Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List listopad 2014r.

Agnieszka Szewczyk                                                      Szczecin,12.11.2014r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym
           

                                                 Kochani!


Bardzo  dziękuję Wam Wszystkim, którzy odpowiadając na zaproszenie  uczestniczyli w  październikowym dniu jedności i służby chorym na Pomorzanach.  „Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie” – tak pisał święty Jakub w swoim liście – i wierzę, że tak się stało!

Po Eucharystii  wysłuchaliśmy katechezy księdza Krzysztofa Jeruzalskiego - opiekuna grupy Odnowy przy Sanktuarium NSPJ. Ksiądz Krzysztof od dawna troszczy się o to aby ludzie nie umierali w szpitalach, czy w domach  bez łaski uświęcającej, koniecznej do zbawienia, czyli bez pojednania się z Bogiem i podał nam kilka wskazówek z tym związanych.

Otóż często  bywa tak, że na pytanie skierowane do chorego „ czy nie myślisz o sakramencie chorych?’, chory odpowiada: „ ja jeszcze nie umieram”.  Nasza odpowiedź powinna brzmieć : nie trzeba umierać, by  pojednać się z Bogiem. Ale jesteś ciężko chory i warto mieć  Pana Boga po swojej stronie”.  Wyjaśnił też termin „ ciężka choroba” – otóż jest to taka chorobą, która zmienia styl, kształt, tempo mojego życia – zmienia moje życie. W kontakcie z chorym mamy wszystko robić, by usunąć a przynajmniej zmniejszyć lęk, który go ogarnia, dać duchową pociechę.  Świeccy mogą przyjść z ulgą umierającemu: modlić się głośno lub w ciszy ( zależy to od reakcji danej osoby), zapalić gromnicę, której światło uspakaja często osobę umierającą.

Gdy niemożliwa jest obecność kapłana, trzeba zachęcić osobę w ciężkim stanie zdrowia do wzbudzenia szczerego aktu żalu za grzechy i do prośby o uzyskanie odpustu zupełnego(darowania kar za grzechy). Nawet wtedy, gdy chory nie może spełnić  wszystkich warunków przypisanych do uzyskania takiego odpustu, jest on możliwy, bo Kościół uzupełnia to, czego nie jest w stanie człowiek uczynić.

Ksiądz Krzysztof zachęcał do włączenia się do Bractwa Świętego Michała Archanioła, które spotyka się i modli w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie.

Modlitwa w intencji chorych  miała następnie miejsce w kościele, w kaplicy szpitalnej i wokół szpitala. Omodlona i posłana została też  Diakonia Szpitalna.

Dzień jedności zakończyła  agapa, pięknie przygotowana przez grupę z parafii p.w. Św. Józefa.

A przed  nami kolejne spotkanie – zapraszam serdecznie na Rekolekcje Adwentowe w dniach 10 -12 grudnia 2014 ( środa, czwartek, piątek) do kościoła oo. Jezuitów na Pocztową, na godz. 1800. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Krzysztof Conder – opiekun grupy Odnowy w parafii p.w. Świętego Józefa w Szczecinie.  Temat rozważań rekolekcyjnych to słowa Świętego Pawła Apostoła : „ Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”    ( 1 Kor.3;16).  Jak zwykle proszę o modlitwę w intencji  Księdza Rekolekcjonisty  i o obfite owoce tych rekolekcji.

O służbę  na Eucharystii proszę w kolejne dni, grupy z parafii p.w. :

-św. Andrzeja Boboli – we środę
-św. Kazimierza – we czwartek
-NSPJ – w piątek.

Służba obejmuje:  czytanie, psalm, modlitwę wiernych, uwielbienie po Komunii św., służbę przy ołtarzu i zbiórkę kolekty. Proszę liderów o potwierdzenie przyjęcia służby.

Kolejne spotkanie to sobotnie spotkanie liderów -  13 grudnia o godz. 10.00 przy parafii p.w. Andrzeja Boboli ( ul. Pocztowa). Sobotnie spotkanie liderów, tradycyjnie już, będzie połączone z „ Opłatkiem”.

O służbę  na Eucharystii w sobotę  proszę  :
-Zdroje - czytanie
-Świnoujście – psalm
-Międzyzdroje – modlitwa wiernych
-Gryfice – uwielbienie po Komunii św.
-Goleniów – służba ministrancka
-Myślibórz – kolekta.

Proszę liderów o potwierdzenie przyjęcia służby.


A teraz pozostałe informacje:

• Nowym opiekunem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, z ramienia Episkopatu Polski, jest ks. biskup Józef Górzyński – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

• Lucynka Kaczyńska -  animator Diakonii Ewangelizacyjnej  - poprosiła o urlop z aktywności w pełnieniu tej służby. Jej obowiązki przejęła Agnieszka Falana – z grupy Odnowy  przy Sanktuarium NSPJ w Szczecinie. Bardzo proszę Was o modlitwę za Lucynkę i za Agnieszkę.

