Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List marzec 2013 r.

Agnieszka Szewczyk                                Szczecin, 14.03.2013 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu ŚwiętymKochani !

Za nami tydzień obfity w wydarzenia przygotowujące nas do intensywnego podjęcia służby na polu ewangelizacji.
Na nieoczekiwanym i niezaplanowanym pierwotnie spotkaniu grup Odnowy w Duchu Świętym z o. J. Bashoborą – usłyszeliśmy właściwie rzeczy oczywiste – ale przekazane w entuzjastyczny sposób – z mocą Ducha Świętego! Odnowowicze nie musieli więc zabierać miejsca w kościele osobom bardziej potrzebującym rekolekcji. A Ci, którzy to jednak zrobili – niech przemyślą proszę swoje postępowanie...

o. John skierował do nas zachętę do ewangelizacji w prosty (ale skuteczny!) sposób: patrząc w oczy – mów drugiemu człowiekowi: „Bóg Cię kocha! Jesteś dla Niego kimś szczególnym!” Gdy osoba nie chce lub nie może w tej chwili podjąć rozmowy – zostaw jej kontakt do siebie, np. numer telefonu. Może pewnego dnia ta rozmowa „wróci do niej”...

O. John podkreślał, że bardzo ważne jest, aby grupy cyklicznie prowadziły Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, aby wołały do innych: „Przyjdź i zobacz”, aby zachęcały, pomagały, podnosiły z upadków oddalających się od Boga.

Następnie przypomniał „układ i strukturę” tematyczną typowego Seminarium. Szczególny nacisk położył na omówienie charyzmatów wg 1 Kor 12, 8-11: modlitwy w językach, tłumaczenia języków, proroctwa, rozeznawania duchów, czynienia cudów, poznania – dodając swoje osobiste doświadczenia i przeżycia z nimi związane. Zachęcał nas do stałego odkrywania charyzmatów i służenia nimi w Kościele.

Po katechezie – modlił się z nałożeniem rąk nad wszystkimi, którzy tego pragnęli.
Przed końcowym błogosławieństwem prosiłam Pana o Słowo dla nas i otworzyłam Pismo Święte na 1 Tes 5, 14-24:

„Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.”

Spraw Panie, abyśmy potrafili sprostać Twoim poleceniom!

Temat ewangelizacji powracał także w czasie naszych rekolekcji wielkopostnych „Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10, 17). Ksiądz Jan Kruczyński rozpoczął nauki rekolekcyjne od potrzeby bycia „sługą”, np. we wspólnocie.

Najlepiej można stać się sługą, biorąc najniższe, prozaiczne służby, np. robienie kanapek, sprzątanie WC...
Sługą jest ten, który swoją służbę sprawuje dobrze, dokładnie, jest jednocześnie moralnie dobry i wierny swojemu charyzmatowi. Tym sposobem służy się ludziom i... Bogu.
Służyć trzeba też całym sobą: całym sercem, całą mocą (siłą), całym umysłem – całym życiem.

Następnie Ksiądz Jan wspomniał początki Odnowy w Duchu Świętym oraz poruszenia Ducha Świętego. Otóż w XIV wieku, w niewielkim miasteczku Mielno na południu Europy – objawiła się Maryja, zachęcając mieszkańców do poznawania i pielęgnowania charyzmatów Ducha Świętego. Zaproponowała im swoiste Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Przez kilka wieków ludzie tak czynili: modlili się, uzdrawiali, nie było wśród nich zawiści, zazdrości...
Gdy po latach odwiedził to miejsce późniejszy Ojciec Święty Jan XXIII (jeszcze był kardynałem) – był zafascynowany tym, co tam zobaczył. Zapragnął, aby cały Kościół Katolicki był taki, zapragnął nowego tchnienia Ducha Świętego
Zarządził więc 3-letnią Krucjatę Wzywania Ducha Świętego, Synod w celu odnowy prawa kanonicznego, a następnie Sobór Watykański II. Duch Święty zstąpił wtedy nie tylko na kardynałów, ale na cały Kościół. Ten fakt uważa się za powstanie Odnowy w Duchu Świętym.

