Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List sierpień 2009 r. - Sprawozdanie za lata 2006 - 2009

Szczecin, 22 sierpnia 2009 r
Agnieszka Szewczyk
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Sprawozdanie z przebiegu Kadencji
Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym za lata 2006 ? 2009

Kochani !

We wrześniu miną 3 lata od dnia, w którym wybraliście Radę Diecezjalną Odnowy i mnie na Lidera Diecezjalnego. Co roku przekazywałam Wam parę słów sprawozdania z naszej służby. Tym razem przesyłam całość danych o tym ? co dzięki łasce Pana, na Bożą chwałę i ku wspólnemu pożytkowi dane nam było dokonać. Proszę o zapoznanie z tym sprawozdaniem wszystkich Braci i Sióstr w Waszych grupach.

Po wyborach 30.09.2006 r., w których zostałam Liderem Diecezjalnym, w skład Rady Diecezjalnej weszli:
Daniel Dąbrowski
Tekla Nowicka
Monika Sawicka
Anna Szewczyk

W sierpniu 2007 r. odeszła do Pana Ania Szewczyk i po kilku miesiącach ? 23 lutego 2008 r. ? odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których w skład poszerzonej Rady weszli:
Elżbieta Mackiewicz
Aleksandra Woźnicka
Paweł Ziętek

W czasie kadencji zorganizowaliśmy:

1) Rekolekcje wakacyjne:
- 1 raz na Głębokim: w 2007 roku na temat: ??ycie w Duchu Świętym? (ks. Henryk Marczak);
- 2 razy w Dobrej:
* w 2008 roku na temat: ?W szkole Jezusa Chrystusa? (franciszkanin ? ojciec Tomasz Witosławski),
* w 2009 roku na temat: ?Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?" (Ps 8)(ks. Henryk Marczak);

2) Rekolekcje adwentowe:
- 2006 r. ? ?Przypatrzmy się powołaniu naszemu? (ks. Paweł Urbaniak ? Chrystusowiec),
- 2007 r. ? ?Radykalizm Ewangelii? (ks. dr Wojciech Nowacki ? Moderator Krajowy odnowy w Duchu Świętym),
- 2008 r. ? ?Maryja ? Mistrzynią życia duchowego? (s. Klara i s. Manuela ze Wspólnoty Uczennic Krzyża);

3) Rekolekcje wielkopostne:
- 2007 r. ? ?Być chrześcijaninem dziś? (ks. Andrzej Moskwa),
- 2008 r. ? ?Sakramenty jako źródło życia i uzdrowienia w Kościele? (ks. dr Krzysztof ?uszczek ? prefekt AWSD w Szczecinie),
- 2009 r. ? ?Nawrócenie? (ojciec Remigiusz Kalski ? Jezuita);

4) Spotkanie jubileuszowe ? 40-lecie Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim (2007 r.);

5) Spotkanie ?Modlitwa za Szczecin? (2009 r.) w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie;

6) Modlitwę i służbę w czasie tzw. Targów Sydonii (2009 r.) połączoną z plakatami, banerami i z rozdawaniem ulotek informujących o zagrożeniach związanych z horoskopami, wróżbami, różdżkarstwem, bioenergoterapią, amuletami, itp. praktykami bałwochwalczymi;

7) Nocne Czuwania w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego:
- 2007 r. ? ?Zatrzymaj się na chwilę ? i pomyśl po co żyjesz??,
- 2008 r. ? ?Proś Pana o odnowienie serca?
- 2009 r. ? ?Jeden drugiego brzemiona noście?;

8) Spotkanie ewangelizacyjne w kościele p.w.Chrystusa Króla na Skolwinie(2009 r.)

9) Spotkania modlitewno ? ewangelizacyjne w parafiach (2008 r.) i na Jasnych Błoniach (rok 2006 i 2009) w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

10) Szkołę Animatora (rok 2007, 2008 i 2009), na której omawiane były zagadnienia:
- Cechy animatora,
- Przebieg spotkania domowego,
- Istota dzielenia się,
- Jak czytać Pismo Święte?
- Medytacja chrześcijańska,
- Prowadzenie modlitwy wstawienniczej,
- Rozeznawanie we wspólnocie.

