Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List marzec 2015r.

Agnieszka Szewczyk                                                   Szczecin,10.03.2015r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym 


                                                      Kochani!
       

Na początek, tradycyjnie już przekazuję parę myśli z katechez rekolekcyjnych ojca Pawła Pawlikowskiego.
Ojciec Rekolekcjonista nawiązał do tematu: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przestrzegał przed niebezpieczną, pyszną postawą: „Jestem bardzo dobrym człowiekiem, jestem już stary, nie potrzebuję nawrócenia”.
Otóż każdy z nas potrzebuje nawrócenia, by w czasie Wielkiej Nocy godnie przyjąć Zmartwychwstałego Króla, bo płynie w nas krew królewska.
Bóg spogląda na człowieka - na cud - z zachwytem, stwarza go jako część świata, ale część podobną do siebie. „Ty jesteś jak siedem cudów świata”. Też mamy patrzeć na siebie z zachwytem a nie z pogardą – „znów coś mi nie wyszło …”
Wszystkie stworzenia i aniołowie niech się pokłonią  człowiekowi – Bóg widzi w nas  siebie!
Lucyferowi nie podobało się, że Pan Bóg wybrał człowieka, wzgardził człowiekiem, nie chciał się pokłonić!
Jeśli patrzysz na siebie z pogardą to tak jak byś myślał: „nie mam prawa być dobry, wartościowy. Nawet jeśli grzeszę, Bóg mówi – dalej Ci ufam bo Cię kocham!
Katecheza zakończyła się apelem: „Spójrzcie na siebie i na innych miłosiernym wzrokiem, głosząc, że to Jezus Cię kocha na tyle sposobów. „Gdy piętnaście minut na kogoś narzekałeś, to teraz módl się za niego przez trzydzieści minut!” – mówił dalej o. Paweł.
„ Nie przyjmuj Eucharystii gdy patrzysz na brata z pogardą”.
Jezus lubi przewracać ludzka logikę. Nawrócić się to zmienić sposób myślenia.  Człowiek jest uparty, chce po swojemu, boi się często podążać drogą Jezusa.
A grzech -  przynosi śmierć i rani innych. Człowiek zraniony bardzo cierpi. Co wtedy mam robić ? Wybaczyć krzywdzicielowi, prosić go o wybaczenie, że mu nie ufam. Warto też przejść następujące kroki na modlitwie:
Panie, ciężko mi przebaczyć, daj mi siłę abym przebaczył.
Panie Jezu – w Twoje Święte Imię wybaczam!
Panie, daj mi siłę bym mógł tej osobie błogosławić.
Panie Jezu, w Twoje Święte Imię błogosławię.
Wtedy znika żal, bo błogosławieństwo to jakby balsam na ranę, która się szybciej goi i w końcu znika.  Człowiek zraniony nadal pamięta o tych raniących sytuacjach, ale nie ma już żalu. Gotów jest iść, działać z wolnym sercem, i dalej prosić Pana – „daj mi Twoje oczy abym mógł patrzeć na niego  (na nią) tak jak Ty”. Bo chrześcijanin widzi w każdym człowieku Boga.  I o. Paweł opowiedział taką historię:
Było dwóch zakonników: Maciej -  pobożny i Filip - niepobożny. Maciej patrzył na Filipa – i często myślał – dlaczego ten Filip taki jest, dlaczego tyle grzeszy? Pewnego dnia Filip umarł i przyśnił się Maciejowi, który usłyszał słowa Pana Boga:  Ty znasz połowę jego życia a ja ci pokażę jego drugą połowę. W nocy, w celi Filip się biczował, modlił, żałował za grzechy, pytał mnie, co ma robić, żeby się poprawić. Pobożny Maciej spokorniał na te słowa.
Na  krzyżu  Miłość pozwoliła się zranić, byśmy mieli życie.  Ręce Jezusa są zawsze otwarte, aby dawać   miłość, nawet wtedy, gdy są przybite do Krzyża, A krew i woda – dwie barwy oznaczają: krew – kolor królewski (czerwony) – „jesteś królewną, królewiczem” – w Twoich żyłach płynie krew Chrystusa Króla” ; woda – to czystość i życie.
Jezus mówi:  ty mi zaufaj, ja będę robił swoje, to znaczy będę przy tobie! A ty głoś mnie – Zmartwychwstałego. Przytul się do Krzyża, daj się dotknąć, Panie. Ja już nie wierzę, ja wiem! Wiem, że Ty jesteś, że żyjesz!

