Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List sierpień 2014r.

Agnieszka Szewczyk                                                              Szczecin, 18.08.2014.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym
                                                                                  

Kochani!

       Zakończyły się nasze tegoroczne rekolekcje wakacyjne. „Jak było” – możecie się dowiedzieć  ( lub powspominać) z załączonego tekstu „Ku doskonałości prawdziwie chrześcijańskiej”, który ukazał się w „Niedzieli – Kościół nad Odrą i Bałtykiem” z dnia 17 sierpnia 2014r.
        Kolejne załączniki do tego listu to – tradycyjnie już, roczne Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym za okres od września 2013 do sierpnia 2014, Ramowy plan spotkań  grup Odnowy w Duchu Świętym  Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej  na okres wrzesień 2014 – sierpień 2015 i Terminy Nabożeństw  Uzdrowienia w parafii  Św. Krzyża wraz z „przydziałem” służby dla grup na dany „Czwartek”.
    
      Proszę, aby grupa włączyła się  w rozeznanie głównych intencji Nabożeństwa i przekazała mi swoje propozycje najpóźniej do niedzieli poprzedzającej trzeci czwartek miesiąca. Za podstawę rozeznania przyjmijcie, proszę, Słowa „ z dnia”. Proszę też o służbę w czasie Eucharystii ( czytanie, psalm,  modlitwa wiernych, uwielbienie po Komunii Świętej, służba przy ołtarzu i zbiórka kolekty – min. 3 osoby) oraz o obecność i dyspozycyjność w czasie Nabożeństwa. Zaproście osoby chore i mniej aktywne w grupie aby podjęły służbę modlitewną w formie nowenny  przed każdym „Czwartkiem”.

         
          W „Ramowym planie” zwracam uwagę na Tydzień Ewangelizacyjny: 17-24 maja 2015, który rozpoczyna trzyletnią ewangelizację Szczecina, przy udziale różnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich z naszej Archidiecezji.

         
          Rozeznaliśmy, że kolejne, II Forum Charyzmatyczne  odbędzie się za trzy lata , to jest w 2017 roku, kiedy to cała  Odnowa w Duchu Świętym   w Polsce będzie obchodzić Jubileusz 50-lecia.

         
           Kościół w Polsce  przygotowuje się do Wielkiego Jubileuszu  - 1050  rocznicy Chrztu Polski (966 – 2016 ). Trwa jeszcze pierwszy rok liturgiczny rozpoczynający bezpośrednio to przygotowanie pod hasłem „ Wierzę w Syna Bożego”. Natomiast od Adwentu hasłem wiodącym będą słowa: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.

      
       Rozeznaliśmy również, że utrzymujemy dotychczasowy tryb spotkań diecezjalnych – tj. dni jedności ( połączone ze służbą i ewangelizacją), spotkania liderów, grup pastoralnych i animatorów oraz rekolekcje. Do 20 września proszę o informację, czy macie kandydatów do uruchomienia kolejnej edycji „ Szkoły animatora”.

       
         Kolejnym załącznikiem do tego  listu są dwa  teksty z wypowiedziami  Ojca Świętego Franciszka do Odnowy w Duchu Świętym,  z czerwca 2014r. Opracował je Krystian Zakrzewski. Jest to „ kopalnia” różnych myśli, rad i poleceń  - także dla nas. Będziemy je rozważać  i wprowadzać w czyn! A co można zrobić już od dziś? Otóż to, o  czym nieraz przypominałam i prosiłam – nie rozstawać się z Pismem Świętym, nosić je stale przy sobie, żyć Słowem Bożym. I adorować Jezusa!  Wiem, że wielu z Was już to czyni regularnie.  Zachęcajcie się do takiej formy modlitwy, praktykujcie ją też na spotkaniach, zwłaszcza w chwilach ciszy.  Zwróćcie  uwagę na słowa Ojca Świętego Franciszka o ludziach starszych, których też w naszych grupach nie brakuje :” Babcie i dziadkowie są naszą siłą, naszą mądrością!    …. Mają tę wolność Ducha Świętego”.  W swoim wystąpieniu Ojciec Święty wymienia ICCRS  ( Międzynarodowe Biuro  Odnowy Charyzmatycznej ), które koordynuje i zbiera rozeznania „drogi” Odnowy. Przypomina ono nieustannie, że uwielbienie to  znak wyróżniający Odnowę w Duchu Świętym  i zachęca do tej formy modlitwy. Jednocześnie prosi, aby nie był to tylko „ charyzmatyczny hałas” czy kilka pieśni, bo nie o to tu chodzi.