11) Spotkania formacyjne dla liderów w Dobrej (rok 2007, 2008, 2009), na których gościliśmy m.in. ks. dr. Andrzeja Trojanowskiego (egzorcystę) i ks. Andrzeja Supłata;

12) Wspólnotowe Spotkania Modlitewne i Adoracje Najświętszego Sakramentu w I ? sze i III ? cie poniedziałki miesiąca w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa (rok 2006 i 2007);

13) ?Poniedziałki Jedności? w parafii p.w. Świętej Rodziny (rok 2007, 2008);

14) Dni Jedności w różnych parafiach Szczecina (rok 2008 i 2009);

15) Spotkania Młodych Członków Odnowy w Duchu Świętym (rok 2008);

16) Konkurs na plakat i piosenkę ewangelizacyjną (rok 2008);

17) Zbiórkę okularów i znaczków pocztowych na cele misyjne ? jako odpowiedź na apel księży Werbistów (rok 2007, 2008 i 2009);

Jako Rada Diecezjalna czynnie uczestniczyliśmy w:

 • Spotkaniu modlitewnym prowadząc modlitwę wspólnie z Neokatechumenatem i Kościołem Domowym w Uroczystość Matki Kościoła ? Patronki Naszej Diecezji ? w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie;
 • Marszu dla życia;
 • W pracach Synodu Archidiecezjalnego nad dokumentem ?Przepowiadanie i Nowa Ewangelizacja? oraz modyfikacji innych dokumentów synodalnych;
 • Spotkaniach Archidiecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich;
 • W wyjazdach na Ogólnokrajowe spotkania Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje dla liderów, Czuwania w Częstochowie, Forum Charyzmatyczne w Łodzi, sesje formacyjne, itp.;
 • W wyjazdach na rekolekcje dla kapłanów ? opiekunów grup Odnowy w Duchu Świętym;
 • W pracach internetowego Radia Odnowy w Duchu Świętym włączając się w redakcję konkursu biblijnego;
 • W prowadzeniu rekolekcji wielkopostnych w parafii na Bezrzeczu w 2009 r. głosząc katechezy dotyczące współczesnych zagrożeń wiary;

Poza tym:

 • Organizowaliśmy służbę w szpitalach, więzieniach, aresztach i domach poprawczych;
 • Modyfikowaliśmy stronę internetową Odnowy w Duchu Świętym w naszej Diecezji (aktualizacja, zmiana szaty graficznej itp.);
 • Przesyłaliśmy artykuły na temat wydarzeń w Odnowie w Duchu Świętym w naszej Diecezji do ?Kościoła nad Odrą i Bałtykiem?, do ?Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym? i do ?Szumu z Nieba?
 • Odwiedzaliśmy grupy parafialne, w których trwała modlitwa na cotygodniowych spotkaniach i w grupach domowych, przeprowadzaliśmy wybory lidera i grup pastoralnych.
 • Odbyły się 24 spotkania robocze Rady Diecezjalnej, w tym 3 z udziałem ks. bpa Mariana Błażeja Kruszyłowicza i 1 z udziałem ks. dr. Wojciecha Nowackiego ? Moderatora Ogólnopolskiego Odnowy w Duchu Świętym;
 • Obecnie kontakt z nami utrzymują 22 grupy parafialne (15 ze Szczecina i 7 z terenu Diecezji: Świnoujście, Międzyzdroje, Stargard Szczeciński, Dębno, Gryfice, Goleniów, Myślibórz). W trakcie powstawania są dwie nowe grupy: w Świnoujściu (parafia p.w. Gwiazdy Morza) i w Szczecinie ? Podjuchach.

Z informacji podanych przez liderów grup parafialnych wynika, że jest nas (tj. aktywnych członków Odnowy) obecnie ok. 700 osób.

A jeśli już mowa o liczbach, to informuję, że środki finansowe zbierane podczas dni jedności, rekolekcji, czuwań, itp. spotkań, oraz otrzymywane od grup parafialnych przeznaczane były na: ofiarę na rzecz goszczącego nas kościoła i dla księży rekolekcjonistów; składkę na rzecz Krajowego Zespołu Koordynatorów; finansowanie podróży np. na wybory do grup z terenu Diecezji; dofinansowanie uczestnictwa w rekolekcjach, finansowanie działalności bieżącej, np. listy, ksero, itp.; organizowanie spotkań formacyjnych, czuwań, dni jedności i rekolekcji.

W 2008 r. zakupiliśmy mikrofon ze statywem dla diakonii muzycznej, a w 2009 r. przenośny baner z napisem ?Katolicka Odnowa w Duchu Świętym ? Szczecin?. Obecnie posiadamy 1370 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary z serca płynące!

Kochani !

