Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List kwiecień-maj 2012r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 30.04.2012 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani !

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się swoją służbą i obecnością do dobrego zorganizowania i przeżycia Metropolitalnego Dnia Jedności. Szczególnie dziękuję klerykom AWSD za służbę przy ołtarzu, grupom z parafii p.w. św. Krzyża i św. Kazimierza ? za przygotowanie procesji z darami (i Wam Wszystkim, którzy przynieśliście słodycze dla dzieci ze świetlic Caritasu) oraz grupie z parafii p.w. Przemienienia Pańskiego za wspaniałe przygotowanie agapy.

A dla tych z Was (także dla kapłanów ? opiekunów grup), którzy nie mogli być z nami (z różnych przyczyn ? pomyślcie proszę, czy zawsze bardzo, bardzo ważnych (?) ) ? załączam informację o przebiegu spotkania, która ukaże się w jednym z najbliższych numerów ?Niedzieli? ? Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

Za nami również piątkowo ? sobotnie interesujące Spotkanie Liderów w Dobrej. Pochylaliśmy się nad problemem charyzmatów w grupach oraz przekazywania informacji ? do i wewnątrz grup. Jednym z ważniejszych powodów braku reakcji na różne nasze inicjatywy i wydarzenia są właśnie kłopoty z właściwym przekazem, wymianą i zrozumieniem informacji (patrz mój list z dn. 8 lutego 2012 r.).

Jak robić to lepiej ? było celem wykładu, który poprowadził dr Karol Kuczera z Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz warsztatów z tym związanych.

Główne myśli, które wynikały z tego, to:
- Nie zakładaj, że odbiorca informacji myśli tak, jak nadawca; ludzie często działają irracjonalnie.

- Większość (80%) ludzi to wzrokowcy, którzy muszą zobaczyć ? tekst, rysunek, komunikat ? żeby go sobie przyswoić i zapamiętać; nie wystarczy więc przeczytać (często niestety jeszcze zbyt szybko, cicho i niewyraźnie), ale lepiej np. powielić i rozdać kartki z najważniejszymi informacjami. Tylko 20% to tzw. słuchowcy lub kinestetycy, którzy muszą ?doświadczyć?, dotknąć informacji.

- Trzeba często zmieniać sposób przekazu i stosować różne kanały (metody) informowania ? właściwie dobrane do osób w naszych grupach. Są to często osoby starsze, które trudniej przyswajają sobie informacje, np. z powodu złego samopoczucia, problemu ze słuchem, zapamiętaniem, przeczytaniem (?wzrok już nie ten...?), czyli informację trzeba przekazywać wielokrotnie i różnymi sposobami.

- Problemem w przekazie informacji mogą też być emocje ? trzeba wczuć się w sytuację odbiorcy, mówić ?jego? językiem, pokazywać, że te informacje są mu potrzebne ? odbiorca musi wiedzieć, jakie korzyści przyniesie mu ta informacja; jeżeli np. przyjdzie na spotkanie ? będzie mógł skorzystać z modlitwy wstawienniczej, poczuć się dobrze w grupie, zmniejszyć poczucie osamotnienia itp. oraz oczywiście spotkać się z kochającym go Bogiem.

- Trzeba uważać na wszelkie przekłamania i tzw. szumy informacyjne; myślę, że wielu z Was pamięta zabawy w ?głuchy telefon?. Trzeba prosić braci i siostry o potwierdzenie informacji, zatroszczyć się, jak ją zrozumieli. Musi tu występować tzw. sprzężenie zwrotne ? czyli komunikowanie się, a nie tylko komunikowanie (na zasadzie: ?gadał dziad do obrazu, a ten obraz ani razu?...).

Po wykładzie odbyły się ?warsztaty?, które w trochę żartobliwej formie utrwaliły teoretyczne prawdy o przekazywaniu i interpretacji informacji. Każdy uczestnik otrzymał krótki tekst ? ?opis zwierzęcia? i rysował to zwierzę według zrozumienia podanego opisu. Rysunki różniły się znacznie ! Załączam ten arkusz i zachęcam do przeprowadzenia tego ćwiczenia w Waszych grupach. Dzielenie się problemami w przekazywaniu informacji, wymiana doświadczeń w tym zakresie i rady ? jak polepszyć sposób komunikowania się w grupach ? zakończyły Spotkanie Liderów w Dobrej.

Dziękuję też Wszystkim, którzy wzięli udział w Marszu dla Życia i podjęli duchową adopcję dziecka poczętego. Na Jasnych Błoniach spotkaliśmy się ?oko w oko? z księdzem Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, który widząc nasz transparent: ?Katolicka Odnowa w Duchu Świętym? ? podszedł do nas i indywidualnie pobłogosławił.

