Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List październik 2012

Agnieszka Szewczyk                                             Szczecin, 5.10.2012 r.

Lider Diecezjalny

Odnowy w Duchu Świętym


Kochani !


Za nami już dwa wydarzenia ewangelizacyjne – rekolekcje prowadzone przez Zespół „Mocni w Duchu” i  przez o. Jamesa Manjackala. Dziękuję Wszystkim, którzy modlili się w tych intencjach, którzy służyli i pomagali w pracach organizacyjnych, ofiarowując swoje siły, czas, umiejętności i fundusze.

Niech dobre owoce tych spotkań dojrzewają coraz bardziej w naszych grupach! Około 60 osób odpowiedziało na zaproszenie do przejścia Seminarium Odnowy w Duchu Świętym – módlmy się, aby wytrwali w swojej decyzji pójścia za Jezusem. Seminarium rozpocznie się od 8 października 2012 r. równolegle w trzech szczecińskich parafiach: Sanktuarium NSPJ, Sanktuarium NMP na Słonecznym i Przemienienia Pańskiego, oraz w Świnoujściu. Modlitwa o Nowe Wylanie Ducha Świętego planowana jest na sobotę – 24 listopada 2012 r. Pragniemy, aby było to święto całej naszej diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym (szczegóły tej uroczystości podam później).

Na wrześniowym spotkaniu liderów i grup pastoralnych poruszyliśmy dwa ważne problemy, które związane są z przeżytymi rekolekcjami. Otóż o. J. Manjackal mówił o tzw. praktyce „chrztu” dzieci nienarodzonych. Po rozmowach z kapłanami i analizie tekstu encykliki Jana Pawła II – „Evangelium Vitae” wyjaśniam, że zgodnie z tym dokumentem „dzieci te żyją w Bogu” (p. 99) – nie potrzebują więc ani chrztu, ani modlitwy. Natomiast rodzice, którzy stracili dziecko (a zwłaszcza matki, które dopuściły się aborcji) – powinny być otoczeni modlitwą, aby po żalu i wyznaniu tego grzechu w sakramencie pokuty i pojednania, uwierzyli w Boże Miłosierdzie i mogli łatwiej osiągnąć równowagę psychiczną.

Teologia wyraźnie stwierdza, że sakramenty święte są przeznaczone dla żywych !

Drugi problem to pojawiające się coraz częściej zjawisko tzw. „spoczynku w Duchu”. Na sobotnim spotkaniu przytoczyłam obszerne fragmenty książki Księdza Kardynała L.J. Suenensa pt. „Spoczynek w Duchu – kontrowersyjne zjawisko”, wydanej w Krakowie w 2005 r. Jej Autor był niespożytym propagatorem Odnowy Charyzmatycznej w Kościele, był rzecznikiem tekstu o charyzmatach, który został umieszczony w soborowej konstytucji Lumen Gentium (nr 12) i niejako utorował Odnowie drogę w Kościele. We współpracy z gronem wybitnych teologów i liderów Odnowy, zredagował tzw. Dokumenty z Malines, zawierające omówienie podstawowych problemów Odnowy w Duchu Świętym. Wspomniana książka jest ostatnim, VI takim dokumentem.

Ksiądz Kardynał zwraca w nim uwagę na to, że tzw. spoczynek (upadek) w Duchu” należy nazywać „upadkiem” – bez określenia „w Duchu”, czy też „w Duchu Świętym” – gdyż nie jest pewne, że takie jest źródło upadku, i pisze: „zjawisko powinno być domniemane jako naturalne, aż do udowodnienia czegoś przeciwnego (...) Nie występuje tutaj brak wiary, ani racjonalistyczna ignorancja, ale jest to po prostu zastosowanie w praktyce teologii klasycznej odnośnie relacji natura – łaska.” Ocenę całości kończą te oto słowa: „Wziąwszy pod uwagę istniejące ryzyko dewiacji, bardzo ostrożną postawę pasterzy Kościoła, na koniec fakt, że życie charyzmatyczne nie jest uzależnione od „spoczynku w Duchu”, korzystniejszym wydaje się nie wprowadzanie lub nie sprzyjanie temu zjawisku w katolickiej Odnowie Charyzmatycznej.”

Zachęcam do przeczytania całego tego dokumentu oraz do refleksji na ten temat.

Ksiądz Maciej Piotrowski, który podczas wrześniowego spotkania „na Wieniawskiego” odprawił Eucharystię – zachęcał liderów i członków grup pastoralnych do podjęcia posługi „wstawiennika”. Osoby, które wpiszą się na załączoną listę (niektórzy wpisali się już 29 września)– deklarują tym samym gotowość otrzymywania SMSów z prośbą o modlitwę „na odległość” za konkretne osoby,  które przystąpią do modlitwy o uwolnienie. Taką modlitwą będzie służył ks. Maciej.

