Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List czerwiec 2017 r.

Agnieszka Szewczyk                                    Szczecin, 21.06.2017r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym                                 
                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania św. brat albert                                                                     

                                             Kochani!

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przeżyli wspólnie Czuwanie w Wigilie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w tym szczególnym miejscu w tym roku – w kościele p. w. Ducha Świętego w Zdrojach. Dziękuję za wszelkie służby – aby Uroczystość wypadła pięknie! W czasie modlitwy prosiliśmy Pana szczególnie o radość, bo, jak mawiał św. Filip: „im więcej radości, tym więcej świętości”. Towarzyszył nam tekst pieśni (śpiewanej w Odnowie przed wielu laty), opartej na Księdze Habakuka:

„Choćby figi nie zakwitły,

A urodzaj winnic by znikł.

Oliwki owoc wygniłby,

Ziemia dałaby marny plon.

Choćby owce wszystkie wybił ktoś,

A w oborach brakłoby krów.

Jednak radość w Panu będę miał,

Rozraduję się w Bogu zbawienia mego,

Bo moją mocą jest Pan!”

W chwili refleksji prosiliśmy Pana o światło – co jest przyczyną braku radości, dlaczego nie widać jej na naszych twarzach, w naszych oczach, które przecież są „zwierciadłem duszy”. Przypomniane zostały różne przyczyny – brak zgody na spełnianie Bożej woli w życiu, poczucie niskiej wartości, „przegrania” własnego życia…

W lusterkach można było na bieżąco sprawdzać, czy radość się odnalazła? Zachęcam już w domu – do częstego zaglądania do lusterka – aby radość w nas rosła i „była zaraźliwa”!

Po modlitwie wstawienniczej – było już dużo lepiej i popłynął radosny śpiew – śpiew uwielbienia i dziękczynienia. Słowo, które Pan dał naszej Odnowie na najbliższy czas, o które tradycyjnie prosiłam to: Dz 26, 16-18. Jest to wyraźne wezwanie do ewangelizacji! Następnie ks. Maciej Koczaj – opiekun grupy ze Zdrojów, podzielił się z nami swoimi przemyśleniami o tym, jak wprowadzać Słowo w czyn (Jk 1, 22-25). Oprócz tego Słowa dla Wszystkich, każdy uczestnik spotkania otrzymał „swoje” Słowo, na wylosowanym pasku papieru, Słowo, które ma natychmiast wprowadzić w czyn! Mam nadzieję, że Duch Święty pomógł w tym losowaniu i Słowa przemówiły do każdego z nas.

Następnie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. Homilię wygłosił ks. kan. Janusz Szczepaniak – delegat księdza Arcybiskupa. Szczególnie uderzyły mnie te fragmenty homilii – „szatan wygrywa, ale tylko do przerwy” i zachętę do tego, aby starać się zobaczyć wokół siebie dużo dobra, a nie tylko zło. Zły duch działa przez lęk, strach…

Nie bój się! Mów innym, co Bóg zdziałał w twoim życiu, a wszystko, co robisz – rób dobrze! Bóg pragnie, bym go przyjął, a nie zasłużył na Niego. Na koniec mszy świętej ksiądz Biskup przeczytał akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pamiętaliśmy w modlitwie o Uroczystościach Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym, odbywających się w tym czasie w Rzymie, pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka i o naszych „odnowowych” problemach.

Dziękuję Wszystkim, którzy przynieśli przybory szkolne w darze dla dzieci – podopiecznych Caritasu. Bóg Wam zapłać, za tak wielkie serce! Zebraliśmy kilka skrzynek pisaków, kredek, bloków rysunkowych, zeszytów, linijek, gumek, książeczek… Zostały przekazane do Caritas Diecezjalnej. Niech przyniosą radość i dobrze służą „naszym dzieciakom”!

II Szczecińskie Forum Charyzmatyczne 9 i 10 czerwca 2017 roku w

Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym zorganizowane przez Radę Diecezjalną Odnowy w Duchu Świętym zgromadziło tych, którzy byli głodni słowa – Słowa Boga, które jest pokarmem dla każdego!

Na Forum stół Słowa Bożego był obficie zastawiony. Cztery główne katechezy były uzupełnione homiliami, poranną modlitwą Słowem Bożym, rozważaniami i modlitwą w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w trakcie nabożeństwa z prośbą o uzdrowienie od Boga.

A poniżej można znaleźć główne myśli i przesłania, jakie głosili nasi Goście - ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś z Krakowa,. prof. dr hab. Cezary Korzec i dr Piotr, Goniszewski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz ks. kan. Janusz Szczepaniak z AWSD.

