Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List maj 2009r.

Szczecin, dn. 08.05.2009r

Agnieszka Szewczyk
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani!

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w „Marsz dla życia” oraz przybyli na Dzień Jedności na Skolwinie, modlić się za mieszkańców tej dzielnicy i uczestniczyli w „pikniku”. Szczególnie dziękuję siostrom i braciom z grup przy parafiach: Świętej Rodziny, Świętego Maksymiliana i Świętego Jana Bosko, którzy mówili na Skolwinie świadectwa w niedzielę poprzedzającą Dzień Jedności.

Pamiętajmy nadal w modlitwie o tych wszystkich inicjatywach ewangelizacyjnych (też o Targach Sydonii!), żeby nie były to tylko „jednorazowe akcje”.

Dużo się ostatnio działo - a tu już zbliża się uroczystość Zesłania Ducha Świętego – i tak jak w poprzednich latach rozpoczynamy nowennę – modlitwę, przez którą przygotowujemy się na właściwe przeżycie tego czasu. Załączam harmonogram – w układzie grup parafialnych i proszę liderów o zorganizowanie w grupach tej modlitwy (lider podkreślonej grupy niech skontaktuje się z pozostałymi liderami).
Forma modlitwy może być dowolna - można modlić się indywidualnie, np. po 2 osoby na godzinę, czy też zorganizować wspólne spotkanie – w kościele, w domu itp. Można też modlić się przy pracy – oddając wykonywane czynności na Bożą chwałę. Ważne, aby modlić się gorąco i z wiarą, zwłaszcza modlitwą uwielbienia – w językach, modlitwą wstawienniczą – prośby.
W sobotę 30 maja 2009 tj. w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – spotykamy się w Kościele Seminaryjnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Papieża Pawła VI / 2, aby prosić Pana o nowe napełnienie Duchem Świętym oraz zdolność pomagania innym zgodnie ze Słowem: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Gal. 6,2).

Recepcja będzie czynna od 19ººSpotkanie rozpocznie się o 20ººa o 21ºº planowana jest Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, który chętnie przyjął nasze zaproszenie. Będzie też Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa w oparciu o Słowa z Pisma Świętego i wspólny posiłek. Spotkanie zwieńczone będzie modlitwą wstawienniczą. Zakończenie planowane jest około 2ºº.

Serdecznie Was wszystkich zapraszam! Zgromadźmy się wszyscy razem tak jak Apostołowie i Uczniowie Jezusa wraz z Maryją „na tym samym miejscu” (Dz. 2,1) wokół naszego Arcypasterza.

W tym roku Ksiądz Henryk prosi wszystkie grupy, aby nie włączały się w czuwanie w parafiach, ale uczestniczyły w spotkaniu ogólnodiecezjalnym razem ze swoimi kapłanami – opiekunami.
Przyjdźmy z czystym sercem po spowiedzi świętej, podkreślając uroczystym strojem radość spotkania! Kto nie może przyjść, np. z powodu choroby, zaawansowanego wieku czy też ważnych obowiązków niech łączy się modlitwą „na odległość” i prosi Pana o dobry przebieg tej Nocy!

Służby w czasie Czuwania – z parafii p. w.:
św. Jana Bosko – 1 i 2 czytanie
św. Andrzeja Boboli – psalm
Przemienienia Pańskiego – modlitwa wiernych (proszę uwzględnić problemy społeczne naszego Regionu)
św. Józefa - Stargard – procesja z darami
św. Rodziny – uwielbienie po Komunii Świętej
św. Józefa - Szczecin – służba ministrancka i zbiórka kolekty
Opatrzności Bożej i NSPJ (Słoneczne) – służba organizacyjno – porządkowa
św. Maksymiliana – przygotowanie posiłku
św. Krzyża – recepcja
dr Alicja Rolnicka – służba medyczna.

Liderów proszę o potwierdzenie przyjęcia funkcji oraz o przygotowanie się do modlitwy o charyzmaty Ducha Świętego.
Proszę przynieść Pismo Święte.

Proszę też poszczególne grupy, aby przygotowały dary na wspólny posiłek według załączonej karteczki i składały je w refektarzu przed rozpoczęciem Czuwania.

Osoby, które chciałyby włączyć się - w prowadzenie śpiewu lub grać na jakimś instrumencie – proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Moniki - tel. 091 488 90 26 lub 0 691 629 908.

I jeszcze jedna bardzo ważna prośba: Siostro – bracie! Przynieś na czuwanie KAMIE? (kamyk), symbolizujący Twoje „brzemię – Twój problem, kłopot, ciężar...”

W czasie nowenny poprzedzającej Czuwanie proś Pana – aby pokazał ci konkretnie Twoje brzemiona!

