Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List luty 2015r.

Agnieszka Szewczyk                                                      Szczecin,5.02.2015r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym                                 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                         
Kochani!

Tradycyjnie już przekazuję Wam Słowo na 2015 rok  z modlitwy w Sylwestrową Noc: 2 Kor.9, 6-15, z prośbą, aby pochylić się nad nim indywidualnie i na spotkaniach modlitewnych. Na spotkaniu Rady Diecezjalnej rozeznaliśmy, że to Słowo zachęca do zwiększenia aktywności ( hojności w dawaniu siebie) i odpowiedzialności.
Na ostatnim spotkaniu liderów – 17.01.2015 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Diecezjalnej, w związku z tym, że  Ela Mackiewicz złożyła rezygnację z dniem 31.12.2014 z udziału w Radzie. W związku z rosnącymi zadaniami, które stoją przed Radą Diecezjalną, rozeznałam, że wybierać będziemy dwie osoby.
Zaproponowałam trzy kandydatury:
- Ewę  Kocoń
- Ewę Piotrowską
- Izabelę Ratajczak.
Po uzyskaniu akceptacji odnośnie kandydowania, odbyła się modlitwa z prośbą o Słowo Pana, a następnie tajne głosowanie, w wyniku którego do składu Rady Diecezjalnej zostały włączone:
- Ewa Piotrowska
- Izabela Ratajczak.

Również 17.01.2015 spotkały się osoby, które służą modlitwą w szpitalach. Podzieliły się one doświadczeniami, problemami i radością z tej służby.Następnie na modlitwie z prośbą o Słowo, wybrana została animatorka  diakonii szpitalnej – Barbara Kostrzewa  z grupy Odnowy w Duchu Świętym przy parafii  p.w. Św. Kazimierza.

Proszę Was o gorącą modlitwę w intencji tych osób, które przyjęły służbę w Radzie i w diakoniach. Przy okazji przypominam, że animatorką diakonii ewangelizacyjnej jest obecnie Agnieszka Falana, muzycznej – Elżbieta Karyń, a modlitw wstawienniczych – Teresa Dobosz.

Zbliża się okres Wielkiego Postu. Zapraszam Was serdecznie na rekolekcje, które  poprowadzi ojciec - dominikanin Paweł Pawlikowski. Temat wiodący to słowa hasła  na ten rok duszpasterski: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. ( Mk.1,15 )
Rekolekcje odbędą się w dniach  25 - 27.02.2015 ( środa- czwartek - piątek) o godzinie 1800 - dla wszystkich i 28.02.2015 (sobota) - o godzinie 1000 - dla liderów grup  -  w dolnym kościele  p.w. św. Andrzej Boboli przy ulicy Pocztowej. W czwartek i piątek od godziny 17 00 Ojciec Rekolekcjonista  będzie służył w konfesjonale.

Proszę o służbę w czasie Eucharystii ( czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienie po Komunii Świętej, służba ministrancka, zbiórka kolekty) z parafii p.w.:
- św. Krzyża – we środę
- św. Jakuba – we czwartek
- Ducha Świętego – w piątek.

Natomiast w sobotę:
- czytanie - Świnoujście
- psalm - Myślibórz
- modlitwa wiernych -  Stargard
- uwielbienie - Gryfice
- kolekta - Dobra
- służba ministrancka - św. Maksymilian
                      - NSNMP ( Słoneczne)
Proszę o potwierdzenie mi przyjęcia służby.

A teraz pozostałe   informacje:

Dziękuję serdecznie całemu zespołowi za dotychczasową  modlitwę i  pracę nad "Wskazaniami dla Grup Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej". Dziękuję też kapłanom-konsultantom, którzy poświęcili swój czas i siły, wnosząc cenne uwagi do treści tego dokumentu. W zespole pracowało aktywnie 8 osób -członkowie rady diecezjalnej, zaproszeni liderzy i osoby przez Nich zgłoszone.  Pięciu  kapłanów-konsultantów zatwierdził ks. kan. Janusz Szczepaniak, delegat ds Archidiecezjalnej Rady Ruchów Katolickich. "Podstawą" prac były "Szczególne wskazania..."- dokument, który był wykorzystywany przez ostatnie lata.  Wymagał on pewnych korekt i uzupełnień, wynikających  z obecnej sytuacji w Odnowie w Duchu Świętym. Niektóre   podsunął Ks. Arcybiskup na jednym ze spotkań.   Także Wy, ,Kochani widzieliście konieczność uwzględnienia zmian, które 'niosło życie" w Waszych grupach modlitewnych. Wiosną ubiegłego roku prosiłam o pochylenie się nad tym problemem  w grupach pastoralnych, o konsultacje z Waszymi kapłanami-opiekunami i przekazanie mi uwag i propozycji do nowej wersji Wskazań..".Tylko kilka grup to uczyniło, ponowiłam więc  prośbę po wakacjach-we wrześniu. Zespół spotykał się kilkakrotnie na modlitwie i pracy nad dokumentem. W międzyczasie trwały konsultacje z kapłanami, analizowaliśmy też podobne dokumenty opracowane w innych diecezjach. Pamiętaliśmy o słowach Ojca Świętego Franciszka  ,skierowanych do Odnowy w Duchu Świętym, żeby "nie przesadzić z organizacją ani strukturami"-stąd być może wynikają pewne uproszczenia. W listopadzie po przyjęciu "Wskazań..." przez Ks. Janusza Szczepaniaka i ks. Henryka Marczaka ,dokument został zaprezentowany liderom grup  i zaakceptowany bezwzględną większością głosów a następnie złożony w sekretariacie Kurii Metropolitalnej  z prośbą o zaakceptowanie przez Ks. Arcybiskupa. Uprzednio deklarowałam, że nastąpi to do końca 2014r,a więc termin został dotrzymany.

