Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List grudzień 2007r.

Kochani!

W tę Świętą Noc ? Boże Narodzenie ? niech do każdego z Was przyjdzie Chrystus. Niech swoją mocą wesprze Wasze wysiłki. Niech wniesie w Wasze życie miłość i radość. Niech da Wam światło, abyście szli właściwą drogą. Niech błogosławi Wam na nadchodzący rok!

Agnieszka.

Zakończyły się właśnie nasze Rekolekcje Adwentowe, na których

Ksiądz dr Wojciech Nowacki ? Moderator Krajowej Odnowy w Duchu Świętym prowadził nas w rozważaniach na temat: ?Radykalizm Ewangelii?, biorąc za podstawę fragment z Ewangelii wg Św. ?ukasza 18 (18-23) ? ?Bogaty Młodzieniec?.

Tematem pierwszego dnia było PRAGNIENIE. Ewangeliczny Młodzieniec pragnął żyć pełnią życia. Idąc do Jezusa niósł w sobie niepokój ? przestrzegał przykazań a jednak czuł, że to czym żyje to jeszcze nie to.

Jesteśmy stworzeni do czegoś więcej. Nic z rzeczy tego świata nie jest w stanie wypełnić naszego serca. To święte pragnienie jest w nas oddźwiękiem samego Boga ? byśmy w Nim mogli odnaleźć samego siebie. Oby takie pragnienie nigdy się w nas nie wypaliło!

Nasze cząstkowe pragnienia ? szczęścia, spokoju, zrealizowania planów, poznawania świata itp... Bóg weryfikuje!

Niektóre pragnienia prowadzą na manowce, człowiek bardziej miłuje ten świat, zdradza zasady, którymi się dotąd kierował, np. dziewczyna, która była dotychczas zaangażowana w Odnowie łączy się z rozwodnikiem, przedsiębiorca oszukuje w interesach, bo na pierwszy plan wychodzi zysk...

Warto pielęgnować szlachetne pragnienia ? czyste pragnienia wypełnienia woli Bożej ? i je realizować.

Pytaj stale: co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne? Odkryj Boga, który tęskni za tobą, bo chce Cię mieć blisko, chce Cię pociągnąć do siebie.

Abym tęsknił za Tobą Boże!

Drugiego dnia rozważaliśmy problem BOGACTWA, rozpoczynając od uwiadomienia sobie ?bogactwa życia ? bogactwa człowieczeństwa?: żyję, myślę, czuję, ruszam się, poznaję, jestem wolny, wybieram, jestem kreatywny, mogę tworzyć... jestem tak cudownie skonstruowany ? czuję się nieograniczony.

Każdy człowiek jest skarbem i ?trzeba go mierzyć tylko miarą serca? (Jan Paweł II). Bo ludzkie serce może wypełnić tylko Duch Święty.

Natomiast największym skarbem człowieka jest prawe sumienie (?przestrzegałem przykazań?).

Skarbem ludzkości jest człowiek prawego sumienia.

W języku semickim ?bogaty? to ten, który pokłada nadzieję w bogactwie materialnym, a Bóg to tylko ?pobożny dodatek?. Ewangeliczny Młodzieniec był bardzo przywiązany do tego co posiadał.

Bogactwo może prowadzić do Boga lub być balastem. Ocena naszego bogactwa należy do Chrystusa ? On powie co się liczy, co jest największym skarbem.

W Odnowie w Duchu Świętym zwracamy uwagę na bogactwo darów duchowych ? charyzmatów. Są to dary dla innych, często wymagające, trudne. Czy możesz powiedzieć: ?znalazłem skarb ? miłość Ducha Świętego jest w moim sercu! Chcę oby cały świat był przemieniony! Jezus żyje!?

Czy Odnowa to dla mnie skarb? Czy dzieląc się nim pomnażam go? Boży skarb nie może być zamknięty w szkatułce! Nie mów, że jesteś już za stary ? a święta Elżbieta?, a Abraham?