Dziękuję Panu za te minione 3 lata, za Jego opiekę i prowadzenie, za wszystkich ludzi, których postawił na naszej drodze ? i którym mogliśmy świadczyć o Jego Miłości ? za wszystko, o czym wiemy ? a także za to, co pozostanie tajemnicą ? za to, co dokonało się i dokonuje w sercach poprzez łaskę Odnowy.

Jednocześnie pragnę zaprosić Liderów Grup Parafialnych na spotkanie poświęcone wyborom Lidera Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej na nową kadencję 2009 ? 2012.
Spotkanie odbędzie się 19 września 2009 r. (sobota) o godz. 10.00 na ul. Wieniawskiego 4 ? kościół p.w. Świętego Krzyża.
Rozpoczniemy jak zwykle Eucharystią i modlitwą. Proszę Was bardzo o obecność i o modlitwę w intencji tego spotkania!

Z Panem Bogiem!
? Agnieszka.

P.S.
Załączam również parę bieżących informacji:

 • Zakończyły się nasze tegoroczne rekolekcje wakacyjne ? ?jak było? możecie się dowiedzieć (lub powspominać) z załączonego tekstu (?Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?), który ukaże się w ?Niedzieli? 23 sierpnia 2009 r.;
 • A przed nami nowy rok modlitwy i formacji. Z woli Ojca Świętego Benedykta XVI ? w całym Kościele Powszechnym jest to ?Rok Kapłański?.

Przypominam za Penitencjarią Apostolską, która wydała Dekret o odpustach na "Rok Kapłański" dnia 25 kwietnia 2009, że wszyscy wierni:
- jeśli w pokorze serca w kościele albo w kaplicy będą uczestniczyć pobożnie we Mszy Świętej, ofiarując tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów, aby Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan ich uświęcił i kształtował według swego Serca, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi i odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego m.in. w pierwsze czwartki miesiąca.
- ilekroć pobożnie odmówią pięć razy Ojcze nasz?, Zdrowaś, Maryjo? i Chwała Ojcu?* albo inną modlitwę specjalnie zatwierdzoną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, by wyprosić Kapłanom łaskę zachowania czystości i świętości życia otrzymają odpust cząstkowy.

Więcej n.t. odpustów na stronie www.margaretka.org.pl.

W związku z Rokiem Kapłańskim najbliższy Dzień Jedności będzie poświęcony właśnie modlitwie w intencji Kapłanów. Planujemy to spotkanie na 10 października 2009 r. (sobota) o godz. 10.00 w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie ? ul. Papieża Pawła VI/2.
Zaproście ? w sposób szczególny ? na to spotkanie swoich Kapłanów ? opiekunów (w załączeniu ? zaproszenie).
Słowo na ten (i nie tylko ten) dzień to: J 21, 15 ? 17 - ?(...) Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? (...) Paś owce moje (...)?

Służby na Eucharystii: grupa z parafii p.w.:- Św. Katarzyny (Goleniów) ? czytanie,
- Św. Ottona ? psalm,
- Bł. M. Kozala (Świnoujście) ? modlitwa wiernych,
- Św. Piotra Apostoła (Międzyzdroje) ? procesja z darami,
- Św. Rodziny ? uwielbienie po Komunii Świętej,
- NSPJ (Szczecin) ? służba ministrancka,
- Św. Kazimierza ? zbiórka kolekty.

Proszę liderów o telefoniczne potwierdzenie przyjęcia służby.

 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w roku 2010 przypada 23 maja (Czuwanie w wigilię Zesłania ? 22 maja);
 • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, podczas Czuwania Modlitewnego w intencji Archidiecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej, na którym obecni byli członkowie różnych ruchów i grup parafialnych (1 czerwca 2009 r. ? Uroczystość NMP Matki Kościoła) zaprosił nas na kolejne spotkanie za rok. Przypada ono na dzień 24 maja 2010 r.;
 • Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie zaplanowano na 14 maja (animatorzy i liderzy) i 15 maja 2010 r. (dla wszystkich);
 • Rekolekcje wakacyjne planujemy w dniach 19 ? 24 lipca 2010 r.;
 • Załączam też tekst dotyczący zapraszania Gości do Diecezji oraz tekścik nt. właściwej pisowni;
 • Ksiądz Henryk Marczak zaprasza grupy na spotkania np. weekendowe do Domu Rekolekcyjnego w Krajniku Dolnym. Kontakt w sprawie szczegółów: tel.: 091 414 32 76 lub 0 606 805 046;
 • Załączam listy zapisów do Szkoły Animatora na rok 2009/2010. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy I klasy z ubiegłego roku ? zapiszą się do klasy II.

