Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List październik 2008r

Kochani!

Zgodnie z zapowiedzią, ten list dotyczyć będzie głównie ewangelizacji, której w tym roku poświęcamy szczególną uwagę w naszych grupach; zgodnie ze Słowem: "Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor. 9, 16 b), a także ze względu na Rok Świętego Pawła – Apostoła Narodów. Ewangelizacja jest jednym z głównych celów i zadań członków Odnowy w Duchu Świętym – "głoszenie słowem i czynem Chrystusa działającego w Kościele".

Wspólnoty, które nie zajmują się ewangelizacją – szybko obumierają. Ale nie chodzi tu wyłącznie o to, by nastawić się na zasilanie "własnych szeregów". Istotne jest tylko prawdziwe nawrócenie ludzi, owocujące ich głębokim życiem chrześcijańskim "abyście szli i owoc przynosili i aby wciąż owoc trwał" (J. 15, 16). Nie jest najważniejsze by ludzie przyszli na "nasze" spotkanie. Spotkanie ewangelizacyjne nie musi kończyć się wezwaniem do natychmiastowej osobistej odpowiedzi. Może lepiej np. wręczyć kartkę z modlitwą oddania się Bogu – z sugestią modlitwy w domu po refleksji nad własnym życiem. Decyzja przemiany życia, wejścia na drogę nawrócenia będzie wtedy bardziej dojrzała a nie oparta na emocjach czy też naśladowaniu innych ("co sobie pomyślą gdy ja nie podniosę ręki i nie zawołam: Jezus jest Panem!?"). Czas "akcji ewangelizacyjnych" minął.

Dobrze jest gdy ewangelizator pomaga osobie w przejściu "całej drogi"; tj. w przyjęciu Dobrej Nowiny o Jezusie, doprowadzeniu do sakramentu Pokuty – uświadamia, że aby doświadczyć Zbawienia w Jezusie Chrystusie trzeba wyznać grzechy, poczuć "ból grzechów", zapłakać nad sobą o dopiero potem podjąć decyzję o przyjęciu Jezusa jako Pana i Ducha Świętego, który do tego uzdalnia i zjednoczyć się z Jezusem w Komunii Świętej, wejść do Wspólnoty Kościoła i trwać w niej.

Trzeba pamiętać, że samo "opowiadanie o Jezusie" to jeszcze nie ewangelizacja, lecz dopiero wprowadzenie ludzi w świadomość rzeczywistości duchowej: Chrystus Zmartwywstały jest obecny TU i TERAZ! – podprowadza człowieka do decyzji "przyjmuję Go lub nie", "pragnę Jego miłości a przez to – zbawienia". Ewangelizator świadczy o Jezusie: "ja tego doświadczyłem, wierzę, że Bóg chce dokonać podobnych rzeczy i w Twoim życiu".

Mówiąc o Bożym Miłosierdziu nie można przemilczeć prawdy, że Jezus z żelazną konsekwencją respektuje decyzję człowieka – jeśli ktoś nie wybrał Jego drogi i trwa w grzechu – poniesie tego konsekwencje, bo rzeczy ostateczne człowieka to: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.

Nie zawsze jednak ewangelizator może zobaczyć owoce swojej służby. Czasem jego rola sprowadza się do powiedzenia świadectwa czy też orędzia ewangelizacyjnego, lub tylko do "przygotowania gleby", użyźnienia jej w intensywny systematyczny, często długotrwały sposób według zasady "kropla drąży skałę". Często potrzebna jest cierpliwość i wielokrotne powracanie do "Bożych tematów", zżycie się z grupą np. młodzieży, poznanie jej języka, zwyczajów itp. Trzeba mieć zawsze oczy otwarte, reagować na konkretne sytuacje, dać się sprowokować do rozmowy o Bogu. Bardzo trudne ale i cenne są takie indywidualne sposoby ewangelizowania. Z pomocą przychodzi Duch Święty, którego prosimy o namaszczenie do tej konkretnej rozmowy czy sytuacji i stale nasłuchujemy: do czego mnie wzywasz Panie? Gdzie chcesz bym poszedł?

Jeśli dziś nie możesz zrealizować wielkich rzeczy, to należy podejmować małe. Każdy z Was może przecież ewangelizować wśród najbliższej rodziny, znajomych, przyjaciół, kolegów, sąsiadów itp. porozmawiać, napisać list ewangelizacyjny, nosić medalik, różaniec, "duszka", przykleić "rybkę" – znak chrześcijanina - na samochodzie, napisać na drzwiach K+M+B, uczynić znak krzyża przechodząc obok Kościoła, ruszając w podróż, czytać czasopismo katolickie zamiast "brukowców" np. w pociągu czy u fryzjera, wybierać na różne okazje upominki i prezenty związane z wiarą, zachętą do pogłębiania życia duchowego – książki, płyty, kasety, naklejki itp., reagować mocno na wszelkiego rodzaju symbole satanistyczne, sekciarskie – pierścienie, amulety, znaki zodiaku (chrześcijanin jest spod znaku krzyża!), leki homeopatyczne, zabiegi u różnych "uzdrowicieli", porady wróżek, horoskopy itp.

