Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2015r.

Agnieszka Szewczyk                                                          Szczecin,12.12.2015r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani!


Na początku - tradycyjnie już - kilka głównych myśli z zakończonych właśnie rekolekcji adwentowych, których głównym hasłem było Słowo z Ef.4,17-32: „Chrześcijanin nowym człowiekiem”. Słowo to wskazuje na konkretne niedoskonałości, grzechy i nieczułości sumienia – nieczystość, nieuczciwość, wrzaskliwość, gniew, złość, znieważanie, kłamstwa… i zachęca, aby porzucić dawnego człowieka, odnawiać się duchem i przyoblec człowieka nowego.
Pochylajmy się często nad tym Słowem – zachęcał Ksiądz Andrzej Grochowski, prowadzący nasze rekolekcje. Nawiązywał on też do hasła obecnego roku liturgicznego, które brzmi „Nowe życie w Chrystusie”.
U źródeł tych obu haseł leży Sakrament Chrztu Świętego, którego 1050 rocznicę  będziemy obchodzić w Polsce w 2016 roku.
Dlaczego chrześcijanin ma się stawać „nowym człowiekiem”? Czemu służy Chrzest Święty? I tu Ks. Rekolekcjonista przypomniał podstawowe prawdy katechizmowe na ten temat, nawiązując wieloma przykładami do Starego i Nowego Testamentu.
    Bóg stworzył Adama i Ewę świętymi. Stworzył też aniołów świętymi i objawił im swoje zamiary. Lucyferowi (najpiękniejszemu aniołowi) nie podobały się Boże plany, że Bóg stanie się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. Lucyfer  zbuntował się, stracił świętość, opuścił niebo i „stworzył” swoje dzieło - piekło. Pociągnął też za sobą inne zbuntowane anioły. Wreszcie - przychodzi do raju, kusi Ewę i Adama, którzy tracą świętość i nie mogą wejść do nieba. Popełniają grzech pierworodny - grzech pychy. Ale Bóg nadal ich (i nas) kocha -staje się człowiekiem przez Jezusa Chrystusa, aby zbawić grzeszny świat. Chrzest w nas wszczepia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. My mamy zostać świętymi - pochodzi to od Boga. Świętość otrzymujemy w Chrzcie Świętym, daje on świętość! Rodzice mają tę świętość rozwijać. Świętość można stracić przez grzech ciężki! Przez Sakramenty Pokuty i Chorych można wrócić do łaski uświęcającej. Tak jak wielu świętych.
Ks. Andrzej przypomniał też postać św. Ignacego Loyoli,  św. Franciszka Ksawerego i św. Stanisława Kostkę. Tak jak oni, powinniśmy odkrywać w sobie łaskę Chrztu Świętego, walczyć ze słabościami - z Bożą pomocą. Nawet, gdy upadniemy to przegramy walkę, ale nie wojnę. Starajmy się żyć przykazaniami, zmieniać swoje serce, spotykać się z Bogiem, nie żałować czasu na modlitwę -  bo „ kto z kim przystaje takim się staje”. A człowiek żyje po to, aby służyć i przynosić chwałę Panu Bogu - mówił św. Ignacy Loyola.
Ks. Andrzej mówił także o pewnych znakach sakramentu Chrztu Świętego - o wodzie, świecy i białej szacie.

Chrzest Święty może być udzielany w dwóch formach:
- całkowite, trzykrotne zanurzenie,
- trzykrotne polanie głowy wodą.