Ponadto zobowiązuję liderów i członków grup pastoralnych oraz animatorów do udziału w spotkaniach II klasy; program będzie zmodyfikowany i poszerzony w stosunku do poprzednio realizowanego.

Jeżeli będą chętni, to uruchomimy również klasę I.

Proszę o przemyślenie decyzji o zapisaniu się do Szkoły, bo w ubiegłym roku spora część zadeklarowanych osób, wcale się nie pojawiła.
Wypełnione listy proszę przekazać mi do 19.09.2009 r.

Terminy spotkań:
7.11.2009r.; 9.01.2010r.; 5.02.2010r. 6.03.2010r. 9.04.2010r.; 12.06.2010r.

 • Zapraszam Wszystkie Grupy na tradycyjne już Wieczory Jedności ? tym razem poświęcone rozważaniu Sakramentów Świętych:
 • Sakrament Chrztu i Bierzmowania ? 16.11.2009 r.
 • Sakrament Pokuty i Namaszczenia Chorych ? 25.01.2010 r.
 • Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa ? 22.03.2010 r.
 • Sakrament Eucharystii ? 21.06.2010 r.
 • Rozeznaliśmy, że należy kontynuować Modlitwę za Szczecin ? 26.04.2010 r.
 • Służba ewangelizacyjna na Targach Sydonii również powinna być kontynuowana. Organizatorzy nie podali jeszcze terminów.

Załączam zbiorczy wykaz planowanych spotkań ? szczegóły zostaną podane później, a teraz tylko proszę o uwzględnienie tych terminów w Waszych parafialnych planach.

Szczęść Boże Wam Wszystkim
Serdecznie pozdrawiam
- AgnieszkaAgnieszka Szewczyk
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

RAMOWY PLAN SPOTKA? GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWI?TYM DIECEZJI SZCZECI?SKO ? KAMIE?SKIEJ
wrzesień 2009 r. ? sierpień 2010 r.

 1. Wybory Lidera Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej- 19 września 2009 r., godz. 10.00
 2. Dzień Jedności - 10 października 2009 r, godz. 10.00
 3. Szkoła Animatora 7 listopada 2009 r., godz. 9.00
 4. Wieczór Jedności (Chrzest i Bierzmowanie) - 16 listopada 2009 r.
 5. Rekolekcje adwentowe - 6,7,8 grudnia 2009 r.
 6. Spotkanie Opłatkowe dla liderów - 19 grudnia 2009 r.
 7. Szkoła Animatora - 9 stycznia 2010 r.
 8. Wieczór Jedności (Sakrament Pokuty i Sakrament Chorych) - 25 stycznia 2010 r.
 9. Szkoła Animatora - 5 lutego 2010 r.
 10. Rekolekcje wielkopostne - 25, 26, 27 lutego 2010 r.
 11. Szkoła Animatora - 6 marca 2010 r.
 12. Wieczór Jedności (Kapłaństwo i Małżeństwo) - 22 marca 2010 r.
 13. Szkoła Animatora - 9 kwietnia 2010 r.
 14. Modlitwa za Szczecin - 26 kwietnia 2010 r.
 15. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie 14 ? 15 maja 2010 r.
 16. Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego-22 maja 2010 r.
 17. Czuwanie Modlitewne w Uroczystość NMP Matki Kościoła - 24 maja 2010 r.
 18. Szkoła Animatora - 12 czerwca 2010 r.
 19. Wieczór Jedności (Eucharystia) - 21 czerwca 2010 r.
 20. Rekolekcje wakacyjne 19 ? 24 lipca 2010 r.

?św. Duch?, ?Św. Duch? czy ?Duch Święty??

W tytule użyłem celowo różne spotykane sposoby pisania imienia Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Która z tych form pisowni jest prawidłowa?

Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, Duch Święty jest trzecią Osobą Boską Trójcy Świętej (Katechizm Kościoła Katolickiego, 243 ? 248). Nie jest więc świętym, który ma na imię Duch, tak jak to przysługuje wielu świętym ludziom ? np. św. Piotr, św. Paweł, św. Jan, św. Wojciech, św. Katarzyna itd.

