Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List styczeń 2013

Agnieszka Szewczyk                                                               Szczecin, 28.01.2013 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

 Kochani !


Czas leci nieubłaganie, a ja dopiero teraz podaję Wam Słowo Pana z tradycyjnej już modlitwy sylwestrowej: Hbr 12, 1 – 14.
Jest to Słowo, które otrzymaliśmy w czasie Czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego. To przypomnienie może sugerować, że za mało się nad tym Słowem pochylaliśmy... i Pan daje nam kolejny czas.

Przekazuję Wam, Kochani, serdeczne życzenia noworoczne od Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, wypowiedziane podczas Spotkania Opłatkowego dla osób odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty w naszej diecezji. Ksiądz Arcybiskup polecił, że mamy się dzielić „radością wiary”. Czyńcie to na każdym miejscu i w każdym czasie !

Zgodnie z wcześniejszą informacją – zapraszam Was na nasze Rekolekcje Wielkopostne – w dniach 27.02 - 28.02 - 1.03.2013 r. (środa, czwartek, piątek) o godz. 18.00 – w dolnym kościele p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej.
Rekolekcje poprowadzi ks. kan. Jan Kruczyński – Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji w Witkowie. Temat przewodni: „Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17). O służbę na Eucharystii (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienie, służba ministrancka, zbiórka kolekty) proszę grupy z parafii pod wezwaniem:

- św. Krzyża - we środę,
- NSNMP (Słoneczne) - we czwartek 
- Opatrzności Bożej - w piątek. 
Liderów proszę o potwierdzenie przyjęcia służby.

Niemal równolegle odbywać się będą w Szczecinie rekolekcje prowadzone przez o. Johna Bashoborę – w dniach 26.02 - 28.02.2013 r. w  kościele MB Jasnogórskiej na Wzgórzu Hetmańskim w Szczecinie. Więcej na stronie: http://www.rekolekcje.szczecin.pl/ lub pod numerem: 695 371 208.

Ksiądz Krzysztof i grupa Odnowy w Duchu Świętym przy Sanktuarium NSPJ – główni organizatorzy tych rekolekcji proszą, aby pamiętać, że są to rekolekcje dla mieszkańców Szczecina (a nie dla „odnowowiczów”, czy też osób z innych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń) – i dla tych „niezrzeszonych” osób powinniśmy zostawić miejsca, i zwłaszcza im przekazywać informację o tych rekolekcjach. Załączam list ks. Krzysztofa do wszystkich członków Odnowy w tej sprawie.

Przekażcie proszę także informację, że w dniach 17 - 19.03.2013 r. na ul. Pocztowej odbędą się rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez Zespół „Mocni w Duchu” z Łodzi.


Na ostatnim spotkaniu liderów kontynuowaliśmy jeszcze temat samotności – ale w aspekcie dotyczącym osób, które odmawiają przyjęcia pomocy, chociaż jej potrzebują.

Przyczyny takiego zachowania to najczęściej:

 • Nieufność i lęk wobec ludzi
 • Podejrzliwość – obawa przed oszukaniem
 • Poczucie zagrożenia
 • Zamknięcie się w sobie
 • Stany depresyjne
 • Otępienie
 • Choroby psychiczne
 • Wspomnienie traumatycznych przeżyć
 • Niezaradność życiowa
 • Wstyd, że jest się biednym, słabym
 • Opór przed światem
 • Kompleksy
 • Chęć spokoju

Jak jednak pomóc tym osobom?
Trzeba nawiązać więź, pójść z osobą znaną, np. z sąsiadem, kimś z rodziny; dbać o wiarygodność (o jej czytelne znaki, np. okazać jakiś dokument, różaniec); nie zrażać się kolejnymi odmowami – ludzie skrzywdzeni potrzebują czasu, mogą mieć w sobie dużo agresji.
Dobrze jest po przeprowadzeniu „wywiadu środowiskowego” zgłosić potrzebę pomocy do pielęgniarki środowiskowej w przychodni, czy do stosownej organizacji, np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Caritasu.

Po części teoretycznej przeprowadziliśmy „ćwiczenie warsztatowe” – do Klubu, gdzie trwało nasze spotkanie, wszedł nagle bezdomny, obszarpany i niemile pachnący człowiek. Co zrobisz bracie, siostro w tej „kłopotliwej” sytuacji? Dzielenie się pokazało, że są różne sposoby pomocy: porozmawiać, ogrzać, nakarmić, skierować do schroniska dla bezdomnych, do Sióstr Matki Teresy z Kalkuty, wspomóc finansowo. Niech Duch Święty zawsze podpowiada najlepszy sposób pomocy i zobaczenia w tym człowieku – Jezusa.

