Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List październik 2007r.

Kochani!

Już mija rok mojego liderowania w kolejnej kadencji – i jak to czyniłam w poprzednich latach – przekazuję Wam sprawozdanie, zawierające najważniejsze wydarzenia w Odnowie w Duchu Świętym w naszej Diecezji. Były to:

 • Rekolekcje Adwentowe nt.: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” – prowadził ksiądz Paweł Urbaniak z Towarzystwa Chrystusowego ze Stargardu;
 • Rekolekcje Wielkopostne nt.: „Być chrześcijaninem dziś” – prowadził ksiądz Andrzej Moskwa.
 • Rekolekcje Wakacyjne na Głębokim nt.: „?ycie w Duchu Świętym” – prowadził ksiądz Henryk Marczak oraz członkowie Diecezjalnej Rady Liderów;
 • Nocne czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, aby „zatrzymać się na chwilę nad tym co w sercu kryjesz, i pomyśleć – po co i jak żyjesz?” – pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, a także niedzielne Spotkanie Modlitewno – Ewangelizacyjne przy pomniku Jana Pawła II na Jasnych Błoniach;
 • Dni Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej Diecezji:
  • w październiku 2006, na którym pochylaliśmy się nad prawdą o przemijaniu i właściwym hierarchizowaniu spraw doczesnych i wiecznych,
  • w lutym 2007, na którym wiodącym Słowem był Hymn o Miłości (1 Kor. 13,1-13) oraz odbyły się prezentacje Imienia poszczególnych grup (scenki, pantomimy, piosenki, plakaty, itp.),
  • w wrześniu 2007 na którym nawiązaliśmy do jubileuszu 40- lecia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim;
 • Wieczór Skupienia dla liderów w Dobrej;
 • Spotkania w „Szkole Animatora na „ Wieniawskiego”, w których uczestniczyło aktywnie (na I i II stopniu formacji) ponad 50 osób;
 • Wspólnotowe Spotkania Modlitewne i Adoracje Najświętszego Sakramentu w I i III poniedziałki miesiąca w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa;
 • Spotkania Rady Diecezjalnej w Duchu Świętym (6 spotkań), w tym jedno u księdza Biskupa Mariana Błażeja Kryszyłowicza;
 • Czuwanie przy relikwiach św. Dominika Savio;
 • Wyjazdy na Spotkania ogólnokrajowe Odnowy w Duchu Świętym: w Magdalence – zjazd koordynatorów, w Częstochowie na czuwanie, na sesję „Strumienie Miłosierdzia” w Krakowie – ?agiewnikach, w ?odzi – Forum Charyzmatyczne, na rekolekcje liderów, seminarium nt. modlitwy wstawienniczej – i inne.

W grupach parafialnych trwała modlitwa na cotygodniowych spotkaniach i w grupach domowych. Odbywały się seminaria Odnowy w Duchu Świętym, modlitwy wstawiennicze, niedziele ewangelizacyjne. Grupy służyły chorym, biednym, samotnym – w szpitalach, więzieniach i w Domu Opieki w Dolnej Odrze, pomagały w różny sposób w parafiach. Obecnie grupy parafialne Odnowy modlą się w

22 parafiach naszej Diecezji. Nowa grupa powstaje przy kaplicy garnizonowej w Szczecinie – Podjuchach. Natomiast bardzo nieliczna już grupa ze Stołczyna rozwiązała się i część osób połączyło się z grupą modlitewną prowadzoną przez siostry – Uczennice Krzyża. Według informacji, które od Was otrzymałam – w naszej Diecezji jest około 850 osób – członków Odnowy, tj. takich którzy uczestniczą w spotkaniach modlitewnych i trwają w grupach domowych.

Bóg Wam zapłać za wytrwałość, za wszelkie inicjatywy i modlitwę a także za ofiarność i fundusze przekazywanie z grup. Mamy obecnie „na stanie” ok. 1400 zł. Środki finansowe zbierane podczas dni jedności, rekolekcji, czuwań itp. oraz otrzymywane od grup parafialnych przeznaczone były na: ofiarę na rzecz goszczącego nas Kościoła i dla księży rekolekcjonistów, składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów, finansowanie podróży i pobytu delegatów na spotkaniach Krajowego Zespołu Koordynatorów, finansowanie działalności bieżącej, np. listy, ksero itp., organizowanie spotkań formacyjnych, czuwań, dni jedności i rekolekcji.

Jeśli macie jakieś uwagi na temat pracy Rady Diecezjalnej Odnowy - co można ulepszyć, rozwijać itp., to proszę o ich bieżące i szybkie przekazywanie do mnie.

A teraz parę spraw bieżących:

 • W październiku przypadają „okrągłe” jubileusze powstania trzech grup: 20 lecie grupy przy Kościele p. w. Najświętszego Zbawiciela na Niebuszewie i 10 lecie grupy na Gumieńcach – przy Kościele p. w. Przemienienia Pańskiego oraz grupy w Kościele p. w. Świętej Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej. Chwała Panu za ich wytrwałość!
 • Przypominam o najbliższym „Poniedziałku Jedności” poświęconym modlitwie różańcowej – 29.10.2007 – o godz. 18ºº Kościół p. w. Świętej Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej.
 • Kolejne Spotkanie „Szkoły Animatora” – 3.11.2007 godz. 9ºº - „Mały” Kościół przy ul. Wieniawskiego. Liderzy zgłosili ponad 80 osób – (po 40 do I i II klasy) – na pierwszym spotkaniu nie było wszystkich. Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy!
 • W związku z niedawnym listem Episkopatu załączam wzór Oświadczenia dotyczącego dysponowania swoimi narządami po śmierci, z prośbą aby je powielić i udostępnić chętnym osobom w grupach (słowo kierowca można przekreślić). Podpisane oświadczenie należy nosić przy sobie wraz z dokumentem tożsamości.
 • Wznawiamy akcję zbiorki zbędnych okularów dla księży Werbistów – na misje. Proszę o zorganizowanie zbiórki w ramach grup, rodziny, sąsiadów, znajomych itp. i ich dostarczenie do mnie – najpóźniej w początkach grudnia (na rekolekcjach adwentowych).
 • Przy Kurii Metropolitalnej powstaje internetowy portal Duszpasterstwa Młodzieży. Kto chciałby współuczestniczyć w jego tworzeniu i funkcjonowaniu może skontaktować się z księdzem dr Piotrem Skibą: p.skiba@kuria.pl.
 • Na stronie internetowej: www.mietek.it.pl znajdują się katechezy o. Mieczysława Wołoszyna na tematy związane z Pismem Świętym.

Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i zapewniam o pamięci w modlitwie – Szczęść Boże!

Agnieszka