• W dniu 3.02.2015r Ks. Arcybiskup w obecności ks. kan. Janusza  Szczepanika, Dele-gata ds. Archidiecezjalnej Rady Ruchów Katolickich, ks. kan. Henryka Marczaka, Moderatora Odnowy w Duchu Świętym, ks .kan. dr Piotra Skiby, Dyrektora Wydzia-łu Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej i Agnieszki Szewczyk, Lidera Diecezjalne-go, zaakceptował   WSKAZANIA DLA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  ,które mogą już być praktycznie stosowane.  
Zanim odbędzie się oficjalne podpisanie i promulgacja(ogłoszenie) tego dokumentu, Ks. Arcybiskup zdecydował, aby odbyła się jego prezentacja dla kapłanów Archidie-cezji. Jeżeli księża zgłoszą jakieś istotne punkty o charakterze redakcyjnym, mają one być przedstawione Ks. Arcybiskupowi, który przekaże je zespołowi redakcyjnemu do przeredagowania. "Wskazania..."otrzymają status dokumentu synodalnego.

• Przekazuje Wam błogosławieństwo ks. Biskupa Henryka Wejmana, którego udzielił Odnowie w Duchu Świętym, na spotkaniu opłatkowym Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich z naszej archidiecezji. Spotkanie to odbyło się w niedzielę 1 lutego 2015 w AWSD.

• Trwają przygotowania  do majowego Tygodnia Ewangelizacji  w Szczecinie oraz do  lipcowych rekolekcji z o. J. Maniparambilem – proszę o modlitwę w intencji podejmowanych w związku z tym dzieł.

• W sprawach przygotowania do służby liturgicznej na naszych spotkaniach  proszę zwracać się do Krystiana, który  jest za nią odpowiedzialny z ramienia Rady Diecezjalnej. W załączeniu tekst, który powstał po konsultacji z ks. kan. dr Andrzejem Krzystkiem, ceremoniarzem    pontyfikalnym i wykładowcą Liturgiki    na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

• Na ostatnim spotkaniu liderów, grup pastoralnych i animatorów rozpoczęliśmy cykl katechez przybliżających tzw. „Dokumenty z Malines”. W załączeniu tekst opracowany przez Jolę Kuchar.

• Kolejne spotkanie w „Szkole Animatora” odbędzie się w sobotę 14.03.2015 r.

• Na Europejską Konferencję Odnowy w Warszawie zgłosiło się sześć osób. Przypominam, że zgłoszenia (z wpłatą ) należy dokonać do końca lutego. Jeżeli jeszcze ktoś z Was się zdecyduje (już we własnym zakresie) proszę o informację.

• W  Wielkim Poście planowana jest ewangelizacja w parafii p.w. NMP Matki Kościoła na Bezrzeczu. Diakonia Ewangelizacyjna przygotowuje już świadectwa na ten dzień. Módlmy się za osoby, które będą je głosić i o obfite owoce tej niedzieli.

• Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali udział w modlitwie o uzdrowienie na Golęcinie.  Plan dnia: 14.02 - godz. 9.00, msza św. ok. 12.00 po niej agapa.

• Na Warsztaty Ewangelizacyjne zgłosiło się z Odnowy ponad 60 osób. Przesyłam  w załączeniu informację od Organizatorów.

• W załączeniu materiały na dzielenie w grupach od połowy lutego do końca maja.

• Także w załączeniu informacja o Międzynarodowych Rekolekcjach Kapłańskich- przekażcie, proszę, tę informację zainteresowanym.

• Dziękuje za składkę z tych grup, które ją przekazały, a pozostałe grupy proszę o sfinalizowanie tej sprawy.


                                                                          Pozdrawiam serdecznie w Panu
                                                                          Agnieszka