A przed nami, Kochani, jeszcze przed wakacjami ? wiele ważnych wydarzeń:

- 16 maja, godz. 18.00 ? Msza Święta w kościele p.w. św. A. Boboli (dzień imienin księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi);

- 26 maja, w godz. 20.00 ? 24.00 ? Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Kościele Seminaryjnym AWSD w Szczecinie; recepcja będzie czynna od godz. 19.00.
Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego rozpoczynamy (w dowolnej formie) 18 maja;

- 27 maja, w godz. 12.00?16.00 ? Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ? Dzień Jedności Wspólnot na Jasnych Błoniach w Szczecinie;

- 28 maja, godz. 18.00 ? Uroczystość NMP Matki Kościoła, Patronki naszej Diecezji ? Archidiecezjalny Dzień Jedności Wspólnot i Ruchów Kościelnych ? Msza Święta oraz Czuwanie w Bazylice Archikatedralnej;

- 10 czerwca, godz. 21.00 ? Apel Maryjny na Jasnych Błoniach;

- 11 czerwca, godz. 18.00 ? 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w Szczecinie ? Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej;

- 13 czerwca ? modlitwa w 25. rocznicę koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie; godz. 18.00 ? modlitwa różańcowa, godz. 19.00 ? Msza Święta i procesja fatimska;

- 28 czerwca, godz. 18.00 ? 40. rocznica powstania Diecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej ? Bazylika Archikatedralna.

Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (26 maja 2012 r., w godz. 20.00 ? ok. 24.00; recepcja od godz. 19.00) odbywać się będzie na kanwie tekstu pieśni Veni Creator ? ?O Stworzycielu Duchu przyjdź?. W związku z tym proszę poniższe grupy parafialne o przygotowanie ok. 7 ? 10 minutowego Czuwania w dowolnej (byle nie czytanej z kartek!) formie:

1 zwrotka Hymnu ? Rada Diecezjalna
2 zwrotka Hymnu ? grupa z SNSPJ (Szczecin)
3 zwrotka Hymnu ? grupa z parafii p.w. św. Ottona
4 zwrotka Hymnu ? grupa z parafii p.w. św. Rodziny
5 zwrotka Hymnu ? grupa z parafii p.w. św. Krzyża
6 zwrotka Hymnu ? grupa z parafii Przemienienia Pańskiego
7 zwrotka Hymnu ? grupa z parafii p.w. św. Maksymiliana


Na Eucharystii proszę o służbę grupy z parafii p.w.:
- św. Jakuba ? czytania
- NSNMP (Słoneczne) ? psalm
- NSPJ (Gryfice) ? modlitwa wiernych
- św. Józefa (Szczecin) ? procesja z darami (+ komentarz)
- św. Ducha (Zdroje) ? uwielbienie po Komunii Świętej
- św. Katarzyny (Goleniów) ? zbiórka kolekty
- klerycy AWSD w Szczecinie ? służba przy ołtarzu i służba muzyczna (na całym spotkaniu)
Pozostałe służby:
- Opatrzności Bożej ? recepcja
- św. Andrzeja Boboli i św. Kazimierza ? sprzątanie po Czuwaniu

LIDERÓW PROSZĘ O POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA SŁUŻBY.

Kochani Liderzy proszę o przyniesienie Pisma Świętego ? bo tradycyjnie już będziemy prosić o Słowo dla Waszych grup. Wszyscy uczestnicy Czuwania natomiast mogą przynieść też obrazek lub kartkę (najlepiej ładną, np. z kwiatkiem) ? z napisaną (wyraźnie!) jedną intencją modlitewną najbliższą Waszemu sercu. Kartki zostaną pomieszane, a potem każdy uczestnik spotkania ?wylosuje? sobie jedną intencję, którą będzie powierzał Panu Bogu przez cały rok!

Na Czuwaniu prowadzona będzie też modlitwa według słów z Pisma Świętego (Ef 5, 1-2 oraz Rz 12, 1), modlitwa adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza, a także będzie pewna ?niespodzianka?, którą liderzy zabiorą do swoich grup.

Kochani !

Zaproście serdecznie na to Czuwanie Waszych kapłanów, swoich najbliższych znajomych, sąsiadów itp. Zgromadźmy się Wszyscy na tym samym miejscu ? tak jak Apostołowie w Wieczerniku (Dz 2,1).

