Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List luty 2008r.

Kochani!

I już za nami "Kolędowy Dzień Jedności", na którym obejrzeliśmy Jasełka w wykonaniu dzieci z parafii p. w. Świętej Rodziny, wysłuchaliśmy świadectwa i legendy oraz oczywiście śpiewaliśmy kolędy! A tu już dziś Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu.

Zapraszam Was Wszystkich na nasze Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ksiądz dr. Krzysztof ?uszczek - prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Temat rekolekcji: Sakramenty jako źródło życia i uzdrowienia w Kościele. Rekolekcje odbędą się w Kościele Garnizonowym p. w. Świętego Wojciecha w Szczecinie, przy placu Zwycięstwa w dniach 20, 21, 22 luty 2008r. (środa, czwartek, piątek) i będą rozpoczynały się mszą świętą o godzinie 1800.

Proszę o służbę liturgiczną w czasie mszy świętych - tj. czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienia po Komunii Świętej, zbiórka kolekty, służba ministrancka - grupy z parafii p. w.:
św. Józefa (Szczecin) - środa;
św. Kazimierza - czwartek;
Opatrzności Bożej - piątek.
Liderów tych grup proszę o telefoniczne potwierdzenie przyjęcia służby.

Natomiast na sobotę 23 lutego 2008 na godz. 1000 zapraszam liderów grup do Kościoła p. w. Św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego na mszę świętą i spotkanie, na którym min. odbędą się zapowiadane już wcześniej wybory uzupełniające do Rady Diecezjalnej. Proszę o modlitwę w tej intencji.

A teraz jeszcze trochę informacji bieżących:
Jak co roku przekazuję słowo z "modlitwy sylwestrowej" w intencji naszej Odnowy z prośbą o rozważenie tego Słowa na Spotkaniach w Grupach parafialnych i powracanie do Niego w ciągu 2008 roku: Kol. 1, 3-12. 4.02.2008 Rada Diecezjalna wraz z księdzem Henrykiem gościła u księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Złożyliśmy życzenia imieninowe, uczestniczyliśmy w Eucharystii w intencji Odnowy Diecezjalnej a potem rozmawialiśmy przy kolacji na temat naszych działań, problemów grup itp. Jak co roku złożyłam księdzu Biskupowi sprawozdanie z ubiegłego roku formacji i spotkań modlitewnych. Ksiądz Biskup przekazuje Wam Wszystkim swoje błogosławieństwo;
Podjęliśmy pewne kroki w związku z ewangelizacją młodzieży, do której bardzo zachęcał ksiądz dr W. Nowacki w czasie adwentowego pobytu w Szczecinie. Na naszej stronie internetowej będzie specjalny temat dla młodzieży. Proszę Was pilnie o podanie adresu strony www - jeżeli któraś z grup parafialnych taką posiada. Zachęcam do ich tworzenia lub "podpięcia się" do strony parafii. Chcemy też przekazać informacje o Odnowie oraz świadectwa w czasie Wielkopostnych Rekolekcji Akademickich w kilku parafiach w Szczecinie. Proszę o modlitwę w tej sprawie;
W styczniu wysłałam do Ojców Werbistów 156 par okularów, które zebraliśmy od Was. Załączam list z podziękowaniem i propozycją abyśmy w grupach modlili się za te osoby, które otrzymują "nasze" okulary oraz za Ojców Misjonarzy, wspierając ich w trudnej pracy. Do tej akcji będziemy jeszcze w miarę potrzeb powracać;
Na prośbę Krajowego Zespołu Koordynatorów przygotowywałam zestawienia dotyczące grup z naszej diecezji - na podstawie ankiet grup, które mi przekazaliście - najczęściej po wyborach nowego lidera. Niestety część danych było już nieaktualnych - bardzo proszę o zgłoszanie mi "na bieżąco" wszelkich zmian np. informacji o aktualnym kapłanie - opiekunie. Poza tym, części potrzebnych mi ankiet i danych wcale nie było - puste były rubryki np. z adresem parafii, kodem pocztowym, godziną rozpoczęcia spotkania itp. Musiałam "łapać" liderów, dopytywać i tak nasunęła mi się myśl: "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny..." (?k. 16,10);
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi organizuje Wielkie Międzynarodowe Spotkanie z okazji 5 rocznicy śmierci o. Józefa Kozłowskiego SJ, pod hasłem: "Duchu Święty przyjdź – na nowo rozpal nas". Gościem specjalnym będzie o. Tom Forrest – amerykański charyzmatyk.
Spotkanie odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2008r.

Zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie: www.odnowa.jezuici.pl/ojciec oraz pod telefonem: 0-42 288-11-53, 288-11-54 lub 636-46-49;

Zapraszam na Spotkanie w kolejnej "Szkole Animatora" – 1 marca 2008 – jak zwykle o godzinie 900 - "na Wieniawskiego";
Ks. Wojciech Nowacki prosi o rozesłanie poniższej informacji do wszystkich liderów waszych wspólnot.
Za pośrednictwem Darka Jeziornego otrzymaliśmy informację iż Oreste Pesare prosi o znalezienie kogoś do pracy na warunkach wolontariusza w Biurze ICCRS w Rzymie. Wymagania są nie małe: chodzi o umiejętność prowadzenia rachunków przede wszystkim (księgowość), a także nie byłyby źle widziane umiejętności w grafice komputerowej, bazach danych i prowadzeniu sekretariatu, a to wszystko przy znajomości przynajmniej języka angielskiego. Znalezienie takiej osoby wydaje się bardzo trudne, ale jest możliwe. Oreste prosi, aby się za tę sprawę modlić, ale też poszukać konkretnej osóbki, chcącej służyć Bogu w samym Rzymie, w światowym centrum Odnowy wraz z najważniejszymi personami. Gdyby ktoś się znalazł, to jest proszony o posiadanie listu rekomendującego od lidera swojej grupy modlitewnej + napisanego życiorysu w języku, którym się posługuje z wymienionymi umiejętnościami.

Pozdrawiam w Panu

Asia Ekstowicz
Sekretariat KZK

Proszę liderów o przygotowanie do 17 lutego 2008 listy chętnych osób, które włączyłyby się w organizację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chodzi o to aby po mszach świętych w drugą niedzielę marca zabrać głos i przekazać przygotowany komunikat, ewentualne własne świadectwo na ten temat oraz rozdać ulotki. Organizatorzy proszą aby lista zawierała następujące dane: imię i nazwisko, telefon, ewentualnie e-mail oraz która to parafia i na jakiej ulicy.

Bardzo serdecznie Wszystkich
pozdrawiam w Panu

Agnieszka.