Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2016 rok.

Agnieszka Szewczyk                                                              Szczecin, 12.12.2016 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

                                                                                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania niepokalana matka kościoła medalik    

                                           Kochan!

 

   Zakończyły się nasze rekolekcje adwentowe, które prowadził o. Piotr Kubicki – Pallotyn.

Trzy spotkania zawierały konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu z rozważaniem fatimskim i Eucharystię z nauką rekolekcyjną. Myślą przewodnią były słowa Maryi z Kany Galilejskiej: „ Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. (J.2,5).

Pierwszego dnia rozważaliśmy scenę Zwiastowania, która  jest wzorem dobrego rozeznawania.

Zdaniem niektórych teologów, pierwsze spotkanie Maryi z Aniołem odbyło się przy studni, do której przychodziły młode kobiety po wodę i żeby spotkać przyszłego męża. Maryja miała więc czas na rozeznanie (przemyślenie) odpowiedzi oraz na zadanie pytań a w końcu na podjęcie decyzji. Ksiądz Rekolekcjonista wielokrotnie powtarzał, że gdzie jest Maryja i Eucharystia tam jest Kościół Katolicki i że Maryja rodzi w nas Jezusa. Każdy z nas powinien rozeznać, z którą z trzech postaw przed Panem Bogiem się identyfikuje:

- z postawą niewolnika, bojącego się Boga i kary,

- z postawą sługi, który oczekuje wynagrodzenia za swoje usługi,

- z postawa dziecka, który zawierzył całkowicie Bogu.

Ta trzecia postawa to postawa Maryi.

      W piątek pochylaliśmy się nad sceną z Kany Galilejskiej. O. Piotr mówił o precyzji języka i wyjaśnił różnice miedzy terminem „znak”, który ma szersze pojęcie niż „cud”, ponieważ podkreśla obecność Boga. Każdy cud jest znakiem. Powiedział też, że Maryja wielokrotnie występuje w Piśmie Świętym, jako „Niewiasta” np. w raju, przy narodzinach Jezusa, w Kanie Galilejskiej, pod Krzyżem na Golgocie i w Apokalipsie. Występuje też tzw. synergizm tzn. aryja jest jednocześnie Matką Boga i Jego Córką ( jako stworzenie). Rekolekcjonista zwrócił uwagę, że Maryja w czasie wesela w Kanie Galilejskiej nie prosiła Jezusa wprost o cud, ale zwróciła Mu uwagę na brak wina. Nic nie narzuca ani nie wymusza. Pokora Maryi daje ufność i jest wzorem pełnego nawrócenia. My mamy werbalizować nasze prośby, bo uświadamia to wielkość daru. Warto prosić przez Maryję - ona oczyszcza nasze słowa i prośby i wszystko przekazuje Bogu.

Kana Galilejska pokazuje bóstwo Jezusa Chrystusa - Bóg potrafi dać wszystko w ilości niepojętej przez ludzi.

       W sobotę stanęła przed nami Maryja - Matka Chwały w Wieczerniku. „Chwała” oznacza wartość rzeczywistą człowieka. Maryja jest chwałą Boga, bo jest pełna łaski. Cześć i chwała należą się Bogu, ale Jezus dzieli się z Maryją swoją Czcią. O. Piotr przypomniał, że Maryja ma tytuł Królowej Polski, co związane jest z pewnym objawieniem z XVII w. Wtedy też król Jan Kazimierz w łączności z Papieżem potwierdził ten tytuł.

W Wieczerniku Maryja jest Matką Chrzestną Apostołów, z którymi trwała wytrwale i jednomyślnie na modlitwie. Sama dostąpiła chrztu w momencie Zwiastowania. Maryja jest gwarantem jedności, jest liderką modlitwy. W problemach - warto zapraszać Maryję.

       W czasie katechez o. Piotr często dodawał  wspomnienia ze swojej pracy na Wschodzie. Dwa z nich były szczególnie wzruszające i pouczające. Opowiadał on o cudownym uzdrowieniu Tani z nieuleczalnej choroby, za pośrednictwem Maryi. Przyjaciółka Tani, Wanda, człowiek wielkiej wiary i zaufania, widząc, że Tania gaśnie w oczach powiedziała do niej: ja znam takiego lekarza, który ci pomoże. Gdy niezbyt przekonana do tego Tania, na prośbę Wandy położyła swoją rękę na sercu figury Maryi, poczuła ogromne ciepło, zniknął męczący ją ból, a kontrola lekarska przeprowadzona po dwóch tygodniach wykazała, że po chorobie nie ma śladu! Razem z łaską uzdrowienia Tania otrzymała wiele charyzmatów, którymi służyła w niewielkiej katolickiej wspólnocie parafialnej w Odessie. Miejscowy pastor o wiele liczniejszej grupy protestanckiej chciał „pożyczyć” Tanię do siebie, ale nie wyraziła ona zgody, bo tam nie uznają Matki Boga.

