Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2008r.

Kochani!

Trwa jeszcze Adwent, który przygotowuje nas na przyjście Zbawiciela. W tym roku w czasie naszych Rekolekcji pochylaliśmy się wraz z prowadzącymi Siostrami – Klarą i Emanuelą nad tematem: Maryja – Mistrzynią życia duchowego. Poniżej przedstawiam główne wątki katechez rekolekcyjnych, zwłaszcza dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli w nich uczestniczyć.

Zostaliśmy zaproszeni aby pobożność Maryjną realizować w dwóch wymiarach: rozumu i serca. Maryja pomaga nam przeżywać Adwent – jest Ona „podwójnie adwentowa” czeka na wypełnienie Słowa, czyli na narodzenie Jezusa i czeka w Wieczerniku na Ducha Świętego.

Scena Zwiastowania zachęca nas do radości, do słuchania Słowa Bożego i pozbycia się lęków – bo Bóg chce cię „okryć cieniem” i w tobie też dokonać wielkich rzeczy – przemieniać cię przez Ducha Świętego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego! To co się zrodzi w sercu ze słuchania, daje owoc na zewnątrz – Maryja poczęła w sercu i w ciele. Nie została czysto biernie użyta przez Boga ale wolną wolą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia.

Niemożliwe jest głębokie życie duchowe bez miłości do Maryi. Czcić Maryję to nie tylko zakładać drogocenne korony na Jej obrazy czy figury, ale to Jej naśladowanie, to ciągłe uczenie się wierzyć Jezusowi. Maryja była pierwszą uczennicą Jezusa i przekonała się, że ze słowa „miłość” nie można wykasować bólu, cierpienia czy też ofiarowania. Od Niej mamy się uczyć jak to należy robić – aby miłość przetrwała próby i ciemności. Niekoniecznie będzie nam dane zrozumienie tego – Józef i Maryja też pewnych spraw nie rozumieli. Bóg wie co jest dla nas dobre!

Czasem myślimy, czy zwiastowanie, narodzenie i zbawienie – nie mogło się odbyć inaczej? – bez lęku, niepewności, bólu, braku bezpieczeństwa...? Bóg Maryję miłował – ale nie oszczędzał. Nas też Bóg wybiera, kocha – ale nie omija tajemnic bolesnych, doświadczeń w naszym życiu. Maryja to wie – i gdy nam ciężko, źle – wtedy trzyma nas za rękę żebyśmy od Boga nie odeszli. Uczy jak przechodzić przez próby.

Mów AMEN – tak jak Maryja. AMEN to ulubione słowo Boga. Proś Ducha Świętego aby pomógł ci mówić AMEN w cierpieniu i niepowodzeniach – w twoich tajemnicach bolesnych.

Maryja prowadzi cię do Jezusa. Jej oczy i układ rąk na wielu obrazach mówi: „nie patrz na mnie, patrz na Jezusa – On tu jest najważniejszy”. Ona nie chce Go zasłaniać. Pobożność Maryjna powinna prowadzić do Jezusa! Powinno mieć to wyraz np. w doborze pieśni w czasie mszy świętej a także w interpretacji modlitwy różańcowej, która jest przecież chrystocentryczna – jest „streszczeniem” Ewangelii.

Warto też zastanowić się nad końcowym fragmentem modlitwy „Zdrowaś Maryjo”: „módl się za nami grzesznymi TERAZ I W GODZINE ŚMIERCI NASZEJ”. Nie mogę wpłynąć na to co było, nie wiem co będzie w przyszłości – ale ważne jest moje TERAZ – i dlatego tak potrzebuję pomocy Maryi. Podobnie jak i w godzinie mojej ŚMIERCI – do której przygotowuję się przez całe życie – aby zobaczyć wtedy Boga..

Papież Benedykt XVI, zwracając się do Ruchów i Wspólnot powiedział: „Sprawdzianem wiary i naszej misji jest porównanie z wiarą Maryi. Bądźcie Jej uczniami, trwajcie w szkole Maryi, przeglądajcie się w Jej sercu”.

