoszenia i wpłaty ? przesłane przez liderów diecezjalnych. W związku z tym informuję, że na moją prośbę ? sprawy związane z wyjazdem koordynuje z ramienia Rady Diecezjalnej ? Lucyna Kaczyńska (tel. 501 148 223, e-mail: upin12@gmail.com, adres pocztowy: ul. Zabużańska 53A). Lucyna prosi o jak najszybsze podanie liczby osób, które jadą na piątek do Częstochowy (do 18 marca), a także osób, które mogą jechać już na czwartek ? żeby podjąć tam modlitwę wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem w intencji Czuwania. Pełne listy osób (dokładnie wypełnione) proszę przesłać do Lucyny (najlepiej mailem) ? do 27 marca. Podanie list organizatorom w określonych terminach skutkuje niższą opłatą (np. do 3 kwietnia ? 25 zł./os.; po tym terminie ? 35 zł./os.). Natomiast niewykorzystane zaproszenia mamy obowiązek zwrócić organizatorom po 30 kwietnia. Załączam listę zgłoszeń.

- Tradycyjnie już ? Czuwanie będzie poprzedzone Rekolekcjami Kapłańskimi 14 ? 17 maja 2012 r. ? w Łomży. Koszt: 250 zł. + ofiara na pokrycie kosztów prowadzących rekolekcje.

- Wspominałam już w poprzednich listach o dużych wydarzeniach ewangelizacyjnych, które czekają nas we wrześniu. W związku z wizytą ?Mocnych w Duchu? (16 ? 19 września 2012 r.) proszę liderów o rozeznanie, w czym mogą pomóc.

Problemy do rozwiązania:
- Noclegi dla zespołu (kilkanaście osób)
- Wyżywienie
- Porządkowi
- Lekarz
- Sponsorzy
- Plakaty, zaproszenia

Natomiast wizyta o. Jamesa Manjackala ma już swoją stronę w Internecie: http://www.rekolekcje.szczecin.pl. Zachęcam do jej odwiedzenia. Rekolekcje będą przebiegać pod hasłem: ?Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście..." (Mt 11,28).

- Liderom nieobecnym na ostatnim spotkaniu w dn. 10 marca ? załączam płytkę z tekstami dla dzieci ? jest tam wersja audio i pdf. książeczki.

- Załączam teksty na dzielenia na kwiecień, maj i czerwiec. Przeskoczyliśmy trochę numerację (opuszczone są dzielenia nt. 8 błogosławieństw), ale i tak w tym roku nie zdążylibyśmy ich wszystkich rozważyć.

- Nadal zbieramy plastikowe nakrętki dla chorego chłopca ze Zdrojów. Można je przynosić na spotkania diecezjalne.

- Misjonarze Pallotyni proszą o zebranie niepotrzebnych już (ale sprawnych) telefonów komórkowych, a także znaczków z pieczątką; na kopercie czy kartce wokół znaczka musi być min. 2 cm papieru ? uważajcie proszę przy wycinaniu. Proszę liderów, aby przywieźli komórki i znaczki na spotkanie w Dobrej.Kochani!

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni Was mocą swojego Ducha, ?abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc Wasz trwał !? (J 15, 16). Aby radość i pokój serca były widoczne w Waszych oczach, słowach i czynach, a świadomość miłości Bożej pomagała Wam w pokonywaniu codziennych trudów i problemów. Uwielbiajmy Pana ! Alleluja !

Agnieszka