Dzięki Ci Panie za ten czas rekolekcji. I niech nie będzie to koniec wielkopostnego zadumania. Jezus zachęca nas do systematyczności, do modlitwy całym sobą, w tym co przeżywam, co mnie cieszy, smuci… Chcę Ci Panie dać - bicie mojego serca, każdy mój krok, każde spojrzenie … 

A teraz informacje bieżące:

Zapraszam na kolejne spotkanie w Szkole Animatora - w sobotę 14.03.2015 o 10:00 na Mickiewicza 64.

Zapraszam liderów, członków grup pastoralnych i animatorów na spotkanie – w sobotę 21 marca 2015 o godz. 10:00 „na Wieniawskiego”. Będziemy kontynuować cykl tematów nt. Dokumentów z Malines.

Zgodnie z naszym rocznym planem – w sobotę 18 kwietnia 2015 będziemy przeżywać dzień jedności i służby – tym razem u Sióstr Matki Teresy z Kalkuty, które opiekują się osobami bezdomnymi i skrzywdzonymi przez los. Ojciec Święty Franciszek zachęca, także Odnowę, aby pamiętać o tych braciach i siostrach, dawać im swój czas, pomagać modlitwą i darami serca. Spotykamy się o godzinie 10:00 w Domu Sióstr - ul. Bulwar Gdański (za Mostem Długim w prawo jadąc od Śródmieścia). Proszę o przyniesienie „czegoś dobrego” na wspólną agapę według poniższego zapotrzebowania: ( najlepiej na jednorazowych tackach)
-   kanapki ( gotowe) przygotują grupy z parafii p.w. św. Krzyża, św. Ottona, św. Maksymiliana, św. Jakuba, św. Józefa,
- ciasto ( najlepiej domowe, bo o takim marzą osoby, które chcemy ugościć): św. Kazimierza, Przemienienia Pańskiego, św. Andrzeja Boboli, św. Rodziny, św. Ducha, NSPJ,
-  owoce i słodycze  - NSNMP (Słoneczne), Opatrzności Bożej i grupy spoza Szczecina. Za przygotowanie agapy odpowiada Jola Kuchar tel. 516 127 149  kucharmj290861@gazeta.pl i grupa z parafii p.w. św. Maksymiliana.
Natomiast o służbę na Eucharystii (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienie po Komunii Świętej, służba liturgiczna i zbiórka kolekty) proszę grupę z parafii p.w. św. Kazimierza. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Domu Sióstr „Kalkucianek” i na prowadzoną w Domu działalność charytatywną.  
     
Zgodnie z zapowiedzią przesyłam informację o „dyżurach modlitewnych” dla poszczególnych grup – w ramach dziewięciotygodniowej nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego i przed Tygodniem Ewangelizacji  w Szczecinie. Proszę was, kochani liderzy, o zorganizowanie tej modlitwy w Waszych grupach. Na spotkaniu 21.03.2015 podzielimy się – w jakiej formie proponujecie tę modlitwę. Tak jak przed każdym większym wydarzeniem , które organizujemy lub w którym uczestniczymy – modli się z nami Szczeciński Karmel.