Bóg chciał oczyścić wiarę Abrahama ? wystawiając go na próbę i żądając ofiarowania syna Izaaka. Syn był jego bogactwem (bożyszczem), spełnił jego pragnienie ojcostwa ? Bóg nie był mu już potrzebny...

Boimy się często stracić to co dla nas cenne, ale Bóg nie zabierze nic co człowieka czyni szczęśliwym!

Kto oddaje się Jezusowi otrzymuje stokroć więcej ? życie wieczne i Jego samego. Jezus chce byśmy byli bogaci bogactwem Jego miłości!

Trzeciego dnia pochyliliśmy się nad DECYZJ?. Na słowa Jezusa: ?idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim? ? Bogaty Młodzieniec odszedł zasmucony. Nie podjął tej radykalnej decyzji, pomimo tego, że Jezus patrzył na niego z miłością.

Wciąż jesteśmy stawiani przed koniecznością podejmowania różnych decyzji w życiu osobistym, zawodowym, wspólnotowym... ? zmiana zawodu, zmiana zakresu obowiązków, konieczność podporządkowania się czyimś poleceniom, zaangażowania się w jakieś dzieło...

Nie rób nic po swojemu. ?Sprzedaj? to czego nie chcesz oddać Bogu ? bo jeśli tego nie zrobisz, będziesz niewolnikiem. Bądź radykalny w swoich decyzjach!

Idź i sprzedaj twój święty spokój, twoją małą stabilizację, zbędne, niepotrzebne troski ? bo inaczej nie będziesz mógł przyjść i należeć do Jezusa. Ptaka można uwiązać na jedwabnej niewidocznej nitce ? i wyżej niż jej długość ? nie poleci...

Jan Paweł II mówił, że w Europie umiera nadzieja, bo panuje lęk przed radykalnym zaangażowaniem się w cokolwiek.

Jeżeli przeżyłeś wylanie Ducha Świętego, jeżeli jesteś w grupie Odnowy ? to nie praktykuj ?wolności misia?: ? mi się chce to dobrze, a jak mi się nie chce to też dobrze?. Jest to fałszywa wolność i spontaniczność! Ponieważ Jezus jest twoim Panem!

Jedyna twoja troska ? to aby ci, z którymi żyjesz mogli bardziej poznać Chrystusa, żyć Nim z większym zaangażowaniem, z większą wiarą. Chrystus ma przez nas docierać wszędzie ? bez ograniczeń. Bóg nie ma planu awaryjnego - to nas powołał, przygotował nam charyzmaty, jeżeli za Nim nie pójdziesz, nie odpowiesz na Jego wołanie ? to będzie Ciebie brakowało, bo będzie ?dziura? na twoim miejscu.

Dar Odnowy to nie skansen ani rezerwat z wymierającymi grupkami. Ruchy mają Kościół ożywiać i odnawiać! Jesteś odpowiedzialny za swoją grupę modlitewną. Twoja nieobecność okrada wspólnotę z tego bogactwa, którym miałeś ubogacić innych!

Jesteśmy chciani i wezwani po imieniu ? do wielkich rzeczy. Z Bożym wezwaniem łączy się łaska do wypełnienia zadania, mimo, że często będą trudności, bo łaska to nie gwarancja, że wszystko będzie łatwe i przyjemne...

Spotkania rekolekcyjne zakończyły się modlitwą wstawienniczą nad liderami grup, Ksiądz Wojciech otworzył Słowo z Pisma Świętego: 2Kor. 5, 14-15.

Bogu niech będą dzięki za te dni!

W piątek Ksiądz Wojciech spotkał się z Księdzem Henrykiem, Radą liderów, natomiast w sobotę ? z liderami grup parafialnych. Po Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu omówiliśmy bieżące problemy grup. Ksiądz Wojciech dzielił się swoimi spostrzeżeniami i odpowiadał na pytania.