Jako, że jest Bogiem jedynym, równym Ojcu i Synowi, należy Mu się równa chwała, uwielbienie i uszanowanie, które przejawiają się także w prawidłowej pisowni: Duch Święty lub Święty Duch. Uważam, że bardziej poprawna jest pisownia Duch Święty, gdyż w takim porządku występuje w polskich tłumaczeniach Pisma Świętego i liturgii. Tak właśnie określały Go nasze matki, ucząc nas znaku krzyża świętego: ?W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen?.

Zainteresowanych odsyłam do Katechizmu Kościoła Katolickiego (Pallotinum 1994 r.) i do ?Zasad pisowni słownictwa religijnego? (Tarnów 2004 r., s. 12).

Niestety błędna pisownia ?św. Duch? czy ?Św. Duch? jest dość powszechna i zdarza się nawet w publikacjach katolickich, w komunikatach niektórych parafii lub działających w nich ruchów religijnych oraz w prasie i nekrologach. Prawidłowa pisownia: ?Duch Święty? jest wyrazem naszej duchowości i szacunkiem do polskiego dziedzictwa kulturowego. Karol Krause

(Artykuł zamieszczony w ?Niedzieli? dn. 14.06.2009 r.)

Agnieszka Szewczyk
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

?Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?? (Ps 8)

Pytanie to rozważali członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym uczestniczący w Rekolekcjach Wakacyjnych w dniach 20 ? 25 lipca 2009 r. Jak zawsze gościnny klasztor o.o. Franciszkanów w Dobrej przyjął przeszło 60 osób, które przeznaczyły część swego urlopu na odpoczynek z Panem Bogiem.

Tytułowy temat rekolekcji zawierał się w haśle podanym przez Episkopat Polski na ten rok duszpasterski ? ?Otoczmy troską życie?, gdyż dotykał różnych aspektów życia człowieka.

Katechezy rekolekcyjne, medytacje Słowa Bożego oraz dzielenia się tym Słowem z braćmi i siostrami dotyczyły problemów troski o życie i rozwój duchowy, prawdy o przemijaniu życia, o istocie starości oraz konieczności szczególnej opieki nad osobami starszymi, ubogimi i chorymi; pokazywały też różne aspekty relacji międzyludzkich oraz wartość człowieka stworzonego przecież ?na obraz i podobieństwo Boże? ? wartość, która często ?ginie? poprzez subiektywną dominację poczucia niskiej wartości.

Katechezy głosili zaproszeni kapłani: ks. Dariusz Knapik, ks. Maciej Szmuc ? Dyrektor Diecezjalnej Caritas, ks. Eugeniusz Leśniak ? Dyrektor Szczecińskiego Hospicjum, oraz osoby świeckie.

Natomiast homilie dotyczące tajemnicy daru kapłaństwa głosił ks. Henryk Marczak ? Diecezjalny Moderator Odnowy w Duchu Świętym, odpowiedzialny za te rekolekcje. Było to nawiązaniem do trwającego od czerwca 2009 r. Roku Kapłańskiego, ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Poza tym w czasie rekolekcji był czas na Eucharystię, dwukrotną w ciągu dnia adorację Najświętszego Sakramentu, radosną modlitwę spontaniczną w różnych intencjach, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, wspólne posiłki oraz na zajęcia w grupach, w czasie których zostały przygotowane scenki, obrazujące 10 postanowień, działań lub zadań zaproponowanych na ten rok duszpasterski. Podstawą tych prezentacji były teksty zawarte w zbiorowej publikacji ?Otoczmy troską życie? (Dom Wydawniczy Rafael, Kraków, 2009: Jezusowa troska o życie ? ks. Rafał Buchinger).

Pomysłowe scenki ? chociaż często wywołujące uśmiech i wybuchy radości ? w gruncie rzeczy były bardzo konkretne i warte naśladowania ? były to przecież rady Jezusa, które łatwo odnaleźć w Ewangelii:

 • żyj na ziemi na ziemi, ale w perspektywie wieczności,
 • Bądź posłuszny we wszystkim Bogu,
 • Ceń i zabiegaj w życiu o mądrość,
 • Zdobywaj cnoty, czyli sprawność w rozpoznawaniu i czynieniu dobra,
 • Miłosierdzie niech stanie się widoczną cechą twojej osobowości,
 • Bądź zagorzałym fanem wspólnoty,
 • Żyj twórczo, bierność niech będzie ci nieznana,
 • Nie ubóstwiaj, ale i nie gardź wartościami materialnymi,
 • Dbaj o harmonijną współpracę woli z rozumem, sumieniem i uczuciami,
 • Nie uciekaj przed cierpieniem.