Załączam zestawienie przykładowych przedmiotów i symboli, których noszenie jest niegodne chrześcijanina. Proszę liderów o przekazanie tych informacji w grupach i uwrażliwienie na te problemy.

Liderzy grup wymienili różne formy ewangelizowania – zebrałam je tu – abyście mogli rozeznać, czy którąś z nich podejmiecie w Waszej grupie parafialnej, w uzgodnieniu z księdzem proboszczem:
Niedziele ewangelizacyjne – świadectwa, informacje o Odnowie w Duchu Świętym i o Seminarium,
Seminarium Odnowy życia,
modlitwa wstawiennicza dla parafian,
włączenie się w cykl katechez dla dorosłych,
pomoc przy katechezach dla osób dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych,
prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu dla parafian,
współudział w Nabożeństwie do Ducha Świętego,
pomoc w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
ewangelizacja chorych i ich rodzin (odwiedziny, rozmowy),
służba ewangelizacyjna w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, więzieniach (w uzgodnieniu z Olą Woźnicką tel.: 91-48-28-690),
spotkanie ewangelizacyjne na placu obok Kościoła (śpiew, modlitwa, świadectwa),
organizacja "kawiarenki ewangelizacyjnej" przy Kościele (dyżury, lektury itp.),
dbanie o aktualność i szatę graficzną gablotki parafialnej, gazetki itp.,
współuczestnictwo w tworzeniu strony WWW dla parafii.

Oczywiście tym i innym sposobom ewangelizowania powinna towarzyszyć gorąca modlitwa w intencji parafian, omadlanie ulic, ważnych budynków (szpitali, szkół, firm itp.).

Załączam wykaz parafii w Szczecinie, w których nie ma grup Odnowy w Duchu Świętym z prośbą abyście rozeznali, czy "sąsiedzkie" (lecz nie tylko) parafie zdołacie objąć służbą ewangelizacyjną. Zachęcam do tego gorąco!

Proszę też aby o wszelkich inicjatywach informować mnie na bieżąco – aby i inni mogli skorzystać z Waszych propozycji.

Z form ogólnodiecezjalnych rozeznaliśmy na razie potrzebę mocnego włączenia się w akcję przeciw wszelkim formom bałwochwalstwa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "Targów Sydonii", które odbywają się w Szczecinie (zazwyczaj wiosną). Teraz już proszę wszystkich o gorącą modlitwę w tej sprawie, a liderów o rozeznanie – czy na terenie Waszej parafii – lub w pobliżu znajdują się np. gabinety wróżek, uzdrowicieli, sklepy z "podejrzanymi" szatańskimi akcesoriami (też tzw. sex shopy, czy "nocne kluby"), apteki sprzedające leki homeopatyczne itp. Te miejsca i ludzi tam działających i korzystających z różnych "usług" trzeba otoczyć szczególną modlitwą.

Proszę o informacje na ten temat (co, gdzie się znajduje itp.) – do 25 listopada.

Zamierzamy też stale uaktywniać i doskonalić naszą stronę internetową, "odświeżyć" kontakt z mediami (lokalne TV, radio).

Dalej modlimy się i rozeznajemy – jaki obszar (parafie, dzielnice) Szczecina lub okolic wymaga naszej szczególnej "opieki ewangelizacyjnej".

Jesteśmy w Radzie otwarci na Wasze sugestie w tej sprawie.

A teraz w ramach przygotowań do tych wszystkich ewangelizacyjnych przedsięwzięć ogłaszamy otwarty konkurs na:
plakat lub ulotkę o tematyce ewangelizacyjnej,
piosenkę ewangelizacyjną.

Ktoś może powie, że przecież jest wiele plakatów i piosenek o treści religijnej. Tak, ale – chodzi tu o wyraźne podkreślenie wszystkich elementów kerygmy:
Miłość Boża,
Grzech,
Zbawienie pochodzące od Jezusa,
Wiara i nawrócenie,
Dar Ducha,
Wspólnota.

Jako pomoc polecam książkę: J. H. Prado Flores: Jak ewangelizować ochrzczonych. ?ódź, tel. 042-36-46-49.

W piosence można skorzystać ze znanej już melodii, a tylko dobrać właściwe słowa. Plakat (ulotka) może mieć różne rozmiary i technikę wykonania. Termin zakończenia prac – rekolekcje adwentowe tj. 10 grudzień 2008. Życzę Wszystkim wielu owocnych pomysłów w tej Bożej twórczości.

A ze spraw bieżących przypominam o kolejnej Szkole Animatora – 8 listopada 2008 oraz o Eucharystii i Spotkaniu modlitewnym w intencji Osób Zmarłych: 25 listopada 2008 (wtorek) o godz. 18ºº w Kościele p. w. Św. Józefa (Pomorzany).

Serdecznie Was Wszystkich pozdrawiam i zapewniam o pamięci w modlitwie.

Agnieszka