Druga historia uczy nas tego, że z Panem Bogiem trzeba rozmawiać precyzyjnie i nie bać się „iść na całość”. Otóż pewna siostra zakonna, z silną wadą wzroku i bardzo mocnymi okularami przyjechała na nabożeństwo uzdrowienia. Przez pewien czas przyglądała się innym ludziom, którzy prosili o modlitwę wstawienniczą i w końcu zdecydowała się, mówiąc: „Panie Boże popraw mi trochę wzrok”. Po skończonej modlitwie wsiadła do swojego samochodu, a tu „niespodzianka” nie widzi drogi! zdjęła więc okulary, ale dalej nic nie widziała. Pan Bóg wysłuchał dokładnie jej prośby - poprawił TROCHĘ jej wzrok - za mało, aby widzieć bez okularów, za dużo - na tak mocne szkła!

      Ostatniego dnia rekolekcji po odśpiewaniu uroczystego Te Deum, oddaliśmy Maryi, oblubienicy Ducha Świętego naszą diecezjalną Odnowę w Duchu Świętym, ponawiając Akt, którego dokonali liderzy na pierwszym Polskim Kongresie Odnowy w Duchu Świętym, przeszło czterdzieści lat temu (tekst tego Aktu  Oddania Odnowy w Duchu Świętym Maryi  przesyłam w załączniku).

„Nie bójcie się naśladować Maryi, ale cieszcie się Nią” zakończył o. Piotr.

A teraz pozostałe informacje.

·        Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy przynieśli swoje dary dla podopiecznych Sióstr Matki Teresy z Kalkuty. Cała bagażówka  środków czystości odzieży i słodyczy pojechała do Domu Sióstr. Bóg zapłać! Dzięki też za kolejną zbiórkę plastikowych nakrętek  też obfitą. Akcja trwa!

·        U Jacka (tel. 669 673 228 ) są do nabycia płyty z rekolekcji adwentowych.

·     Dziękuję grupie z Pocztowej za zorganizowanie sobotniego spotkania liderów, za pyszne ciasto, a grupie z Chwarstnicy za przygotowanie procesji z darami i kosz urodziwych jabłek, a Izie – liderce ze Zdrojów za przygotowanie ślicznych pakietów z opłatkami, które liderzy zabrali dla swoich grup. 

·        Krystianowi ( tel.602351628 krystian.azakrzewski@gmail.com )  dziękuję za zorganizowanie zamówień materiałów na seminarium, które rozpoczniemy we wszystkich grupach pod koniec grudnia, tak  aby zakończyć je modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, w piątek 17 lutego 2017 o godzinie 1800 na Nabożeństwie Uzdrowienia w par. p.w. św. Rodziny i Nowym Wylaniem Ducha Świętego – 18 lutego 2017, które będzie częścią uroczystości Jubileuszu 50 - lecia Odnowy w Duchu Świętym  w Kościele Katolickim. Będziemy świętować od 1000 w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy 3a. Stosowne plakaty, ulotki i zaproszenia dla kapłanów – byłych i obecnych opiekunów grup – otrzymają liderzy na spotkaniu 14.01.2017 g.10 00 w par. p.w. św. Ottona w Szczecinie.

·      Organizowany jest wspólny wyjazd do Rzymu na obchody  Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym  w czerwcu 2017. Koordynatorem jest Ela Marzec z Goleniowa (tel.519 612 860  elzbieta.marzec84@gmail.com ).

·        Na spotkanie w sprawie organizacji II Forum Charyzmatycznego zapraszam osoby, które zadeklarowały aktywną pomoc - w sobotę w 7.01.2017 o godzinie 1200 na ul. Mickiewicza 64 pok. 20 (parter na lewo od wejścia do budynku US).
                                      
Znalezione obrazy dla zapytania stajenka  fiolet

                                        Z daleka,

                                        lecz w sercu z Wami

                                        dzielę się opłatkiem wraz z życzeniami:

                                        miłości, zdrowia, marzeń spełnienia

                                        i szczęśliwego Bożego Narodzenia.

 

                             Wszystkiego, co od Boga pochodzi –

                              uśmiechu, nawet, gdy przyjdzie smutek i ból,

                               tęczy na niebie, która przypomni, że nad

                               najciemniejszymi chmurami świeci słonce,

                               pewności, że Bóg o Was myśli, kiedy przygniata samotność,                          

                               rozeznania w wątpliwościach i cierpliwości

                                przy akceptacji rzeczywistości oraz sił i zdrowia.

                                              - zapewniając o pamięci w modlitwie

                                                             - Agnieszka

P.S. Drodzy liderzy! Czy wiecie, jak Bracia i Siostry z Waszych grup spędzą Święta?

Czy ktoś nie będzie samotny, chory czy w potrzebie? A jak przetrwają zimę?