Spraw Panie, abyśmy wytrwali w tych postanowieniach, stale pamiętali, jak wielką odpowiedzialność włożyłeś w ręce człowieka i jak troszczyć się o niego...!

DRODZY ODPOWIEDZIALNI I ANIMATORZY GRUP ODNOWY !

W ostatnich latach nasiliła się ilość wizyt zagranicznych gości, przedstawianych jako osoby obdarowane różnymi charyzmatami. Poszczególne grupy albo pojedyncze osoby stały się bardzo aktywne w zapraszaniu takich osób. Ponieważ tego rodzaju wizyty i spotkania nie zawsze okazywały się fortunne i pożyteczne, potrzeba, abyśmy stali się bardziej wrażliwi na kilka spraw związanych z tego rodzaju inicjatywami:

 1. Należy zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko w naszych grupach, polegające na tym, że część osób ?musi zaliczyć? wszystkie wydarzenia, mające posmak jakiejś niezwykłości. Nie przepuszczą spotkania z żadnym nadzwyczajnym gościem, żadnej Mszy św. w intencji uzdrowienia itp. Udział w tych wydarzeniach nie ma jednak przeniesienia na ich codzienne życie, nie widać owoców nawrócenia. Wydaje się, że osobom tym zależy głównie na tym, aby zobaczyć, wciąż na nowo przeżywać rzeczy nadzwyczajne, a brakuje w tym otwarcia na łaskę Boga i wejścia na drogę nawrócenia. Przykładem może być spotkanie z o. Johnem Bashobora, zorganizowane w Warszawie u Ojców Dominikanów na Służewiu. Było ono przewidziane dla osób, które potrzebują ewangelizacji, którym potrzeba uświadomić zagrożenia płynące z okultyzmu. Tymczasem dla tych ludzi zabrakło miejsca w kościele, ponieważ większość miejsc zajęli członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym.
 2. Treść nauczania oraz praktyka modlitwy części zapraszanych gości, wydaje się nie być poprawna od strony teologicznej. Możliwe, że wynika to bardziej z odmienności kulturowej niż z rzeczywistych błędów w wyznaniu wiary. Niemniej ich nauczanie czy praktyka modlitwy mogła w naszych uczestnikach kształtować niepoprawne postawy. Dlatego trzeba dużej ostrożności i roztropności przy zapraszaniu mniej znanych osób. Każda osoba, która będzie prowadziła nauczanie czy modlitwę, albo składała świadectwo, musi mieć wyraźną, jednoznaczną rekomendację własnego biskupa. Jeśli chodzi o środowisko Odnowy, potrzeba konsultacji z przedstawicielami Rady ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej), Przewodniczącym Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, czy chociażby koordynatorami Odnowy w danej diecezji. Koordynatorzy diecezjalni i Przewodniczący Rady KZK powinni być informowani o podejmowanej inicjatywie. Każde większe wydarzenie z udziałem zaproszonego gościa, gromadzące ludzi spoza danej grupy Odnowy czy parafii, może być organizowane po uzyskaniu zgody Biskupa Ordynariusza miejsca. Takie ustalenia zostały podjęte przez KZK.
 3. Spotkania (konferencje, seminaria itp.) o charakterze religijnym, organizowane w miejscach nie objętych jurysdykcją Kościoła, wymagają szczególnej uwagi i rozeznania ? należy się dowiedzieć, kto jest organizatorem tego wydarzenia i czy Biskup miejsca wyraził na nie zgodę. Niepokój budzą inicjatywy portalu charyzmatycy.pl ? obawy dotyczą zwłaszcza bycia w jedności z Kościołem. Nawet gdybyśmy byli całkowicie przekonani o wyjątkowym obdarowaniu zapraszanej osoby, a Biskup miejsca nie wyrażałby zgody na zorganizowanie spotkania z nią, potrzeba naszego bezwzględnego podporządkowania się decyzji Biskupa. Można jednak, poprzez kompetentne osoby (np. koordynatorów) prowadzić rozmowy z Biskupem w celu wyjaśnienia sprawy i ewentualnej zmiany jego opinii na przyszłość. Dla nas nie ma innej drogi, jeśli naprawdę chcemy budować Kościół, a nie doprowadzać do kolejnych zamętów i niepokojów.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Andrzej Grefkowicz


(Artykuł zamieszczony w Zeszytach Odnowy w Duchu Świętym nr 3(102) 2009 ?Granice wolności?)

(Zaproszenia dla kapłanów w wersji elektronicznej nie zostały zamieszczone)