Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List sierpień 2008r.

Kochani!

Kolejny już raz przeżywaliśmy swoje rekolekcje wakacyjne ? w tym roku od 21 do 26 lipca w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Wszechświata ? w Dobrej.

Ojcowe Franciszkanie z radością i życzliwością przyjęli 90 uczestników rekolekcji. Część osób nocowała w klasztorze, ale większość dojeżdżała codziennie ze Szczecina. Temat rekolekcji brzmiał: W szkole Jezusa Chrystusa.

Katechezy dotyczące formacji uczniów Jezusa głosił Ojciec Tomasz Witosławski, a ksiądz Henryk Marczak Moderator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym przybliżył problemy ruchów gromadzących osoby świeckie ? w świetle dokumentów Kościoła i przytoczył wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI na ten temat, podkreślając, że ruchy są niezmiernie ważne i potrzebne.

W czasie dni rekolekcyjnych był poza tym czas na: adorację Najświętszego Sakramentu, medytację na temat Słowa z Pisma Świętego, modlitwę spontaniczną i wstawienniczą, dzielenie się refleksjami z katechez, świadectwa, śpiew, wspólne posiłki i odpoczynek oraz tzw. warsztaty, w ramach których odbywały się ? jak to w szkole bywa ? ?lekcje? ? z prawdziwą tablicą, kredą i dzwonkiem.

Te ? trochę już ?historyczne? dla większości uczestników rekolekcji ? akcesoria szkolne miały na celu przypomnienie czasów szkolnych ? uzdrowienie złych wspomnień z tego okresu, modlitwę w intencji nauczycieli i dawnych kolegów, a także pomoc w uczestnictwie w konkretnych lekcjach w Szkole Jezusa Chrystusa. Były to:

 • lekcja śpiewu na chwałę Bożą,
 • lekcja języka polskiego, na której pisano wypracowania w formie listów do Pana Boga,
 • lekcja matematyki, która obejmowała? liczenie do 12 ?od tyłu? począwszy od 12 apostołów, a na Jedynym Bogu kończąc,
 • lekcja Wychowania Fizycznego ? zgodnie z regułą: ?w zdrowym ciele zdrowy duch?, lekcja biologii i rysunku, na której uwielbienie Boga ? Stwórcy świata i przyrody przelane zostało na papier w formie rysunku.

Były też zabawy ? bo przecież szkoła to nie tyko nauka, była ?wycieczka? ewangelizacyjna do filii parafii z Dobrej ? do Rzędzin, gdzie przy ognisku razem z mieszkańcami szybko minął czas na wspólnym śpiewie, konkursach i modlitwie.

W szkole Jezusa Chrystusa były też zadania domowe ? tak jak w prawdziwej szkole. Nie było jednak ocen: jedynek, dwój ani szóstek ? bo to życie ma zweryfikować zdobytą wiedzę ? a stopnie ? będzie wystawiał Bóg?

W ostatnim dniu rekolekcji uczestników odwiedził ksiądz biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, który odprawił Mszę Świętą i wygłosił homilię, nawiązując do czytań z dnia Świętych Joachima i Anny ? Rodziców Najświętszej Maryi Panny.

Spotkanie kończące rekolekcje było bardzo radosne ? z zainteresowaniem wszyscy obejrzeli scenki, przygotowane przez poszczególne grupy uczestników rekolekcji a obrazujące ?liczby?, o których była mowa na lekcji matematyki: np. 5 przykazań kościelnych, 6 stongwi kamiennych z wesela w Kanie Galilejskiej, 8 błogosławieństw, 10 przykazań Bożych, 4 Ewangelistów i 3 Królów, którzy pokłonili się Dzieciątku w Betlejem.

W szkole Jezusa Chrystusa panowała miłość i wybaczenie (szkoła miała numer 77!), radość, pokój i cierpliwość. Oby takich szkół było jak najwięcej!

?Naszą misją jest obfite owocowanie ? po owocach ich poznacie. Niektórzy zaś zadowalają się kwitnieniem ? żeby było pięknie?? (z katechezy rekolekcyjnej Ojca Tomasza)

Przed nami kolejny już rok modlitwy i formacji. Przygotujmy się i przeżyjmy go pamiętając o tym, że: ?Świat może być lepszy. Pomoc Boża jest przygotowana. Wszystko zależy od naszej gorliwości, odwagi i jedności z Bogiem? (z modlitwy kolekty z dn. 8.08.2008).

