Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List czerwiec 2015r.

Agnieszka Szewczyk                                                                                                  Szczecin,3.06.2015r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym                                 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                           Kochani!

        Za nami już wielkie wydarzenia majowego Tygodnia Misji Ewangelizacyjnych w Szczecinie. Rozpoczęliśmy naszą służbę 9 - tygodniową nowenną w tej intencji oraz  czuwaniem modlitewnym w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.  W Kościele Garnizonowym - w centrum miasta – uwielbialiśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i prosiliśmy Go za pośrednictwem św. Wojciecha (pioniera ewangelizacji na Pomorzu) – o owoce ewangelizacji, o przemianę serc mieszkańców Szczecina, i o Boże prowadzenie na tej służbie.  Słowo dla naszej Diecezjalnej Odnowy, które otrzymaliśmy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu to:  „Zachęta do walki duchowej” - Ef. 6,10-18. Przyjęliśmy je z radością i wdzięcznością, bo odziani w Bożą Zbroję ( wiarę, prawdę, słowo, sprawiedliwość i w gotowość głoszenia Dobrej Nowiny) jesteśmy mocni siłą Jego potęgi.

Wysłuchaliśmy też katechezy Ks. Kapelana Sławomira o tajemnicy Trójcy Świętej oraz budujących świadectw, mówiących o nawróceniu i Bożej Opatrzności w życiu Andrzeja i Anety. Zwieńczeniem czuwania była uroczysta Eucharystia sprawowana przez Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kryszyłowicza. Dzięki Ci Panie za ten wieczór! A Wam dzięki za wspólną modlitwę i za „góry słodkości” dla dzieciaków ze świetlic środowiskowych „Caritas”! 
      
    A nasza służba ewangelizacyjna rozpoczęła się już w poniedziałek, 25.05.2015 przed południem w kilku szczecińskich szpitalach, gdzie około 20 osób modliło się, rozmawiało z chorymi, rozdawało materiały ewangelizacyjne i aktywnie uczestniczyło we mszach świętych w kaplicach szpitalnych. Mam nadzieje, że nasza Diecezjalna Diakonia Szpitalna po tych trzech dniach intensywnej służby podejmie swoje działania w zwiększonym  składzie i z wielkim bożym entuzjazmem.
    
    Ewangelizację uliczną we wtorek 26.05.2015 animował Krystian z grupą około 15 osób - w pobliżu hotelu Radisson przy pl. Rodła. Przez kilka godzin, pomimo zimna i silnego wiatru trwała tam nieustanna modlitwa, nasi ” Odnowowicze” rozmawiali z przechodniami, polecali Panu powierzone przez nich intencje, zapraszali na różne spotkania w ramach Tygodnia Ewangelizacji, na letnie rekolekcje charyzmatyczne i na spotkania grup Odnowy w parafiach naszej Archidiecezji.
      
    Natomiast w piątek i w sobotę Diecezjalna Diakonia Modlitw Wstawienniczych służyła na ul.Kaszubskiej - na deptaku przed Kaskadą –„ pod parasolem”, a inni rozmawiali z przechodzącymi ludźmi, zachęcali ich do takiej modlitwy i rozdawali materiały ewangelizacyjne. Ta forma modlitwy i ewangelizacji była kontynuowana przez całą niedzielę na pl. Lotników.
    
    Jednocześnie poprowadziliśmy ewangelizację ze sceny wykorzystując przydzielony nam czas na śpiew (z zespołem kleryków), modlitwę za mieszkańców Szczecina w oparciu o Słowo  z 2 Kor. 12,20-21, piętnujące szereg grzechów (zazdrość, gniew, spory, niewłaściwe współzawodnictwo, obmowy, szemranie, wynoszenie się, kłótnie, nieczystość, rozpustę i rozwiązłość) oraz na świadectwa osób, których życie Pan odmienił swoją łaską. Naszą „odnowową” służbę zwieńczyła posługa w czasie Liturgii Słowa na niedzielnej Eucharystii kończącej ten  bogaty w  wydarzenia tydzień.  A Ks. Biskup Henryk Wejman powiedział w homilii bardzo ważne - i zobowiązujące nas słowa: " Publiczne przyznanie się do Boga, głoszenie Go innym powoduje w konsekwencji przekonanie, że takiemu człowiekowi można zaufać!"  Abyśmy nie zawiedli tego zaufania!  Módlmy się dalej o obfite owoce tego tygodnia!
     
