Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List marzec 2014 r.

Agnieszka Szewczyk                                                                    Szczecin, 25.03.2014 r.

Lider Diecezjalny

Odnowy w Duchu Świętym

Kochani!

 

  Tradycyjnie już przekazuję Wam główne myśli z zakończonych właśnie rekolekcji wielkopostnych, bo warto do nich powracać. Ksiądz Rekolekcjonista rozłożył na kolejne 3 dni poszczególne fragmenty tematu rekolekcji „Ty jesteś drogą, prawdą i życiem”.

     We środę rozważaliśmy prawdę, że „Jezus jest DROGĄ” – mówi „jak żyć” i „rozdaje mapy”, żebyśmy się nie pogubili. Ta Boża droga – to droga 8 błogosławieństw, które Jezus omówił w Kazaniu na Górze:

•    Błogosławieni ubodzy w duchu (= u Boga) – nadzieję złożyli w Bogu, nie kręcą się wokół siebie

•   Błogosławieni, którzy płaczą – posiedli umiejętność zapłakania nad swoim grzechem, bo największe niebezpieczeństwo to utrata wrażliwości na grzech.

•    Błogosławieni cisi – żyją w cichości, bez próby zaistnienia, wykonują swoje obowiązki; cicho zgadzają się na przyjęcie woli Bożej i na swoje życie.

•    Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości = czyli świętości.

•    Błogosławieni miłosierni – czynią miłosierdzie pochylając się nad nędzą, słabością innych, bez poniżania pomagają powstać.

•    Błogosławieni czystego serca – to ludzie „przezroczyści”, wolni od przekrętów.

•    Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – zawsze są pokojem wśród zwaśnionych, gniewnych.

•    Błogosławieni, którzy doznają prześladowań – bo opowiadają się za Jezusem.

Są to trudne wymagania, ale Duch Święty daje nam swoje dary „ku pomocy”.

Św. Tomasz z Akwinu dokonał poniższej „klasyfikacji”, łącząc błogosławieństwa właśnie z darami Ducha Świętego:

Błogosławieństwo

Dar

...ubodzy w duchu

Dar bojaźni Bozej

...którzy płaczą

Dar umiejętności (rozeznania grzechów)

...cisi

Dar pobożności

...którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Dar męstwa

...miłosierni

Dar rozumu

...czystego serca

Dar rady

...którzy wprowadzają pokój

Dar mądrości

...którzy doznają prześladowań

Dar męstwa


Te połączenia rozważaliśmy na modlitwie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.


Tematem wiodącym następnego dnia była „PRAWDA” ukazywana przez Jezusa. Ona nadaje sens życiu, pozwala odpowiedzieć na pytanie: kim jestem, do czego zmierzam? Prawdę traci się przez grzech, który zaślepia człowieka. Grzech jest rozminięciem się z celem i uderza w relację z Bogiem.


Na przykładzie grzechu Dawida zobaczyliśmy, że źródło grzechu może mieć miejsce w zaniedbanych obowiązkach, bo wtedy zostawia się przestrzeń na grzech, źle gospodarując czasem. Bezczynność jest wrogiem, bo serce nie może pozostać puste: „Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła.” (słowa Leona Bloya przytoczone przez papieża Franciszka).


Pułapką jest też myślenie typu: „jestem mocny, ten grzech mi się nie zdarzy”. Dobrze oddaje złudę tego podejścia ( np. odnośnie grzechu nieczystości) następujące powiedzenie: „Stare stodoły najlepiej się palą”!. Nie można tracić czujności, bo z pokusami się nie dyskutuje, trzeba od razu mówić STOP!


Potrzebny jest radykalizm i częsta spowiedź święta. Nie bój się stawać w prawdzie, bądź otwarty na uwagi innych, może to Bóg przez nich mówi i chce doprowadzić cię do stwierdzenia: „zgrzeszyłem”!


Dopełnieniem katechezy była Droga Krzyżowa  połączona z rachunkiem sumienia.


