Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List maj 2013 r.

Agnieszka Szewczyk                                                                Szczecin, 4.05.2013 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu ŚwiętymKochani!

Dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w kwietniowym Dniu Jedności grup Odnowy w Duchu Świętym w kościele p.w. Świętego Ducha w Zdrojach oraz na pobliskim placu w spotkaniu ewangelizacyjnym. Niech Pan sprawi, żeby owoce naszej modlitwy i głoszonych tam świadectw były obfite i trwałe!

A przed nami znów duże wyzwania i przeżycia. Rozpocznie je nasza – tradycyjna już – modlitwa (w dowolnej formie) Nowenny do Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w piątek 10 maja, aby dobrze przygotować się na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Duża grupa naszych Sióstr i Braci wybiera się na Kongres i Czuwanie do Częstochowy. Osoby, które nie wyjeżdżają, zapraszam serdecznie na Czuwanie modlitewne do Sanktuarium NSPJ w Szczecinie – w sobotę 18 maja od godz. 19.30. Będziemy razem czuwać ze Wspólnotą Emmanuel – i zapraszamy wszystkich – także (a zwłaszcza) spoza członków Odnowy w Duchu Świętym.

Akcja informacyjna (ulotki, plakaty) będzie zorganizowana „centralnie”, ale nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów – zapraszajcie na tę NOC DUCHA swoich krewnych, znajomych, sąsiadów, „przypadkowo” spotkanych ludzi itp.

Nasze Czuwanie będzie miało w tym roku wyraźny wymiar ewangelizacyjny (stąd i miejsce Czuwania jest inne niż w ubiegłych latach).
Słowa na to Czuwanie to: Ga 6,2: „Jedni drugich brzemiona noście” i Ga 6,9: „W czynieniu dobra nie ustawajmy”.

Na dowód tego, że zamierzamy wprowadzić te słowa w czyn, proszę, aby każdy z Was przyniósł na Czuwanie – SERCE – narysowane, wycięte, upieczone (np. z piernika), uszyte z materiału, zrobione z włóczki, serce z czekolady, serce-lizak, wisiorek, breloczek itp.

Wiem, że pomysłów Wam nie zabraknie, gdy włożycie w to – swoje serce!

A może starczy Ci, Siostro, Bracie sił na przygotowanie kilku, kilkunastu serduszek?
I tymi serduszkami będziemy się nawzajem obdarowywać, a zwłaszcza przeznaczymy je dla osób, które przyszły na nasze Czuwanie po raz pierwszy, może „prosto z ulicy”.

Na serduszku (lub karteczce przymocowanej do niego umieśćcie, proszę, jedno ze słów z Listu do Galatów, wymodlonych na to Czuwanie, a także jakieś „ciepłe” słowa, np.
Jezus Cię kocha !
Życzę Ci dobrze !
Czynione dobro powróci do Ciebie !
lub to, co serce podpowie.

Serduszko – ten symbol „czynienia dobra” i zgody na niesienie brzemienia (kłopotów, cierpień) innych osób – przez cały rok ma nam przypominać o tym, że inni czekają na nasze serce, a także o tym, żeby dziękować Panu za to dobro, które otrzymaliśmy od innych.

O służbę w czasie Mszy świętej proszę grupy z parafii p.w.:
- Św. Rodziny – czytanie 1
- Św. Andrzeja Boboli – modlitwa wiernych
- NSPJ (Szczecin) – procesja z darami (+ komentarz)
- Św. Maksymiliana – zbiórka kolekty

Liderów proszę o potwierdzenia przyjęcia służby.

- Psalm, czytanie 2, uwielbienie po Komunii św., służba ministrancka – Wspólnota Emmanuel.

Tradycyjnie już – w czasie Czuwania prowadzimy zbiórkę słodyczy dla dzieci – podopiecznych Caritasu. Nasze dary sprawiały im w latach ubiegłych wiele radości! Pamiętajmy o tym – będzie to jednocześnie możliwość pierwszej realizacji w praktyce akcji „Serduszko”.

Kochani !
Zaproście serdecznie na to Czuwanie Waszych Kapłanów. Zgromadźmy się tak, jak Apostołowie w Wieczerniku – aby uwielbiać Pana, modlić się w wielu intencjach, świadczyć o Jezusie i uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.
Niech wszyscy zobaczą „jak oni się miłują”! (zob. J 13, 35)


A następnego dnia, w niedzielę 19 maja na Jasnych Błoniach – będziemy służyć modlitwą wstawienniczą w specjalnym namiocie. Odpowiedzialną za tę służbę jest Teresa Dobosz – animator Diakonii Modlitw Wstawienniczych, która ustalając dyżury, zwróci się do liderów o wyznaczenie odpowiedniej liczby osób na określone godziny – od 14.00 do 17.00.

Jest to tez czas, aby na jasnych Błoniach ewangelizować przechodzących ludzi, zapraszać na spotkania, rozmawiać, świadczyć o tym, że Jezus żyje i działa!