    A przed nami kolejne wyzwanie – Letnie Rekolekcje Charyzmatyczne, które będzie głosił o.J. Maniparambil – pisałam o tym w poprzednich listach. Po szczegółowe informacje proszę się zgłaszać do Waszych liderów lub zaglądać na www.szczecin.odnowa.org. Zapisy (poprzez wpłaty ) - trwają. Zachęcam do możliwie szybkiego załatwienia tej sprawy, bo – liczba miejsc jest ograniczona. Słyszałam takie opinie: „przecież rekolekcje to koniec lipca, skąd ja mogę wiedzieć, co wtedy będzie?. Czy będę miał czas, pieniądze, siły …?” A czy wiesz, drogi Bracie, droga Siostro, co będzie jutro? Co będzie za godzinę, za chwilę? Pan Cię zaprasza na te rekolekcje i zatroszczy się abyś mógł w nich uczestniczyć. Zarezerwuj sobie miejsce, bo nie musisz jechać na drugi koniec Polski jak to czynią inni. Zachęć do udziału swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy, wyślij maila czy sms-a z informacją a może poinformuj poprzez facebook  – to wspaniała ewangelizacja. Zaproście też serdecznie Waszych kapłanów – opiekunów. Dokładny program dni rekolekcyjnych przślę Wam wkrótce, będzie on także zawieszony na naszej stronie www.

O służbę na Eucharystii ( czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienie po Komunii Świętej, służba ministrancka, zbiórka kolekty) proszę w kolejne dni rekolekcyjne  grupę z parafii p.w.:

- NSNMP (Słoneczne), NSPJ              -  czwartek
- Św. Rodziny, Świnoujście                 -  piątek
- Św. Maksymiliana, św. Kazimierza -  sobota
a w niedzielę - Radę Diecezjalną.

Liderów proszę o potwierdzenie mi przyjęcia służby do 20.06.2015.

Bardzo Was wszystkich proszę o modlitwę  oraz różne osobiste wyrzeczenia w intencji tych rekolekcji – za ojca Jose, tłumaczkę Kasię, za wszystkie osoby przygotowujące to wydarzenie – i oczywiście za wszystkich uczestników , aby wołali z całego serca „ Duchu Święty – działaj we mnie”. W czasie rekolekcji taka modlitwa będzie szczególnie potrzebna. Dlatego  proszę osoby, które z różnych powodów nie mogą aktywnie uczestniczyć w rekolekcjach, aby w tym czasie znalazły chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego itp. – w tej intencji.


I pozostałe informacje:

•    W maju Ojciec Święty Franciszek  kanonizował palestyńską siostrę karmelitankę – Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. Żyjąca w XIX wieku - „ Mała Arabka” znana jest  w Kościele z niezwykłości życia, charyzmatycznych darów i nabożeństwa do Ducha Świętego. W jej osobie ujawniły się prawie wszystkie dary mistyczne  ze stygmatami, ekstazami, wizjami, proroctwami i lewitacjami włącznie. Z jej inicjatywy, papież Leon XIII nakazał sprawować nowennę do Ducha Świętego będącą przygotowaniem do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W czasie jednej z ekstaz usłyszała, że kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu mszę świętą o Duchu Świętym , uczczą Go,  a wszyscy uczestnicy  tej Eucharystii  będą uczczeni przez Ducha Świętego, będą mieli światło i pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią! Siostry Karmelitanki pragną, aby Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego zwana  „ Małą Arabką”  została patronką Odnowy w Duchu Świętym. Módlmy się za Jej wstawiennictwem szczególnie w intencji  naszej  Odnowy w Duchu Świętym  w  Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

•     Mija właśnie rok od poświęcenia (na I  Szczecińskim Forum Charyzmatycznym) naszego sztandaru. Mamy już zatem pierwsze doświadczenia związane z jego wprowadzaniem w czasie różnych uroczystości. Dziękuje Krystianowi za zaangażowanie  w sprawie sztandaru, przedstawiam kilka refleksji z tym związanych.
Sztandar reprezentuje  Odnowę w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej.  Został sporządzony i poświęcony: „aby wszyscy, których ten znak jednoczy stawali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym” (z modlitwy poświęcenia sztandaru). 

Na awersie umieszczone jest logo Katolickiej  Odnowy w Duchu Świętym w Polsce na tle granic Polski z wpisanym symbolem Ducha Świętego - gołębicą.  Na rewersie herb Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Sztandar jako uroczysty  symbol jedności wszystkich Grup Parafialnych Odnowy w Duchu Świętym jest przez nas traktowany z należytym szacunkiem wyrażonym w ustanowieniu oficjalnego pocztu sztandarowego oraz postawie stojącej - przy jego wprowadzeniu i wyprowadzeniu w trakcie uroczystych zgromadzeń. Pod sztandarami gromadzili się tradycyjnie przedstawiciele przynależący do określonych organizacji wojskowych, społecznych, oraz religijnych. Sztandary są więc szczególną świętością dla osób, które reprezentują.  Mają odpowiednie honorowe miejsce przechowywania a  ich wyprowadzenie wiąże się z odpowiednim ceremoniałem.
Uroczystości, w których sztandar bierze udział to przede wszystkim patronalne święto Odnowy  w Duchu Świętym - uroczystość
Zesłania Ducha Świętego i  święto Matki Kościoła, patronki Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, w Dniu Jedności  Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.  Może być wprowadzony także przy okazji innych uroczystości w  Archidiecezji i Odnowie jak również na ogólnopolskich  czuwaniach i kongresach.

