Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej za okres: 09.2016 – 08.2017.

                      Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu      
                       Świętym za okres: wrzesień 2016 – sierpień 2017.
                

1.    II Szczecińskie Forum Charyzmatyczne - AWSD - 9-10 czerwca 2017, temat: „ Słowo Boga – pokarmem dla Ciebie”.
2.    Uroczystość  Złotego Jubileuszu 50 - lecia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, Bazylika p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, 18 lutego 2017,
temat: ”Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef.4,7).
3.    Comiesięczne Nabożeństwo Uzdrowienia w parafii p. w. Świętej Rodziny w Szczecinie.
4.    Rekolekcje Adwentowe - parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, prowadził o. Piotr Kubicki – Pallotyn, temat rekolekcji to słowa Maryi wypowiedziane na weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J.2,5).            
5    Rekolekcje Wielkopostne - parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, prowadził     
      ks. Maciej Koczaj temat: „Pojednanie dokonane przez Chrystusa na Krzyżu źródłem
      pokoju w sercu chrześcijanina   i w życiu wspólnym” (por. Kol.1,20).
6.    Rekolekcje Wakacyjne - parafia p. w. św. Brata Alberta na Głębokim, prowadził ks. Sebastian Kubiński, temat:” Święci wzorem dla naszych sumień”.
7.    Warsztaty Muzyczne - w kościele p.w. św. Brata Alberta na Głębokim.
8.    Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - Przejście przez Bramę Miłosierdzia, 22 października 2016 – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
9.    Prowadzenie Czuwania Modlitewnego w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (kościół p.w. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach) i udział w Uroczystości NMP Matki Kościoła w Bazylice Archikatedralnej.
10.    Aktywny udział w Tygodniu Ewangelizacyjnym poprzez prowadzenie wielu modlitw wstawienniczych, rozmowę z ludźmi, rozdawanie materiałów ewangelizacyjnych.
11.    Koordynacja modlitwy „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”.
12.     Organizowanie spotkań formacyjnych dla liderów i grup pastoralnych, prowadzenie „Szkoły Animatora”, rozeznawanie i opracowywanie materiałów formacyjnych dla grup dzielenia.
13.     Odwiedzanie grup parafialnych, przeprowadzanie wyborów liderów i grup pastoralnych.
14.     Przesyłanie artykułów na temat wydarzeń w Odnowie w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem”, do „Dobrych Nowin” i do „Zeszytów Odnowy”.
15.     Organizowanie zbiórki słodyczy i artykułów rysunkowych dla dzieci – podopiecznych „Caritasu”, zbiórkę i wysyłkę wielu obrazków, medalików, różańców itp. na rzecz  dzieła misyjnego Księży Werbistów, zbiórkę plastikowych nakrętek na zakup wózków inwalidzkich i zbiórkę makulatury na cele misyjne.
16.     Prowadzenie strony internetowej Odnowy w Duchu Świętym w naszej Archidiecezji.
17.     Odbyło się 8 spotkań Rady Diecezjalnej.
18.     W Archidiecezji pełnią służbę cztery diakonie:

-  Diakonia Modlitw Wstawienniczych służy modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe, oraz o uwolnienie według 5 kluczy Neala Lozano. Z indywidualnej, długiej modlitwy skorzystało w ubiegłym roku 13 osób. Diakonia służyła też co miesiąc modlitwą wstawienniczą w czasie Nabożeństwa Uzdrowienia w parafii p. w. Świętej Rodziny
w Szczecinie, a także w czasie majowego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Szczecinie. Omadlała również osoby przechodzące Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, a także obejmowała modlitwą osoby, które telefonowały lub przysyłały sms-y z intencjami modlitewnymi. Osoby posługujące w Diakonii spotykały się na wspólnej modlitwie i katechezie formacyjnej.

-  Diakonia Muzyczna służyła śpiewem podczas Dni Jedności, rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych, comiesięcznych Nabożeństw Uzdrowienia w Parafii p. w. Św. Rodziny, oraz w czasie Tygodnia Ewangelizacji. Była także zapraszana na Nabożeństwa Uzdrowienia i Wieczory Chwały w różnych miejscach naszej Archidiecezji.

-  Diakonia Ewangelizacyjna głosiła świadectwa podczas ewangelizacji ulicznych, oraz niedzieli ewangelizacyjnej na Jasnych Błoniach, i w różnych parafiach, a także na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym.
      
     - Diakonia Szpitalna posługiwała w 7 szczecińskich szpitalach, prowadziła modlitwy i
        kontynuowała służbę w czasie Eucharystii w kaplicach  szpitalnych, oraz prowadziła
        ewangelizację w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego.

19.     Grupa osób kontynuuje służbę charytatywną i ewangelizacyjną w Domu Sióstr Matki Teresy z Kalkuty i w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w Domach Seniora.
20.    Członkowie Rady Diecezjalnej brali udział w spotkaniach KZK, Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich, w Marszu dla Życia, w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie i w różnych sesjach formacyjnych.
21.     Obecnie kontakt z Radą Diecezjalną utrzymują 23 grupy: 13 grup ze Szczecina i 10 z terenu Archidiecezji. Jest nas tj. aktywnych członków ok. 400 osób.
22.     Informuję, że środki finansowe zbierane podczas dni jedności, rekolekcji, czuwań, itp., oraz otrzymywane od grup parafialnych – przeznaczone były na ofiary dla goszczących nas kościołów, dla księży rekolekcjonistów, składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów i opłatę za serwer  za naszą stronę www, finansowanie podróży np. na wybory do grup parafialnych z terenu Archidiecezji, do Magdalenki – na zjazd koordynatorów diecezjalnych, dofinansowanie działalności bieżącej np. listy, ksero, organizację spotkań formacyjnych, czuwań i rekolekcji. Obecnie posiadamy na bieżące wydatki 400 zł. Bóg zapłać, za wszystkie ofiary z serca płynące.                                                                       Agnieszka Szewczyk
                                                                       Lider Diecezjalny
                                                                       Odnowy w Duchu Świętym