Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List marzec 2007

Kochani !

Zakończyły się właśnie nasze Rekolekcje Wielkopostne, na których ksiądz Andrzej Moskwa pomagał nam zrozumieć, jak „Być chrześcijaninem dziś”. W czasie Eucharystii, katechez, adoracji Najświętszego Sakramentu i Drogi Krzyżowej rozważaliśmy problemy związane z kształtowaniem sumienia, właściwym rozumieniem wolności oraz miłości Boga i bliźniego. Poniżej przedstawiam kilka myśli i refleksji z tego Świętego Czasu.

Temat rekolekcji celowo nie zawierał przymiotnika – jak być dobrym chrześcijaninem, bo nie ma chrześcijan dobrych i złych. Albo się jest chrześcijaninem albo nie!

Głównym narzędziem, które pomaga być chrześcijaninem jest sumienie. Przez sumienie Bóg ingeruje w nasze życie. Jeżeli człowiek nie słucha sumienia, to tym samym wyklucza Boga ze swojego życia. Ale bywa i tak, że człowiek słucha sumienia, ale nie przyznaje mu racji, spiera się z sumieniem, targuje. W obliczu winy sumienie rodzi niepokój, lęk, rozterki, smutek. Sumienie to bowiem głos wrażliwości moralnej – nie ma czynów obojętnych moralnie – są dobre lub złe. Nie ma też „mniejszego” czy „większego” zła.

Sumienie błędne, źle kierujące człowiekiem – to sumienie nieukształtowane. Aby to zmienić konieczny jest codzienny rachunek sumienia i częsta spowiedź święta.

Z kolei sumienie nadwrażliwe wszędzie widzi zło, widzi grzech tam gdzie go nie ma i powoduje patologiczne poczucie winy. Sytuacja ta również wymaga pomocy spowiednika i kierownika duchowego.

Sumienie prawe to sumienie pokorne wobec Boga, prowadzące pewnie do zbawienia, jasno pokazuje dobro i zło, pomagając wrócić na właściwą drogę.

Wyraźną przeszkodą w procesie nawracania się jest złe pojmowanie wolności i zawłaszczanie sobie prawa do decydowania co jest dobre a co złe, kto jest święty, a kto nie.

Bóg stworzył świat i oddał go w dzierżawę człowiekowi, a nie na własność! Plan naszego życia należy do Boga. Człowiek otrzymał z życiem – wolność – największy dar ale i zadanie (JPII).

Czasem jednak ten dar staje się przekleństwem. Wolność staje się wypaczona. ?le zrozumiana tolerancja zrównuje wszystko, co przynosi współczesny świat – i prawdę i kłamstwa.

Dominująca na Zachodzie kultura modernizmu sprawia, że człowiek za wszelką cenę dąży do sukcesu, wydajności, pieniądza – i na tej drodze sam ginie – staje się przedmiotem, traci podmiotowość, wolność zewnętrzną utożsamiania z wewnętrzną.

Obecnie więcej jest zniewoleń wewnętrznych, będących skutkiem myślenia „rób to co chcesz”.

Wolność to ukierunkowanie na Boga – „nie ma prawdziwej wolności bez odpowiedzialności” (JPII).

Wolny człowiek czyni dobro, akceptuje siebie i innych, wie, że wolność można różnie wykorzystać, tak jak np. nóż, - który może służyć do krojenia chleba ale i do zabójstwa... Nasze codzienne wybory powierzajmy Jezusowi, abyśmy – wybierali życie ! A życie – to miłość, miłość Boga i bliźniego! Miłość otrzymaną od Boga mamy przelewać na drugiego człowieka – a szczególnie na naszych najbliższych – rodziców (IV przykazanie), współmałżonka, dzieci, rodzeństwo... Współczesny świat nie lubi pojęć: miłość, trwałość, wierność, mówi, że prawdziwa miłość może być łatwa, a przecież nie jest to możliwe! Miłość małżeńska, miłość w rodzinie czasem jest krzyżem – ale – krzyż to środek do zbawienia!

Módlmy się, aby te prawdy, które rozważaliśmy w czasie rekolekcji, znalazły konkretne miejsce w naszym życiu i życiu naszych bliskich.

Sobotnie spotkanie rekolekcyjne zakończyło się prezentacją imion kolejnych grup parafialnych (szkoda, że nie wszystkie grupy przybyły...). Serdeczne dzięki za wspaniałe zaangażowanie, ciekawe inicjatywy i formy prezentacji.