A teraz kolejne informacje:


•    Zachęcam Was, Kochani , do uczestnictwa w modlitwie  Koronką do Bożego Miłosierdzia, w niedzielę 28 września 2014r.  ( w rocznicę beatyfikacji ks. Michała  Sopoćki ) na ulicach i placach naszej Archidiecezji. Do 10 września Krystian Zakrzewski    ( krystian.azakrzewski@gmail.com tel. 602 351 628) czeka na Wasze deklaracje poprowadzenia  tej modlitwy w konkretnych miejscach na terenie Waszych parafii      ( proszę podać skrzyżowanie, plac itp.). Wszystkie te miejsca zostaną zgłoszone do Kurii Metropolitalnej, która koordynuje tę modlitwę. Materiały               ( plakaty, obrazki) zostaną rozdane liderom 20 września na spotkaniu. W danym miejscu powinny modlić  się przynajmniej 2 osoby, rozpoznawalne – z plakatem, planszą „ Jezu ufam Tobie”. Nie można  blokować ruchu ulicznego. Spotkanie ma charakter  wyłącznie religijny ( zakaz  używania innych haseł np. politycznych). Można wypożyczyć z parafii przenośne nagłośnienie. Organizatorzy proszą o krótkie relacje i zdjęcia – proszę je przesłać do Krystiana. Więcej informacji na  www.iskra.info.pl


•    Przypominam prośbę ks. Arcybiskupa, że Odnowa ma  włączyć się do przygotowania  młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania  ( w zakresie uzgodnionym z        ks. proboszczem). Wszystkich zachęcam do przyjęcia w duchową ( imienną) adopcję kandydatów  i do gorącej modlitwy w ich intencji.


•    W wielu parafiach odprawiane są już Msze Święte Wotywne  o Duchu Świętym i  dzięki Bogu za to! Początek roku formacyjnego to dobra okazja, aby ponowić prośbę  do ks. proboszcza w tej sprawie.


•    Nasze 3 diakonie – modlitw wstawienniczych, muzyczna i ewangelizacyjna – zapraszają do służby kolejne osoby. Jeżeli czujesz w sercu ( Bracie, Siostro), że Pan cię wzywa do takiego zadania  - zgłoś się do swojego lidera, który przekaże te deklaracje  dalej tj. do mnie. Czekam, kochani liderzy, na Wasze zgłoszenia do         20 września.


•    Do Teresy Dobosz ( tel. 513 268 648)  proszę zgłaszać do 20 września  osoby, które rozeznaliście, że mogą modlić się o uzdrowienie wewnętrzne i  uwolnienie metodą tzw. pięciu kluczy. Zaproszeni  są też kapłani, którzy chcieliby tak posługiwać. Spotkanie formacyjne dla tych osób przewidziane jest  w Myśliborzu w dniach          6-8 lutego  2015. Koszt ok. 120zł.


•    Na spotkaniu liderów 20 września, ustalimy zasady udziału naszego pocztu sztandarowego w różnych uroczystościach, Przygotujcie ,proszę, swoje  propozycje w tym zakresie.


•    A do 10 września  ( termin przedłużony, bo pierwotny był do końca czerwca) proszę o dostarczenie mi ewentualnych uwag dotyczących naszych „ Szczególnych wskazań dla grup Odnowy w Duchu Świętym „. Ksiądz Arcybiskup ocenił, że to dobry dokument, wymaga tylko kilku korekt.


•    Do 15 września proszę o informację, które grupy chciałyby otrzymywać zagadnienia  na dzielenie. Na ten rok proponujemy jako podstawę:

- modlitwę „Ojcze nasz”
- uczynki miłosierne co do ciała i duszy.

•    W sobotę 11 października 2014  grupa przy parafii p.w. Świętego Krzyża w Szczecinie   będzie obchodzić jubileusz XX- lecia. A czy i Wam „stuka ” jakaś okrągła rocznica?  Podzielcie się radością   z innymi.


•    Bardzo proszę, aby wszelkie informacje, które otrzymaliście  w czasie spotkania z księdzem M.Mikiem i  otrzymujecie nadal  przekazywać kapłanom – opiekunom. Docierają do mnie sygnały, że tak nie jest, zatroszczcie się proszę o to!


•    Kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek na cele charytatywne. Przypominam  

            kontakt do Leszka, który zobowiązał się dostarczać je do punktu skupu :
            tel. 519 582 428.

•    Podaję najbliższe terminy zbiórki makulatury na cele misyjne : 27-28.września i 29-30.listopada.2014.

                                                           
                                    Bardzo serdecznie pozdrawiam Was w Panu i życzę                  
                           słonecznej ( też w sercu) końcówki  wakacji
                           Agnieszka


P.S. Ela Mackiewicz poprosiła o urlop z aktywności w Odnowie w Duchu Świętym. Nasz „sekretariat” ( listy, maile itp.) przejmuje Ewa Piotrowska z grupy przy  parafii  p.w. Świętej Rodziny  : empiotrowska@wp.pl  tel. 604 076 737. Bardzo Was proszę o modlitwę w intencji Eli i Ewy.  

                                                                                                                      Agnieszka