Natomiast w niedzielę 31 maja 2009 – kontynuujemy modlitwę – wychodząc tak jak Apostołowie z Wieczernika – do ludzi! Jest to odpowiedni dzień, aby zaprezentować swoją grupę w Parafii – uzgadniając wcześniej formę i zakres z księdzem proboszczem i księdzem opiekunem. Mogą to być: świadectwa na mszach świętych, informacje o Odnowie, jej istocie, terminach spotkań itp. oraz rozdawanie karteczek z zaproszeniem, zachęta do czytania informacji z gablotki (mam nadzieję, że wszędzie jest ona aktualna i interesująca!), naszej strony internetowej www.szczecin.odnowa.org itp.

A na godzinę 15ºº zapraszam Wszystkich na Jasne Błonia, na spotkanie modlitewno – ewangelizacyjne – przy pomniku Jana Pawła II.

Proszę o przyniesienie identyfikatorów grup – transparentów itp. Na Dzień Jedności na Skolwinie – pomimo mojej prośby – tylko kilka grup je przygotowało. Czas najwyższy aby nadrobić zaległości – już na Czuwanie w Częstochowie!

I jeszcze bieżące informacje:

  1. Ostatnia Szkoła Animatora – 6 czerwca 2009 – o 9ºº - „na Wieniawskiego”.
  2. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową (www.szczecin.odnowa.org) – i przekazywać mi swoje uwagi, co do jej układu, funkcjonowania, zawartości itp.
  3. Załączam zasady dotyczące głoszenia świadectw, które opracowano w Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence. Sądzę, że się Wam przydadzą – bo do tej sprawy trzeba wciąż powracać i praktycznie ćwiczyć przygotowanie i głoszenie świadectw. Z każdej grupy przynajmniej kilka osób powinno być zawsze gotowych do takiej służby!
  4. Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej zaprasza osoby, które mogłyby modlić się nad nimi (modlitwa o uzdrowienie w ramach seminarium) – 23 maja 2009 (sobota), na godz. 10ºº do Kościoła o. o. Dominikanów. Proszę liderów o kontakt w tej sprawie do Hani Sieczki - tel. 091 469 07 81 lub 604 264 263.
  5. Zbliżają się wakacje i nasze rekolekcje. Szczegóły podam w kolejnym liście. Teraz tylko przypominam planowany termin: 20 – 25 lipca 2009. Proszę liderów o rozeznanie w grupach: ile osób byłoby zainteresowanych rekolekcjami tzw. „wyjazdowymi” – poza Szczecinem, z noclegami, ile formą dotychczasową tj. – „dojeżdżającą”, a dla ilu osób jest to bez znaczenia. Te trzy informację proszę przekazać mi najpóźniej do niedzieli „zesłania” tj. 31.05.2009.
  6. Dziękuję tym liderom, którzy przekazali już fundusze ze składek w grupach (zgodnie z przyjętą zasadą 0,50 gr. od osoby w grupie za miesiąc). Pozostałych proszę o przekazanie składek do 6 czerwca 2009.

Serdecznie Was Wszystkich
pozdrawiam w Panu –
do zobaczenia!.

Agnieszka.

Załącznik 1:
Modlitwa „PŁONĄCY KRZEW”

Nowenna przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego
22.05.2009 – 30.05.2009
/ w godz. 9ºº - 21ºº /

22.05 (pt) – parafie: Goleniów (603 995 110), św. Kazimierz (698 627 525), Opatrzność Boża (607 333 253);

23.05 (sb) - parafie: Gryfice (091 384 80 24), św. Otton (502 444 109), NSPJ (669 936 884);

24.05 (ndz) - parafie: Świnoujście (609 965 670), św. Rodzina (661 915 606), Świnoujście Ks. Proboszcz (603 745 245);

25.05 (pn) - parafie: Dębno (605 679 954), św. Krzyż (513 062 609), Najśw. Zbawiciel (091 422 60 92);

26.05 (wt) – parafie: św. Józef (509 851 888), Słoneczne (091 464 22 95);

27.05 (śr) – parafie: Stargard (512 464 017), Katedra (091 433 59 01), Myślibórz (ks. Maciej: 607 224 486);

28.05 (czw) – parafie: Międzyzdroje (503 037 155), św. Dominik (091 423 60 04);

29.05 (pt) – parafie: św. Maksymilian (091 482 86 90), Podjuchy (091 852 11 08), św. Andrzej Bobola (691 629 908);

30.05 (sb) – parafie: św. Jan Bosko (091 818 02 80), Przemienienie Pańskie (501 148 223);

30/31.05.2009 – Zesłanie Ducha Świętego

UWAGA:
Proszę lidera podkreślonej grupy o kontakt z pozostałymi grupami w celu uzgodnienia podziału godzin modlitwy w danym dniu.

Załączniki do Listu znajdują się w Galerii.Lista załączników do artykułu:

 swiadectwostr1.jpg   Zasady głoszenia świadectwa str. 1
 swiadectwostr2.jpg   Zasady głoszenia świadectwa str. 2