Jezus jest również „ŻYCIEM”, pokarmem dla nas w Eucharystii. Chrystus jest w Eucharystii autentycznie obecny: prawdziwie, realnie i substancjonalnie. Każda Msza święta jest modlitwą o uzdrowienie. Mamy to szczęście, że Eucharystia jest łatwo dostępna, możemy przystępować do komunii świętej i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adoracja porządkuje życie – „kręcimy się” wokół Jezusa, a nie wokół siebie. Pasuje tu przysłowie: „kto z Kim przestaje, takim się staje”. Uczmy się od Jezusa miłości i wychodźmy z nią w świat. A brak czasu na modlitwę, to właśnie brak miłości.


I właśnie temu wychodzeniu do ludzi ks. Łukasz poświęcił sobotnie kazanie skierowane do liderów. Przypomniał, że ewangelizacja jest doprowadzeniem kogoś do osobistego spotkania z Jezusem. Dokonuje się to w kilku etapach, analogicznie do relacji między mężczyzną a kobietą, którzy ostatecznie zawierają związek małżeński:

1.    Wiedza, że istnieje ta konkretna kobieta/mężczyzna

2.    Spotkanie (randka)

3.    Zakochanie się w sobie

4.    Publiczne wyznanie miłości – sakrament małżeństwa

Tak samo w relacji z Panem Bogiem – najpierw ktoś musi usłyszeć, ze Bóg istnieje, później spotkać się z Nim i zakochać. Potwierdzeniem tego, że ktoś został zewangelizowany jest to, że zaczyna publicznie dawać świadectwo.

Rekolekcjonista zachęcał, aby uciekać od schematów ewangelizacji, bo nie ma w tym zakresie żadnej „instrukcji obsługi”. Trzeba prosić Ducha Świętego o otwieranie serc i o to, by podpowiadał właściwe słowa, dodawał odwagi, zabierał lęk przed kompromitacją i niecierpliwość oglądania owoców ewangelizacji.

Dobrym podsumowaniem treści przeżytych rekolekcji jest wiersz Izy Ratajczak pt. „Dlaczego?”

Dlaczego?

Jezu, Ty jesteś moją drogą, prawdą i życiem...
dlaczego?
Bo całym sercem pragnę, Panie,
by moją drogą było Twoje Kazanie,
droga ośmiu obietnic
-    więcej nic!

Bo całym sercem pragnę, Panie,
tą drogą przez prawdę
dojść do życia – do Ciebie.
Ty, Jezu, jesteś życiem
-   ja bez Ciebie niczym.

Bo całym sercem pragnę, Panie,
Znać prawdę o sobie,
poznać upadki, słabości
-    prawdę o mojej grzeszności.


A teraz pozostałe informacje:

♥ Zespół ds. Forum Charyzmatycznego modli się i pracuje intensywnie. W załączeniu przesyłam zwiastun tego wydarzenia, który rozesłaliśmy do wszystkich ruchów, wspólnot i stowarzyszeń w naszej Archidiecezji. Wysyłajcie go proszę do swoich krewnych, znajomych, kolegów, sąsiadów...

Program i inne szczegółowe informacje będą zamieszczone wkrótce na naszej stronie internetowej: www.szczecin.odnowa.org.

Prześlę je też w kolejnym liście, gdy termin Forum będzie się zbliżał.

♥ Kolejne spotkanie ds. Forum – 4 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 w parafii p.w. św. Rodziny.

♥ Przypominam, że 4 kwietnia 2014 r. rozpoczynamy 9-tygodniową nowennę przed Forum. Grafik podziału grup parafialnych na poszczeólne tygodnie – w załączeniu. Forma modlitwy (i różnych wyrzeczeń) – dowolna.

♥ Trwają już przygotowania do majowego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym. Nasza diecezja otrzymała zadanie, aby modlić się za służby miejskie w Częstochowie.

♥ Przypominam, że kolejne Nabożeństwo Uzdrowienia na Wieniawskiego będzie 10 kwietnia (wyjątkowo w drugi czwartek miesiąca). W związku z tym, na informacje o rozeznaniu spotkania (wg Słowa „z dnia”), czekam do niedzieli – 6 kwietnia.