Wypełnioną listę możecie przekazać mi elektronicznie: aszew@wneiz.pl lub przekazać papierową wersję np. na Dniu Jedności).

A teraz zapraszam Was Wszystkich na Dzień Jedności – 20 października 2012 r. na godz. 10.00 do górnego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej. Naszym Gościem będzie i homilię wygłosi ks. mgr Andrzej Supłat – opiekun grupy Odnowy przy parafii p.w. św. Rodziny. Chcemy wspólnie wejść w ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI – Rok Wiary – pochylając się nad Słowami Jezusa: „... gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy...” (Łk 17, 6) i nad innymi fragmentami z Pisma Świętego, mówiącymi o wierze. Chcemy, aby nasza wiara wzrastała – i dlatego proszę o przygotowanie świadectw, które temu posłużą !

Na Mszy Świętej proszę o służbę grupy przy parafii p.w.:

  •  św. Ottona – czytanie
  • św. Andrzeja Boboli – psalm
  •  św. Maksymiliana – modlitwa wiernych
  •  Przemienienia Pańskiego – procesja z darami
  •  MB Królowej Świata (Dobra) – uwielbienie po Komunii Świętej
  •  św. Rodziny – służba ministrancka
  •  św. Katarzyny (Goleniów) – zbiórka kolekty

Liderów proszę o potwierdzenie przyjęcia służby.


Kochani !

Niestety szatan znów dał o sobie znać i chce przeprowadzić swoją wolę. Organizację Targów Sydonii przejęła inna firma i planuje je w dniach 12 – 14 października 2012 r. – w Hali przy ul. Narutowicza !

Potrzebna jest więc nasza mobilizacja modlitewna i post w intencji przebłagalnej za grzechy bałwochwalstwa – za organizatorów, wystawców i klientów tych Targów! Nie poddawajmy się! Informujmy wokoło, że jest to grzech ciężki, rozdawajcie ulotki (Ela prześle na życzenie), a na Sanktuarium NSPJ niech zawiśnie znów baner: „Targi Sydonii – zagrożeniem dla chrześcijanina”.


A teraz pozostałe informacje:

1. Kolejne spotkanie liderów i grup pastoralnych „na Wieniawskiego” – odbędzie się w sobotę 17 listopada 2012 r. od godz. 10.00 do ok. 14.00. Przypominam swoją prośbę z minionego spotkania – o zgłaszanie problemów, o których powinniśmy rozmawiać. Czekam na Wasze propozycje do 15 października.

2. Przypominam też o składce za pierwsze półrocze (tj. wrzesień 2012 – luty 2013).

3. Mamy nową stronę internetową: www.szczecin.odnowa.org. Za jej prowadzenie i aktualizację znajdujących się tam treści odpowiada Ela Mackiewicz. Zostało na stronie jeszcze kilka pustych obszarów, ale będziemy je stopniowo zapełniać. Zwróćcie uwagę na listę wspólnot (wejście z górnego paska) – sprawdźcie, czy zgadza się termin spotkania Waszej grupy. W sprawie ewentualnych zmian – kontaktujcie się z Elą.

4. 2 października 2012 r. odbyło się w Kurii Metropolitalnej spotkanie w sprawie zaangażowania Odnowy w Duchu Świętym w przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. Większą część spotkania stanowiły relacje liderów z dotychczasowej posługi wobec kandydatów do bierzmowania. Mówiliśmy m.in. o modlitwie, katechezach, świadectwach, animowaniu małych grup, duchowej adopcji kandydatów itp. Na spotkaniu podkreślono konieczność stałej łączności z księdzem proboszczem, którego osoby świeckie nie mogą w żaden sposób zastąpić w jego funkcjach: nauczania, uświęcania i kierowania (więcej na ten temat w „Instrukcji o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów” z 15 sierpnia 1997 r.).

5. Załączam – tradycyjnie już – kolejne roczne sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej za okres wrzesień 2011 – sierpień 2012.

6. W wersji elektronicznej otrzymujecie Kochani z tym listem nasze „Szczególne Wskazania dla Grup Odnowy w Duchu Świętym” z prośbą o przypomnienie ich w grupach, zwłaszcza przed wyborami lidera i grupy pastoralnej – co będzie miało miejsce niebawem w kilku grupach parafialnych.

 

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam i obejmuję modlitwą !