Pierwszą katechezę „Lud głodny Słowa” wygłosił ks. Cezary. Podkreślił, że Słowo Boże nie wychodzi z ust Bożych bezpowrotnie, ale, że powinno przynosić obfity plon, wzbudzać życie nawet w skale, tak, że nawet pustynia staje się wtedy pięknym ogrodem. Przepowiadanie Jezusa karmiło lud prawdą o Królestwie Bożym. Ci, którzy przyjmują to Słowo, dokonują radykalnego wyboru – ogarnia ich blask odkrycia – splendor (znalezienie skarbu na polu, czy cennej perły).

Ewangelizując, trzeba pokazać ten splendor rzeczywistości Bożego Królestwa, daje to moc i wzbudza pragnienie odnalezienia i przyjęcia tego dobra wśród ludzi zwołanych Słowem. I oni właśnie – nakarmieni Słowem – wydawać będą dobre owoce, dawać obfity plon zasiewu. Oni powodują wzrost ludu Bożego – Bożej społeczności, wzrost Słowa i liczby uczniów, czyli Królestwa Bożego.

Ksiądz biskup Grzegorz Ryś podzielił się swoim doświadczeniem z posługi ewangelizacyjnej z liderami grup Odnowy w Duchu Świętym. Odpowiadając na pytania – „co to znaczy ewangelizować”, oraz „jaką formę ewangelizacji mają wybrać ludzie starsi np. wobec młodego pokolenia” powiedział, że warto wykorzystywać też tzw. religijność (duchowość) i kulturę ludową, nie dzielić ludzi na starszych i młodszych, bo podział nie przebiega w ten sposób. Dobrze jest, jeżeli w grupach wspólnie dzielą się i służą i jedni i drudzy.

Ksiądz Biskup podkreślił też potrzebę jedności w różnych przedsięwzięciach i dziełach na poziomie jednej wspólnoty jak i pomiędzy nimi. Bo każdy ma inne charyzmaty i inne zdolności np. jedni głoszą Słowo Boże z mocą, inni chwalą Pana śpiewem, inni maja doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń, np. ewangelizacyjnych. Ważne jest też, aby takie wydarzenia pomimo swej masowości były skierowane „do jednej osoby”, a nie do grupy. Dobrze jest kierować pytania, bardzo osobiste i stawiać słuchaczy przed koniecznością podjęcia decyzji. Należy też zadbać, aby był ciąg dalszy takiego dużego wydarzenia np. za rok, a bezpośrednio po nim zapewnienie osobom chętnym np. możliwości kierownictwa duchowego, uczestnictwa w spotkaniach grupy, wspólnoty, odpowiednią formację, możliwość stawiania pytań.

            Ksiądz biskup Grzegorz Ryś w czasie homilii, zwrócił uwagę na to, że nie wystarczy znać odpowiedź na pytanie, trzeba jeszcze wiedzieć, kto ją przekazuje. Musi tu zaistnieć relacja zaufania. Sama wiedza, definicja nie wystarczy, tę wiedzę trzeba pokochać. A dokładniej, np. – nie kocham Pisma Świętego, ale kocham Słowo – Osobę, która do mnie mówi, nie kocham struktury Kościoła, ale kocham ludzi. Pewnym niebezpieczeństwem jest tu przeintelektualizowanie Kościoła, a trzeba podkreślić, że mówił to Biskup Ksiądz profesor!

            Z szerokiego zakresu katechezy „Nakarmił ich Słowem” – jako temat wiodący Ksiądz Biskup wybrał aspekt „Słowo Boże leczy”, a człowiek bez pokarmu - choruje i umiera. Na początku przypomniał, że Pismo Święte ma się stale stawać Słowem Boga, dialogiem z człowiekiem, narzędziem budowania spotkania. Powinno żyć i działać w nas, bo my jesteśmy ludem Osoby, a nie Księgi.

W nowej rzeczywistości każdy ma prawo mówić, ale nikt nie chce rozmawiać. Świat bez rozmowy jest ułomny, pomimo mnogości i różnorodnej informacji i mediów maili, sms – ów, itp. Mówienie i słuchanie powinno być skoncentrowane na osobie i powinno jej pomóc wejść w relację uczeń – Mistrz.

