Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Relacja po spotkaniu Liderów 21.04.2018 r.

Ksiądz Henryk skierował do obecnych słowa wymagające od nas spojrzenia na siebie w prawdzie. Abyśmy wrócili do początków, do seminarium, uświadomili sobie pierwotną gorliwość. Musi być osobista formacja, codzienne życie wewnętrzne, praca nad wewnętrzną relacją z Bogiem, codzienna medytacja Słowa Bożego, Eucharystia w miarę możliwości codzienna. Zaleca ponownie przeczytać Dzieje Apostolskie.
W trakcie spotkania były omawiane tematy:
Tydzień Ewangelizacji
1.Ewangelizacja na Dworcu Głównym w Szczecinie z udziałem ks. Henryka Marczaka, 22.05.2018 (wtorek) godziny 17-19,  będzie w formie „Happeningu”z transparentami, muzyką, tańcem i rozdawaniem ulotek, książek, czasopism o tematyce religijnej. Podajcie ile osób może włączyć się tego dnia, i jeśli to możliwe, to również imiona i nazwiska tych osób do Heleny Wojciechowskiej, telefon: 501 741 789.
2.Msza Święta i Modlitwa Wstawiennicza w czasie Nabożeństwa Uzdrowienia w parafii p. w. Świętej Rodziny w dniu 25.05.2018 r.(piątek) godzina 18.00. prowadzenie o. Marek Siwicki, wszyscy przekazujemy informujecie do znajomych poprzez smsy, rozmowy itp.
3. Namiot Modlitw Wstawienniczych-niedziela 27 maj na Jasnych Błoniach godziny 11-15.
Osoby chcące służyć modlitwą zgłaszają się do liderów a liderzy przekazują informacje do Teresy Dobosz
(telefon 513-268-648). Przynosimy książki, czasopisma o tematyce religijnej, które będziemy rozdawać.
O zgromadzenie tych czasopism, książek do rozdawania prosimy Was, drodzy Liderzy.
W okolicy namiotu będzie „Happening”  z transparentami, muzyką, tańcem i rozdawaniem ulotek.
Ustalono, że transparenty: JESTEM KOCHANY ZE SWOJA SŁABOŚCIĄ-przygotowuje wspólnota od Heleny Wojciechowskiej, JESTEŚ SUPER-przygotowuje wspólnota od Izy Ratajczak, JESTEŚ WSPANIAŁY-przygotowuje wspólnota od Małgosi Mądrzak, JEZUS CIĘ KOCHA-transparent jest do odszukania.
Podajcie ile osób może włączyć się tego dnia w „happening”, i jeśli to możliwe, to również imiona i nazwiska tych osób do Heleny Wojciechowskiej, telefon: 501 741 789.
4.Modlitwa wstawiennicza (osłonowa) w intencji Tygodnia Ewangelizacji w trakcie jego trwania.
Drodzy Liderzy podajecie, prosimy, którego dnia Wasza wspólnota mogłaby modlić się pomiędzy 20, a 27 maja  (forma i miejsce modlitwy oczywiście dowolna). Zgłoszenia do Sebastiana na maila, lub tel: 572 023 250
5.Do wtorku (22.05.18) liderzy lub osoby wyznaczone przesyłają dane  gdzie, kiedy i o której godzinie ewangelizują w szpitalach, schroniskach dla osób bezdomnych, Domach Seniora itp. Informacje wysyłacie do Sebastiana  na meila  sebastianrfw@gmail.com
6. Potrzebujemy 2 lub 3 wspólnot, które przygotują wymodlone cytaty z Pisma Świętego, czy cytaty Świętych i z czymś słodkim, np. cukierkami, ciasteczkami przygotują do rozdawania podczas „Happeningów”. Chętni zgłaszają się do Sebastiana: sebastianrfw@gmail.com lub tel: 572 023 250.
Zesłanie Ducha Świętego
Kochani, swego czasu były ustalenia, że jedziemy do Częstochowy i tam razem z Odnową z całej Polski a nawet świata modlimy się ale życie napisało inny scenariusz i zostajemy w Szczecinie. Otóż są wspólnoty które w swoich parafiach mają Wigilię Zesłania Ducha Świętego i tam się modlą. Jeżeli w waszych parafiach nie ma Zesłania lub chcecie być razem z pozostałymi „Odnowowiczami” to wszyscy jesteśmy zaproszeni do parafii p.w. NSPJ. Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego rozpocznie się Mszą Świętą o 18:30 potem czuwanie ok.21-21.30 (jak Duch powieje to 22) później, wzorem pierwszych chrześcijan, spotkanie w wieczerniku, czyli agapa-w kawiarence Odnowy tak długo jak wytrzymamy.

Podzielenie się wymodlonym Słowem Bożym, które wspólnota otrzymała na ten rok formacyjny i Dni Jedności nie zostały omówione (zabrakło czasu).

Ikona” Maryi Niosącej Ducha” została zatwierdzona do zapisywana wymodlonego Słowa Bożego dla osoby, nad którą była prowadzona modlitwa wstawiennicza.

Każdy lider otrzymał (ten który był) i otrzymana następnym spotkaniu (ten który nie był) płytę CD z nagraniem warsztatów,  które odbyły się 03.03.2018 r. u Salezjanów ”Rozeznawanie we wspólnocie” prowadzonymi przez: S. Tomaszę Potrzebowską i ks. Rafała Jarosiewicza. Temat warty polecenia aby przyjrzeć się wspólnocie, w której jestem. Płyty rozprowadza Danuta Biegańska (telefon 662 006 324).

Dane odnośnie ewangelizacji w szpitalach, schroniskach dla osób bezdomnych, Domach Seniora itp. koniecznie informacja do wtorku (24.04.2018) pozostałe dane do 07.05.2018.

                                                                                             Pozdrawiam Was w Panu
                                                                                                                            Koordynator Odnowy w  Duchu Świętym Ewa Kocoń