- Szczęść Wam Boże

- Agnieszka

Załącznik 1

Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym za okres wrzesień 2011 – sierpień 2012


1. Ze składu Rady odeszła w czerwcu 2012 r. Monika Sawicka – Możejko.
2. Rekolekcje Adwentowe nt. „Duchu Święty, otwórz mnie na siebie – Ps 104, 30” – prowadził ksiądz Jarosław Iwaniec.
3. Rekolekcje Wielkopostne nt. „Dom i rodzina miejscem doświadczania Bożej Miłości” – prowadził ksiądz Maciej Piotrowski.
4. Rekolekcje Wakacyjne nt. „Wierność Chrystusowemu objawieniu – owocuje” – prowadził ksiądz Rafał Szutra.
5. Metropolitalny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym „...abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał...” (J 15, 16) – z okazji 20-lecia Metropolii.
6. Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej – „Naśladujmy gorliwość świętych”.
7. Modlitwa wynagradzająca i post za grzechy bałwochwalstwa w czasie tzw. Targów Sydonii.
8. Czuwanie nocne w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego na kanwie pieśni „Veni Creator – O Stworzycielu Duchu przyjdź”.
9. Udział w Spotkaniu Ewangelizacyjnym w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Jasnych Błoniach – prowadzenie modlitwy wstawienniczej.
10. Prowadzenie modlitwy w Bazylice Archikatedralnej w czasie Dnia Jedności Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń w Uroczystość NMP Matki Kościoła.
11. Koordynacja modlitwy „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata.
12. Prowadzenie Szkoły Animatora (II klasa).
13. Organizowanie spotkań liderów, grup pastoralnych i animatorów z grup parafialnych.
14. Przesyłaliśmy artykuły na temat wydarzeń w Odnowie w Duchu Świętym w naszej achidiecezji do „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem” i do „Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym”.
15. Zorganizowaliśmy kurs kantora i gry na gitarze.
16. Organizowaliśmy służbę w szpitalach, więzieniach i aresztach.
17. Zorganizowaliśmy spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
18. Odwiedzaliśmy grupy parafialne, przeprowadzaliśmy wybory lidera i grup pastoralnych.
19. Została powołana, omodlona i posłana Diakonia Modlitw Wstawienniczych.
20. Organizowaliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek na zakup wózków inwalidzkich, słodyczy i owoców dla dzieci – podopiecznych Caritasu oraz telefonów komórkowych i znaczków na cele misyjne.
21. Odbyło się 11 spotkań Rady Diecezjalnej, w tym jedno z Księdzem Biskupem Marianem Błażejem Kruszyłowiczem.
22. Członkowie Rady Diecezjalnej brali udział w spotkaniu Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich, Archidiecezjalnej   Rady ds. Nowej Ewangelizacji oraz Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, w Marszu dla Życia, w nocnym czuwaniu podczas peregrynacji kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej, w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, w ogólnopolskich spotkaniach koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence i w różnych sesjach formacyjnych. Prowadzili też rekolekcje w parafiach i katechezy w ramach rekolekcji młodzieżowych oraz Niedziele Ewangelizacyjne.
23. Obecnie kontakt z nami utrzymuje 14 grup ze Szczecina, w tym grupa w AWSD, i 9 z terenu archidiecezji. W sierpniu 2012 r. zakończyły się spotkania w 2 szczecińskich parafiach: p.w. św. Dominika i p.w. Najświętszego Zbawiciela.
24. Z informacji podanych przez liderów grup parafialnych wynika, że jest nas (tj. aktywnych członków Odnowy w archidiecezji) obecnie ok. 380 osób.
25. A jeżeli już mowa o liczbach – to informuję, że środki finansowe zbierane podczas Dni Jedności, rekolekcji, czuwań itp. oraz otrzymywane od grup parafialnych – przeznaczone były na: ofiarę na rzecz goszczącego nas kościoła i dla księży rekolekcjonistów, składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów, finansowanie podróży np. na wybory do grup parafialnych z terenu archidiecezji, do Magdalenki – na zjazd koordynatorów diecezjalnych, dofinansowanie działalności bieżącej, np. listy, ksero, modernizację i aktualizację naszej strony internetowej, organizowanie spotkań formacyjnych, czuwań, Dni Jedności i rekolekcji. Obecnie posiadamy 400 zł. (ale nie do końca rozliczone zostały jeszcze rekolekcje „Mocnych w Duchu” i z o. J. Manjackalem). Bóg zapłać za wszystkie ofiary z serca płynące.

Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym
Agnieszka Szewczyk