Tekst – też Pisma Świętego – jest ważny, ale większą moc ma żywe słowo, spotkanie. Bóg mówił – zostało to spisane – i znów ma się stać Słowem! Dobrze zobrazował to przykład z Dziejów Apostolskich – Apostołowie omówili i spisali dekret, dołączyli go do listu, w którym napisali, że Sylas i Paweł (doręczyciele listu) przekażą treść dekretu osobiście, słowami. Treść informacji połączona z ustnym przekazem ma dopiero wielką wartość. I skuteczność!

Następnie usłyszeliśmy o trzech sytuacjach z Ewangelii, gdy Jezus uzdrawiał chorych, zwracając się do nich bezpośrednio, zadając pytania, rozmawiając z nimi:

- człowieka opętanego zapytał – jak masz na imię?

- do paralityka powiedział – synu odpuszczają ci się twoje grzechy,

- chromego przy sadzawce zapytał – czy chcesz być zdrowy?

Wszyscy po dialogu z Jezusem zostali uzdrowieni. Na tych przykładach Ksiądz biskup podał pewne uwagi dotyczące modlitw z prośbą o uzdrowienie. Ważne jest, aby człowiek wypowiedział swój problem, bo to już pierwszy krok do wolności, podobnie jak wyznanie grzechów w czasie spowiedzi świętej. Równie ważne jest to, że gdy prosi się Boga o uzdrowienie, to trzeba mieć serce pełne przebaczenia – sobie i bliźniemu. Istotne jest też, żeby szczerze odpowiedzieć sobie na trochę przewrotne pytanie: czy mam pragnienie bycia zdrowym? Czy ta choroba nie jest mi jednak przydatna do czegoś? Natomiast osoba, która modli się w czyjejś intencji powinna odpowiedzieć sobie na pytanie – czy kocham tego człowieka, który prosi mnie o modlitwę?

           

 Piątkowe popołudnie na Forum upłynęło pod hasłem zasłuchania w Boże Słowo. Najpierw wysłuchaliśmy katechezy ks. kan. Janusza Szczepaniaka – Ojca Duchownego w AWSD oraz delegata ks. Arcybiskupa ds. Ruchów i Stowarzyszeń w naszej Archidiecezji. Przypomniał on, że słuchanie wymaga wysiłku, czasem niestety grozi nam słomiany zapał… A ludzie powinni słuchać się wzajemnie:

- słuchać przed mówieniem,

- rozumieć przed ocenianiem,

- dzielić się tym, co dla mnie jest ważne przed dyskutowaniem,

- przebaczać.

Słuchanie Słowa Bożego, zawsze poprzedzone dłuższą modlitwą do Ducha Świętego, może odbywać się etapami np. w formie Lectio divina:

- czytam Słowo Boże, rano, wieczorem, powoli, kilkakrotnie, głośno, szeptem, przepisuję fragmenty Słowa,

- medytuję – co Bóg mówi do mnie tym Słowem,

- oracja – moja odpowiedź, modlitwą,

- kontemplacja – wchodzenie w Bożą rzeczywistość,

- actio – wprowadzanie Słowa w czyn, życie tym Słowem.

Pomocne bywa też tak zwane Skrutinium, czyli badanie i zgłębianie Słowa, np. przy pomocy tzw. Biblii Jerozolimskiej, która podaje wiele komentarzy i odnośników. Innym sposobem jest tzw. Namiot Spotkania, czyli ciche, spokojne miejsce, daleko od gwaru i innych spraw. Służy ono stanięciu w obecności Boga, lekturze Jego Słowa i zatrzymaniu się przy tym fragmencie, który mnie najbardziej dotknął. Bezpośrednio po katechezie mieliśmy możliwość „wcielić słowo w czyn” – podczas adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

            W sobotę dwie katechezy głosił dr Piotr Goniszewski. W czasie pierwszej z nich usłyszeliśmy jak św. Paweł rozumie Słowo. Pisał on listy do różnych osób i do powstających wspólnot chrześcijańskich w różnych obszarach geograficznych.

Starał się zrozumieć ich problemy. Listy nieraz zastępowały jego osobę, były czytane wobec całej wspólnoty. Głoszący katechezę podkreślał też, że Słowo Boże nie jest słowem ludzkim, że nie chodzi tu o kwieciste przemowy, ale o „głupstwo głoszenia Słowa”. Przypomniał, że wiara rodzi się ze słuchania, a żywe Słowo Boże jest zawsze „blisko ciebie”. Stąd tak ważne jest głoszenie Słowa z dynamiką i mocą Ducha Świętego. Tematem drugiej sobotniej katechezy było Kazanie na Górze zapisane wg św. Mateusza w rozdziałach 5 – 7. Jezus widząc tłumy chodzące za Nim siada na ziemi – jest wiec nauczycielem. Udał się na górę, na miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Potem dowiedzieliśmy się, że „błogosławieni” to według innych tłumaczeń – „godni czci”. Pierwsi chrześcijanie często prześladowani, też w rodzinie za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, doznawali obelg, słowami, byli wydziedziczani, bici a nawet mordowani.