Spotkania Rekolekcyjne zakończyły się modlitewnym zaproszeniem Maryi do swojego życia – przy blasku świec – przed Jej przepiękną ikoną.

Maryjo - bądź Królową naszego życia!

Za parę dni – Uroczystość Narodzenia Pańskiego! Przeżyjmy ten czas w pokoju serca, pełni miłości do Boga i ludzi, dzielmy się radością i wszelkim dobrem z innymi – bo „Bóg się rodzi, moc truchleje Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje ma granice Nieskończony”

Z serdecznymi życzeniami i modlitwą – Agnieszka.

Z częścią liderów połamałam się Opłatkiem. Nieobecnym na spotkaniu 13 grudnia 2008 – przesyłam Opłatek w tym liście. Gorąco dziękuję grupie z Parafii p.w. Świętego Krzyża za przygotowanie stołu wigilijnego w Klubie.

A teraz kilka informacji: Zebraliśmy bardzo dużą porcję okularów dla Księży Werbistów – trzeba je będzie wysłać w kilku „turach”. Proszę też o modlitwę, aby zniknęły trudności celne itp. na granicach – i żeby paczki szczęśliwie dotarły do celu. Dziękuję Wszystkim za odpowiedź na apel Misjonarzy!
Dziękuję serdecznie za „materiały konkursowe” związane z ewangelizacją; które złożyło kilka grup. Przejrzenie prac i wyłonienie laureatów planujemy na kolejnym Spotkaniu Rady Liderów. Oczywiście poinformujemy Was wszystkich o wynikach!
Przesyłam ulotki ewangelizacyjne,(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) które opracowała Ela Mackiewicz z Rady w konsultacji ze mną; zatwierdził je też ksiądz Henryk Marczak. Proszę liderów o ich powielenie i rozpowszechnienie w takiej ilości, aby były „pod ręką” w każdej chwili i sytuacji – aby ustrzegły wiele osób od grzechów – zwłaszcza przeciw pierwszemu przykazaniu. Kto chciałby otrzymać ulotki w wersji elektronicznej niech napisze e-maila do Eli na adres: ela22macki@wp.pl.
Ulotki te otrzyma też Kuria i będzie zachęcać Kapłanów do podejmowania tej tematyki np. w czasie katechez w szkole czy też podczas „Wizyty kolędowej”. ?yczę Wam dużo odwagi i entuzjazmu na tym polu walki ze złem. Mam nadzieję, że po „analizie terenu”, którą jednak zrobicie, (bo dotychczas otrzymałam stosowne sprawozdanie tylko od jednej grupy) co prawda z poślizgiem). Ulotki trafią do aptek, „gabinetów” wróżek, jasnowidzów, bioterapeutów, radiestetów i w tym podobne miejsca. Na zaległe informacje na ten temat czekam jeszcze do 24 grudnia 2008.

Istnieje możliwość przeprowadzenia Kursu Alfa wśród osób z Waszych parafii. Jest to kurs ewangelizacyjny, zwłaszcza dla tych, którzy szukają Boga lub nazywają siebie niewierzącymi, a także dla „letnich” w wierze, znudzonych itp. Informacje - u Eli Mackiewicz – tel. 507-588-446 lub 091-486-15-04 . Kolejne spotkania w Szkole Animatora: w soboty: 3 stycznia 2009 i 7 lutego 2009.

W poniedziałek 26 stycznia 2009 zapraszam na godz. 18 oo na Eucharystię i Wieczór Kolędowy do Kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Słowackiego – „Pójdźmy wszyscy do stajenki!”
We środę 11 lutego 2009 przypada Światowy Dzień Chorego. Zapraszam Was Wszystkich w tym dniu na godz. 18 oo do Kościoła p.w. Świętego Kazimierza przy ul. Broniewskiego – na Eucharystię i modlitwę w intencji osób chorych. Będzie możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych. Drodzy liderzy i animatorzy zatroszczcie się o to, jak Wasi Bracia i Siostry przeżyją święta i zimę – kto jest samotny i w potrzebie? To bardzo ważne – i świadczy o istocie Wspólnoty!

Z modlitwą i serdecznymi pozdrowieniami w Panu –

Agnieszka