Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Tydzień Ewangelizacyjny 2018 roku - wydarzenia i świadectwa.

Wydarzenia Tygodnia Ewangelizacyjnego 2018 roku:

1.Happening ewangelizacyjny w Parku Kasprowicza z transparentami, muzyką, tańcem i rozdawaniem, ulotek, zaproszeń na Nabożeństwo Uzdrowienia, oraz Namiot Modlitw Wstawienniczych, 20 maja 2018 r., w godzinach 11 - 15.
2.Ewangelizacja w szpitalach, schroniskach dla osób bezdomnych i Domach Seniora.
3.Msza Święta i Modlitwa wstawiennicza w czasie Nabożeństwa Uzdrowienia w parafii p. w. Świętej Rodziny w Szczecinie w piątek 25.05.18 r., godzina 18.00. Prowadzenie o. Marek Siwicki SChr.
4.Ewangelizacja na Dworcu Głównym PKP w Szczecinie we wtorek, 22 maja 2018 r. w godzinach 17 - 19.
5.Modlitwa wstawiennicza (osłonowa) w intencji Tygodnia Ewangelizacji w trakcie jego trwania.

Uwagi:
Podczas ewangelizacji były rozdawane cukierki z fragmentami z Pisma Świętego. Cukierki były przygotowane przez poszczególne wspólnoty. Słowa z Pisma Świetego były wymodlone.
Wiele osób, które nie mogły zaangażować się osobiście w akcje ewangelizacyjne, zaangażowało się w
modlitwę wstawiennicza (osłonową). Każdego dnia jakaś jedna, lub dwie wspólnoty Odnowy modliły się w intencji Tygodnia Ewangelizacji w trakcie jego trwania.

Wszystkim serdeczne: Bóg zapłać!

Świadectwa uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego:


„Brałam udział w ewangelizacji ulicznej na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Naszym hasłem ewangelizacji było: „Jesteś kochany ze swoją słabością”. Rozdawałyśmy słodycze z cytatami z Pisma Świętego, zachęcając do przeczytania. Rozdawałyśmy książki katolickie i dziesiątki różańca świętego. Ludzie różnie reagowali gdy podchodziłyśmy, ale nie robiłyśmy nic na siłę. Spotkałyśmy pewna kobietę z dorosłymi dziećmi. Podarowałyśmy tej pani książeczki z modlitwami i dziesiątkę różańca. Poprosiła również o różańce dla syna i dla córki, która wyjeżdżała do Anglii. Chwała Panu!”

„Chwała Panu za Ducha Świętego, że nas posłał pomiędzy ludzi, byśmy dawali świadectwo o Bogu żywym, prawdziwym, kochającym, że uzdolnił nas do modlitwy śpiewem.”

„Brałam udział w ewangelizacji ulicznej przed dworcem PKP w Szczecinie. Rozdawałyśmy książki katolickie. Ludzie różnie reagowali, gdy podchodziłyśmy, aby porozmawiać na temat Jezusa, ale nie robiłyśmy nic na siłę. Zachęcałyśmy do rozmowy częstując cukierkami z cytatami z Pisma Świętego. Jedni częstowali się, ale nie chcieli rozmawiać. Spieszyli się. Inni byli ciekawi i zamienili kilka zdań. Spotkałyśmy chłopaka i dziewczynę, z którymi zaczęłyśmy rozmawiać na temat Boga. Z ich opowiadania wynikało, że byli daleko od Boga. Podarowałyśmy im książki. Koleżanka, z którą byłam zaczęła mówić swoje świadectwo, jak Bóg działał i nadal działa w jej życiu, i tym świadectwem zachęciła tą parę do rozmowy. Chłopak miał łzy w oczach ze wzruszenia. Na koniec poprosił o modlitwę w intencji jego nawrócenia. Chwała Panu!”                                                                                                                                                                                                      

           "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Oblubienica Ducha Świętego!
Odnowa W Duchu Świętym z Pyrzyc przesyła informacje z ewangelizacji w dniach od 21 maja do 24 w szpitalu w Pyrzycach na oddziale długoterminowym. Było to wielkie przeżycie dla każdego z nas, bo widzieliśmy ogrom cierpienia, bólu. Szliśmy z miłością w sercu i modlitwą. Był to czas, który poświęciliśmy z wielką radością, czuliśmy, że jest to czas Boży, dlatego że każdego dnia na nas czekali chorzy i przyjmowali nas z radością i miłością, i widzieliśmy, w ich cierpieniu Jezusa Chrystusa. Po wyjściu ze szpitala przepełniała nasze serca radość i miłość do tych cierpiących naszych braci i sióstr czekających na przejście do naszego Ojca.
Potrzeba jest wielka, bo cały czas pytają, kiedy przyjdziemy. Owoce tej ewangelizacji już są. Podjeliśmy decyzje, że od września będziemy chodzić co tydzień. Jesteśmy w trakcie załatwiania zgody. Już wcześniej mieliśmy plan, bo Duch Święty nam podpowiadał, że mamy podjąć tam służbę. Niech będzie Bóg  uwielbiony, za wszystko co czyni każdego dnia.
                                                                              Chwała Panu!"

"Podczas ewangelizacji na Dworcu PKP w Szczecinie kontakty z przechodniami były różne. Jedni chętnie i życzliwie wymieniali parę słów, częstowali się cukierkami z załączonym Słowem Bożym. Inni omijali z niechęcią. Spotkałyśmy kobietę i mężczyznę - oni chętnie podjęli rozmowę. On zdziwił się, że jesteśmy z Kościoła Katolickiego. Rozmowa rozwinęła się. Powiedział, że jeszcze nigdy nie rozmawiał z kimś w taki sposób o Bogu. Spieszyło mu się, ponieważ wyjeżdżał za granicę. Uważam, że dla tej jednej rozmowy warto było tam być. Chwała Panu!" - Iza

Wiersz Izy, którym podzieliła się z jedną osobą podczas ewangelizacji na Dworcu:

    "Że byłeś, że jesteś                                         

    Dziękuję Ci Jezu, Panie mój

    że byłeś zawsze ze mną
    że nie machnąłeś ręką
    że nie ominąłeś
    że nie zrezygnowałeś
    gdy byłam daleko
    gdy chodziłam własnymi drogami
    że nie zrezygnowałeś

    i podniosłeś
    i przygarnąłeś
    i wziąłeś za rękę
    i prowadzisz

    przytulasz
    umacniasz
    napełniasz
    światłem
    radością
    miłością
    Sobą.

    Dziękuję, że jesteś ze mną
    że kochasz mnie zawsze."