Następnie Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał historię biblijnego Józefa, którego bracia sprzedali do Egiptu. Jest on uważany za „prekursora” wylania Ducha Świętego. Bracia go nienawidzili, bo był namaszczony. Bóg Izraela był z Józefem cały czas. Gdy był więźniem, Bóg się o niego upomniał.
Kolejna charyzmatyczna postać przypomniana przez Księdza Rekolekcjonistę to Mojżesz. W stosunku do faraona użył charyzmatów i ten wypuścił naród. Uczynił wiele znaków i cudów, stając „w szranki” z egipskimi magami.
Także współcześni charyzmatycy powinni używać swojej mocy i być wiernymi nawet w drobnych rzeczach. Bóg jest Mocny – uwierz, że będzie cię prowadził.

Nie myśl: było dobrze kiedyś, ani: będzie dobrze jutro, bo możesz żyć tylko dzisiaj. Pilnuj tego czasu!

Już dzisiaj zakochaj się w Jezusie! Dziel się z innymi tą wiadomością! Gdy przez ciebie ktoś się nawróci, to Kościoły się znów zapełnią. Czytaj słowa z Pisma świętego z „latarką Ducha Świętego”.

Ksiądz Jan przez 18 lat przebywał we Włoszech, w „zabitej deskami” wymarłej niemal wsi. Na początku na modlitwie i czytaniu Pisma świętego zebrało się 6 osób. Gdy wyjeżdżał – we wsi i w okolicy było 1200 kręgów biblijnych, nawróciło się do Pana 7 tysięcy ludzi, z których było 70 powołań kapłańskich i 120 powołań do zakonów żeńskich.

Obecnie – od 16 miesięcy – Ksiądz Jan ewangelizuje w Witkowie pod Stargardem i jest tam już ponad 40 kręgów. Taką moc ma Boże Słowo !

Bracie, Siostro!

Nie mów nigdy: „Tak często chodzę na spotkania, konferencje, tyle czytam książek o ewangelizacji, że... nie mam czasu ewangelizować”.

A może po prostu boisz się ewangelizować?
To nie szkodzi. Pierwszy papież – św. Piotr - też się bał iść do pogan. Jednak ponaglony przez Ducha Świętego odpowiedział na zaproszenie do domu Korneliusza, i w mocy głosił kerygmat. Wtedy Duch Święty zstąpił na słuchających – zostali bierzmowani, a potem Piotr ich ochrzcił.

Nieustannie pragnij nie tylko dmuchnięcia Ducha Świętego, ale Jego wichru! Duch Święty otworzy ci usta, będzie ci towarzyszył, uzupełni twoje braki.
Ksiądz Jan pokazał to na przykładzie trzech osób, za pomocą napełniania trzech szklanek – Duch Święty dopełnia nasze wysiłki.

Jadzia – liderka grupy w Dobrej, która uczestniczyła już w Witkowie w katechezach i kręgu biblijnym Księdza Jana – podzieliła się z nami swoim doświadczeniem.
Kilka kręgów modli się już w Dobrej.
Cotygodniowe spotkanie kręgu rozpoczyna się pieśnią i modlitwą uwielbienia oraz prośbą do Ducha Świętego. Następnie czyta się razem, głośno jeden z psalmów i modli się tzw. „echem Słowa” tj. np. powtarza się jakiś wiersz i (lub) dzieli się, jak to Słowo działa, przemienia moje życie. Potem: czyta się razem fragment Ewangelii, czyta się katechezę na ten temat i modli się w taki sam sposób jak psalmem. Śpiewa się pieśni, modli się modlitwą prośby (ewentualnie modlitwą wstawienniczą, jeśli ktoś z uczestników o to poprosi) i modlitwą uwielbienia. Spotkanie kończy przyjacielska agapa.

