Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List wrzesień 2008r.

Kochani!

Mija drugi rok mojego liderowania w tej kadencji ? i jak to czyniłam poprzednio ? przekazuję Wam sprawozdanie zawierające najważniejsze wydarzenia w Odnowie w Duchu Świętym w naszej Diecezji. Były to:

Rekolekcje Adwentowe nt. ?Radykalizm Ewangelii? ? prowadził ksiądz dr Wojciech Nowacki ? Redaktor Wyższego Seminarium Duchownego w ?omży i jednocześnie Moderator Krajowy Odnowy w Duchu Świętym;
Rekolekcje Wielkopostne nt. ?Sakramenty jako źródło życia i uzdrowienia w Kościele? - prowadził ksiądz dr Krzysztof ?uszczek ? Prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie;
Rekolekcje Wakacyjne w Dobrej nt. ?W szkole Jezusa Chrystusa? ? prowadził ojciec Tomasz Witosławski ? Franciszkanin, ksiądz Henryk Marczak ? Moderator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym oraz członkowie Diecezjalnej Rady Liderów;
Nocne czuwanie w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, aby ?prosić Pana o odnowienie serc i nowe napełnienie Duchem Świętym? ? pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, a także niedzielne Spotkania Modlitewne w różnych częściach Szczecina i Diecezji.
Dzień Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym w naszej Diecezji:

 • we wrześniu 2007r, na którym świętowaliśmy jubileusz 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim i dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Odnowy,
 • w kwietniu 2008, poświęconym refleksji na temat przyszłości Odnowy,
 • we wrześniu 2008, którego głównym tematem była ewangelizacja;
Wieczory skupienia dla liderów w klasztorze o. o. Franciszkanów w Dobrej;
Spotkania w ?Szkole Animatora na Wieniawskiego?, w których uczestniczyło aktywnie (na I i II stopniu formacji) ponad 60 osób;
Wspólnotowe wieczorne spotkania modlitewne tzw. Poniedziałki Jedności w kościele p. w. Świętej Rodziny:
Modlitwa różańcowa charyzmatyka
Wierzę w Świętych obcowanie
Kolędujemy Jezusowi
Uwielbiajmy Boże Miłosierdzie
Spotkania Rady Diecezjalnej (10 spotkań) w tym jedno u księdza biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza;
Spotkanie liderów z księdzem dr Andrzejem Trojanowskim ? egzorcystą;
Spotkania młodych członków Odnowy w Duchu Świętym;
Uczestnictwo w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
Zbiórka okularów na potrzeby misyjne ? na prośbę księży Werbistów;
Wyjazdy na spotkania ogólnokrajowe Odnowy w Duchu Świętym: w Magdalence -zjazdy koordynatorów, w Częstochowie na czuwanie, do ?odzi na sesję ?Posługa uzdrowienia? oraz na spotkanie z okazji 5 rocznicy śmierci o. Józefa Kozłowskiego, do Magdalenki na rekolekcje dla liderów i inne;
Wybory uzupełniające do Rady Diecezjalnej. Członkami Rady zostali: Elżbieta Mackiewicz, Aleksandra Woźnicka i Paweł Ziętek.
W grupach parafialnych trwała modlitwa na cotygodniowych spotkaniach i w grupach domowych. Odbywały się seminaria Odnowy w Duchu Świętym, modlitwy wstawiennicze, niedziele ewangelizacyjne, adoracje Najświętszego Sakramentu, prowadzone przez członków Odnowy w Duchu Świętym.

Grupy służyły chorym, biednym i samotnym ? w szpitalach, więzieniach i domach opieki, hospicjach, pomagały w różny sposób w parafiach np. przygotowując młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Obecnie grupy parafialne modlą się w 22 parafiach naszej Diecezji. Nowa grupa powstaje przy kaplicy garnizonowej w Szczecinie ? Podjuchach, a grupa z Myśliborza ponownie nawiązała z nami kontakt i pragnie trwać z nami w jedności. Natomiast bardzo nieliczna już grupa z Polic przestała się spotykać z powodu chorób i wyjazdu części osób poza Polskę. Według informacji, które od Was otrzymałam ? w naszej Diecezji jest około 550 osób ? członków Odnowy, tj. takich, którzy uczestniczą w spotkaniach modlitewnych i trwają w grupach domowych. Bóg Wam zapłać za wytrwałość, za wszelkie inicjatywy i modlitwę, a także za ofiarność i fundusze przekazywane z grup. Mamy obecnie ?na stanie? ok. 800 zł. Środki finansowe zbierane podczas dni jedności, rekolekcji, czuwań itp. oraz otrzymywane z grup parafialnych przeznaczone były na: ofiarę na rzecz goszczącego nas Kościoła i dla księży Rekolekcjonistów, składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów, finansowanie podróży i pobytu delegatów na spotkaniach Krajowego Zespołu Koordynatorów, finansowanie działalności bieżącej np. listy, ksera, materiały formacyjne itp., organizowanie spotkań formacyjnych, czuwań, dni jedności i rekolekcji.