W związku z tym zapraszam Wszystkich na Dzień Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym, który odbędzie się 20 września 2008r o godz. 10?? w Kościele p.w. Świętego Krzyża przy ul. Wieniawskiego 4 w Szczecinie.

Na Eucharystii proszę o służbę następujące grupy z parafii p.w.:

 • Świętej Rodziny ? czytanie;
 • Świętego Krzyża ? psalm;
 • Świętego Ottona ? modlitwa wiernych (max. 7 wezwań + zachęta do modlitwy równoczesnej);
 • Świętego Kazimierza ? procesja z darami;
 • Świętego Piotra i Pawła (Międzyzdroje) i bł. Michała Kozala (Świnoujście) - modlitwa uwielbienia po Komunii Świętej;
 • Niepokalanego Serca NMP (Słoneczne) i Świętego Jana (Stargard) ? ministranci i zbiórka kolekty.

Proszę o kontakt telefoniczny potwierdzający przyjęcie służby na Eucharystii i ewentualne uzgodnienie szczegółów.

Przypominam, że przeżywamy obecnie Rok Świętego Pawła ? Apostoła Narodów ? wspaniałego ewangelizatora, z którego doświadczeń powinniśmy korzystać również w naszych czasach. Słowo wymodlone na spotkaniu Rady Diecezjalnej to: 1Kor. 9,1-23 ? ?Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii (?)? Tematyka Dnia Jedności będzie nawiązywać do tych problemów ? będziemy prosić Pana o Jego pomoc w dziele ewangelizacji, które wciąż na nowo podejmujemy z mocą i wiarą, a przede wszystkim będziemy Go uwielbiać! I do prowadzenia tej modlitwy uwielbienia zapraszam wszystkich liderów wraz z 1- 2 osobami z grupy. Niech będzie to modlitwa płynąca z naszych serc ? radosna, gorąca i spontaniczna.

Dzień Jedności poprzedzony będzie spotkaniem liderów ? w piątek

19 września 2008r od 17?? w klasztorze o. o. Franciszkanów w Dobrej. Rada Diecezjalna spotka się o 16??. W czasie spotkania przewidziana jest Eucharystia, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się problemami i planami w grupach parafialnych oraz wspólna kolacja. Proszę o przygotowanie (omodlonych!) propozycji różnych form i sposobów ewangelizacji, które możecie podjąć w swoich parafiach ? i nie tylko. Pewną wskazówką, radą czy też wzorem może tu być Imię Waszej grupy lub Imię Waszej parafii np. Święty Patron ? Jego ?sposoby? prowadzenia innych do Boga itp. Warto uświadomić sobie, że Imię to nie jest przypadkowe, jak również to, że trwamy właśnie w tej a nie innej wspólnocie parafialnej. Fundamentalne znaczenie ma tu też charyzmat danej grupy ? zachęcam do ciągłego rozeznawania tego charyzmatu i otwieranie się na Boże prowadzenie.

Zakończenie piątkowego spotkania około 22??. W nocy istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy klasztornej. W sobotę rano ? modlitwa poranna, śniadanie ? i wyjazd na Dzień Jedności. Koszt posiłków i noclegu to 30 zł/ od osoby. Proszę liderów o niezawodną obecność w Dobrej, a Was wszystkich ? Kochani ? na spotkaniu w sobotę!

Podaję informacje dotyczące spotkań w ?Szkole Animatora?. Podobnie jak w ubiegłym roku planujemy tzw. I i II klasę. Do klasy II zapraszam osoby, które uczestniczyły już w klasie I oraz tych animatorów i liderów, którzy jeszcze nie byli w klasie II; natomiast do klasy I zapraszam osoby, którym lider planuje powierzenie służby animatorskiej oraz te, które już są animatorami, ale nie uczestniczyły do tej pory w takiej formacji. Proszę liderów o przekazanie mi list osób do klasy I i II ? najpóźniej do 19.09.2008r.