Z powodu choroby Księdza Jana, rekolekcje zakończyła katecheza Ojca Andrzeja, opiekuna grupy Odnowy w Duchu Świętym na Pocztowej. Podkreślił On, że ewangelizacja to podstawowe zadanie ludu Bożego – nie jest to coś dodatkowego. Czytając Słowo: „...żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” myśleliśmy zwykle o modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne. A powinniśmy myśleć też o swoim powołaniu do ewangelizacji, do dzielenia się wiarą, do promieniowania Dobrą Nowiną.
Moją powinnością jest nieść Chrystusa w różne relacje osobowe:


 • W rodzinie – najtrudniej to czynić, bo jesteśmy tam znani, widoczne są zwykle głównie nasze błędy, a nie nasze dobre strony; w rodzinie najlepiej ewangelizować przez służbę i miłość, mniej przez słowa, zwłaszcza wobec młodego pokolenia;
 • W pracy – przez dawanie świadectwa swoim życiem;
 • Wśród sąsiadów – przez otwartość, przyjazne usposobienie, pomoc; nawiązać kontakt, a później zagadnąć, np. stało się coś, co zmieniło moje życie, czy chce pan o tym posłuchać? Czy chciałby pan też to przeżyć?

Gdy będziemy mieć pokusę, aby zaniechać ewangelizacji, pamiętajmy, że zawsze jest z nami Bóg, który nami pokieruje.

Rekolekcje zakończyło nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przygotowane przez Diakonię Muzyczną.

Módlmy się gorąco, aby te nauki rekolekcyjne przyniosły konkretny owoc wśród nas, aby nasze grupy (a zwłaszcza tworząca się Diakonia Ewangelizacji) przystąpiły do głoszenia Dobrej Nowiny z nowym Bożym entuzjazmem i siłą.

A teraz bieżące informacje:
 • Na nasze zaproszenie do przeżycia Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, skierowane do  uczestników spotkań z o. J. Bashoborą, odpowiedziało ok. 20 osób. Większość przyszła do parafii NSPJ, a pojedyncze osoby (1 – 2) do kilku innych grup. W związku z tym, na spotkaniu Rady Diecezjalnej ustaliliśmy, że katechezy seminaryjne odbywać się będą „centralnie” – w poniedziałki po Mszy świętej o godz. 18.30 w parafii NSPJ. Pierwsze spotkanie seminaryjne: 8 kwietnia. Natomiast dzielenia dla seminarzystów odbywać się będą w ramach grup parafialnych. Proszę liderów o takie zorganizowanie spotkań domowych, aby to było możliwe. Taki układ seminarium powinien dać seminarzystom szansę na poznanie (i pokochanie!) grupy parafialnej i po Wylaniu – pozostanie w niej. Kochani Liderzy! To bardzo ważne, aby te osoby identyfikowały się z Wami. Podaję telefon i e-mail do lidera z parafii NSPJ: Jarek Lewiński – 696 561 217, 888jarek@gmail.com. Proszę niezwłocznie zgłosić „swoich” seminarzystów, podając dane seminarzystów:
- Parafię,
- Imię i nazwisko,
- Wiek,
- Numer telefonu,
- E-mail;
oraz kontakt do siebie, aby na bieżąco ustalać szczegóły. Można też zgłosić osoby, które przychodzą na spotkania od pewnego czasu, ale nie przeżyły Seminarium.
Módlmy się, aby to Seminarium przyniosło cenne owoce!