    Wtedy człowiek  wychodzi ze śmierci do życia. W tzw. baptysterium katechumen musiał zejść do głębokiego rowu po siedmiu schodach, symbolizujących siedem grzechów głównych, i wyjść – po tych siedmiu schodach, które oznaczają dary Ducha Świętego.
    Po Chrzcie Świętym rodzi się nowy człowiek! Człowiek żyjący darami Ducha Świętego rozpoczyna bycie świętym,  nowym człowiekiem.
    Woda w Piśmie Świętym występuje, jako słodka – źródlana, dająca życie i morska – dająca śmierć. Obmycie wodą życia gładzi grzech pierworodny, czyli likwiduje brak łaski uświęcającej. Powinno temu towarzyszyć pragnienie nawrócenia ( metanoi), czyli zmiany sposobu myślenia z popularnego na Boże, także w kategoriach Ewangelii.
    Świeca Paschalna ( Paschał), którą zapala się w czasie Chrztu Świętego, nawiązuje do słupa obłoku i słupa ognia - przy wyjściu z Egiptu. Od tej paschalnej świecy zapala się świecę ofiarowaną osobie chrzczonej (dziecku lub osobie dorosłej). A biała szata, która ma określone znaczenie – symbolizuje przyobleczenie się w Chrystusa -  poprzez porzucenie starego człowieka i stawanie się nowym stworzeniem. Jako wzór Ks. Rekolekcjonista przywołał postać biblijnego Eliasza, bo zarówno on jak i Ojcowie Karmelici wywodzący się z jego duchowości mają w oczach „ ogień Ducha Świętego, ogień modlitwy”.
    W czasie rekolekcji odnowiliśmy uroczyście przyrzeczenia Chrztu Świętego, poprzez wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary. Zostaliśmy pokropieni wodą święconą, zapaliliśmy od Paschału swoje świece i przyoblekliśmy w „ białą szatę”. Odpust zupełny, o który prosiliśmy – otworzył nam znów na nowo Bramy Nieba.
Na koniec spotkań rekolekcyjnych Ks. Rekolekcjonista przypomniał, że trwamy jeszcze w Adwencie, który niestety, w skomercjalizowanym świecie jest zapomniany na rzecz np. choinek, śpiewu kolęd, prezentów, rozpoczynających się już w pierwszych dniach listopada. Bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna się 17.12 i trwa do „ pierwszej gwiazdki” 24 grudnia. Dlatego sobotnie spotkanie ”opłatkowe” dla liderów grup miało charakter adwentowy. Była adoracja Najświętszego Sakramentu, katecheza, Msza Święta i agapa, w czasie której liderzy otrzymali opłatki, które zanieśli do swoich braci i sióstr w swojej grupie parafialnej. Do tych grup, które nie były reprezentowane na sobotnim spotkaniu opłatek załączam w tym liście. Jedynie „ żartobliwa loteria fantowa” (każdy los wygrywał!) zapowiadała bliskie już świętowanie Bożego Narodzenia, poprzez m.in.wygrywane aniołki, ozdoby choinkowe, płyty z kolędami i inne świąteczne „akcesoria”.

    Bardzo dziękuję grupie z Pocztowej i ze Stargardu za pięknie przygotowany poczęstunek, diakonii muzycznej za piękny śpiew a także Wszystkim, którzy przez swoją służbę pomogli nam dobrze przeżyć te rekolekcje.
Na święta Bożego Narodzenia przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia:

„Miejcie zieleńszą od choinki nadzieję,
W oczach blask Betlejemskiej Gwiazdy,
I dobroć opłatka w słowie każdym.
Pomóżcie się spełniać waszym pragnieniom,
A serca - niech się Wam w szopki zmienią,
W których Jezusowi śpiewają anioły
Klękają osiołki pychy i zamilkną wielkie woły ”

                                                           Z modlitwą i uśmiechem
                                                                     Agnieszka
P.S.  Poniżej kilka bieżących informacji.

*  Kolejne spotkania, na które serdecznie zapraszam:
- 16.01.2016 – godz.1000 – liderów i grup pastoralnych – par. p.w. Przemienienia Pańskiego (Gumieńce) ul. Kingi,
- 18.12.2015 i 15.01.2016 godz. 18:00 – Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie – par.p.w. św. Rodziny ul. Królowej Korony Polskiej.

*  W załączeniu propozycja kolejnych materiałów na grupy dzielenia, ponieważ kończą się już rozważania uczynków miłosiernych co do duszy i ciała, którymi przygotowywaliśmy się do Świętego Jubileuszu – Roku Miłosierdzia. Teraz tylko pozostało wdrażać je w życie i ofiarować łaskę odpustu zupełnego za zmarłych lub za siebie.

A - w świetle nauk rekolekcyjnych – powtarzam - Chrzest Święty gładząc grzech pierworodny uzdalnia nas do świętości. Dlatego przez kolejne miesiące możemy pochylać się nad bogactwem Ośmiu Błogosławieństw, które wskazują właśnie prostą drogę do świętości.  Do tego listu dołączam:

1 - Na prośbę kilku osób – ponownie tekst dotyczący  postaw i zachowań w czasie służby podczas Eucharystii. Bardzo proszę Was, kochani liderzy, o troskę, aby te informacje przekazać w grupach. Jest to też wyraz łączności z Kościołem, gdy przyjmujemy i stosujemy  ustalone zasady liturgiczne.

2 - Opinię teologiczną Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski nt. zakazu celebrowania mszy świętych  i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z „ grzechów pokoleniowych” czy o „ uzdrowienie międzypokoleniowe”.

3 - materiały, o których mówiłam na ostatnim spotkaniu liderów. Są to teksty dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, które zawierają m.in. wypowiedzi  Ojca Świętego Franciszka  oraz odpowiedzialnych za Odnowę w Europie, w związku ze zbliżającym się „ Złotym Jubileuszem” – w 2017 roku. Przesyłam też okolicznościowe logo na tę okazję.


                                            Życzę Wam owocnej lektury tych wszystkich tekstów
                                                                        Agnieszka