Jeśli macie jakieś uwagi na temat pracy Rady Diecezjalnej ? co można ulepszyć, rozwijać itp., to proszę o ich bieżące przekazywanie do mnie.

Bardzo proszę o przedstawienie tego sprawozdania członkom Waszych grup parafialnych i jednocześnie przypominam swoją uprzednią prośbę o to, aby czytać na spotkaniach całe listy ode mnie a nie tylko przekazywać suche informacje o terminach i to ?w zawrotnym tempie?, w skutek czego część osób informacji nie usłyszy, nie zrozumie czy też ich nie zapamięta. Kochani liderzy, jesteście za to osobiście odpowiedzialni!

Informacja w naszym życiu (też religijnym) odgrywa coraz większą rolę. Pełno jej wszędzie w różnych formach i treściach; można się w tym pogubić, też moralnie. Poczytajcie o tym w mojej książce, którą liderzy otrzymali jako materiał formacyjny. Zresztą przecież Kościół Pierwotny w różnych regionach też otrzymywał informację w formie listów (np. list do Efezjan, Rzymian itp). Musimy z Nich brać przykład!

A teraz parę bieżących spraw:

Dziękuję serdecznie liderom za wszelkie propozycje dotyczące różnych form ewangelizacji, którymi dzieliliśmy się na wrześniowym spotkaniu w Dobrej. Wiele grup już je realizuje w swoich parafiach. Natomiast te propozycje, które wymagają ?połączenia sił? będą tematem rozeznawania na najbliższej Radzie Diecezjalnej Liderów ? i wtedy napiszę o nich, i poproszę konkretne grupy o włączenie się w uzgodnionym zakresie. Na razie proszę o gorącą modlitwę w tej intencji.
Przypominam, że 4 października 2008 (sobota) rozpoczną się spotkania w Szkole Animatora - godz. 9?? - ?Mały Kościół? przy ul. Wieniawskiego 4. Kolejna szkoła ? 8 listopada 2008.
11 października 2008 (sobota) o godz. 10?? w Kościele p. w. Św. Krzyża, przy ul. Wieniawskiego 4 przeżyjemy Wspólnotową Eucharystię i modlitwę o uwolnienie. Modlitwę tę poprowadzi ks. dr Andrzej Trojanowski ? Chrystusowiec. Jest on egzorcystą w naszej Diecezji, organizuje Ośrodek w Poczerninie dla osób potrzebujących takiej opieki duszpasterskiej. Liderzy mieli okazję wysłuchać wykładu ks. Andrzeja na poprzednim (wiosennym) Spotkaniu Liderów. Zapraszajcie na to spotkanie wszystkich tych (też spoza grup Odnowy), którzy:
 • są udręczeni duchowo poprzez:
 • ubóstwianie tego, co nie jest Bogiem,
 • chęci panowania nad przyszłością poprzez wróżbiarstwo, horoskopy, jasnowidztwo,
 • próby rozwiązywania problemów życiowych poprzez magię, spirytyzm, mediumizm,
 • zdobywanie tzw. nadzwyczajnych mocy i umiejętności poprzez kursy ezoteryczne,
 • korzystanie z medycyny okultystycznej i psychoterapii o podłożu spirytystycznym,
 • fałszywą mistykę, sekty,
 • głębokie zranienia, rozgoryczenia, brak przebaczenia.
 • szukają duchowego wsparcia w walce z mocami ciemności,
 • modlą się o nawrócenie dla osób zniewolonych,
 • potrzebują posługi uwolnienia i uzdrowienia.
Oczywiście wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby wspierać gorącą modlitwą posługę ks. Andrzeja.

O służbę podczas Eucharystii (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, uwielbienie po Komunii Świętej) proszę grupę ?gospodarzy? tj. z parafii p. w. Świętego Krzyża, oraz parafii p. w. Świętego Jana Bosko (ministranci, zbiórka kolekty).

Jednocześnie przypominam, że w mszy świętej wraz z modlitwą o uwolnienie można uczestniczyć w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 18?? w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie.

18 października 2008 (sobota) na godz. 10?? jesteśmy zaproszeni do Kaplicy p. w. Świętego Jana Bosko przy ul. Witkiewicza 64 aby wspólnie świętować 20 lecie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, przy tej parafii. Przypominam, że zbiórka okularów na cele misyjne trwa do końca listopada.

Bardzo serdecznie Was pozdrawiam

w Panu! Dobrze, że jesteście!

Agnieszka