A następnego dnia ? w niedzielę ? 27 maja na Jasnych Błoniach będziemy służyć modlitwą wstawienniczą w specjalnym namiocie. Odpowiedzialna za tę służbę jest Teresa Dobosz ? animator Diakonii Modlitw Wstawienniczych, która ustalając dyżury, zwróci się do liderów o wyznaczenie odpowiedniej liczby osób na określone godziny ? od 12.00 do 16.00. Jest to też czas, aby ewangelizować przechodzących ludzi, zapraszać na spotkania, rozmawiać, świadczyć o tym, że Jezus żyje i działa !
O godz. 15.00 planowany jest na Jasnych Błoniach Koncert Ewangelizacyjny.

Natomiast w poniedziałek ? 28 maja o godz. 18.00 spotykamy się w katedrze na Eucharystii i Czuwaniu w jedności z innymi ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami katolickimi z naszej diecezji. Z ?naszej? Odnowy nie może zabraknąć nikogo !

Proszę, abyście przynieśli na to spotkanie ?znaki rozpoznawcze? Waszych grup. Jeżeli jeszcze jakaś grupa nie ma takiego transparentu ? to najwyższy czas na to, aby go przygotować ! Najlepiej nawiązać do Imienia grupy i do Katolickiej (ważne słowo !) Odnowy w Duchu Świętym.

Już dziś zapraszam też na ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie liderów, grup pastoralnych i animatorów ? w sobotę 16 czerwca o godz. 10.00 ?na Wieniawskiego?. Jak zwykle ? będzie Msza Święta, katecheza ? tym razem na temat: ?Rola śpiewu i kantora we wspólnocie?, którą wygłosi Marek Jaskuła ze Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, warsztaty i dzielenie.

A teraz pozostałe informacje:

- Załączam przesłany już wcześniej e-mailem komunikat dotyczący kursu gry na gitarze i proszę o bardzo poważne potraktowanie tej sprawy !

- Załączam listę zapisów na Rekolekcje Wakacyjne ? w dniach 16 ? 21 lipca 2012 r. ? w Dobrej. Rozeznajemy dopiero tematykę i prowadzących ? szczegóły podam w kolejnym liście.
Na rekolekcjach będzie czas na Eucharystię, sakrament pojednania, modlitwę wstawienniczą, adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach, katechezy, a także na wspólne posiłki i na relaks.
Rekolekcje są świętym czasem odpoczynku z Panem Bogiem, czasem modlitwy i nawrócenia, aby później mieć siłę na ?prozę życia? i moc Ducha do pełnienia wielkich służebnych funkcji.

W rekolekcjach można uczestniczyć w dwojaki sposób:
1) dojeżdżając codziennie do Dobrej:
2) nocując w klasztorze (ok. 20 miejsc noclegowych); gdy będzie więcej chętnych do nocowania ? zorganizujemy kwatery prywatne.

Opłata rekolekcyjna dla osób:
a) dojeżdżających ? 140 zł. (w tym min. II śniadanie i obiad),
b) nocujących w klasztorze ? 320 zł. (w tym całodzienne wyżywienie i nocleg).

Szczególnie zachęcam (i zobowiązuję!) do udziału liderów i członków grup pastoralnych, animatorów, a także te osoby, które w tym roku przeżyły Seminarium Odnowy w Duchu Świętym !

Proszę liderów o przekazanie mi dokładnie wypełnionych list osób chętnych na te rekolekcje, wyłącznie na załączonej kartce, a także kwotę zaliczki ? 50 zł. od osoby na mój adres domowy, np. pocztą, lub na portierni Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ? ul. Mickiewicza 64 (tu macie lepszy dojazd niż do mnie na Bezrzecze). Czekam na informację zwrotną do 31 maja 2012 r.

Proszę tez Was Wszystkich o gorącą modlitwę w intencji organizowanych rekolekcji.
Pamiętajcie, że brak finansów nie może być przeszkodą w udziale w rekolekcjach. Proszę śmiało zgłaszać takie sytuacje liderom lub animatorom ? na pewno znajdziemy rozwiązanie!

- Księża proboszczowie z parafii nadmorskich naszej diecezji (Świnoujście, Międzyzdroje, Rewal, Niechorze, Dziwnów itd.) bardzo proszą, aby przyjeżdżać w czasie wakacji ? nawet na dzień ? dwa i ewangelizować ! Nad morzem w sezonie ?przewijają się? tysiące ludzi ! Wystarczy skontaktować się z wybraną parafią (wykaz na stronie internetowej Archidiecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej) ? i ... modlić się o owoce tej służby !

- Zachęcam do przeprowadzenia w grupach Nabożeństwa Przeproszenia i Pojednania ? załączam propozycję opracowaną w grupie przy parafii p.w. św. Krzyża.