Następnie liderzy dzielili się rozeznaniem Słowa dla grup z Rekolekcji Adwentowych i swoją służbą w parafii. Zachęcam jeszcze do refleksji nad Słowem i propozycjami służby w parafii, bo właściwie nic nowego nie podaliście, a „oferta” przedstawiona przez Mirka Topolskiego była bogata.

Wielu z Was zdaje sobie sprawę, że powinniśmy  bardziej "zaistnieć " w parafii.  Mamy różne możliwości, pomysły, bariery... Proponuję aby w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem przeprowadzić 9 dniową nowennę w intencji parafii (zapraszając parafian)  w formie codziennej, godzinnej, bezinteresownej  modlitwy uwielbienia. Niech to Pan działa!

Pamiętajmy o 3 młodzieńcach, których wrzucono do pieca ognistego. Nie krzyczeli oni w panice "Ratuj", tylko jak gdyby nigdy nic, oddawali chwałę Bogu, wierząc, że On zrobi resztę. I nie przeliczyli się-zostali ocaleni.

W czasie sobotniego spotkania – Teresa Dobosz opowiedziała, jak pracuje Diakonia Modlitw Wstawienniczych. Istnieje potrzeba lepszego „zareklamowania” tej służby w naszych grupach i poza nimi. Przypominam numer telefonu do Diakonii: 505-241-360.

O pracy Diakonii Muzycznej opowiedział Darek Wiśniewski. Diakonia stara się zgrać, poznać i ćwiczyć przed ważnymi wydarzeniami diecezjalnymi, takimi jak: rekolekcje, spotkania liderów, dni jedności, czuwania. Można do niej dołączyć ! Telefon do Darka: 500-446-220.
Musimy jeszcze rozeznać, w jakiej formie obie Diakonie będą włączać się w pomoc grupom parafialnym.

Rada Diecezjalna przychyliła się do mojej propozycji i rozeznała, że powinna powstać Diakonia Ewangelizacyjna, wspomagająca te grupy, które nie są w stanie np. poprowadzić niedzieli ewangelizacyjnej, czy też podjąć się prowadzenia Seminarium. Bardzo proszę, aby osoby z Waszych grup, które zgodnie z Waszym rozeznaniem mogłyby służyć w tej Diakonii, zgłaszać bezpośrednio do mnie najpóźniej do 20 lutego 2013 r. Modlimy się też o kapłana – opiekuna dla tej Diakonii.


A teraz pozostałe informacje:
 • Klerycy z AWSD – z grupy Odnowy – przesyłają Wam modlitwę i pozdrowienia – byłam w Seminarium na ich czwartkowym spotkaniu; mamy nadzieję, że będą mogli bywać w przyszłości na naszych spotkaniach.
 • Przypominam o intencjach modlitewnych, które „losowaliśmy” w czasie Czuwania „na Zesłaniu” – mam nadzieję, że ta modlitwa trwa.
 • Na naszą stronę www nie trafiły jeszcze nasze oferty pomocy i prośby o pomoc. Czy rzeczywiście jesteśmy „samowystarczalni”? powróćcie do tej sprawy w grupach i przekazujcie informacje Eli: ela22macki@wp.pl.
 • Otrzymałam informację, że zbiórka makulatury na misje („Woda dla Afryki”) będzie się odbywać w tych samych miejscach, o których pisałam poprzednio, w następujących terminach: 22-23.02.2013 r. (UWAGA! Nie będzie zbiórki w styczniu), 26-27.04.2013 r., 28-29.06.2013 r., 27-28.09.2013 r., 29-30.11.2013 r.
 • Trwa Rok Wiary i mamy możliwość uzyskiwania odpustów zupełnych. Pamiętajmy o tej łasce ! Załączam szczegóły na ten temat.
 • Proszę w miarę możliwości o przeprowadzenie w grupach składki na ofiarę dla Marka, prowadzącego Kurs Kantora oraz na cel remontu plebanii w parafii św. Krzyża – ksiądz proboszcz często nas gości w Klubie Parafialnym – i byłoby pięknie, gdybyśmy w taki sposób okazali Mu naszą wdzięczność. Zebrane ofiary będzie można przynieść na Rekolekcje Wielkopostne.
 • Kochani! Jest nas ok. 400 osób w naszej diecezji (270 w Szczecinie; 170 w „terenie”). Bywało nas więcej, ale...


Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie w Panu
- AgnieszkaZałącznik 1

Drodzy Bracia i Siostry w Odnowie w Duchu Świętym

Pozwalam sobie skierować kilka słów do Was, korzystając z uprzejmości naszej diecezjalnej liderki Agnieszki, jako odpowiedzialny za organizację rekolekcji ewangelizacyjnych z o. Johnem Bashoborą. Nie mieliśmy wpływu na termin rekolekcji i stało się tak, że pokrywają się one częściowo z naszymi „odnowowymi” rekolekcjami wielkopostnymi. Na szczęście nie będą one kolidować ze sobą czasowo, ponieważ 26 i 27 lutego rekolekcje z o. Bashoborą kończyć się będą ok. g. 17:15, a 28 lutego ok. 14:30. Nasze zaś rekolekcje zaczynają się Mszą św. o g. 18:00. Jeżeli ktoś ma siły i chęci na „podwójne” rekolekcje, ma możliwość uczestniczenia i tu, i tu.
Jeśli zaś konieczne jest dokonanie wyboru, proszę, abyście nie dali się zwieść „sławą nazwiska”, bo to są rekolekcje ewangelizacyjne, skierowane przede wszystkim do ludzi, którzy żyją na co dzień  z dala od Pana Boga i Jego spraw, zobojętniałych religijnie, zagubionych, a może i wrogo nastawionych do Boga i/lub Kościoła. To do nich przede wszystkim chcemy trafić.
Jeżeli macie takich wśród rodziny, czy znajomych – przyprowadźcie ich. Wasza obecność na tych rekolekcjach będzie wtedy usprawiedliwiona. Piszę tak dlatego, że jesteście przecież zewangelizowani, a pożyteczne dla zewangelizowanych jest bardziej pogłębienie niż powtórna ewangelizacja. Czyli jeśli się wahacie, które rekolekcje wybrać, polecam rekolekcje specjalnie dedykowane szczecińskiej Odnowie u oo. Jezuitów, przez co też więcej osób niewierzących, ale zachęconych przez Was, będzie mogło doświadczyć działania Jezusa, który żyje i działa, gdy głosi się Ewangelię.
Chcemy po tych rekolekcjach znów zaprosić uczestników do Odnowy w Duchu Świętym i znów przeprowadzić Seminarium i Wylanie Ducha Świętego. Módlcie się, proszę, aby Boży Duch poruszył serca tych, którzy najbardziej potrzebują powrotu do jedności z Bogiem. Niech Pan nam błogosławi na te dzieła.

x. Krzysztof Jeruzalski TChrZałącznik 2

Odpust na Rok Wiary

Ustanowiony z okazji Roku Wiary odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r.:

- będą uczestniczyć w przynajmniej trzech naukach podczas Misji Świętych lub trzech wykładach o Dokumentach Soboru Watykańskiego II lub też o Artykułach Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele bądź w innym, odpowiednim miejscu;

- za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do jednej z Bazylik Papieskich, do katakumb chrześcijańskich, do Kościoła Katedralnego, do miejsca świętego wskazanego przez Ordynariusza miejsca na Rok Wiary (np. spomiędzy Bazylik Mniejszych i Sanktuariów dedykowanych Najświętszej Maryi Pannie, Świętym Apostołom i innym Świętym Patronom) i tam wezmą udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej się zatrzymają na odpowiedni czas skupienia z pobożnymi medytacjami, kończąc modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary w jakiejkolwiek uznanej formule, jak również przyzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów bądź Patronów;

- w dni ustanowione przez Ordynariusza na Rok Wiary (np. uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny, w święta Świętych Apostołów i Patronów, w Katedrze św. Piotra), w jakimkolwiek miejscu świętym wezmą udział w uroczystej celebracji eucharystycznej lub w Liturgii Godzin, dołączając Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek uznanej formule;

- w dniu przez siebie wybranym, podczas Roku Wiary, aby pobożnie nawiedzić chrzcielnicę lub inne miejsce, w którym przyjęli Sakrament Chrztu Świętego, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek uznanej formule.

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (np. mniszki klauzurowe, osoby chore, starsze, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, np. podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, wyznanie wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.
Penitencjaria Apostolska zachęca także ordynariuszy miejsca, by kapłanom spowiadającym w katedrach i kościołach, wyznaczonych jako sanktuaria z okazji Roku Wiary, udzielili zastrzeżonej biskupom władzy zwalniania z kar kościelnych.


(Gość Niedzielny z dn. 14 października 2012 r.)