Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

Akt Zawierzenia Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
Matko Boża Niepokalana Maryjo, Zwycięska Królowo Polski!
My, Członkowie Odnowy w Duchu Świętym jednoczący się w grupach na terenie Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, stajemy przed Twoim Cudownym Jasnogórskim Obliczem w obecności wszystkich aniołów, świętych, męczenników Kościoła świętego, patronów Polski oraz członków naszych wspólnot, aby zawierzyć Twojej opiece Matko Kościoła grupy modlitewne Odnowy w Duchu Świętym i prosić o Twoją Macierzyńską opiekę.
Maryjo, Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy naszą osobistą drogę wiary, a także wszystkie grupy modlitewne, całkowicie i bez zastrzeżeń, tak, aby wszystko, co je tworzy było oddane Tobie ukochana Matko i Królowo. Bądź naszą Przewodniczką i Mistrzynią na drodze do świętości.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy nasze grupy modlitewne i osoby współpracujące z naszymi wspólnotami, wszystkich członków wspólnot i ich rodziny oraz działania ewangelizacyjne, które podejmujemy w Kościele nad Odrą i Bałtykiem pod pasterską opieką Księdza Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko Chrystusa, zawierzamy Ci Moderatora Diecezjalnego i Księży Duszpasterzy opiekunów grup parafialnych, Koordynatora i Radę Diecezjalną, Liderów, Animatorów, Członków i nasze rodziny oraz wszystkie nasze obecne posługi W Diakonii Modlitw Wstawienniczych, w Diakonii Muzycznej, w Diakonii Ewangelizacyjnej, w Diakonii Szpitalnej, W Diakonii Modlitwy Osłonowej oraz w Caritasie, Domach Pomocy Społecznej i przy Ołtarzu oraz te, które z natchnienia Ducha Świętego będziemy pełnić w przyszłości.
Maryjo, Ty pierwsza zostałaś napełniona Duchem Świętym. Ty sta łaś się pełna Jego łaski, dlatego Ty jesteś Matką Odnowy.
Maryjo, Ty jesteś wzorem życia w Duchu Świętym. Maryjo, Ty w szczególny sposób posiadłaś dar mądrości. Ty najlepiej znasz drogi Boże. Tobie więc oddajemy się, abyś była naszą Przewodniczką i Wychowawczynią.
Maryjo, pokorna Służebnico Pańska, kształtuj w nas ducha pokory i posłuszeństwa wobec woli Bożej we wszystkich naszych działaniach. Czuwaj nad nami, aby dar Odnowy stawał się przede wszystkim darem dokonującym przemiany nas samych, aby wydawał owoc dojrzałej wiary i miłości tak, byśmy mogli stać się znakiem dla świata. Maryjo ogarnij nas swoją matczyną miłością i opieką. Wstawiaj się za nami u Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela oraz wypraszaj nam łaskę, aby Duch Święty nieustannie nas prowadził, obdarzał Swoimi darami i uzdalniał do służby.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy całe nasze życie, wszystko czym jesteśmy, powołanie, myśli, pragnienia, umysły, wolę, emocje, zmysły, pamięć, zranienia, słabości, nasze dusze i ciała, całą przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie na ciele i duszy. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy dobra duchowe i materialne Twoich już grup modlitewnych i naszych rodzin, wszystko co posiadamy. Tobie, Królowo Polski oddajemy wszystkie nasze prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń nasze wspólnoty i nasze rodziny od złego. Uproś nam łaski potrzebne do świętości. Posługuj się Twoimi już wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Stojąc Maryjo przed Twoim Cudownym Wizerunkiem prosimy,
Roztocz Twoje władne panowanie nad Twoimi już wspólnotami. Za Twoim natchnieniem i wstawiennictwem niech rozwijają się na chwałę Boga, Kościoła i Twoją, Matko nasza. Królowo Apostołów, rozporządzaj Twoimi grupami i wszystkimi podejmowanymi działaniami w służbie ewangelizacji według woli, planów i zamiarów miłości Bożej. Spraw Matko Kościoła, Jasnogórska Królowo Polski, Matko Boża Zwycięska, aby nasze serca były zawsze otwarte na płomień Ducha Świętego. Spraw, aby ten płomień w nas zawsze się palił przez moc Twojego Niepokalanego Serca. Niech Twoje wstawiennictwo i opieka zatriumfują w Twoich już wspólnotach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Szczecin, Święto Imienia Maryi, 12 września 2020r.
Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie

12 września 2020 r. - w Święto Imienia Maryi, w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, przed obrazem Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski, miał miejsce Akt Zawierzenia Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej.
Akt Zawierzenia poprzedziły 33- dniowe ćwiczenia duchowe na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, prowadzone na podstawie książki: „33 dni do Chwały Poranka” Michael E. Gaitley, była też możliwość skorzystania ze strony internetowej: http://www.montfortanie.pl/rekolekcje/rekolekcje-internetowe.html
Poprowadził i przygotował Odnowę w Duchu Świętym ksiądz kanonik dr Piotr Skiba, Wikariusz Biskupi ds. duszpasterstwa, za co bardzo wszyscy dziękujemy.
Nasz duszpasterz - Moderator Odnowy w Duchu Świętym - ksiądz kanonik Henryk Marczak, nagle się rozchorował i w dniu rozpoczęcia rekolekcji znalazł się w szpitalu. Odnowa w Duchu Świętym rozpoczęła rekolekcje a nasz duszpasterz leczenie. Modliliśmy się za naszego kapłana, który był w bardzo
ciężkim stanie, a nasz duszpasterz oddawał swoje cierpienie w intencji trwających rekolekcji i był z nami duchowo. Moc modlitwy za wstawiennictwem Maryi jest skuteczna - ksiądz Henryk wyzdrowiał, obecnie jest jeszcze w izolacji domowej, nabiera sił, a Odnowa w Duchu Świętym zawierzyła się opiece Matki Bożej.
W dniu 12 września została również poświęcona ikona Maryi Bożej Niosącej Ducha – Pneumatofora, która rozpoczęła peregrynację w naszych wspólnotach - Maryja chce być z nami w naszych wspólnotach, rodzinach, chce nas słuchać i prowadzić do naszego Pana - Jezusa Chrystusa.

Zdjęcia z Aktu Ofiarowania w dziale Galeria