Jezus w Kazaniu na Górze pokazuje, że korzeń wszelkiego zła jest w sercu człowieka, radykalizuje przez to prawo – np. już nienawiść, zwłaszcza pielęgnowana w sercu może być początkiem złych czynów. Jezus łamie zasadę odwetu, rewanżu. Zmienia logikę – przykazaniem miłości, także nieprzyjaciół, co pozbawia siły zło.

            Temat miłości poruszył też ksiądz Janusz Szczepaniak w homilii, podczas mszy świętej kończącej Forum – jeżeli będziemy codziennie karmić się żywym Słowem, będziemy solą ziemi – tak jak uczniowie, będziemy przynosić owoce. Bo Bóg pragnie, abyśmy żyli miłością, wprowadzali ją w czyn z pomocą Ducha Świętego. I właśnie z miłości będziemy sądzeni u kresu naszych dni.

            W czasie Forum wygłoszono też kilka świadectw o tym, jak Słowo Boże zmieniło życie tych osób. Był też czas na modlitwę, śpiew, pantomimę, jutrznię, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, medytację nad Słowem – fragmentem o zaproszonych na ucztę (Łk 14, 5-24), oraz na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, bo przecież Słowo Boże ma moc uzdrowienia i przemiany człowieka.

            Podczas Forum trwała w kaplicy seminaryjnej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji wszystkich wydarzeń. Była też możliwość zakupu książek, płyt i różnych przedmiotów pomocnych przy ewangelizacji.

            Uczestnicy Forum wychodzili po spotkaniu rozmodleni i zasłuchani w Słowo Boże. Wiele osób skorzystało z modlitwy o uzdrowienie, a Jezus mówił przecież: „… o cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” (J 14,14). Słowo Boże ma wielką moc!

Kochani! Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Forum i w czasie jego trwania. Dziękuję osobom, które prowadziły ewangelizację uliczną i zapraszały na Forum, oraz tym, którzy służyli modlitwą wstawienniczą w namiocie na Jasnych Błoniach. Dziękuję też Diakonii Szpitalnej, która służyła wytrwale wśród chorych, także podczas Tygodnia Ewangelizacji. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wasz trud i zaangażowanie! A Forum niech przynosi obfite owoce!

Przed nami rekolekcje wakacyjne w kościele p. w. św. Brata Alberta na Głębokim.

UWAGA! Można jeszcze dołączyć do grona uczestników, zgłaszając się do 1 lipca 2017 roku do Sebastiana – tel. 572 023 250, mail: sebastianrfw@gmail.com

Można zaprosić też osoby spoza Odnowy, znajomych, przyjaciół, którzy chcą odpocząć przy Panu w czasie tych wakacji. Zapraszamy więc w poniedziałek, 10 lipca 2017 roku najpóźniej na godz. 9:30 w celu „zameldowania się” w recepcji. Rozpoczęcie punktualnie o 10:00. Potrzebne będzie – Pismo Święte, zeszyt, długopis – i… wiara, że te rekolekcje mogą zmienić twoje życie!

Temat wiodący to: „Święci – wzorem dla naszych sumień”. Kapłan prowadzący: ksiądz mgr Sebastian Kubiński – opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p. w. św. Józefa w Szczecinie. Proszę Was o modlitwę w tej intencji!

Życzę Wszystkim miłych, radosnych letnich dni

- abyście w Panu znaleźli spokój i odpoczynek

- ze słonecznym uśmiechem i pozdrowieniami

- Agnieszka

P.S.

W 10 rocznicę śmierci śp. Ani Szewczyk-zostanie odprawiona msza święta  w sobotę 19.08 2017 w kościele p. w. św. Krzyża  przy ul. Wieniawskiego.  Wszystkich, którzy pamiętają Anię i Jej wieloletnią służbę Odnowie-zapraszam do wspólnej modlitwy.

I jeszcze miła informacja. Dzięki usilnym staraniom Krystiana – chorążego naszego odnowowego sztandaru – w najbliższym czasie w zakrystii w Bazylice Archikatedralnej, zawiśnie gablota, która będzie miejscem przechowywania sztandaru. Alleluja!