Natomiast Diakonia Muzyczna i Diakonia Ewangelizacyjna ma „dyżur” na scenie na Jasnych Błoniach od 14.00 do 14.30. Bardzo Was proszę o obecność i modlitwę „w tle” sceny za osoby aktywnie ewangelizujące poprzez śpiew i świadectwa.

Spotkajmy się o godz. 13.50 przed sceną ustawioną w okolicy figury bł. Jana Pawła II, by razem wejść na scenę.

Kochani !
„Niedziela Zesłania” obfituje w różne wydarzenia, ale jest tylko jeden raz w roku! Dlatego wieczorem o godz. 18.00 zgromadźmy się wszyscy („częstochowiacy” też) na Mszy św. i wieczorze uwielbienia w kościele p.w. św. Rodziny w Szczecinie! Na zakończenie spotkania planowana jest indywidualna modlitwa wstawiennicza prowadzona przez kilka wspólnot.

W poniedziałek 20 maja – w Uroczystość NMP Matki Kościoła, Ksiądz Arcybiskup zaprasza wszystkie ruchy i wspólnoty do „szturmu ewangelizacyjnego” – od godz. 15.00 do 17.30. Odnowa w Duchu Świętym również włącza się w to dzieło – niech każdy z nas ewangelizuje indywidualnie, według własnych możliwości, pod natchnieniem Ducha Świętego, tam, gdzie go Pan postawi w tym czasie – na ulicy, klatce schodowej, w sklepie, autobusie, na spacerze itd.

A wieczorem o godz. 18.00 spotykamy się w Bazylice Archikatedralnej na uroczystej Eucharystii, w czasie której będzie miało miejsce diecezjalne dziękczynienie za posługę Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza.

Proszę, abyście przynieśli na te spotkania „znaki rozpoznawcze” Waszych grup. Jeżeli jeszcze jakaś grupa nie ma takiego transparentu – to najwyższy czas na to, aby go przygotować! Najlepiej nawiązać do imienia grupy i do Katolickiej (ważne słowo!) Odnowy w Duchu Świętym.

A teraz pozostałe informacje:

- Zapraszam na ostatnie w tym roku formacyjne spotkanie liderów i grup pastoralnych – w sobotę 15 czerwca o godz. 10.00 „na Wieniawskiego”.

- Załączam listę zapisów na Rekolekcje Wakacyjne w dniach 15 – 20 lipca 2013 – w Dobrej. Mam nadzieję, że będą chętni i że rekolekcje się odbędą (zgodnie z prośbą zawartą w e-mailu – do 10 maja czekam na informację o przybliżonej liczbie osób zainteresowanych rekolekcjami lub braku chętnych osób).
Rozpoznajemy dopiero tematykę i prowadzących – szczegóły podam w kolejnym liście. Na rekolekcjach będzie czas na Eucharystię, sakrament pojednania, modlitwę wstawienniczą, adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach, katechezy, a także na wspólne posiłki i na relaks. Rekolekcje są świętym czasem odpoczynku z Panem Bogiem, czasem modlitwy i nawrócenia, aby później mieć siłę na „prozę życia” i moc Ducha do pełnienia wielkich służebnych funkcji.

W rekolekcjach można uczestniczyć w dwojaki sposób:
1) dojeżdżając codziennie do Dobrej: koszt ok. 150 zł.
2) nocując w klasztorze (ok. 20 miejsc noclegowych); gdy będzie więcej chętnych do nocowania – zorganizujemy kwatery prywatne: koszt ok. 330 zł.

Szczególnie zachęcam (i zobowiązuję!) do udziału liderów i członków grup pastoralnych, animatorów, a także te osoby, które w tym roku przeżyły Seminarium Odnowy w Duchu Świętym !

Proszę liderów o przekazanie mi dokładnie wypełnionych list osób chętnych na te rekolekcje, wyłącznie na załączonej kartce, a także kwotę zaliczki – 50 zł. od osoby na mój adres domowy, np. pocztą, lub na portierni Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US – ul. Mickiewicza 64 (tu macie lepszy dojazd niż do mnie na Bezrzecze).

Czekam na informację zwrotną do 10 czerwca 2013 r.

Proszę tez Was Wszystkich o gorącą modlitwę w intencji organizowanych rekolekcji.

Pamiętajcie, że brak finansów nie może być przeszkodą w udziale w rekolekcjach. Proszę śmiało zgłaszać takie sytuacje liderom lub animatorom – na pewno znajdziemy rozwiązanie!

- Tak jak prosiłam w e-mailu – do 10 maja 2013 r. proszę o informacje, które grupy nie zawieszają spotkań w miesiącach lipiec – sierpień, oraz w jakich terminach i miejscach będą spotkania.


Z serdecznymi życzeniami owocnych przeżyć
na wszystkich planowanych spotkaniach
- i z pozdrowieniami w Panu

– Agnieszka.