W czasie planowanego Tygodnia Ewangelizacji, Odnowa podejmuje różne służby. Odpowiadają za nie następujące osoby:

- modlitwa w szpitalach – poniedziałek, wtorek, środa 25 – 27.05.2015 w godzinach 10:00 – 12:00 i 15:00 - 17:00 (Barbara Kostrzewa tel. 504 642 329 basiak63@gmail.com)

- ewangelizowanie „oko w oko” i omadlanie osób ewangelizujących – wtorek 26.05.15 w godz. 13:00 – 17:00, przed Radissonem - Krystian Zakrzewski tel.602 351 628 krystian.azakrzewski@gmail.com

- ewangelizowanie „oko w oko” i omadlanie osób ewangelizujących–w godz. 16 - 18, piątek 29.05.2015 Jolanta Kuchar tel. 516 127 149  kucharmj290861@gazeta.pl , sobota 30.05.215 Izabella Ratajczak tel., 600 931 479 iza.rataj@wp.pl na deptaku pod Galerią Kaskada – przy ul.Kaszubskiej, w godz.16 - 18 oraz namiot modlitw wstawienniczych - Teresa Dobosz – tel. 91 487 67 25, 513 26 86 48

- modlitwa i świadectwa na scenie na Pl. Lotników - niedziela 31.05.2015 w godz. 13:45 - 14:40 – Agnieszka Szewczyk

- namiot modlitw wstawienniczych, niedziela 31.05.2015 w godz.1000 - 1800 na Pl. Lotników – Teresa Dobosz

- służba na liturgii mszy świętej - niedziela 31.05.2015 godz. 18, na  pl. Lotników - grupa przy parafii p.w. św. Rodziny i św. Andrzeja Boboli - Agnieszka Szewczyk.

Do wskazanych członków Rady Diecezjalnej proszę, aby liderzy zgłaszali osoby do służby – do 10 kwietnia 2015.
Pełny program Tygodnia Ewangelizacji będzie podany przez organizatoróww terminie późniejszym.

W sobotę 09.05.2015 przewidziana jest druga cześć rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzonych przez „Przymierze Miłosierdzia”. Szczegóły będą podane później.

Równolegle trwają prace związane z organizacją rekolekcji letnich z o.J. Maniparambilem – przypominam termin  23-26 lipca 2015. Mamy już stosowną zgodę ks. Arcybiskupa i ks. Rektora AWSD. Bardzo proszę, aby liderzy zgłaszali do mnie osoby, które chciałyby aktywnie włączyć się w prace przygotowawcze i w służbę bezpośrednio w czasie rekolekcji. Potrzebujemy np. osoby, które zajmą się „reklamą” tego wydarzenia, organizacją zapisów, recepcją, opieką nad dziećmi uczestników  w czasie rekolekcji, sprzedażą książek o.Jose, organizacją innych stoisk itp. Proszę o te zgłoszenia najpóźniej do końca marca. I zwracam uwagę abyście, kochani, decydowali się rozważnie i roztropnie, bo po ostatnich zapisach  (np. do modlitwy na Golęcinie, czy na rekolekcje ewangelizacyjne Przymierza Miłosierdzia) widać, że nie wszyscy przemyśleli dobrze swoją decyzję – i nie przybyli. Rozumiem różne nagłe wypadki, chorobę, ale takich osób było tym razem bardzo dużo… Przy okazji dziękuję serdecznie tym, którzy służyli modlitwą na Golęcinie i owocnie uczestniczyli w tych rekolekcjach.

Proszę o modlitwę  w intencji nowego animatora diakonii ewangelizacyjnej,w związku z nagłą rezygnacją Agnieszki Falany. Bo „ żniwo wielkie, ale robotników mało”.

Przed  majowym czuwaniem Odnowy w Częstochowie, nasza diecezja  otrzymała „zadanie modlitewne”: O dar jedności wszystkich przygotowujących czuwanie.

Na polecenie ks. Henryka  wszyscy liderzy otrzymają tekst „WSKAZANIA DLA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”, które zaakceptował ks. Arcybiskup i polecił do praktycznego stosowania. Pisałam już o tym w poprzednim liście.

A teraz życzenia - życzę Wam wszystkim, aby Święta Wielkiej Nocy były czasem duchowego wzbogacenia i umocnienia, dającego radość, wewnętrzny pokój i nadzieję.
                                                                        
                                                               Pozdrawiam serdecznie w Panu
                                                                          Agnieszka