Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List sierpień 2007

W sobotę 18 sierpnia 2007r o godz. 1620> otoczona Najbliższymi i modlitwą odeszła do Pana - Ania Szewczyk - liderka z parafii p.w. Św. Krzyża, członek Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym. Przeszło 2 lata niosła krzyż choroby i cierpienia, ucząc nas jak zgadzać się z Bożą Wolą.

Aniu! Wierzę, że jesteś już w domu Ojca – już wiesz jak tam jest! My jeszcze nie wiemy! Bardzo Ciebie brak, wszystko wokół Ciebie przypomina...

DZIĘKUJĘ CI ZA WSZYSTKO! - za Twoją służbę w Odnowie, za uśmiech, za dobroć, za pomoc w każdej sytuacji. Proszę Cię pamiętaj o nas, bądź z nami w ten nowy sposób i wstawiaj się za nami do Boga. Do zobaczenia!

Msza Święta pogrzebowa 23.08.07 godz. 930 Kościół p.w. Św. Krzyża, uroczystość pogrzebowa godz. 1130 - Cmentarz Centralny.

Agnieszka


Kochani!

Kolejny już raz przeżywaliśmy swoje rekolekcje wakacyjne – w tym roku od 23 do 28 lipca w parafii p.w. Św. Brata Alberta w Szczecinie – Głębokie. Proboszcz parafii - ks. kan. Ireneusz Antkowiak, który opiekował się przed przeszło 20-tu laty pierwszą grupą Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji - z radością i życzliwością przyjął uczestników rekolekcji.

Posługę duszpasterską pełnił ks. Henryk Marczak – moderator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym. Główny temat rekolekcji brzmiał: „?ycie w Duchu Świętym” i obejmował katechezy przybliżające główne cele Odnowy w Duchu Świętym:

 1. Dążenie do zdecydowanego i osobistego przyjęcia Osoby, natchnień i mocy Ducha Świętego;
 2. Odkrywanie i pogłębianie więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem;
 3. Dążenie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi;
 4. Otwieranie się na charyzmaty Ducha Świętego i posługiwanie nimi w Kościele;
 5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości poprzez osiąganie takich owoców Ducha Świętego jak: „... miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” (Gal. 5,22-23);
 6. Głoszenie Słowem i czynem Chrystusa działającego w Kościele.

Natomiast tematem homilii był: ”Zamysł Boga wobec człowieka, wobec pary ludzkiej”.

W czasie dni rekolekcyjnych był czas na: adorację Najświętszego Sakramentu, śpiew wielbiący Boga, modlitwę Psalmami, modlitwę wstawienniczą, świadectwa uczestników, przedstawiające ich drogę do Boga, dzielenie się refleksjami z katechez, wspólne posiłki i odpoczynek oraz tzw. warsztaty, w ramach których uczestnicy przygotowywali kartkę ewangelizacyjną z pozdrowieniami z rekolekcji, piosenkę głoszącą Bożą Miłość oraz scenkę obrazującą owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Wspaniałe pomysły inscenizacyjne z pewnością przyczyniły się do głębszego zrozumienia potrzeby świadczenia o Bogu w wielu konkretnych sytuacjach życiowych, poprzez swoją postawę zgodną z tymi cnotami!

Szkoda tylko, że liderzy nie odpowiedzieli na moją prośbę o pomoc w organizowaniu rekolekcji zawartą w majowym liście...


Przed nami kolejny już rok modlitwy i formacji. W związku z tym zapraszam Wszystkich na Dzień Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym, który odbędzie się 22 września 2007r o godz. 1000 w Kościele Świętej Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie.

Na Eucharystii proszę o służbę następujące grupy z parafii p.w.:

 • Opatrzności Bożej – czytanie;
 • Św. Józefa – psalm;
 • NSPJ – modlitwa wiernych;
 • Jana Bosko – procesja z darami;
 • Stargard - modlitwa uwielbienia po Komunii Świętej;
 • Św. Maksymiliana – ministranci i zbiórka kolekty.

Liderów proszę aby służyli (wraz z wyznaczonymi 2-3 osobami z grupy) – modlitwą wstawienniczą. Proszę o kontakt telefoniczny potwierdzający przyjęcie służby na Eucharystii i ewentualne uzgodnienie szczegółów. Przypominam, że w 2007r obchodzimy 40-lecie Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim. Tematyka Dnia Jedności będzie nawiązywać do tego Jubileuszu – będziemy uwielbiać Boga, dziękować Mu za dar Odnowy, który otrzymaliśmy, przepraszać za słabości i potknięcia „na ścieżkach Odnowy, a także prosić o światło i prowadzenie Ducha Świętego dla naszych grup.

Proszę liderów o przyniesienie udekorowanych (40-lecie!) świec, które będą pobłogosławione – i będą symbolem – Światłem Chrystusa w czasie spotkań grup parafialnych.

Dzień Jedności poprzedzony będzie spotkaniem liderów – w piątek

21 września 2007r od 1730 w klasztorze o. o. Franciszkanów w Dobrej Szczecińskiej. W czasie spotkania przewidziana jest Eucharystia, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się problemami i planami w grupach parafialnych oraz wspólna kolacja. Zakończenie około 2200. W nocy istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu (dyżury) w kaplicy klasztornej. W sobotę rano – modlitwa poranna, śniadanie – i wyjazd na Dzień Jedności. Koszt posiłków i noclegu to 25 zł/ od osoby. Proszę liderów o niezawodną obecność w Dobrej, a Was wszystkich – Kochani – na spotkaniu w sobotę!