• W związku ze zbliżającym się trzyletnim okresem ewangelizacyjnym miasta Szczecina diakonia ewangelizacyjna prosi  liderów grup parafialnych o wyznaczenie osoby koordynującej ( ze wskazaniem imienia, nazwiska, nr. telefonu, adresu e-mail), której zadaniem będzie:

- wyszukiwanie w grupie osób, które mogą przygotować świadectwo i będą uczestniczyły w akcjach ewangelizacyjnych organizowanych  przez diakonię ewangelizacyjną, udzielenie tym osobom potrzebnej pomocy i wsparcia w służbie ewangelizacyjnej ( np. przekazanie informacji pomocnych przy redagowaniu świadectwa, wysłuchanie, dodawanie odwagi, modlitwa, przekazanie informacji o planowanej akcji),

- pomoc w zebraniu osób, które pomogą w organizacji i przebiegu akcji ewangelizacyjnych w inny sposób np. rozdawanie ulotek, redagowanie ulotek, adoracja Najświętszego Sakramentu  w intencji  przebiegającej ewangelizacji,

- udział w spotkaniach z przedstawicielem diakonii ewangelizacyjnej ( 1 raz na miesiąc ) w celu omówienia spraw ewangelizacji, rozeznania obszarów ewangelizacyjnych,  sposobu przeprowadzania akcji  ewangelizacji, również informowania o ewentualnych potrzebach i problemach, abyśmy mogli wspólnymi siłami  rozeznać ograniczenia w zakresie  ewangelizowania i je pokonać.

Osoby koordynujące otrzymają wszelką pomoc i wsparcie diakonii przy realizacji swojej służby.

Proszę o zgłaszanie osób koordynujących do mnie i do Agnieszki Falana  na nr telefonu 667 475 343  lub na e-mail  a.gaf@vp.pl. Zgłoszenia należy dokonywać  do 28 listopada 2014.  Pierwsze spotkanie osób koordynujących planowane jest  na sobotę,  29 listopada 2014  o godz. 1000 na ul. Niemcewicza 14i  m3 ( przystanek za Manhatanem w kierunku dworca Niebuszewo ) – u Agnieszki Falana.

• Ruszyły już przygotowania do majowego Tygodnia Ewangelizacji Szczecina. Byłam na kilku spotkaniach w tej sprawie w Kurii. Rodzi się koncepcja i harmonogram tego okresu oraz obszary zaangażowania poszczególnych ruchów, stowarzyszeń i wspólnot z naszej archidiecezji. O szczegółach będę Was informować sukcesywnie.

• W ubiegłą niedzielę wysłuchaliśmy  listu Episkopatu Polski nt. przygotowań Światowych Dni Młodzieży  w Krakowie w 2016r. i dni w diecezjach- bezpośrednio przed spotkaniem  z Ojcem Świętym Franciszkiem.  Jesteśmy zaproszeni również do zaangażowania się w to dzieło. Będę wiedzieć coś więcej na ten temat  po spotkaniu w Kurii w przyszłym tygodniu.  Na razie rozeznajemy -  w jakim zakresie moglibyśmy  włączyć się w prace przygotowawcze.

• Grupy, które mają – zgodnie z grafikiem przygotować  rozeznanie na Nabożeństwo Uzdrowienia we czwartki na Wieniawskiego  powinny zadać sobie pytanie: „co Pan Bóg chce uczynić tym , którzy przyjdą  na to nabożeństwo? W jakich intencjach ( związanych ze  Słowem z dnia ) poprowadzić modlitwę?”

• Ksiądz Darek Krawczyk bardzo serdecznie  dziękuje za przesłanie ofiary na leczenie. Informuje, że w tej chwili  ma zapas zagranicznego leku i czuje się względnie dobrze.

• Dobrą inicjatywę zaproponowała Jola Kuchar – lider parafii p.w. św. Maksymiliana w Szczecinie – otóż w tej grupie powstała „diakonia osób nieobecnych”, np. chorych, starszych. Dostają one wówczas teksty na medytacje  oraz ważne informacje  poprzez animatora i są „ zapleczem modlitewnym”.

• W kilku grupach odbyły się ostatnio wybory lidera i grup pastoralnych. Jeżeli nastąpiła zmiana osób odpowiedzialnych  przypominam o przekazaniu  nowemu liderowi„ naszej dokumentacji” np. ostatnich listów, grafiku spotkań na ten rok i innych materiałów, które przesłałam.

                                                      Serdecznie Was Wszystkich
                                                      pozdrawiam w Panu i zapewniam o
                                                      pamięci w modlitwie
                                                      Agnieszka