 • Tegoroczny XI Szczeciński Marsz dla Życia odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia 2013 r. Trasa: Jasne Błonia, ul. Kólowej Korony Polskiej, Al. Wojska Polskiego, Pl. Zwycięstwa, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Sołtysia, ul. Grodzka, Bazylika Archikatedralna. Rozpoczęcie – godz. 15.00. Organizatorzy proszą o przyniesienie na Jasne Błonia wszystkiego, co przyda się przy pielęgnacji niemowląt – nową odzież, pampersy, kosmetyki, a także wózki, nosidełka itp. Mam nadzieję, że i w tym roku członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie zawiodą. Zbiórka – Jasne Błonia – róg ul. Królowej Korony Polskiej o 14.45.
 • W sobotę 20 kwietnia 2013 r. na godz. 10.00 zapraszam Was Kochani do kościoła p.w. Świętego Ducha w Szczecinie – Zdrojach. Dojazd do Basenu Górniczego tramwajami linii 7, 8. Godziny odjazdu z Basenu Górniczego (do przystanku „Zdroje-Krzyżówka” autobus jedzie 5 minut):
autobus linii 55 – 9.06; 9.28; 9.43;
autobus linii 65 -  9.21;  9.41;
autobus linii 71 – 9.08; 9.33;
autobus linii 84 – 9.42.
 Nasz Dzień Jedności przeżyjemy pod hasłem „Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9-10). Po modlitwie i Eucharystii planujemy ewangelizację – „w terenie” – na osiedlu w Zdrojach. Módlmy się o dobrą pogodę i o obfite owoce ewangelizacji. Proszę o zabranie ze sobą „znaków rozpoznawczych” Waszych grup – banerów, transparentów itp. Na zakończenie planowana jest agapa – przynieście proszę „coś” smacznego! O służbę na Eucharystii proszę grupę gospodarzy – ze Zdrojów.

 • W czasie Dnia Jedności „oficjalnie” rozpocznie służbę Diakonia Ewangelizacyjna. Obecnie rozeznajemy, kto ze zgłoszonych przez Was osób wejdzie w jej skład.
 • W związku z majowym Kongresem Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie (16-17.05.2013 r.) nasza diecezja podejmuje służbę modlitewną za Kongres, a szczególnie za diakonię muzyczną i diakonię modlitw wstawienniczych. Przypominam, że zgłoszenia na Kongres (na dni wyłącznie dla liderów i animatorów) należy składać na przesłanych e-mailem listach – do Lucyny (tel. 501 148 223, upin12@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca. Natomiast sobotnie czuwanie (18.05.2013 r.) na Wałach – jak zwykle, jest otwarte dla wszystkich.
 • Bezpośrednio po Kongresie – w dniach 19-20.05.2013 r., w Magdalence odbędą się Rekolekcje Kapłańskie, które głosić będzie Ralph Martin – jeden z pionierów Odnowy w Duchu Świętym na świecie. Szczegóły na: www.odnowa.org. Zachęćcie proszę swoich kapłanów – opiekunów.
 • Już dzisiaj informuję, że Rada Diecezjalna (pomimo Kongresu w Częstochowie) rozeznała potrzebę zorganizowania tradycyjnego Nocnego Czuwania w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (18/19.05.2013 r.) – również w Szczecinie. W tym roku Czuwanie to odbędzie się w Sanktuarium NSPJ i będzie miało wymiar ewangelizacyjny – zaprosimy na nie mieszkańców Szczecina. Szczegóły podam w następnym liście.
 • Ela przyjmuje zapisy na płytę z naszych rekolekcji wielkopostnych: ela22macki@wp.pl, tel. 507 588 446.
 • Materiały do prowadzenia kręgów biblijnych, do których zachęcał ks. Jan Kruczyński w czasie rekolekcji wielkopostnych , można zamawiać u Jadzi: jadwiga.surowiec65@wp.pl, tel. 505 791 222.
 • Dziękuję tym grupom, które regularnie przekazują składki oraz pozytywnie odpowiedzieli na moją prośbę o fundusze na wynagrodzenie dla Marka prowadzącego kurs kantora oraz na remont plebanii przy parafii p.w. Świętego Krzyża, w której często odbywają się spotkania liderów i grup pastoralnych i animatorów. Sprawa jest nadal aktualna !
      Kochani !

Zbliżają się Święta Wielkanocne
– niech dobre przeżycie Paschy napełni Was pokojem i mocą do pokonywania pokus i wszelkich ataków zła, oraz do odważnego głoszenia Dobrej Nowiny o tym, że Jezus zmartwychwstał i żyje !
Alleluja !


Serdecznie pozdrawiam
- Agnieszka.