Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List kwiecień 2008

Kochani!

Zbliża się Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – i tak jak w ubiegłych latach rozpoczynamy nowennę – modlitwę, którą przygotujemy się na właściwe przeżycie tego czasu. Załączam harmonogram – w układzie grup parafialnych i proszę liderów o zorganizowanie w grupach tej modlitwy (lider podkreślonej grupy niech skontaktuje się z pozostałymi liderami).

Forma modlitwy może być dowolna - można modlić się indywidualnie, np. po 2 osoby na godzinę, czy też zorganizować wspólne spotkanie – w kościele, w domu itp. Można też modlić się przy pracy – oddając wykonywane czynności na Bożą chwałę. Ważne, aby modlić się gorąco i z wiarą, zwłaszcza modlitwą uwielbienia – w językach, modlitwą wstawienniczą – prośby.

W sobotę 10 maja 2008 tj. w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – spotykamy się w Kościele Seminaryjnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Papieża Jana Pawła II / 2, aby prosić Pana o odnowienie naszych serc i nowe napełnienie Duchem Świętym.

Słowo na to Czuwanie: Ez. 36, 25-27.

Recepcja będzie czynna od 19ºº. Spotkanie rozpocznie się o 20ºº, a o 21ºº planowana jest Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Będzie też Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa w oparciu o Słowo z Pisma Świętego, wspólny posiłek. Spotkanie zwieńczone będzie modlitwą wstawienniczą. Zakończenie planowane jest około 2ºº.

Serdecznie Was wszystkich zapraszam! Zgromadźmy się wszyscy razem tak jak Apostołowie i Uczniowie Jezusa wraz z Maryją "lna tym samym miejscu"l (Dz. 2,1).

Służby w czasie Czuwania:

Opatrzności Bożej – 1 czytanie
Najświętszego Zbawiciela – 2 czytanie
Św. Jakuba – psalm
bł. Michała Kozala (Świnoujście) – modlitwa wiernych (max 7 wezwań)
św. Ottona – procesja z darami
św. Rodziny – uwielbienie po Komunii Świętej
św. Krzyża – służba ministrancka i zbiórka kolekty
Przemienienia Pańskiego i NSPJ – służba organizacyjno – porządkowa
św. Kazimierza – recepcja
dr Alicja Rolnicka – służba medyczna.
Liderów proszę o potwierdzenie przyjęcia funkcji oraz, aby w czasie Czuwania służyli (wraz z wyznaczonymi 2-3 osobami z grupy) – modlitwą wstawienniczą.

Proszę też poszczególne grupy, aby przygotowały dary na wspólny posiłek według załączonej karteczki i składały je w refektarzu przed rozpoczęciem Czuwania.

Natomiast w niedzielę 11 maja 2008 – kontynuujemy modlitwę – wychodząc tak jak Apostołowie z Wieczernika – do ludzi! Jest to odpowiedni dzień, aby zaprezentować swoją grupę w Parafii – oczywiście uzgadniając formę i zakres z księdzem proboszczem i księdzem opiekunem. Mogą to być: świadectwa na mszach świętych, informacje o Odnowie, jej istocie, terminach spotkań itp. oraz rozdawania karteczek, plakaty, zachęta do czytania informacji z gablotki, naszej strony internetowej www.szczecin.odnowa.org itp.

Liczę tu na szczególną inwencję liderów i grup pastoralnych. Poza tym z rozeznania Rady Diecezjalnej wynika, że niedzielne spotkania "lmodlitewno-śpiewające"l, jakie były w ubiegłych latach na Jasnych Błoniach trzeba w tym roku zorganizować w kilku punktach Szczecina i oczywiście w tych miejscowościach, gdzie są grupy Odnowy.

W Szczecinie proponuję, aby zorganizować takie spotkania – "lłącząc siły"l kilku sąsiednich grup:

Centrum – parafie p.w.: NSPJ, św. Andrzeja Boboli, św. Dominika, św. Jakuba
Pomorzany - parafie p.w.: św. Józefa, św. Maksymiliana,
Pogodno - parafie p.w.: św. Krzyża, św. Ottona, Przemienienia Pańskiego, św. Rodziny, św. Jana Bosko
Niebuszewo - parafie p.w.: św. Kazimierza, Najświętszego Zbawiciela
Prawobrzeże - parafie p.w.: Opatrzności Bożej, NSNMP – Słoneczne.
W niedzielne popołudnie można wspólnie pośpiewać, przejść spacerem (chodnikiem!) po "swoich" dzielnicach, omadlając po drodze np. szpitale, szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa itp. Wskazane są jakieś przedmioty identyfikujące nas z Kościołem Katolickim i Odnową; można rozdawać obrazki z Duchem Świętym, karteczki z terminami spotkań grup itp.

Proszę lidera podkreślonej grupy o kontakt z pozostałymi liderami i uzgodnienie szczegółów. Numery telefonów są umieszczone na kartce dotyczącej nowenny "lPłonący krzew"l.

Niech Pan błogosławi tym wszystkim poczynaniom!

A teraz parę informacji:

Zachęcam tych liderów, w których parafiach są grupy Duszpasterstwa Akademickiego do kontaktu z nimi, zaproponowania im seminarium odnowy, zachęcenia do wspólnej modlitwy itp.
W dniach 1-4 maja 2008 w Myśliborzu odbędą się rekolekcje nt. "lRelacje międzyludzkie"l. Kontakt: ks. Paweł Wiśniewski, tel.: 095-747-50-40.
Na sobotę 30 maja 2008 "lna Wieniawskiego"l zaproszeni są wszyscy młodzi członkowie Odnowy na godzinę 9ºº na mszę świętą w małym Kościele i na spotkanie w Klubie Parafialnym.


Ostatnie spotkanie "lSzkoły Animatora"l przed wakacjami – 7 czerwca 2008 – jak zwykle rozpocznie się mszą świętą o 9ºº w małym Kościele "lna Wieniawskiego"l. UWAGA! – na to spotkanie zapraszam wszystkich liderów, gdyż w ramach katechezy w II klasie będzie rozważany problem: "lMedycyna a opętania"l.
Dziękuję tym liderom, którzy przekazali już fundusze ze składek w grupach za pierwsze półrocze – zgodnie z przyjętą zasadą: 0,50 gr. od osoby w grupie za miesiąc. Pozostałych proszę o przekazanie składek do 7 czerwca 2008.

Bardzo serdecznie
Wszystkich Was
pozdrawiam w Panu.

Agnieszka.