Poniżej przedstawiam główne wypowiedzi Księdza Wojciecha z tych spotkań:

Struktura hierarchiczna Odnowy w Polsce (tj. Krajowa Rada Koordynatorów, Rady Diecezjalne Liderów oraz Grupy Parafialne) jest niezbędna dla Kościelnego ?osadzenia? Odnowy. Na terenie diecezji niezbędny jest kontakt z Kapłanem ? Moderatorem diecezjalnym powołanym na Księdza Biskupa oraz z diecezjalnym liderem świeckim, wybranym przez liderów grup i zatwierdzonym przez Biskupa;

Wykluczone jest organizowanie spotkań grupy parafialnej w terminach, w których zaplanowane były spotkania o charakterze ogólno diecezjalnym czy też ogólnopolskim. Ksiądz Wojciech nazwał to ?sabotażem? i wyraził wątpliwość czy takie grupy rzeczywiście należą do Odnowy w Duchu Świętym. Nie można ?robić swojego, ciągnąć kołderki w swoją stronę i kisić się we własnym sosie? ? powiedział;

Prowadzenie modlitwy na spotkaniu modlitewnym może być inspirowane przez Ducha Bożego, ludzkiego lub ducha nieczystego. Trzeba to stale rozeznawać. Osoba przy mikrofonie nie może zdominować modlitwy, ani też modlić się tak jakby modliła się indywidualnie, ale ma umożliwić włączanie się wszystkim uczestnikom spotkania. Nie może to być monolog ? ?słowotok?, ale ma zapalić innych, zachęcać do modlitwy równoczesnej. Nie może zamykać oczu (dosłownie!) ale czuwać i rozeznawać jak (i czy w ogóle) modlą się inni, czy tylko podziwiają modlitwę prowadzącej osoby. Osoba ta modli się do Boga ale nie zapomina o braciach i siostrach. Musi być dla nich widoczna, stać przodem do zgromadzonych, słyszalna (uczyć się mówić do mikrofonu) i ?całym sobą? modlić się (uwaga na ręce, uśmiech) ? być wzorem i przewodnikiem na modlitwie. Spotkanie powinna charakteryzować ?uporządkowana spontaniczność? (1Kor. 14, 1-40). Duch Święty wyprowadza wtedy ?z chaosu piękno ładu?.

Jeżeli jest to modlitwa w czasie Eucharystii, np. uwielbienie po Komunii Świętej to trzeba uszanować wolę Celebransa, który zawsze ma ?pierwsze miejsce? ? może nawet zrezygnować z takiej modlitwy i kontynuować Eucharystię.

Bardzo dobre owoce w innych diecezjach przynoszą regularne spotkania kapłanów ? opiekunów grup z Księdzem Moderatorem diecezjalnym. Warto wprowadzić taką formę także u nas, pomimo wielu problemów natury głównie organizacyjnej;

Bardzo ważna jest formacja w grupach parafialnych. Lider i grupa pastoralna powinni rozeznać jaka formacja (forma, tematyka) jest w danym czasie potrzebna grupie;

Grupy powinny prowadzić Seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Jest to warunek ich wzrostu i rozwoju. Trzeba modlić się w tej sprawie i nie szczędzić wysiłków aby nie zaniedbywać tej służby;

Istnieje wyraźna potrzeba formacji młodzieży np. przez pomoc przy przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, poprzez Kursy ewangelizacyjne, np. Kurs Filipa, szkolne rekolekcje. Trzeba nieustannie ?szukać dojścia do młodych?;

Jeżeli jedno z małżonków pełni funkcję lidera grupy czy też jest np. członkiem grupy pastoralnej, to ?automatycznie? nie przechodzi ta służba na drugą osobę.