♥ Rozpoczynamy trzeci rok zbiórki makulatury w ramach akcji „Makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym”. Udało się zebrać łącznie 74,74 tony makulatury. Terminy  tegorocznej zbiórki to: 28-29 marca (piątek i sobota), 27-28 czerwca, 26-27 września, 28-29 listopada. Pojemniki na makulaturę ustawione będą na placach przy parafiach:

•    Parafia Chrystusa Króla (Skolwin) ul. Inwalidzka 15

•    Parafia Św. Rodziny, ul. Królowej Korony Polskiej 28

•    Parafia Św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3A

•    Parafia Św. Jana Ewangelisty, ul. Św. Ducha 9

•    Parafia Św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5

•    Parafia Bożego Ciała, ul. Emilii Plater 25

•    Parafia Niepokalanego Serca NMP (Os. Słoneczne), ul. Rydla 61

•    Parafia Św. Ap.Piotra i Pawła, ul.Kościelna 4, Police (Jasienica)

♥ W dniach 21-26 czerwca 2014 r. w WSD diecezji warszawsko – praskiej w Tarchominie odbędą się rekolekcje dla kapłanów z ks. J. Boshaborą (ok. 90 miejsc).  Organizatorzy proszą o szybkie zgłoszenia na adres: stomasza@o2.pl.

♥ W sprawie osób młodych w Odnowie można kontaktować się z Agnieszką Kulińską   (mlodzi@odnowa.org) – prowadzone są kursy i rekolekcje.

♥ Ks. Darek bardzo dziękuje Wszystkim za modlitwę i za ofiary na lekarstwo. A ja dodam, że sprawa jest nadal aktualna!

♥ Bóg zapłać za przekazywaną składkę od grup i za dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów Forum i na sztandar. Proszę grupy, które jeszcze tego nie uczyniły, o możliwie szybkie wpłaty – chcemy wiedzieć, jak wygląda nasz „budżet”.

Proszę też tych liderów, którzy nie uczynili tego na ostatnim spotkaniu – o wpłacenie 2x15 zł. na piątkowy obiad (dla lidera i kapłana) w czasie Forum, bo ten obiad musimy osobno rozliczyć. Mam już sygnały, że niektórzy kapłani nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z ks. M. Mikiem. W takich przypadkach proszę o obecność dwóch osób świeckich z grupy.

♥ Bardzo proszę o modlitwę, o szturm do nieba w intencji doktora Janusza Rudzińskiego, ginekologa wykonującego aborcje na szeroką skalę – w Niemczech, w pobliżu Szczecina – o jego nawrócenie i za jego pacjentki, żeby zrozumiały, że grzeszą przeciwko piątemu przykazaniu... W załączeniu artykuł z „Głosu Szczecińskiego”


NOWENNA PRZED I SZCZECIŃSKIM FORUM CHARYZMATYCZNYM


Termin                     Parafie
04.04 – 11.04    św. Krzyża, św. Rodziny
12.04 – 18.04    Opatrzności Bożej, św. M. Kozala (Świnoujście), Świętego Ducha (Zdroje)
19.04 – 25.04    NSPJ, św. Józefa (Stargard)
26.04 – 02.05    NSNMP (Słoneczne), św. Apostołów Piotra i Pawła (Dębno), św. Maksymiliana
03.05 – 09.05    Przemienienia Pańskiego, św. Piotra Apostoła (Międzyzdroje)
10.05 – 16.05    św. Jakuba Apostoła (Katedra), NSPJ (Gryfice), św. A. Boboli
17.05 – 23.05    św. Józefa, św. Katarzyny (Goleniów)
24.05 – 30.05    św. Ottona, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Myślibórz)
31.05 – 06.06    św. Kazimierza, MP Królowej Świata (Dobra), AWSD


Trwając jeszcze w rozważaniach wielkopostnych, myślimy już o zbliżających się Świętach Wielkanocnych.

Przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia odrodzenia się na nowo dzięki łaskom od Zmartwychwstałego Pana, napełnienia się Jego mocą, cierpliwością i stałością we wszystkich sprawach – dużych i małych, które nas otaczają.
Niech każdy z nas usłyszy jeszcze raz słowa Jezusa: „Pokój Wam!”

Z modlitwą i pozdrowieniem – Agnieszka.