Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List maj 2016 r.

Agnieszka Szewczyk                                                 Szczecin, 24.05.2016.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Święty       

                                                              Kochani!

       Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w naszych ostatnich wydarzeniach – w Marszu dla Życia, w Czuwaniu w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Tygodniu Ewangelizacyjnym i w wyjeździe do Częstochowy na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Był to czas dużego wysiłku modlitewnego i organizacyjnego, który – jak Bóg pozwoli – zaowocuje zwróceniem się wielu osób do Niego. My „ słudzy nieużyteczni zrobiliśmy to, co powinniśmy wykonać”! Jeżeli ktoś z Was chciałby się podzielić swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami lub uwagami z tych wydarzeń, to może to uczynić kierując je do mnie bezpośrednio lub przez swoich liderów najlepiej do 10.06.2016.

         Podaję Wam tradycyjnie – do rozważenia w grupach Słowo z modlitwy na Czuwaniu:  1 Tym.6,11-16  a także przekazuję kilka myśli z homilii  ks. kan. Janusza Szczepaniaka.

     Przypomniał On słynne słowa św. Jana Pawła II: „niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój  i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi” wypowiedziane w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ówczesne władze nie chciały, aby Ojciec Święty przyjechał do Polski na Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika ( 8 maja), bo obawiały się manifestacji, gdyż zwykle ta uroczystość gromadziła tłumy, i wyznaczyły termin późniejszy. Nie przypuszczały, że było to Boże zrządzenie losu o nieprzewidzianych wówczas skutkach dla Polski i świata!

      Gdy Duch Święty działa – zmienia nasze życie, patrzy na nasze serce, a ponieważ czyny zaczynają się od myśli – może mieć na nie wpływ. Odkrywa w nas dobro, ale i przekonuje nas o grzechu. My możemy zmieniać tylko siebie a nie innych. Może to tylko Duch Święty! Ks. Janusz przytoczył znamienne myśli Ojca Kościoła – patriarchy Antiochii – Ignacego IV Hazima:

       „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika.

W Duchu Świętym Bóg jest blisko, zmartwychwstały Chrystus jest tu i teraz, Ewangelia jest mądrością i mocą życia, Kościół jest żywym Ciałem, odbijającym życie Trójcy Świętej, władza – posługą jednania, misja – Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką, uobecnieniem,  zapowiedzią, życie chrześcijańskie – przebóstwieniem w relacjach synostwa i braterstwa” - i zakończył: Duch Święty wzywa nas do współpracy, aby powyższe słowa mogły się realizować we współczesnym świecie.

         I Kochani! Mamy wspaniałą okazję, aby się do tego przygotować. Nasze rekolekcje letnie  na Głębokim  w dniach  11.07 – 16.07.2016 mają za Słowo przewodnie  zawołanie  św. Pawła: „ Jesteśmy pomocnikami Boga” ( 1 Kor. 3,9 ).  Mamy siać i uprawiać Bożą rolę, pamiętając, że to Bóg daje wzrost. Aby być dobrym rolnikiem czy ogrodnikiem trzeba mieć określone cechy i kwalifikacje a doświadczenie czerpać od najlepszych mistrzów. I właśnie takiego „rzemiosła” będziemy się uczyć w tym świętym, rekolekcyjnym czasie. Zaprosiłam kilku kapłanów, którzy podzielą się z nami w kolejnych dniach swoją wiedza i wiarą. Dziękuję tym z Was, którzy zapisali się na rekolekcje w terminie a niezdecydowanym przedłużamy czas zapisów do końca maja. 

Pierwszego dnia rekolekcji tj. w poniedziałek 11.07.2016 recepcja czynna będzie od godziny 900 a rozpoczęcie planujemy na godzinę 1000. Proszę przynieść ze sobą Pismo Święte, zeszyt, długopis oraz radość i ufność w sercu!

 

I kolejne ważne informacje:

·        Ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie liderów i grup pastoralnych odbędzie się zgodnie z planem – w sobotę 11.06.2016 o godzinie 1000 – w Domu Sióstr Matki Teresy z Kalkuty - ul. Bulwar Gdański 31, i będzie połączone z modlitwą o  uzdrowienie i napełnienie Duchem Świętym osób  bezdomnych – podopiecznych Sióstr, dla których – w dni poprzedzające – odbędą się katechezy i spotkania seminaryjne. Nasze spotkanie będzie miało więc tym razem  głównie charakter służebny – będziemy omadlać naszych Braci i Siostry. Może ich być   około 60 osób, więc i naszych rąk nie może zabraknąć! W programie dnia planujemy poza tym Eucharystię, katechezę o istocie Wylania, świadectwa a na koniec wspólny obiad i deser. Proszę o przyniesienie ciast, najlepiej z domowych wypieków (takich do wzięcia do ręki ), innych słodkości i owoców. Mile widziana  „zrzutka” na obiady przyniesiona przez lidera. Na miejscu nie przewidujemy zbiórki  na tacę.

·        W sobotę 18.06.2016 o godzinie 1800 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie odbędą się pierwsze w naszej archidiecezji święcenia diakonatu osób świeckich. Przyjmie je  „ nasz Odnowowicz”: Paweł Ziętek – wieloletni lider grupy Odnowy przy par.p.w.św.Józefa i członek Rady Diecezjalnej Odnowy. Zapraszam Was serdecznie na tę wielką uroczystość, żeby wspierać Pawła modlitwą i radować się razem z nim.

·        A 3.06.2016 w piątek, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godzinie 1730 w kościele św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej – lider Odnowy z Myśliborza – Paweł Szymczyk przyjmie uroczyście posługę Nadzwyczajnego Szafarza Najświętszego Sakramentu. Zapraszam Was serdecznie i zachęcam do modlitwy w intencji Pawła.

·        W 9 już rocznicę śmierci ś.p. Ani Szewczyk - 18.08.2016 - Msza Święta będzie odprawiana w Jej intencji w kościele p.w. św. Krzyża o godzinie 700.

·        Kochani! I jeszcze takie myśli. Zaobserwowałam pewne opóźnienia w przekazywaniu informacji. Np. plakat z zaproszeniem na rekolekcje dla parafian nie wszędzie zawisł od razu w gablotkach, list i ulotki gdzieś ‘leżakowały’ … Jestem przekonana, że jeżeli coś zostało zaniedbane to bierzesz Bracie, Siostro w swoim sercu odpowiedzialność za tych, do których informacja nie dotarła, którzy nie przyszli na to czy tamto spotkanie, nie przyjadą na rekolekcje… A w związku z różnymi większymi i mniejszymi niedociągnięciami, zawsze przypomina mi się prawda, o której mówił Jezus –  „ kto  w małej rzeczy jest wierny ten w dużej będzie wierny”. Rozważcie to proszę w swoich sercach!

                           
Życzę Wam Wszystkim Kochani miłych letnich miesięcy,
odpoczynku przy Panu i wielu wrażeń z podziwiania
piękna świata stworzonego przez Pana – z ciepłym uśmiechem -

                                              Agnieszka