Przedstawiam niniejszą informację dla wszystkich członków Odnowy w Duchu Świętym, uczestniczących w  uroczystościach, na które wprowadzamy sztandar, on  bowiem jest materialnym znakiem tego co niewidzialne, a co realizuje w wybranych przez siebie osobach Duch Święty. Odnowa w Duchu Świętym ma swoje miejsce w ramach Kościoła Katolickiego a sztandar jest Jego w naszej Archidiecezji naturalną konsekwencją  i pod tym znakiem mamy przywilej występować.

Jakkolwiek Odnowa w Duchu Świętym jest wielorakim ruchem w Kościele Katolickim i powstała równolegle w kilku centrach – w tym w Ośrodkach Oazy prowadzonej przez ks. Blachnickiego,   w tworzących się spontanicznie grupach modlitwy charyzmatycznej, którym przewodził ks. Bp. Nagy, nie jest „bezładną zbieraniną”, są dla niej powołani duszpasterze – opiekunowie, utworzona została struktura organizacyjna w ramach Kościoła Katolickiego, porządkująca  spontaniczne działania i czuwająca by nauka Jezusa była jej główną linią przewodnią. Dokumenty prowadzące Odnowę powstawały pod przewodnictwem Ks. Kard. Leona J. Suenensa jako odpowiedzialnego, ustanowionego wówczas przez Ojca Świętego pod ogólną nazwą „Dokumenty z Malines”. Określają idee Odnowy, program pracy i ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami.

Odnowa w Duchu Świętym w  Archidiecezji  Szczecińsko - Kamieńskiej  funkcjonuje w strukturze ogólnopolskiej, dla której został  ustanowiony zespół koordynujący z przewodzącym kapłanem - opiekunem oraz przedstawicielem Odnowy w Duchu Świętym z ramienia Episkopatu.

•  Zapraszam liderów grup na ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie – w sobotę, 20 czerwca 2015 o godzinie 10:00 „na Wieniawskiego”. Pochylimy się nad kolejnym dokumentem z Malines i omówimy bieżące sprawy.

Ks. Maciej Szmuc – Dyrektor Diecezjalnego „Caritas” dziękując za wspaniały wkład Odnowy w to dzieło, poprosił nas o zbiórkę kredek, pisaków, bloków rysunkowych, zeszytów itp. dla dzieci z Domu Samotnej Matki, – aby mogły „działać artystycznie’’ w wakacyjne (zwłaszcza deszczowe dni). Kto będzie mógł wspomóc  dzieci – niech zrobi te zakupy – a zebrane przybory przynieście, kochani liderzy, na „sobotę liderską”.

•  Po marcowej ewangelizacji i Seminarium Odnowy w Duchu Świętym  ( w którym uczestniczyli też „ po sąsiedzku” seminarzyści z Dobrej ) zawiązała się w parafii p. w. Matki Kościoła na Bezrzeczu – niewielka wprawdzie, ale pełna nadziei i wiary grupa Odnowy w Duchu Świętym.  Módlmy się, aby rosła w siłę ducha i powiększała się liczebnie.

•  Msza Święta w 8 rocznicę śmierci ś.p. Ani Szewczyk zostanie odprawiona w kościele p.w. Świętego Krzyża  we wtorek, 18 sierpnia 2015r. o godzinie 1800.

•  W czasie wakacji spotkania  Odnowy w Duchu Świętym będą kontynuowane w parafii Opatrzności Bożej na Osiedlu Majowym, we wtorki, o godzinie 18.

•  Przypominam o zbiórce makulatury w ostatni weekend czerwca tj. 26 - 27. 06.2015 - w dotychczasowych miejscach.

•  Na spotkane 20 czerwca można przynieść plastikowe nakrętki. Akcja będzie kontynuowana po wakacjach. Można też przynieść, drodzy liderzy, ofiarę z grup na cele „odnowowe”.
                                          Bardzo serdecznie Was Wszystkich pozdrawiam w Panu,
                                          życząc radosnych i dobrych miesięcy wakacyjnych.       
                                          Niech piękno otaczającego  nas świata, przyrody, słońca –
                                          stale przypomina nam o Stwórcy!
                                                                  Agnieszka