Dziękuję Księdzu Wojciechowi za te cenne praktyczne rady i przypomnienie niektórych kwestii, mam jednocześnie nadzieję, że posłużą one dobru naszej szczecińsko ? kamieńskiej Odnowy!

A teraz parę bieżących informacji:

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w ?odzi zaprasza na sesję ?Posługa uzdrawiania?. Konferencje i warsztaty prowadzą goście z Francji ze wspólnoty ?Dom ?azarza? w Paryżu ? od 25 lat zaangażowani w posługę modlitwy o uzdrowienie. Rozpoczęcie sesji w sobotę 19 I 2008 o godz. 9??, zakończenie ? 20 I 2008 Eucharystią o 1515. Nocleg w szkole (ogrzewanie, wc, prysznice) z własnym śpiworem i karimatą. Koszt: 40zł - uczestnictwo bez posiłków i noclegu; 55zł ? uczestnictwo, 3 posiłki; 65zł ? uczestnictwo, 4 posiłki i nocleg. Zapisy: tel. 042 288 11 53 www.odnowa.jezuici.pl/szkola
Wybory uzupełniające do Rady liderów zostały przeniesione ze względów organizacyjnych na 23 lutego 2008;
Zapraszam na kolejną ?Szkołę Animatora? w sobotę 5 I 2008 jak zwykle na godz. 9?? ?na Wieniawskiego?. Proszę liderów o weryfikację list uczestników i przekazanie mi informacji kto decyduje się brać udział w tej formacji, gdyż wielu zgłoszonych uczestników nie było jeszcze ani razu na spotkaniu;
Kolejny: ?Poniedziałek Jedności? ? ?Kolędujmy Jezusowi? planujemy na ? 28 I 2008 o godz. 18?? w Kościele p. w. Świętej Rodziny (Eucharystia i spotkanie modlitewne przy żłóbku Nowonarodzonego Jezusa). Może znacie ciekawe historie lub legendy związane z Bożym Narodzeniem? Chętnie ich posłuchamy! A może ktoś z Was przeżył jakieś Boże Narodzenie w szczególny, niezapomniany sposób i chciałby się tym z nami podzielić?
Zobowiązuję wszystkich ?grających i śpiewających? z grup parafialnych do pilnego kontaktu z Moniką Sawicką (tel. 091 488 9026 lub 0691 629 908). Trzeba odbudować diakonię muzyczną, zgrać się ?na spokojnie? a nie na zasadzie ?łapanki? przed rekolekcjami czy ?Zesłaniem?. Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy ? mam nadzieję, że rozważania z Rekolekcji Adwentowych uda się wprowadzić w praktykę i wszelkie ?dziury? z powodu nieobecności zostaną załatane!
Załączam oświadczenie Komisji Teologicznej dotyczące książki s. Mary Usha: Droga do uzdrowienia. Królowa Pokoju, Kraków 2006.
Przyłączam się do apelu Księdza Wojciecha i zachęcam do prenumeraty (indywidualnie i grupowo) Zeszytów Odnowy. Ich wydawanie zależy od nas, od naszego zainteresowania i finansowania;
Ponawiam prośbę zwłaszcza do liderów i animatorów o zainteresowanie się warunkami życia, problemami (też materialnymi) braci i sióstr w grupach, i pomaganie sobie wzajemnie całym sercem. Bądźmy też otwarci na biedę i potrzeby ludzi wokół nas!
W stajence Betlejemskiej było wiele zwierząt, które też oddały chwałę Jezusowi ? pomóżmy przeżyć trudny czas zimowy ptakom, bezdomnym kotom i pieskom. To jest oznaką miłości do Bożych stworzeń;
Serdecznie dziękuję za zbiórkę okularów (bardzo obfitą!). W najbliższym czasie wyślę je do Księży Werbistów ? aby służyły ich podopiecznym.
Na zakończenie sobotniego spotkania liderów podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.

Serdecznie Was pozdrawiam i zapewniam o pamięci w modlitwie.

Agnieszka