Podaję informacje dotyczące spotkań w "Szkole Animatora". Podobnie jak w ubiegłym roku planujemy tzw. I i II klasę. Do klasy II zapraszam osoby, które uczestniczyły już w klasie I oraz tych animatorów i liderów, którzy jeszcze nie byli w klasie II; natomiast do klasy I zapraszam osoby, którym lider planuje powierzenie służby animatorskiej oraz te, które już są animatorami, ale nie uczestniczyły do tej pory w takiej formacji. Proszę liderów o przekazanie mi list osób do klasy I i II – najpóźniej do 22.09.2007r.

Spotkania "Szkoły Animatora" rozpoczynają się udziałem we mszy św. parafialnej o godz. 900 w małym Kościele p.w. Św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego 4 w Szczecinie, a następnie odbywa się katecheza i dzielenie się problemami w prowadzeniu grup (równolegle dla klasy I i II). Zakończenie ok. godz. 1200.

Tematy dla klasy I:

 • Cechy animatora. Cechy osobowości i charakteru osób w grupie.
 • Przebieg spotkania domowego.
 • Istota dzielenia się.
 • Jak czytać Pismo Święte. Medytacja chrześcijańska.
 • Prowadzenie modlitwy wstawienniczej.
 • Rozeznawanie we wspólnocie.

Tematy dla klasy II:

 • Jak budować wspólnotę.
 • Jak wzrastać we wspólnocie.
 • Relacje w grupie.
 • Zdrowa wspólnota, wspólnota a sekta, wspólnota a grupa.
 • Nowe zjawiska w Odnowie.
 • Lider, odpowiedzialność we wspólnocie.

Terminy spotkań: 6 X, 3 XI, 5 I, 1 III, 5 IV, 7 VI.

Podaję też terminy naszych rekolekcji:

 • adwentowych: 5, 6, 7 grudzień 2007r – UWAGA! - wieczory: środa, czwartek, piątek dla wszystkich oraz 8 grudnia – spotkanie liderów i grup pastoralnych;
 • wielkopostnych: 20, 21, 22 luty 2008 – UWAGA! - wieczory: środa, czwartek, piątek dla wszystkich oraz 23 luty – spotkanie liderów i grup pastoralnych.

Termin kolejnego Dnia Jedności: 19 kwiecień 2008.

Podaję też, że Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypada w 2008r na 11 maja a czuwanie w Częstochowie planowane jest na 16 i 17 maja 2008r.

Zapraszam też serdecznie wszystkie grupy do Kościoła p.w. Św. Rodziny – ul. Królowej Korony Polskiej na godz. 1800 na „Poniedziałki Jedności” – na Eucharystię oraz spotkanie modlitewne:

 • 29 X 07 – Modlitwa różańcowa charyzmatyka;
 • 26 XI 07 – Modlitwa za zmarłych – „wierzę w świętych obcowanie”;
 • 28 I 08 – Wieczór Kolędowy;
 • 31 III 08 – Modlitwa do Jezusa Miłosiernego – nadzieją dla świata.

W Krakowie w Łagiewnikach odbędzie się seminarium „Jezus uzdrowieniem duszy i ciała” 27-30 września 2007r.

Prowadzą: Myles Dempsey - Wspólnota Chrystusa Króla Księcia Pokoju z Anglii oraz ks. John Bashobora z Ugandy.

Informacje szczegółowe: www.strumiemiłosierdzia.odnowa.org>

lub tel. kom. 0602-250-724.

Zgłoszenia: e-mail: strumiemiłosierdzia@odnowa.org

lub: Robert Raźny
ul. Balicka 33
33-199 Rząska

IX Forum Charyzmatyczne zaplanowano w Łodzi – w Hali „Społem” ul. Północna 36 w dn. 12-14 października 2007r. Gościem będzie bp. Joseph Grech z Australii. Zgłoszenia – do 14 września 2007.

Bliższe informacje: www.odnowa.jezuici.pl/forum

e-mail: osrodek.forum@gmail.com

tel. 042 637-75-31 lub 637-75-93 (od poniedziałku do piątku w godz. 1600 - 190).

Bardzo proszę o uwzględnienie tych ogólno diecezjalnych terminów w Waszych planach grupowych! Z pewnością posłuży to budowaniu wzajemnej jedności!

Szczegóły dotyczące w/w spotkań podam w kolejnych listach.

Osoby, które grają na gitarze lub tylko „brzdąkają”, a chciałyby doszlifować swoje umiejętności – proszę o kontakt z Moniką Sawicką: tel. 091 488-90-26 lub 0601-629-908. Mile będą widziane również osoby grające na innych instrumentach lub pragnące pomagać w modlitwie swoim śpiewem.

Przypominam, że ustaliliśmy składkę od grup parafialnych (na cele ogólno diecezjalne) – w wysokości 50 groszy od osoby na miesiąc, przekazywaną dwa razy do roku (1 i 2 półroczu, tj. od IX – II i III – VIII). Jednocześnie już dziękuję za przekazane fundusze.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych chorych. Bądźmy z Nimi w ich cierpieniu!


Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam w Panu, życzę owocnego czasu modlitwy i formacji w miłości i jedności!

Szczęść Boże!