A teraz przekazuję szereg informacji:

Na początku marca odbyło się w Magdalence kolejne spotkanie koordynatorów diecezjalnych:

Zastanawiano się głównie nad problemem jedności, zachęcano do budowania jedności między grupami a także z innymi grupami charyzmatycznymi.
Modlono się w intencji trudnych spraw w diecezjach – Nasza diecezja otrzymała słowo: 1Tes.3,11-13.
W związku z majowym Czuwaniem w Częstochowie nasza diecezja otrzymała zadanie modlitwy w intencji osób, które będą w nim uczestniczyć, a zwłaszcza osób, które będą na Czuwaniu pierwszy raz.
Ustalono już termin Rekolekcji Kapłańskich dla księży – opiekunów grup Odnowy w Duchu Świętym: 15-19 X 2007r. Prowadzić je będzie ks. Biskup Józef Grech z Australii.
IX Forum Charyzmatyczne w ?odzi zaplanowano na 12-14 X 2007r. Gościem będzie ks. Biskup Józef Grech.
Młodzież (16-30 lat) jest zaproszona na CAMP 2007 w terminie 11-16. 07. 2007r. w ?ydowie/ k. Włocławka. Koszt 150-180 zł/ osobę. Więcej informacji: tel. 0-22 654-87-84; 503-063-277 lub http://odnowa.org/mlodzi/ . zgłoszenia: ago50@o2.pl .
Zachęcam do prenumeraty Zeszytów Odnowy, które, aby – mogły być wydawane, muszą być kupowane! Takie są prawa rynku.
A w naszej diecezji odbyło się spotkanie Rady Ruchów, Wspólnot, Organizacji i Stowarzyszeń Katolickich.
Głównym tematem spotkania była ewangelizacja młodzieży. Zdecydowano, aby nie zrażać się trudnościami – ale wciąż szukać nowych możliwości, środków i sposobów aby młodzież przyciągać do Boga. Grupy Odnowy mają modlić się w tej intencji.

Kolejne spotkanie w Szkole Animatora – 14.04.07r. o godz. 9:00na mszy świętej „na Wieniawskiego”. Temat dla klasy I –„Modlitwa wstawiennicza”, a dla klasy II – „Dynamika i relacje w grupach”.
Do tego listu dołączam „Zadania kapłana – opiekuna grupy parafialnej Odnowy w Duchu Świętym” z prośba o przekazanie kapłanowi – opiekunowi grupy, i przedyskutowanie z Nim tego problemu.
Na majowe czuwanie w Częstochowie, na dzień dla liderów, nasza diecezja otrzymała 28 zaproszeń. W tym roku więc nie wystarczy ich dla wszystkich chętnych. Jeżeli przesłane zaproszenie będzie wykorzystane – to proszę pilnie o przekazanie informacji o osobie, która pojedzie do Lucyny Kaczyńskiej: tel. 0-91 483-51-34 (do 22:00) lub 501-148-223. Zgodnie z prośbą organizatorów (na zaproszeniu) wpłata ma być dokonana zbiorowo. Załatwi to Lucyna. Z nią też proszę kontaktować się w sprawie noclegów i wyjazdu. Uwaga! Jeżeli grupa rezygnuje z zaproszenia – bardzo proszę o pilne odesłanie ich do mnie: 71-224 Szczecin, ul. Grenadierów 14.
Rekolekcje wakacyjne planujemy w terminie 23-28 lipca 2007. Dalsze szczegóły podam później.

Serdecznie życzę Wszystkim głębokiego i owocnego przeżywania okresu Wielkiego Postu – aby dobrze przygotować się na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Niech radości poranka Wielkanocnego nikt i nic nie zaćmi, niech będzie ona w pełni udziałem Was Wszystkich!

Szczęść Boże!

Agnieszka.

P.S.

Ania serdecznie dziękuje za dar serca i za modlitwę!

Zadania Kapłana – Opiekuna
grupy parafialnej Odnowy w Duchu Świętym.

  • Opieka duszpasterska nad członkami grupy – sakrament pojednania, kierownictwo duchowe, rozmowy indywidualne.
  • Głoszenie homilii i katechez na spotkaniach modlitewnych i mszach świętych dla grupy.
  • Współorganizowanie diecezjalnych rekolekcji adwentowych i wielkopostnych oraz dni jedności grup oraz aktywny udział w nich.
  • Udział w spotkaniach grupy pastoralnej i w spotkaniach modlitewnych całej grupy, - odwiedzanie grup domowych (dzielenia).
  • Pomoc przy rozeznawaniu charyzmatu grupy, właściwej formacji duchowej, konsultacje teologiczne dla osób świeckich przygotowujących katechezy.