- Wkrótce na stronie internetowej http://www.rekolekcje.szczecin.pl będzie dostępny formularz zgłoszeniowy na wrześniowe rekolekcje (20 ? 23 września 2012 r.), które poprowadzi o. James Manjackal (planowane rozpoczęcie procedury rejestracji nastąpi w sobotę 5 maja). Zachęcam do odwiedzenia tej strony i zapoznania się ze szczegółami.

Serdecznie Was pozdrawiam w Panu
Szczęść Boże !
Agnieszka Załącznik 1

Metropolitalny Dzień Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym
?...abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał...? (J 15, 16)


W ramach obchodów 20-lecia Metropolii Szczecińsko ? Kamieńskiej, członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym z trzech diecezji: szczecińsko ? kamieńskiej, koszalińsko ? kołobrzeskiej i zielonogórsko ? gorzowskiej spotkali się w sobotę 21 kwietnia 2012 r. ? na Metropolitalnym Dniu Jedności.

O godzinie 10.00 Kościół Seminaryjny AWSD w Szczecinie wypełnił się ?po brzegi?. Zgromadzonych powitał moderator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym z diecezji szczecińsko ? kamieńskiej ? ksiądz Henryk Marczak. Radość z możliwości spotkania się na modlitwie wyraziła się w uśmiechu, wzniesionych dłoniach i w śpiewie, który animowała Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej. Wyraźnie dało się odczuć wspaniałą jedność, którą tworzył Duch Święty.

Słowo z ewangelii według św. Jana (J 15, 16): ?Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał ? aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.? ? pobudziło zebranych do spontanicznej modlitwy uwielbienia i prośby, aby Duch Święty napełniał i przemieniał serca ? aby przynosiły obfite owoce.

Modlitwę tę prowadzili przedstawiciele diecezji zielonogórsko ? gorzowskiej. Wysłuchaliśmy też trzech świadectw, jak Bóg działał i nadal działa w życiu głoszących je osób. Potem przyszedł czas na adorację Najświętszego Sakramentu ? tej modlitwie przewodził ksiądz Krzysztof Witwicki wraz z grupą z diecezji koszalińsko ? kołobrzeskiej.

Po krótkiej przerwie ? o godz. 12.00 ? rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ? na prośbę księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ? ksiądz infułat Edmund Cybulski. W słowie wstępnym nawiązał on do 20. rocznicy powstania Metropolii Szczecińsko ? Kamieńskiej i trwającego Synodu Metropolitalnego, łączącego ? tak, jak i to spotkanie ? nasze 3 diecezje.

Homilię wygłosił ksiądz kanonik Maciej Szmuc ? Dyrektor CARITAS diecezji szczecińsko ? kamieńskiej. Zwrócił on uwagę na problemy, lęki i niepokoje współczesnego człowieka, o których mówił już 50 lat temu w dokumentach Soboru Watykańskiego II ? papież ? błogosławiony Jan XXIII, a które są stale aktualne. Jezus ? z dzisiejszej ewangelii ? kroczący po jeziorze ? i wołający do uczniów: ?To Ja jestem, nie bójcie się.? (J 6, 20) ? woła też dzisiaj do każdego z nas ? napełniając otuchą i nadzieją.

Mszę Świętą koncelebrowało kilkunastu kapłanów ? opiekunów grup Odnowy w Duchu Świętym. Przy ołtarzu służyli alumni AWSD, w którym w ubiegłym roku powstała kolejna grupa Odnowy w Duchu Świętym.

W procesji z darami niesione były m.in. kosze wypełnione słodyczami (owocowymi ! ? w nawiązaniu do Słowa), które zostały przekazane dzieciom będącym pod opieką Caritasu.

Po Eucharystii popłynęła modlitwa wstawiennicza, którą animowali przedstawiciele diecezji szczecińsko ? kamieńskiej. Wiele osób powierzyło swoje trudy, cierpienia, lęki i problemy Panu, który zapewniał nas: ?Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.? (Mt 7, 7-8).

Na zakończenie spotkania przybył ksiądz Biskup Jan Gałecki, który odmówił z nami południową modlitwę ?Regina Celi? i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Całe spotkanie transmitowane było w radio internetowym pod adresem www.dobremedia.org.

W refektarzu seminaryjnym czekała już agapa ? ?uczta miłości?, w czasie której trwały rozmowy i wymiana doświadczeń dotyczących życia i działania grup Odnowy w Duchu Świętym w różnych parafiach naszej Metropolii.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu jubileuszowym!

Agnieszka Szewczyk
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym