Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List sierpień 2012

Agnieszka Szewczyk                                             Szczecin, 16.08.2012

Lider Diecezjalny

Odnowy w Duchu ŚwiętymKochani!


Zakończyły się nasze tegoroczne rekolekcje wakacyjne. „Jak było” – możecie się dowiedzieć (lub powspominać) z załączonego tekstu „Wierność Chrystusowemu objawieniu – owocuje”, który ukazał się też w „Niedzieli” z 12 sierpnia 2012 r.


A przed nami kolejny rok modlitwy i formacji, który daje nam Pan. Załączam Ramowy Plan, który – „jeżeli Pan zechce i będziemy żyli” – zrealizujemy z Jego pomocą (por. Jk 4, 13-15). A jest ten plan bardzo bogaty w różne wydarzenia.


Szczegóły dotyczące planowanych spotkań zostaną podane później, a teraz proszę o uwzględnienie tych terminów w Waszych parafialnych planach, aby uniknąć – jak to mówi ksiądz Henryk Marczak (a właściwie już ksiądz kanonik Henryk Marczak – gratulacje!) – „sabotażu” – czyli organizowania parafialnych spotkań w czasie zaplanowanych spotkań wspólnych (diecezjalnych). A jest to bardzo ważny znak trwania (lub nie) w jedności.


Zgodnie z rozeznaniem Rady Diecezjalnej – w tym roku podejmujemy dwa wiodące problemy (intencje modlitwy, rozważania i formacji): wspólnota i wiara.

Budowanie wspólnoty – począwszy od grup domowych, przez parafialne, aż do poziomu diecezji – to stały i trudny proces! Jak rozumiemy wspólnotę, czy ją „czujemy”, czego od niej oczekujemy, co możemy jej ofiarować? Te i podobne pytania będziemy sobie stawiać i szukać na nie odpowiedzi.


W grupach domowych będziemy też kontynuować rozważania z rekolekcji wakacyjnych nt. owoców Ducha Świętego – gdyż każda wspólnota (grupa) parafialna powinna się w nich przeglądać jak w zwierciadle. Owoce są bowiem znakiem działania Ducha Świętego w osobie lub wspólnocie poddanej Jego kierownictwu. Mają one w większości wyraźny wymiar społeczny, promieniują dobrem dla innych, przenikają w zwyczajność i codzienność życia. Są dobrym sposobem na stwierdzenie – czy grupa dąży do wspólnoty – czy nie ulega tylko złudzeniom, łatwo rodzącym się w euforii miłych spotkań i wspólnej modlitwy.


Proszę Wszystkich o podjęcie tej drogi formacji, chociaż we wrześniu, z racji wydarzeń ewangelizacyjnych – nie rozpoczniemy jej jeszcze. Na spotkaniach wrześniowych można pochylać się nad Słowem z dnia lub nad Słowem rozeznanym przez Grupy Pastoralne.


U Eli Mackiewicz (tel. 507 588 446, e-mail: ela22macki@wp.pl) możecie zamawiać materiały, które przydadzą się w naszej tegorocznej formacji:


- katechezy z Rekolekcji Wakacyjnych nt. owoców Ducha Świętego (tekst – 5 zł; płyta mp3 – 10 zł) – zapytajcie we wspólnocie – może ktoś z grupy już zamówił na rekolekcjach;
- tematy na dzielenie w grupach domowych (2 na miesiąc) – związane z owocami Ducha Świętego (forma papierowa lub elektroniczna);
- tematy na dzielenie w grupach seminaryjnych – dotyczy wspólnot, które poprowadzą Seminarium Odnowy w Duchu Świętym głównie dla osób po rekolekcjach z „Mocnymi w Duchu” i o. J. Manjackalem (forma papierowa lub elektroniczna).


Drugi problem – to wiara. Jaka ona jest? Niech to będzie obszar osobistej refleksji, rachunku sumienia i stałej prośby „Panie, przymnóż nam wiary”. Bez wiary trudno o znaki Bożego działania, trudno o wzrost w życiu duchowym...


Kochani!

11 października 2012 r. rozpocznie się Rok Wiary i potrwa zgodnie z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI – do 24 listopada 2013 roku. Otwierajmy się na nauczanie Kościoła, „dzielmy się wiarą jak chlebem”, budujmy się nią nawzajem, głośmy ją słowem i czynem!

Szczególnie pochylimy się nad problemem wiary w czasie październikowego Dnia Jedności.


A wcześniej – we wrześniu – zapowiadane od dawna dwa ważne wydarzenia: Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez „Mocnych w Duchu” oraz przez ojca Jamesa Manjackala. Niektóre grupy podjęły już modlitwę i post w tych intencjach. Czy Twoja grupa również?


Program rekolekcji „Mocnych...” – w formie plakatu oraz zaproszeń – dostaliście już Kochani w formie elektronicznej, a wydrukowane egzemplarze – do rozwieszania i rozdawania tam, gdzie Duch Święty wskaże – będzie można otrzymać u Eweliny Walter–Szymańskiej, która mieszka przy ul. Okulickiego 45 naprzeciw przystanku tramwajowego (kom. 693 338 249) – można dzwonić do Eweliny, aby umówić się na odbiór zamówionych plakatów i zaproszeń.


Liderzy grup z terenu diecezji otrzymają te materiały za pośrednictwem księdza proboszcza (z Kurii). Ulotki będą do odbioru w Katedrze, na Zamku i w Hali MTS-u (piszę na ten temat w dalszej części tego listu).


Proszę też o poważne i odważne potraktowanie prośby do sponsorów – w załączeniu stosowne pisma do powielenia i „działania”. Wpłaty na podane w piśmie konto mogą też pochodzić ze składek na ten cel w Waszych grupach, czy też z innych źródeł np. aukcji, loterii fantowej itp.


Przypominam, że na Mszę Świętą w Katedrze o godz. 12.00 i na koncert w Zamku o godz. 15.30 (warto podkreślać, że wstęp jest wolny) zapraszamy specjalnie młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (przypominajcie o tym kapłanom - opiekunom tej młodzieży).


Zapraszając różne osoby, informujcie też o modlitwie o uzdrowienie, która będzie miała miejsce ostatniego dnia rekolekcji (we wtorek 18 września).


Nasi Goście z Łodzi mają zamówione obiady w bursie u Księży Salezjanów, a śniadania i kolacje przygotują dyżurne grupy parafialne w salce przy Katedrze, według poniższego grafiku:

Dzień Śniadanie* Kolacja*
Sobota - 15 września św. Jakuba Apostoła Przemienienia Pańskiego
Niedziela - 16 września św. Jakuba Apostoła św. Ottona
Poniedziałek – 17 września św. Andrzeja Boboli św. Andrzeja Boboli
Wtorek – 18 września św. Krzyża św. Rodziny
Środa – 19 września św. Maksymiliana                     -

 


* kawa, herbata, mleko, cukier, woda mineralna – SNSPJ w Szczecinie.


W czasie koncertu potrzebna będzie pomoc porządkowych. Proszę więc liderów o zgłaszanie do Lucyny (e-mail: upin12@gmail.com)- Braci, którzy będą pełnić tę służbę – podając imię, nazwisko i nr telefonu tej osoby.


Zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w posługę w czasie tych rekolekcji (osoby przygotowujące posiłki, rozdające ulotki, porządkowych) – na Mszę Świętą we czwartek 13 września 2012 r. o godz. 18.00 do Katedry, a później na spotkanie organizacyjne.


W związku z rekolekcjami o. J. Manjackala – liderzy są proszeni o to, aby sprawdzić, czy na terenie parafii wisi plakat informujący o tym wydarzeniu (plakaty rozesłano do parafii za pośrednictwem Kurii Metropolitalnej).


Przypominam też, że niektórym osobom potrzebna jest pomoc przy elektronicznej rejestracji na te rekolekcje – kochani liderzy, zatroszczcie się o tę sprawę.


Modlimy się gorąco, aby w czasie tych dwóch wrześniowych wydarzeń Duch Święty natchnął serca wielu osób, aby zapragnęły ożywić swoją wiarę, zerwać z grzechem, doświadczyć czułej miłości Boga Ojca, przyjąć Jezusa za swego Pana i Zbawiciela, i otworzyć się na natchnienia Ducha Świętego. Tym osobom będziemy proponować formację (przeżycie Seminarium) w Odnowie w Duchu Świętym.


W czasie wszystkich spotkań rekolekcyjnych będziemy rozdawać ulotki (wzór w załączeniu) z zaproszeniem na Mszę Świętą i spotkanie modlitewno – informacyjne – do Katedry – we wtorek 25 września 2012 r. na godz. 18.00.


Jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść w tym terminie – to może w tygodniu 24 – 29 września 2012 r. zgłosić się do jednej z 7 parafii w Szczecinie, w których planowane jest przeprowadzenie Seminarium. Kryterium wyboru tych parafii była lokalizacja (różne dzielnice Szczecina) i dzień, w którym odbywają się spotkania (od poniedziałku do czwartku).


UWAGA: zgłaszające się osoby proszę pytać o imię, nazwisko, wiek i kontakt (telefon, mail). Mam nadzieję, że grupy „z sąsiedztwa” pomogą w poprowadzeniu Seminarium.


Udostępniłam też swój adres mailowy, a Tekla telefon – aby stworzyć możliwość zgłoszenia się wszystkim chętnym. Zapisy na Seminarium przyjmujemy do 27 września 2012 r.. I najpóźniej tego dnia wieczorem muszę mieć od Was informację o liczbie chętnych osób z każdej z 7 wymienionych w ulotce szczecińskich parafii. Proszę też wszystkich liderów ze Szczecina o podanie liczby osób, które są już w grupach i nie przeżyły jeszcze Seminarium, a pragną to zrobić teraz.


W piątek 28 września 2012 r. po południu Rada Diecezjalna zrobi „remanent” i zdecyduje, czy na podstawie liczby i struktury zgłoszeń Seminarium rusza we wszystkich siedmiu parafiach, czy łączymy grupy, jaką przyjąć formę Seminarium itp. (projekt Seminarium w załączeniu).


Grupy z terenu diecezji proszę o informację, gdzie rozpocznie się Seminarium i ile osób je rozpoczyna. Zachęcam do równoległego ze Szczecinem poprowadzenia Seminarium według załączonego projektu.


Omówimy te wszystkie sprawy w sobotę 29 września 2012 r. na spotkaniu liderów i grup pastoralnych (patrz „Ramowy plan”!).


Osobą odpowiedzialną za organizację i logistykę rozprowadzania ulotek jest lider z parafii p.w. św. Kazimierza w Szczecinie – Maciej Janowski (tel. 501 144 845, e-mail: maciekj344@gmail.com).


Poniżej przedstawiam „podział obowiązków” związanych ze służbą „ulotkową” – a liderów grup parafialnych proszę o kontakt z Maćkiem w sprawie szczegółów.

Dzień Godzina Miejsce Grupa z parafii p.w.
Niedziela 16września 7.30 Katedra św Józefa
  9.00 Katedra św. A.Boboli
  10.30 Katedra św. Rodziny
  12.00 Katedra św. Krzyża
  15.30 Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich Przemienienia Pańskiego i św. Kazimierza
  18.00 Katedra NSPJ
  21.00 Katedra św. Maksymiliana
Poniedziałek 17września 18.00 Katedra św. Kazimierza
Wtorek 18września 18.00 Katedra św. Jakuba Apostoła
Czwartek 20września 9.00 Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich św. Ottona i NSPJ
Piątek 21września 9.00 HMTS Świętego Ducha (Zdroje)
Sobota 22września 9.00 HMTS Opatrzności Bożej (Majowe) i NSPJ
Niedziela 23września 9.00 HMTS NSNMP (Słoneczne) i NSPJ


UWAGA!
- Podane są godziny rozpoczęcia spotkań. Dyżur rozpocznie się wcześniej – wg ustaleń przekazanych przez Maćka
- Rozdawanie ulotek może być też prowadzone na zakończenie spotkań i w przerwach
- Jeżeli dana wspólnota nie jest w stanie zapewnić potrzebnej obsady – to lider powinien „pożyczyć” osoby z innych grup.


Podkreślam, że jest to bardzo ważna i odpowiedzialna służba ! Od jej właściwego przeprowadzenia zależy, aby „nie zginęła żadna owieczka”.


Ważne: Osoby rozdające ulotki powinny znać dobrze jej treść, i jeżeli to możliwe – chwilę porozmawiać z zapraszanym Bratem czy Siostrą – ustnie podać termin i miejsce zgłoszenia się itp.
Niezbędna jest pełna mobilizacja modlitewna i organizacyjna.


Ale zorganizowanie dwóch cykli Rekolekcji Ewangelizacyjnych i przeprowadzenie Seminarium, to nie jedyne wyzwanie, które Pan stawia przed nami w tym roku.
Sygnalizowałam już w poprzednim liście, że zgodnie z wolą Księdza Arcybiskupa – Odnowa w Duchu Świętym ma otoczyć modlitwą i formacją młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Niektóre grupy już to czyniły w ubiegłych latach – na terenie swoich parafii. Zaprosiliśmy też w lutym młodzież z terenu Szczecina na Mszę Świętą i spotkanie modlitewne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne i krótkim filmem o Odnowie w Duchu Świętym.


Po rozeznaniu i rozmowie z odpowiedzialnym kapłanem w Kurii Archidiecezjalnej – ustaliliśmy, że będziemy zapraszać młodzież w ramach dekanatów – na podobne spotkania, mające na celu doprowadzenie jej do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami.


Pierwsze takie spotkanie dla młodzieży z dekanatu Szczecin – Pomorzany planowane jest na piątek 12 października na godz. 18.30 w parafii p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej na Wzgórzu Hetmańskim. Mamy takie przekonanie, że powinna powstać specjalna grupa (kilku – kilkunastu osób – najlepiej „niezbyt wiekowych”), która służyłaby mówiąc świadectwa i modląc się nad młodzieżą. Oczywiście niezbędna jest też osoba grająca ! Bardzo proszę Was, Kochani Liderzy – „rozejrzyjcie się” w swoich grupach, pomódlcie się w tej sprawie – i zgłoście mi – do 29 września 2012 r. osoby, które czują w sercu, że Pan je wzywa do takiej służby.


A w ramach parafii zachęcam do współpracy z księdzem przygotowującym młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Można zaproponować, że będziecie prowadzić grupy młodzieży (6 – 10 osobowe), jako ich animatorzy – że będziecie z nimi rozmawiać, dzielić się świadectwem o działaniu Ducha Świętego, wspólnie się modlić, np. raz na miesiąc.


Zachęcam też do podjęcia Duchowej Adopcji kandydatów – poproście kapłana o listę imion kandydatów, gdy skończą się deklarować, podzielcie je między siebie i módlcie się za „przydzielone” osoby każdego dnia w dowolnej formie, a po bierzmowaniu przekażcie im jakieś ładne kartki z życzeniami z okazji przystąpienia do tego sakramentu, i deklarację o dalszej modlitwie w ich intencji.


Spotkanie z animatorami kandydatów (również z innych wspólnot i stowarzyszeń) zorganizujemy w terminie późniejszym. Inne inicjatywy w tym obszarze – też mile widziane ! Jeżeli jakieś podejmiecie, dajcie mi znać – to roześlemy Wasz pomysł innym grupom.


A teraz pozostałe informacje:


- Przypominam, aby poprosić księdza proboszcza, aby w Waszej parafii odprawiane były raz w miesiącu msze św. wotywne o Duchu Świętym. W pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.30 nadal będą takie Msze św. w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie.


- Tradycyjnie już w piątek 28 września 2012 r. – poprowadzona będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata. Mam nadzieję, że „odnowowiczów” – tradycyjnie już – nie zabraknie na tej modlitwie.


- Zauważyliście pewnie, że w Ramowym Planie na rok 2012/2013 nie ma punktu: Targi Sydonii. Otóż na stronie internetowej firmy RAJ, która organizowała w Szczecinie (i w innych miastach) tzw. Targi Medycyny Naturalnej, widnieje informacja, że firma chwilowo zawiesiła swoją działalność (od 3 czerwca), i że dziękuje swoim partnerom i firmom za współpracę. Oby ta „chwila” trwała wiecznie! Módlmy się dalej w tej intencji!


- Niebawem zacznie działać nowa wersja naszej diecezjalnej strony internetowej. Mamy nadzieję, że będzie lepiej spełniać swoje funkcje, bo zwłaszcza młodzież jest teraz w tym zakresie bardzo! wymagająca.


- Kasia Ciesielska ze Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, która była z nami na rekolekcjach w Dobrej i wspierała księdza Rafała – udostępniła swoje numery telefonów: 517 674 900 lub 91 333 40 81. Można się umawiać na „dogłębną” rozmowę i modlitwę o uwolnienie. Kasia ma też do Was prośbę – ma niepełnosprawnego synka i bardzo prosi, aby przy rozliczeniu PIT-u przeznaczyć 1% podatku na jego leczenie i rehabilitację. Załączam informację – jak to zrobić.


- Transportem plastikowych nakrętek (które zbieramy dla chorego Adriana) zajmie się od września Sławek z grupy p.w. Świętej Rodziny. Można z Nim uzgadniać „większy transport”, lub przynosić nakrętki np. na Dzień Jedności. Telefon do Sławka: 513 381 373.


- Czekam na sygnały od liderów, którym dawno minęła lub minie wkrótce kadencja sprawowania tej funkcji – o terminie wyborów.


Przepraszam, że ten list wyszedł trochę „przydługi” – ale tyle się dzieje – i to chyba dobrze!

Mam nadzieję, że przeczytacie go uważnie i do końca! Jest to bowiem „list jubileuszowy” – 100 list, który napisałam do Was od początku mojej kadencji Lidera Diecezjalnego !


Bardzo serdecznie Was Wszystkich pozdrawiam w Panu

- Agnieszka.


Załącznik 1


Wierność Chrystusowemu objawieniu – owocuje


Taka myśl przewodnia przyświecała uczestnikom rekolekcji wakacyjnych dla grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej archidiecezji, które odbywały się w dniach 16 – 21 lipca br. w Dobrej Szczecińskiej – w gościnnym, jak co roku, klasztorze oo. Franciszkanów.


Rekolekcje prowadził ksiądz Rafał Szutra, jeden z odpowiedzialnych za charyzmatyczną Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia, który głosił homilie na temat modlitw wstawienniczych o uzdrowienie i uwolnienie z wszelkich zniewoleń oraz posługiwał takimi modlitwami. W związku z tematem rekolekcji, ksiądz Rafał zwracał też uwagę na wierność Chrystusowemu objawieniu (Hbr 2, 1-4), podkreślając wartość zdrowej i czystej nauki Kościoła. Zalecał daleko idącą ostrożność w osobistym przyjmowaniu i rozpowszechnianiu różnych treści, objawień i modlitw, oraz potrzebę sprawdzania, czy są one uznane przez Kościół – przez biskupa ordynariusza w danej diecezji. Bo tylko niczym nie skażone Słowo Pana – owocuje: „Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.” (Hbr 2,4). I tego doświadczaliśmy w czasie rekolekcji!

Katechezy dotyczące owoców Ducha Świętego, różnych cnót oraz ośmiu błogosławieństw – przygotowali członkowie Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym. Pochylaliśmy się nad prawdą, że cnoty oraz owoce Ducha Świętego trzeba w sobie wypracować własnym wysiłkiem, w odróżnieniu od darów Ducha Świętego, które człowiek otrzymuje „za darmo”. Wybraliśmy je głównie z listów św. Pawła i „nazbierało się” ich ponad dwadzieścia:

radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wiara, nadzieja, miłość, pokora, cichość, mądrość, wstrzemięźliwość, skromność, roztropność, sprawiedliwość, hojność, gościnność, przyjaźń, wdzięczność.


Katechezy skłaniały do refleksji: Czy ja przynoszę owoce, czy może jestem „nieurodzajnym figowcem”? Czy i jak moje zaangażowanie religijne, moje przemyślenia, medytacje nad Słowem Bożym, uczestnictwo w nabożeństwach, życie sakramentalne – owocuje? Co z tego wynika dla mojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych?


Przez cnoty i owoce Ducha Świętego, które mają w większości wymiar społeczny, człowiek lepiej wykorzystuje dary Ducha Świętego i może zostać „błogosławionym”, czyli szczęśliwym.


Każdego dnia w czasie rekolekcji była sprawowana Eucharystia, były spotkania modlitewne, adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się przeżyciami z rekolekcji i świadectwami o tym, jak Jezus zmienił życie wielu osób, jak pokazywał im na modlitwie – korzenie zranień – czasem bardzo odległych, sięgających poprzednich pokoleń.


Szczególnie poruszyło nas świadectwo Kasi ze Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, która przeżywała z nami rekolekcje, służąc pomocą księdzu Rafałowi i modląc się w intencji uczestników rekolekcji, oraz świadectwo Rafaela – Brazylijczyka – świeckiego misjonarza z tej Wspólnoty, mieszkającego obecnie w domu Wspólnoty w Szczecinie. Rzeczywiście Bóg działał w ich trudnym życiu z wielką mocą i z darem uzdrowienia!


Do udziału w rekolekcjach zaprosiliśmy mieszkańców Dobrej oraz trzech filii parafii: w Stolcu, Buku i Rzędzinach, wśród których spędziliśmy wieczory, jadąc tam z posługą modlitwy wstawienniczej i z posługą ewangelizacyjną.


Ostatniego dnia poszczególne grupy uczestników rekolekcji przedstawiły scenki, pantomimy lub piosenki nawiązujące do tematu : „Wierność Chrystusowemu objawieniu – owocuje”. Były one zachętą do refleksji i podsumowania tego, co każdy z nas przeżył w swoim sercu w czasie trwania rekolekcji: Czy troszczę się o wzrastanie w cnotach i owocach Ducha Świętego, czy widzę chociaż niektóre z nich u siebie i u osób najbliższych, jakie cnoty i owoce chciałbym zaobserwować u siebie i w swoim otoczeniu, brak jakich owoców rani mnie szczególnie?


Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga – obraz otrzymaliśmy za darmo – w Osobie Jezusa Chrystusa, a podobieństwo musimy wypracować – właśnie przez osiąganie owoców Ducha Świętego i ćwiczenie się w cnotach.

Trafnie ujęła ten problem jedna z piosenek śpiewanych na podsumowaniu czasu rekolekcyjnego (na melodię „Szła dzieweczka do laseczka”):


1) Szła dzieweczka do miasteczka

Bardzo szarego /3x

Napotkała tam proboszcza

Strasznie smutnego /3x

Ref.

Ojojoj, ojojoj, ojojojoj /4x


2) A czemu to ksiądz jest taki

smutny i blady? /3x

Bo nie daję sobie wcale

W parafii rady /3x


Ref.

Bo ludzie są smętni, brak im wiary,

Nie mają miłości, ducha ofiary.

Są pyszni, niewdzięczni, dobra im brak,

A ze mnie tu zrobił się ludzki wrak.


3) Więc dzieweczka sięga wtedy

do kosza swego /3x

Bo zbierała w nim owoce

Ducha Świętego /3x


Ref.

Jest wiara, jest miłość, nadzieja też,

Jest radość, pokora i słoik łez.

Jest skromność, roztropność, wstrzemięźliwość,

Gościnność, cierpliwość, sprawiedliwość.


4) Proboszcz patrząc na dzieweczkę

oddał piękny dar /3x

Chociaż wdzięczny był jej bardzo

Za dobroci czar /3x


Ref.

My sami musimy napełnić kosz,

Podobnie jak zbierasz do grosza grosz.

Będziemy nad sobą czuwać co sił,

By grzechu nie został tu nawet pył.