Spotkania ?Szkoły Animatora? rozpoczynają się w soboty udziałem we mszy św. o godz. 9?? w małym Kościele p.w. Św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego 4 w Szczecinie, a następnie odbywa się katecheza i dzielenie się problemami w prowadzeniu grup (równolegle dla klasy I i II). Zakończenie ok. godz. 12??.

Tematy dla klasy I:

 • Cechy animatora. Cechy osobowości i charakteru osób w grupie.
 • Przebieg spotkania domowego.
 • Istota dzielenia się.
 • Jak czytać Pismo Święte. Medytacja chrześcijańska.
 • Prowadzenie modlitwy wstawienniczej.
 • Rozeznawanie we wspólnocie.

Tematy dla klasy II:

 • Jak budować wspólnotę.
 • Jak wzrastać we wspólnocie.
 • Relacje w grupie.
 • Zdrowa wspólnota, wspólnota a sekta, wspólnota a grupa.
 • Typy lidera i animatora, odpowiedzialność we wspólnocie.
 • Modlitwa o uwolnienie.

Kolejność tematów może ulec zmianie. Terminy spotkań: 4 X, 8 XI, 3 I, 7 II, 4 IV, 6 VI.

Podaję też terminy naszych rekolekcji:

 • adwentowych: 10, 11, 12 grudzień 2008r ? UWAGA! - wieczory: środa, czwartek, piątek dla wszystkich oraz 13 grudnia ? spotkanie liderów;
 • wielkopostnych: 11, 12, 13 marca 2009r ? UWAGA! - wieczory: środa, czwartek, piątek dla wszystkich oraz 14 marca ? spotkanie liderów.
 • Termin kolejnego Dnia Jedności: sobota 25 kwietnia 2009 a w piątek 24 kwietnia 2009 ? spotkanie liderów.

Podaję też, że Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypada w 2009r na 31 maja a czuwanie w Częstochowie planowane jest na 15 i 16 maja 2009r.

Zapraszam też serdecznie wszystkie grupy na :

 • Modlitwę o uwolnienie ? w sobotę 11 października 2008 na godz. 10°° do Kościoła p.w. Świętego Krzyża przy ul. Wieniawskiego 4;
 • Modlitwę za zmarłych ? we wtorek 25 listopada 2008;
 • Wieczór Kolędowy ? w poniedziałek 26 stycznia 2009;
 • Modlitwę w intencji chorych ? we środę 11 lutego 2009;
 • Modlitwę za Szczecin ? w poniedziałek 22 czerwca 2009.

Szczegóły dotyczące w/w spotkań podam w kolejnych listach, teraz tylko proszę o rezerwowanie podanych terminów, aby nie kolidowały z nimi Wasze grupowe plany.

Spotkanie osób młodych zaangażowanych w grupach Odnowy w naszej diecezji ? w piątek 26 września 2008, godz. 18°° - msza święta ? Kościół p.w. Świętego Krzyża ul. Wieniawskiego 4; po mszy świętej spotkanie. Kontakt w tej sprawie do Eli Mackiewicz: 507 58 84 46.

Wznawiamy zbiórkę zbędnych ? a w dobrym stanie ? okularów ? na prośbę Księży Werbistów, którzy prowadzą dzieła misyjne. Poproście o zbędne okulary również sąsiadów, znajomych, krewnych ? to też może być sposób ewangelizacji. Proszę o przekazywanie okularów do mnie, najlepiej na wspólnych spotkaniach ? do końca listopada.

Przypominam, że ustaliliśmy składkę od grup parafialnych (na cele ogólno diecezjalne) ? w wysokości 50 groszy od osoby na miesiąc, przekazywaną dwa razy do roku (1 i 2 półroczu, tj. od IX ? II i III ? VIII). Jednocześnie już dziękuję za przekazane fundusze.

Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam w Panu, życzę owocnego czasu modlitwy i formacji w miłości i jedności!

Szczęść Boże!

Agnieszka

PS.: Załączam zaproszenie dla Księdza ? opiekuna, listy zapisów do Szkoły Animatora i zestawienie planowanych spotkań.

Agnieszka