Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List kwiecień 2015r.

Agnieszka Szewczyk                                                   Szczecin, 23.04.2015r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym    
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                     
                                                           Kochani!

        Bardzo dziękuję Wam Wszystkim, którzy wzięliście udział w naszym kwietniowym Dniu Jedności i Służby – tym razem w gościnnym Domu Sióstr Matki Teresy z Kalkuty, wśród kilkudziesięciu osób bezdomnych i chorych. Dziękuję za modlitwę, za ofiary na potrzeby Domu Sióstr, za wszelkie przysmaki, które przynieśliście na wspólny stół, za świadectwa osób, które kiedyś też trwały w nałogach, miały kłopoty rodzinne, przebywały w więzieniu – a przy Bożej pomocy – zmieniły swoje życie i teraz uczestniczą w spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym. Te budujące przykłady zrobiły na mieszkańcach i stołownikach Domu Sióstr duże wrażenie! Módlmy się, aby zapragnęli oni dołączyć się do naszych grup parafialnych (otrzymali wykaz spotkań Odnowy w naszej Archidiecezji). Po Mszy Świętej chętnie korzystali z modlitwy wstawienniczej, nawet ze łzami w oczach … Dziękuję też serdecznie Siostrom, grupie z parafii p.w.Św. Maksymiliana i z Gryfic, a w szczególności liderce Joli za zorganizowanie spotkania i przygotowanie agapy. Był to piękny, wzruszający dzień, otwierający oczy na potrzeby i pragnienie uśmiechu, przyjaznego gestu Braci i Sióstr żyjących często obok nas… Szkoda tylko, że na zaproszenie na nasz Dzień Jedności nie odpowiedział żaden kapłan – opiekun…
       
Dziękuję również tym „Odnowowiczom”, którzy podjęli trud Marszu dla Życia w ubiegłą niedzielę oraz zobowiązali się do duchowej adopcji dziecka poczętego. To ważne abyśmy brali udział także w dziełach organizowanych przez inne ruchy i stowarzyszenia i tak trwali  w jedności z naszą Archidiecezją. 
      
Trwa modlitewna nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego i przed majowym Tygodniem Ewangelizacyjnym w Szczecinie. Będzie to duże wydarzenie,w którym Odnowa w Duchu Świętym bierze aktywny udział (modlitwa i ewangelizacja w szpitalach, na ulicach, placach i na scenie, modlitwa wstawiennicza, służba na Eucharystii).  Dokładny harmonogram wszystkich spotkań i dzieł, podejmowanych przez różne ruchy i stowarzyszenia, przekażę Wam niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatorów. Informacje te  będą też z pewnością w parafiach, w mediach itp. Mam nadzieję, że modlitwy i naszych „Odnowowiczów” nigdzie nie zabraknie. A bezpośrednim przygotowaniem będzie nasze tradycyjne Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - w sobotę 23 maja 2015, gdy tak jak Apostołowie w Wieczerniku „będziemy wszyscy razem na tym samym miejscu ”. Nasze rozeznanie Pan potwierdził swoim Słowem: Flp. 1,27- „ Zachęta do wierności, jedności i pokory ”. A to miejsce w tym roku to Kościół Garnizonowy (Szczecin, pl. Zwycięstwa) p.w. Św. Wojciecha, który ewangelizował te ziemie przed wiekami. Będziemy prosić za Jego wstawiennictwem  o moc Ducha Świętego dla wszystkich ewangelizatorów i o wspaniałe i trwałe owoce tej służby.

Spotykamy się o godzinie 19:00. W czasie „Czuwania”, które przebiegać będzie w myśl wezwania: „Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego” – będzie czas na modlitwę, śpiew, adorację Najświętszego Sakramentu, katechezę o Trójcy Świętej, świadectwa i Eucharystię.

Przyjdźmy pomimo tego, że jesteśmy utrudzeni i obciążeni codziennością prosząc, aby Pan nas pokrzepił i uzdolnił do głoszenia jego chwały! Na „Czuwanie” będzie można przynieść słodycze dla dzieci – podopiecznych „ Caritasu” – tradycyjnie już w takiej ilości – ile lat jesteś Bracie, Siostro w Odnowie. Ks. Dyrektor „Caritasu” zawsze bardzo gorąco dziękuje za te dary serca w imieniu uradowanych dzieciaków ze  świetlic środowiskowych. Bardzo proszę, aby organizacjąi przewiezieniem tych darów do siedziby „Caritasu” zajęła się grupa    z parafii p.w. Św. Krzyża.

A o pozostałe  służby proszę grupy  z parafii p.w.:

- Św. Andrzeja Boboli        - czytanie 1
- Św. Rodziny                   - psalm
- Św. Maksymiliana           - czytanie 2
- Św. Jakuba Apostoła       - modlitwa wiernych
- Św. Józefa                      - procesja z darami
- Przemienienia Pańskiego - uwielbienie po Komunii Świętej
- Opatrzności Bożej           - zbiórka kolekty
- NSNMP ( Słoneczne)       - służba ministrancka

Bardzo proszę aby liderzy potwierdzili mi przyjęcie służby.

Załączam zaproszenie dla księdza – opiekuna.

A teraz pozostałe informacje:
•    Można ( i trzeba!, bo liczba miejsc jest ograniczona!) zapisywać się już na Letnie Rekolekcje Charyzmatyczne, które poprowadzi w dniach 23 – 26 lipca 2015 Ojciec Jose Maniparambil. Szczegóły są zawarte w załączniku do tego listu  a także na naszej stronie  www.szczecin.odnowa.org   Zaproście na te rekolekcje swoich krewnych, znajomych przyjaciół, sąsiadów zanim ruszy „ oficjalna” akcja informacyjna. Jest to wspaniała forma ewangelizacji!

•    Sebastian Wilk,  pełniący obowiązki animatora Diakonii Ewangelizacyjnej zwrócił się do Was z prośbą o pewne uzupełnienia do przesłanych wcześniej świadectw. Potraktujcie tę prośbę priorytetowo, gdyż świadectwa są potrzebne i na  Czuwanie    i na Tydzień Ewangelizacyjny. Z kilkunastu grup świadectwa w ogóle nie wpłynęły. Czyżby tam Pan nie zdziałał  nic dobrego?

•    Zapraszam serdecznie na ostatnie już w tym roku formacyjnym spotkanie w Szkole Animatora – 9 maja 2015 o 1000  „na Mickiewicza”, i na Spotkanie Liderów – 20 czerwca - o 1000  „na Wieniawskiego”.


                 Pozdrawiam Was Wszystkich w Panu i  zapewniam o pamięci w modlitwie
                                                                                          - Agnieszka